x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma, Pori

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

TYÖN JA HYVINVOINNIN MAISTERIOHJELMAN KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT JA JAKSOJEN VASTUUOPETTAJAT 2016-2017. Huom! Lista päivittyy kesän aikana.

Syventävien opintojen kokonaismerkintä: Antti Saloniemi

THV1 Työelämän tutkimuksen johdantoteemoja: Pertti Koistinen (opetus), Antti Saloniemi, Porin yksikkö (kirjatentti)

SOSM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus: Antti Saloniemi

SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät: valitun kurssin opettaja, essee-suorituksissa tutkielman ohjaaja

SOS10.1.1 Työ, hyvinvointi ja perhe: Jouko Nätti

SOS10.1.2 Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli: Pasi Pyöriä

SOS10.1.3 Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työllisyysturva: Antti Saloniemi, Porin yksikkö

SOS10.1.4 Työelämän vuorovaikutus: Johanna Ruusuvuori (opetus), Tiina Mälkiä (kirjatentti)

SOS10.1.5 Työyhteisöjen kehittäminen: Sirpa Syvänen (kirjatentti)

THV2 Työhyvinvoinnin johtaminen: Jaana-Piia Mäkiniemi

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari: Antti Saloniemi

SOSM2 Tutkielmaseminaari: Antti Saloniemi

SOSM3 Pro gradu -tutkielma: Antti Saloniemi

 

 

Periodi (29.8.2016 - 23.10.2016)
Syventävät opinnot [I Periodi]

Opetuksen aloituspäivä: sovitaan myöhemmin, jatkoa lukuvuodelta 2015-2016  

Antti Saloniemi, Vastaava opettaja
antti.saloniemi[ät]tuni.fi
Opetus
Seminaari 24 tuntia
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelman ja luonnoksia tutkielmansa luvuiksi sekä esittelee ja kommentoi muiden papereita. Seminaari edellyttää täysipainoista keskittymistä tutkielman tekemiseen ja aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn.

Antti Saloniemi, Vastaava opettaja
antti.saloniemi[ät]tuni.fi
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Opintojaksosta vastaa Porissa professori Antti Saloniemi 

Tutkimus -ja asiantuntijataidot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eriikka Oinonen, Vastaava opettaja
eriikka.oinonen[ät]tuni.fi
Satu Kalliola , Opettaja
Opetus
6.9.2016 – 20.9.2016
Luento-opetus
Tutkimusprosessi ja tutkimusetiikka Ti 6.9.2016 klo 10-15 , tila 386 Tutkimuksen ja kehittämisen ero Ti 13.9.2016 klo 10-15 tila 386 Syventävä tiedonhankinta Ti 20.9.2016 klo 10-15 , tila
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suoritustapa luennot ja lisäksi oheistehtäviä, ryhmätyötä sekä opintojaksoon kuuluva kirjallinen työ.

Tutkimusprosessi ja tutkimusetiikka 
– Ti 6.9.2016 klo10 –15 , 386
Tutkimuksen ja kehittämisen ero 
– Ti 13.9.2016 klo10 –15 , 386
Syventävä tiedonhankinta 
– Ti 20.9.2016 klo10 –15 , 386

Syventävän tiedonhaun opetuksessa käytetään Connect pro – huonetta, jonne annetaan linkki. Opiskelija tarvitsee siis vain tietokoneen ja mahdollisuuden kuunnella opetusta sekä linkin. Opetukseen voi osallistua joko vain kuuntelemalla ja seuraamalla esitystä tai lisäksi chat-viesteillä. Opettajina toimivat tietoasiantuntija Sari M. Mäkelä ja tietoasiantuntija Saija Tapio. He tekevät ryhmille Moodle-alueet, jonne opetus tallennetaan, näin nekin, jotka eivät pääse paikalle, voivat osallistua. Opetuksessa kerrataan tiedonhakutaitoja ja tietokantoja sekä perehdytään uusiin tietokantoihin (kotimaiset ja ulkomaiset).  

Periodi (9.1.2017 - 5.3.2017)
Syventävät opinnot [III Periodi]

Kurssilla tarkastellaan luovien menetelmien ja erilaisten aineistojen käyttöä sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa. Kurssin aikana pohditaan, kuinka esimerkiksi eriarvoisuutta voidaan tarkastella ja tutkia kuvallisin keinoin, fiktion avulla tai esim. tarinoiden välityksellä. Kurssin toteutuksessa keskeistä on kokemuksellinen ymmärtäminen ja yhdessä oppiminen.

Kurssi koostuu neljästä luennosta, seminaaritapaamisista ja välitehtävistä. Luennot pidetään Porissa ja luentoja seurataan samanaikaisesti Tampereella (Linna 5014). Seminaariryhmät (max 15 opiskelijaa/ryhmä) kokoontuvat Porissa ja Tampereella.

Luennot:

10.1. 2017 Johdanto luoviin menetelmiin (Eriikka Oinonen & Riikka Korkiamäki)

31.1.2017 Visuaaliset aineistot ja menetelmät (Riikka Korkiamäki & Riikka Turtiainen)

14.2.2017 Laululyriikka tekstiaineistona (Eriikka Oinonen)

28.2. 2017 Kehollisuus tutkimuksessa (Petri Hoppu)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Riikka Korkiamäki, Vastaava opettaja
riikka.korkiamaki[ät]tuni.fi
Eriikka Oinonen, Vastaava opettaja
eriikka.oinonen[ät]tuni.fi
Opetus
10.1.2017 – 9.3.2017
Luento-opetus 8 tuntia
Ti 10.1.2017 klo 10-12, Pori 386/Tampere Linna 5014
Ti 31.1.2017 klo 10-12, Pori 386 / Tampere Linna 5014
Ti 14.2.2017 klo 10-12, Pori 386 / Tampere Linna 5014
Ti 28.2.2017 klo 10-12, Pori 386 / Tampere Linna 5014
Seminaari 12 tuntia
Porin ryhmä
Ti 24.1.2017 - 7.3.2017 joka toinen viikko klo 10.15-12.45, tila 386, Kaikki kerrat tilassa 386
Tampereen ryhmä
To 26.1.2017 - 9.3.2017 joka toinen viikko klo 10.15-12.45, Linna 6034
Poikkeukset:
9.3.2017 klo 10.15 –12.45 , 6018, Paikan muutos!!!!
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi korvaa 5 op sosiaalityön maisteriopintojen opetussuunnitelman kohdasta STYS3B Erilaiset tiedonmuodostuksen tavat tai 5op kohdasta Sosiaalityön maisteriopintojen valinnaiset opinnot. Sosiaalitieteiden maisteriopinnoissa kurssi korvaa opetussuunnitelman kohdan SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät 5 op.

Periodi (6.3.2017 - 28.5.2017)
Syventävät opinnot [IV Periodi]

Kurssi käsittelee työyhteisöjen muutosta ja kehittämistä tutkimusavusteisen kehittämisen ja kommunikatiivisen toimintatutkimuksen näkökulmasta. Kurssilla pohditaan erilaisia tutkimusavusteiseen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä, kuten kehittämishankkeen suunnittelua, kehittämistyön ohjaamista, toimintatutkijan ja kehittäjän roolia, yhteistoiminnallisen kehittämisen edellytyksiä, edistäjiä ja esteitä sekä eettisiä kysymyksiä. Lisäksi käydään läpi erilaisia osallistavia ja dialogisia kehittämismenetelmiä, työkaluja ja niiden soveltamista käytännössä. Kaikkia aiheita läpäisevät pohdinnat toimintatutkijan ja/tai kehittämistyötä ohjaavan asiantuntijan valinnoista tutkimus- ja kehittämisprosessin eri vaiheissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan enintään 20 opiskelijaa. Työn ja hyvinvoinnnin maisteriohjelman opiskelijat (Tampere ja Pori) ovat etusijalla, jos karsintaa joudutaan tekemään.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sirpa Syvänen, Vastaava opettaja
sirpa.syvanen[ät]tuni.fi
Kati Tikkamäki, Vastaava opettaja
kati.tikkamaki[ät]tuni.fi
Opetus
20.3.2017 – 22.5.2017
Luento-opetus
Ma 20.3.2017 - 3.4.2017 viikoittain klo 12-15, Linna 5026-5027
Ma 24.4.2017 klo 12-15, Linna 5026-5027
Ke 26.4.2017, osallistuminen/havainnointi/harjoitustyö Työn ilolla -hankkeen työpajaan (www.tyonilollatuottavuutta.net)
Ma 8.5.2017 - 22.5.2017 viikoittain klo 12-15, Linna 5026-5027
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintosuorituksen voi vaihtoehtoisiesti suorittaa kirjatenttinä tai esseenä, joista vastaa Sirpa Syvänen, ks. lista kirjallisuuskuulustelujen vastaanottajista opetusohjelman alussa.

Kurssi toteutetaan monimuto-opetuksena. Siihen kuuluu luentoja, seminaareja ja itsenäistä työskentelyä verkossa. Kurssi on järjestetään siten, että sen suorittaminen on mahdollista sekä Porissa että Tampereen kampuksilla. Kurssilla käsiteltäviä teemoja ovat

-          työttömyyden ja työttömyystutkimuksen historia

-          työttömyyden teoriat – miksi työttömyyttä?

-          työttömyys, terveys ja hyvinvointi

-          työttömyys ja työvoimapolitiikka

-          työttömyys globaalina ilmiönä

-          työttömyys ja ”työyhteiskunnan loppu”

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Loppusuorituksen opiskelija laatii sovitusta työttömyyteen liittyvästä teemasta esseen. Laajuudesta riippunen tällä suorituksella voi suorittaa 5 tai 10 opintopistettä. Kursin suorittaminen korvaa kohdan SOS10.1.3 Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työllisyysturva.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittautuminen viimeistään ke 22.3.2017 Nettiopsun kautta.
Kurssiin kuuluu alkutehtävä.
Kurssille otetaan max. 12 opiskelijaa Porin ryhmään ja max. 12 opiskelijaa Tampereen ryhmään.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Antti Saloniemi, Vastaava opettaja
antti.saloniemi[ät]tuni.fi
Vierailevia opettajia, Vastaava opettaja
Opetus
11.4.2017 – 24.5.2017
Pienryhmäopetus
Porin ryhmä
To 13.4.2017 klo 10-14, luokka 386 TaY:n Porin yksikkö, jatkuu 27.4., 12.5. ja 24.5. kaikki kerrat klo 10-14
Tampereen ryhmä
Ti 11.4.2017 klo 10-14, Tampereen kampuksella Linna 4026, jatkuu 25.4., 11.5., 23.5. kaikki kerrat klo 10-14 paikka Tampereen kampuksella, Linna 4026
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Laajuus: 5 – 10 opintopistettä, essee suorituksen laajuuden mukaan.

Ryhmään mahtuu 20 opiskelijaa, etusijalla ovat Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opiskelijat.

Opetuksen toteutustavat (monimuoto-opetus) tarkentuu myöhemmin.