x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)
Periodi (29.8.2016 - 23.10.2016)
Perusopinnot [I Periodi]
Lauri Lahikainen, Yhteyshenkilö
lauri.lahikainen[ät]tuni.fi
Opetus
5.9.2016 – 17.10.2016
Luento-opetus
Ma 5.9.2016 - 17.10.2016 viikoittain klo 14-18, Päätalo D10a
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

YKYYHT4A

VASTAAVA OPETTAJA  FT Petri Räsänen (e.petri.rasanen@uta.fi)

Syksyn 2016 YKYYHT4A luentokurssin vastaava opettaja on FT Marika Enwald (marika.enwald@uta.fi)

Kurssin ohjelma

2.9. Johdatus etiikkaan, etiikan peruskäsitteitä

9.9. Hyve-etiikka (Platon, Aristoteles, MacIntyre)

16.9. Etiikka elämäntaitona (epikurolaiset, stoalaiset), kristillinen etiikka

23.9. Eettiset tunteet ja sisäinen arvotaju (Spinoza),  sentimentalismi (Smith) ja utilitarismi (Bentham, Mill)

30.9.. Järkeen perustuva normatiivinen etiikka (Kant, Kohlberg, Habermas)

7.10. Yksilön arvotajuun perustuva etiikka (Kierkegaard, Nietszche, Heidegger, Sartre)

14.10. Kohtaamisetiikka (Buber, Levinas, Bauman)

21.10. I ja II Opetusperiodien välinen tauko

28.10. Etiikan luonne sosiobiologian (Wilson) näkökulmista ja psykologian näkökulmasta (Beck, Goleman)

4.11. Etiikan luonne analyyttisen filosofian (Moore, Ayer, Hare) ja  sosiaalisen konstruktivismin (Berger, Luckmann) näkökulmista

11.11. Oikeudenmukaisuus- ja tasa-arvokysymykset koskien sukupuolten tasa-arvoa, lasten oikeuksia, eri kulttuurien kohtaamista, taloudellista tasa-arvoa (Beauvoir, Korten)

18.11. Etiikan luonne analyyttisen filosofian (Moore, Ayer, Hare) ja sosiaalisen konstruktivismin (Berger, Luckmann) näkökulmista

25.11.  Oikeudenmukaisuus- ja tasa-arvokysymykset koskien sukupuolten tasa-arvoa, lasten oikeuksia, eri kulttuurien kohtaamista, taloudellista tasa-arvoa (Beauvoir, Korten)

2.12.   

Ympäristöetiikka ja eläinten oikeudet (Leopold, Naess, Singer) klo 12-14

Soveltava etiikka ja kertaus kurssin sisältöön klo 14-16

9.12. Luentotentti, klo 14.00-16.00.

16.12. Luentotentti, klo 14.00.-16.00.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marika Enwald, Opettaja
Marika.Enwald[ät]uta.fi
Opetus
2.9.2016 – 9.12.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Pe 2.9.2016 klo 14-16, Pinni B1100
Pe 9.9.2016 klo 14-16, Pinni B1097
Pe 16.9.2016 klo 14-16, Päätalo A1
Pe 23.9.2016 klo 14-16, Pinni B1100
Pe 30.9.2016 klo 14-16, Päätalo A1
Pe 7.10.2016 klo 14-16, Pinni B1100
Pe 14.10.2016 klo 14-16, Pinni B1097
Pe 21.10.2016, Ei opetusta!
Pe 28.10.2016 klo 14-16, Päätalo A1, LUENTO PERUTTU
Pe 4.11.2016 klo 14-16, Linna K103, LUENTO PERUTTU
Pe 11.11.2016 - 18.11.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B1097
Pe 18.11.2016 klo 14-16, Pinni B1097
Pe 25.11.2016 klo 14-16, Linna Väinö Linna -sali
Pe 2.12.2016 klo 12-16, Päätalo A1
Pe 9.12.2016 klo 14-16, Pinni B1100, Tentti
Pe 16.12.2016 klo 14-16, Päätalo D10B, Tentti
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

YKYYHT4A opintokokonaisuus voidaan suorittaa (kaksi vaihtoehtoa):

1)     Kirjatenttinä, jossa tentitään

JOKO

 1. Pietarinen, Juhani &Poutanen, Seppo 2005, Etiikan teorioita, Helsinki: Gaudeamus

TAI

 1. Suikkanen, Jussi 2014. This is ethics: An Introduction.  Chichester: Wiley-Blackwell (pp.1-194)

2)  Luentotenttinä, jossa tentitään syksyllä 2016 pidettävän luennot.

YKYYHT4a kurssin vastuuopettaja FT Petri Räsänen e.petri.rasanen@uta.fi, ottaa vastaan kirjatentit ja korvaavuushakemukset.

Periodi (24.10.2016 - 16.12.2016)
Perusopinnot [II Periodi]

Verkkokurssi. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti itsenäisesti opiskellen Moodle-verkko -oppimisympäristössä. Kurssi perustuu luentotallenteisiin, niihin liittyvään kirjallisuuteen ja viikoittaisiin tehtäviin. Lopputehtävänä kirjoitetaan essee.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Lauri Lahikainen, Vastaava opettaja
lauri.lahikainen[ät]tuni.fi
Opetus
24.10.2016 – 19.12.2016
Luento-opetus 28 tuntia Verkossa
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Verkkokurssi. Opiskelu tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä.

Alustavaa tietoa kurssin toteutuksesta: Kurssi etenee viikoittain siten, että aina kunkin viikon aikana seurataan tietyt verkossa olevat luentotallenteet (yhteensä seitsemän viikkoa).  Yhden viikon luentojen katselumahdollisuus on auki aina kaksi viikkoa. Luentojen ja artikkeleiden pohjalta tehdään oppimispäiväkirja, jota työstetään koko kurssin ajan. Kurssissa ei ole lähiopetusta. Verkkokurssi alkaa 24.10.2016. Oppimispäiväkirjan viimeinen palautuspäivä on tammikuussa alussa; päivä tarkentuu myöhemmin. (Oppimispäiväkirjat arvioidaan tammi-helmikuussa)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Verkkokurssi on ensisijaisesti avoimen yliopiston opiskelijoille. Läsnäolevien tutkinto-opiskelijoiden kiintiö kurssille on 50. Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta.

Tutkinto-opiskelijat valitaan kokonaisopintopistemäärän perusteella. Ryhmään otetaan myös opiskelijoita, joiden opintojen etenemiseen tutkinto-ohjelmassa toteutettava kontaktiopetus soveltuu huonosti ja joiden opintojen vaihe puoltaa kurssin pikaista suorittamista. Tällaisessa tapauksessa NettiOpsu-ilmoittautumisen lisäksi laita perustelut valinnallesi osoitteeseen ulla.lassila (at)uta.fi

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Ulla Lassila, Yhteyshenkilö
Ulla.Lassila[ät]uta.fi
Opetus
24.10.2016 – 16.12.2016
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Kurssin luennot järjestetään maanantaisin klo 14-18 ajalla 24.10.-12.12.2016 seuraavan ohjelman mukaan.

 

24.10 Johdatus yhteiskunnan mittaamiseen (Noora Ellonen)

31.10 Tilastojen yhteiskunta (Jussi Melkas & Jussi Simpura)

7.11. Mitä minusta tiedetään? Viranomaisrekisterit yhteiskuntatutkimuksessa ja – tilastoissa (Heta Moustgaard)

14.11 Mielipidetutkimuksen yhteiskunnassa – miten gallupeja tehdään ja käytetään? (Juho Rahkonen)

21.11 Ihmisen mittaaminen – psykologinen näkökulma (Kaisa Kirves)

28.11 Numerotiedon visuaalinen esittäminen (Essi Syrjälä)

5.12 Selittäminen, numeroilla argumentointi, Kausaalinen selittäminen tms. otsikko myöhemmin Jaakko Kuorikoski

12.12. Tentti

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Noora Ellonen, Vastaava opettaja
noora.ellonen[ät]tuni.fi
Opetus
24.10.2016 – 12.12.2016
Luento-opetus 28 tuntia
Luennot
Ma 24.10.2016 - 12.12.2016 viikoittain klo 14-18, päätalo D10a
Poikkeukset:
28.11.2016 klo 14 –18 , päätalo ls. A1
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Periodi (9.1.2017 - 5.3.2017)
Perusopinnot [III Periodi]

Kurssin suorittamiseen sisältyy 1) luentojen seuraaminen, 2) luentoihin liittyvien oheisartikkelien tai muun materiaalin läpikäynti, 3) luentoja ja artikkeleita/oheismateriaalia käsittelevät ryhmäkeskustelut ja niiden raportointi Moodlessa. Luentoihin ja ryhmäkeskusteluihin osallistuminen ovat keskeinen osa opiskelijoilta kurssilla edellytettyä työtä. Luennoista tehdään myös tallenteet, jotka ovat katsottavissa Moodle-alustalla 2 viikon ajan. Katsomalla luennot Moodlesta luennoilta voi olla pois enintään kaksi luentokertaa.

Luennot pidetään maanantaisin 9.1.-20.2.2017 klo 14.15-16.45 luentosalissa D10a 

 

Kurssin aikataulu ja sisältö

9.1.2017 Johdatus kurssin teemoihin

 • Jenni-Mari Räsänen: kurssin osaamistavoitteet, ohjelma, suorittaminen ja muut käytännön asiat
 • Kirsi Juhila: Toiminta, tulkinta ja tieto – näkökulmana toiseuden ja erojen tutkimus

16.1.2017 Sukupuoli, seksuaalisuus

 • Vera Virolainen: Naisvankien väkivaltakertomusten diskursiivinen tutkimus
 • Hanna Ojala: Biologian sosiaaliset tulkinnat haastattelupuheessa: Miehet ja eturauhassyöpä

23.1.2016 Lapset ja nuoret

 • Mari Korpela: Lasten etnografinen tutkimus: Länsimaalaiset lapset Intian Goalla, eliittiä vai marginaalissa, tuttuja vai vieraita?
 • Päivi Honkatukia: Monikulttuurisuuteen liittyvät jännitteet nuorisotutkimuksen kohteena. Miten tutkia kysymystä kunniaan liittyvästä väkivallasta?

30.1.2017 Mielenterveys

 • Suvi Raitakari: Yhteiskunnallisesti määritelty mielenterveys/sairaus: asiantuntija- ja kokemustiedon yhteensovittamisen jännitteet
 • Kokemusasiantuntijan puheenvuoro

6.2.2017 Rikollisuus, päihteet

 • Timo Harrikari: Kriminaalihuollosta rikosseuraamuksiin – rikollisuutta koskevan sosiaalityön keskeisiä muutoksia 1960-luvulta nykypäivään
 • Johanna Ranta: Vastuista neuvotteleminen huono-osaisen huumeidenkäyttäjän ja palvelujärjestelmän kohtaamisissa - aineistona luonnolliset vuorovaikutustilanteet

13.2.2017 Vanhuus, hyvinvointiteknologiat

 • Heli Valokivi:  Vanhukset hyvinvointipalvelujen kentillä – tutkimassa oman elämän osallisuutta ja vastuuta
 • Lina van Aerschot: Hoivarobotiikan mahdollisuudet vanhusten palveluissa

20.2.2017 Etnisyys ja kansalaisuus  

 • Helena Jerman: Etnisyys, identiteetti ja toiseus: liikkuvuus ja kulttuuriset voimavarat
 • Kurssin päätös
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittautuminen NettiOpsussa

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jenni-Mari Räsänen, Vastaava opettaja
jenni-mari.rasanen[ät]tuni.fi
Opetus
9.1.2017 – 20.2.2017
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot, kirjallisuus ja muu kurssilla jaettava materiaali, näiden pohjalta tapahtuvat itsenäiset pienryhmätehtävät  ja niiden raportointi Moodlessa.

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina ilman lähitapaamisia. Kurssi sisältää videoituja luentoja, oheismateriaalia ja tehtäviä. Kurssin suorittaminen edellyttää materiaaliin tutustumista ja tehtävien tekemistä viikoittaisen rytmin mukaan. Kurssiin sisältyy myös sähköisesti suoritettava kertauskuulustelu.

Kurssi järjestetään ajalla 9.1.-6.3.2016. Kurssille ilmoittaudutaan II periodin aikana.

HUOM! Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu. Kurssille pääsevät ne opiskelijat, joille verkkototeutus on ainoa suoritusvaihtoehto, eli avoimen yliopiston opiskelijat sekä Porin yksikön tutkinto-opiskelijat.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Noora Ellonen, Vastaava opettaja
noora.ellonen[ät]tuni.fi
Opetus
9.1.2017 – 6.3.2017
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Periodi (6.3.2017 - 28.5.2017)
Perusopinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Petri Räsänen, Vastaava opettaja
petri.rasanen[ät]tuni.fi
Opetus
10.3.2017 – 28.4.2017
Luento-opetus 24 tuntia
Pe 10.3.2017 - 7.4.2017 viikoittain klo 12-16, Pinni B1100
Pe 21.4.2017 klo 12-16, Pinni B1097
Pe 5.5.2017 klo 12-14, Pinni B1100, TENTTI
Pe 19.5.2017 klo 12-14, Linna, Väinö Linna -sali, TENTTI
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot tallennetaan. Kurssi suoritetaan joko perinteisellä tai sähköisellä tentillä.

Kurssin ohjelma:

6.3. Tanja Vahtikari: Johdanto 1900-lukuun ja sen tutkimisen käsitteisiin

6.3. Jarmo Peltola: Teollistuminen globaalina ilmiönä

13.3 Jussi Jalonen: Sota

13.3 Timo Vilen: Kylmä sota

20.3. Pirjo Markkola: Hyvinvointivaltio

20.3. Minna Harjula: Väestö ja terveys

27.3. Tanja Vahtikari: Kaupungistuminen

27.3. Johanna Annola: Professionaalistuminen

3.4. Marko Tikka: Globaali ja teollinen kulttuuri

3.4. Pia Koivunen: Nuoriso, kulttuuri ja politiikka Euroopassa

10.4. Jussi Jalonen: Identiteettipolitiikka ja länsimainen oikeisto

10.4. Minna Harjula: Kansalaisuus ja tasa-arvo

24.4. Marko Tikka & Mervi Kaarninen: Ihan kasaria

Luennot videoidaan ja tallenteet ovat kurssille ilmoittautuneiden katsottavissa Moodlessa kesäkuun puoliväliin asti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Minna Harjula, Vastaava opettaja
minna.harjula[ät]tuni.fi
Tanja Vahtikari, Vastaava opettaja
tanja.vahtikari[ät]tuni.fi
Opetus
6.3.2017 – 8.5.2017
Luento-opetus 32 tuntia
Ma 6.3.2017 - 24.4.2017 viikoittain klo 14-18, Päätalo D10A
Ma 8.5.2017 klo 14-16, Päätalo D10A, Luentotentti (muut kuin historian pääaineopiskelijat)
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Huomaa kurssien vastaavuudet:

 • Jos olet suorittanut vuosien 2012-2015 vaatimusten mukaisen YKYY4–kurssin, historian perusopintokokonaisuuteen sinun pitää suorittaa nykyinen (2015-2018) HISP4-kurssi.
 • Jos olet suorittanut vuosien 2012-2015 vaatimusten mukaisen HISP5–kurssin, historian perusopintokokonaisuuteen sinun pitää suorittaa nykyinen (2015-2018) YKYYHT5-kurssi.
 • Jos olet suorittanut tätä vanhempien vaatimusten HISOP4 –kurssin, historian perusopintokokonaisuuteen sinun pitää suorittaa nykyinen (2015-2018) HISP4-kurssi.
 • Jos olet suorittanut tätä vanhempien vaatimusten HISOP5 –kurssin, historian perusopintokokonaisuuteen sinun pitää suorittaa nykyinen (2015-2018) YKYYHT5-kurssi.
 • Jos olet YKYn opiskelija (mutta et opiskele historian perusopintokokonaisuutta), ja olet suorittanut vuosien 2012-2015 vaatimusten mukaisen YKYY4–kurssin, tämä vastaa nykyisen (2015-2018) opetussuunnitelman mukaista YKYYHT5-kurssia, ja siten korvaa 5 op yksikön yhteisistä opinnoista.