x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Bioteknologian maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Bioinformatiikan syventävät opinnot

BIO4230 Phylogenetics 4 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4240 [KOPIO]Structural bioinformatics 3–6 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4721 Introduction to Pattern Recognition and Machine Learning 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4722 Machine Learning 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4708 SGN-41006 Signal Interpretation Methods 4 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4723 Data Structures and Algorithms 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4712 SGN-84007 Introduction to Matlab 1 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4715 TIE-02206 Basic Course on Programming 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4702 SGN-11006 Basic Course in Signal Processing 5 op (Opetuskieli: englanti)

Molekyylibiologian syventävät opinnot

BIO4661 Tilastollinen data-analyysi 3–5 op
BTK4032 Tutkimusprojekti 8 op

Valinnaiset opinnot

BTK4090 Advanced microscopy 3 op

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Bioinformatiikan syventävät opinnot

BIO2200 Introduction to computational biology 3 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4470 Systems biology methods 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4380 Bioinformatics Project 3–6 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4395 Bioinformatics work course 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4460 Journal club 2 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4716 SGN-53007 Computational Diagnostics 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4704 SGN-52406 Models of Gene Networks 3 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4030 M.Sc. Thesis seminar 2 op (Opetuskieli: englanti)

Molekyylibiologian syventävät opinnot

BTK4030 Tutkielmaseminaari 2 op

Soluteknologian syventävät opinnot

BTK4400 Kudosbiologia 6 op
BTK4660 Cell Technology 4 op (Opetuskieli: englanti)

Valinnaiset opinnot

BIO2240 Molecular biology 5–9 op (Opetuskieli: englanti)
BIO2310 Mathematics and statistics for bioinformatics 4–8 op (Opetuskieli: englanti)
BIO2350 Basics of programming and algorithms for bioinformatics 4–8 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Bioinformatiikan syventävät opinnot

BIO4380 Bioinformatics Project 3–6 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO2085 Bioinformatics tools (autumn 2016) 3 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4395 Bioinformatics work course 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO4460 Journal club 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO4030 M.Sc. Thesis seminar 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Molekyylibiologian syventävät opinnot

BTK4300 Genes and Genomes 10 op (Opetuskieli: englanti)
BTK4030 Tutkielmaseminaari 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Soluteknologian syventävät opinnot

BTK4665 Embryology 4 op (Opetuskieli: englanti)
BTK4661 Cell Technology Laboratory Course 3 op (Opetuskieli: englanti)

Valinnaiset opinnot

BIO2240 Molecular biology 5–9 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO2310 Mathematics and statistics for bioinformatics 4–8 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO2350 Basics of programming and algorithms for bioinformatics 4–8 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Bioinformatiikan syventävät opinnot

BIO4440 Biological data analysis with R 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4380 Bioinformatics Project 3–6 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO2450 Advanced bioinformatics tools 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4460 Journal club 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO4705 SGN-52606 Processing of Biosignals 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4030 M.Sc. Thesis seminar 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO4030 M.Sc. Thesis seminar - SPRING 2017 2 op (Opetuskieli: englanti)

Molekyylibiologian syventävät opinnot

BTK4311 Gene Expression 10 op (Opetuskieli: englanti)
BTK4030 Tutkielmaseminaari 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Valinnaiset opinnot

BTK4320 Proteiiniteknologia 7 op
BTK4463 ELT-73256 Biodegradable Polymers Laboratory Course 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Bioinformatiikan syventävät opinnot

BIO4450 High-throughput data analysis 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4380 Bioinformatics Project 3–6 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO4420 Programming and algorithms for bioinformatics 5 op (Opetuskieli: englanti)
BIO2085 Bioinformatics tools (spring 2017) 3 op (Opetuskieli: englanti)
BIO2450 Advanced bioinformatics tools 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO4460 Journal club 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BIO4030 M.Sc. Thesis seminar 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK1061 Basic concepts of genetics - Data analysis 2 op (Opetuskieli: englanti)
BIO4030 M.Sc. Thesis seminar - SPRING 2017 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Molekyylibiologian syventävät opinnot

BTK4030 Tutkielmaseminaari 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Soluteknologian syventävät opinnot

Valinnaiset opinnot

BTK4410 Cancer Biology 4 op
BTK4341 Kehitysbiologian perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BTK4662 Stem cells 7 op (Opetuskieli: englanti)