x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma, Pori

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

TYÖN JA HYVINVOINNIN MAISTERIOHJELMAN KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT JA JAKSOJEN VASTUUOPETTAJAT 2016-2017. Huom! Lista päivittyy kesän aikana.

Syventävien opintojen kokonaismerkintä: Antti Saloniemi

THV1 Työelämän tutkimuksen johdantoteemoja: Pertti Koistinen (opetus), Antti Saloniemi, Porin yksikkö (kirjatentti)

SOSM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus: Antti Saloniemi

SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät: valitun kurssin opettaja, essee-suorituksissa tutkielman ohjaaja

SOS10.1.1 Työ, hyvinvointi ja perhe: Jouko Nätti

SOS10.1.2 Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli: Pasi Pyöriä

SOS10.1.3 Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työllisyysturva: Antti Saloniemi, Porin yksikkö

SOS10.1.4 Työelämän vuorovaikutus: Johanna Ruusuvuori (opetus), Tiina Mälkiä (kirjatentti)

SOS10.1.5 Työyhteisöjen kehittäminen: Sirpa Syvänen (kirjatentti)

THV2 Työhyvinvoinnin johtaminen: Jaana-Piia Mäkiniemi

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari: Antti Saloniemi

SOSM2 Tutkielmaseminaari: Antti Saloniemi

SOSM3 Pro gradu -tutkielma: Antti Saloniemi

 

 

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Tutkimus -ja asiantuntijataidot

Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Syventävät opinnot

SOSM2 Tutkielmaseminaari - Seminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Syventävät opinnot

SOSM2 Tutkielmaseminaari - Seminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Syventävät opinnot

SOSM2 Tutkielmaseminaari - Seminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta