x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalityön kandidaattiohjelma, Pori

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

SOSIAALITYÖN KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN VASTAANOTTAJAT 2016-2017 Kirjallisuuskuulustelut suoritetaan sähköistä tenttipalvelua käyttäen. Tarkista myös opinto-oppaasta jaksokohtaisesti onko essee jakson mahdollinen suoritusmuoto.

PERUSOPINNOT, opintojakson vastuuopettaja ja kokonaismerkinnän antaja: Tuija Eronen

STYP1A Sosiaalityön peruskurssi, kirjallisuus 2 op, Satu Ylinen

STYP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus, kirjallisuus 3 op, Kirsi Günther

STYP3A Yhteisölliset voimavarat, kirjallisuus 3 op, Anna Metteri

STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo, kirjallisuus 2 op, Jenni-Mari Räsänen

STYP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt 5 op, Katja Kuusisto

AINEOPINNOT, opintojakson vastuuopettaja ja kokonaismerkinnän antaja: Lasse Rautniemi

STYA1B Sosiaalihuollon hallinto ja johtaminen 5 op, opettaja ilmoitetaan myöhemmin

STYA2 Elämänkulku ja sosiaalityö 5 op, Lasse Rautniemi

STYA3A1 Asiakastyön teoriat 2 op, Kirsi Günther

STYA6 Päihteiden käyttö seurauksineen 5 op, Katja Kuusisto

STYA7 Lapset ja lastensuojelu 5 op, Leena Autonen-Vaaraniemi

STYA8 Terveys, hyvinvointi ja sosiaalityö 5 op, Anna Metteri

STYA9 Vanhuus ja gerontologinen sosiaalityö 5 op, Satu Ylinen

Periodi (29.8.2016 - 23.10.2016)
Orientoivat opinnot [I Periodi]

Opintojaksoon sisältyy osallistuminen orientoiviin opintoihin, jotka järjestetään Porissa ke 24.8.2016 klo 10-15 sekä 25.8.2016 klo 9-14.30. Lisäksi syyslukukauden 2. periodin alussa on opintopsykologin luento.  

Lisäksi jokaisen opiskelijan kanssa varataan keskusteluaika henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemiseksi (HOPS).

Antti Saloniemi, Vastaava opettaja
antti.saloniemi[ät]tuni.fi
Eriikka Oinonen, Vastaava opettaja
eriikka.oinonen[ät]tuni.fi
Tuija Eronen, Vastaava opettaja
tuija.eronen[ät]tuni.fi
Timo Toikko, Vastaava opettaja
Opetus
24.8.2016 –
Pienryhmäopetus
TaY:n Porin yksikön oma yhteinen osuus
Ke 24.8.2016 klo 10-12, luokka 107 Porin yliopistokeskus
Sosiaalitieteiden maisteriopinnot
Ke 24.8.2016 klo 13-15, tila 386 (3. krs)
Sosiaalityön maisteriopinnot
Ke 24.8.2016 klo 13-15, tila luokka 107
Porin yliopistokeskuksen yhteinen tilaisuus
To 25.8.2016 klo 9-12, Auditorio 126 Porin yliopistokeskus
Tampereen yliopiston Yhteiskunta - ja kulttuuritieteiden yksikkö
To 25.8.2016 klo 13-14.30, luokka 107 Porin yliopistokeskus
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [I Periodi]

Verkkokurssi pohjautuu luentotallenteisiin, joiden teemat ovat seuraavat:

TEEMA I: Sosiaalityön professio, sen tehtävät ja paikka palvelujärjestelmässä

Suvi Raitakari: Alkuorientaatio + Ammatillisen käytännön ja profession juuret
Suvi Raitakari: Sosiaalityön työalueet ja asiakasprosessit sekä paikka palvelujärjestelmässä
Suvi Raitakari & Riikka Haahtela: Mitä kaikkea ja miten sosiaalityöntekijä tekee työkseen?

TEEMA II: Sosiaalityön oppialana ja tutkimuksena

Tarja Pösö: Sosiaalityö koulutuksen ja tutkimuksen kohteena

TEEMA III: Sosiaalityö eetoksena ja arvoperustaisena toimintana

Timo Harrikari: Sosiaalityön eetos
Laura Kalliomaa-Puha: Sosiaalioikeus – Mitä se on ja mihin sitä tarvitaan?

TEEMA IV: Sosiaalityön muuttuvat suhteet, toimintaympäristöt ja ongelmamäärittelyt

Arja Jokinen: Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisessä suhteessa läsnäolevat ulottuvuudet
Hannele Forsberg: Muuttuva perhe ja muuttuva toimintaympäristö

TEEMA VI: Sosiaalityön monet kontekstit sekä erojen ja samanlaisuuksien dilemmat

Anna Metteri: Globaali sosiaalityö ja sosiaalityö eri maissa
Leena Autonen-Vaaraniemi: sukupuoli sosiaalityössä

TEEMA V: Asiakkaan asema ja asiakaslähtöisyys

Suvi Raitakari & Kokemusasiantuntija: Asiakaslähtöisyyden monet merkitykset

 

Luentotallenteet seurataan oman aikataulun mukaisesti. Luentojen pohjalta tehdään luentopäiväkirja, jonka vaihtoehtoiset palautuspäivät ovat  1.11.2016.,15.12.2016, 1.3.2017, 1.5.2017

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tampereen ryhmä: Kurssi on ensisijaisesti avoimen yliopisto-opintojen opiskelijoille. Kurssille otetaan 10 tutkinto-opiskelijaa, joilla on erityiset perustelut suorittaa kurssi verkko-opintoina. Ilmoittautuminen kurssille perusteluineen viimeistään 5.9.2016 sähköpostiosoitteeseen satu.ylinen(at)uta.fi. Voit kysyä mahdollisia vapaita paikkoja myös ilmoittautumisajan jälkeen

Porin ryhmä: Kurssi on ensisijaisesti avoimen yliopisto-opintojen opiskelijoille. Porin yliopistokeskuksen tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen sähköpostiosoitteeseen satu.ylinen(at) uta.fi . Voit kysyä mahdollisia vapaita paikkoja myös ilmoittautumisajan jälkeen.

Satu Ylinen, Opettaja
Satu.Ylinen[ät]uta.fi
Opetus
14.9.2016 – 31.5.2017
Luento-opetus
TAMPERE Verkkokurssin aloituskokoontuminen
Ke 14.9.2016 klo 17.00-19, luokka 6017, Linna-rakennus, 6. kerros, Kalevantie 5
PORI Verkkokurssin aloitus ja opiskelun ABC
Ti 20.9.2016 klo 17-19, luokka 107, Aloitus ja opiskelun ABC
SEINÄJOKI Verkkokurssin aloituskokoontuminen, PERUTTU! PERUTTU!
To 15.9.2016 klo 16.00-19, luokka 133Y , SeAMK, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Keskuskatu 32, D-rappu
PORI Verkkokurssin aloitus ja opiskelun ABC
To 12.1.2017 klo 18-20, luokka 107
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jaksolle on ennakkoilmoittautuminen e-lomakkeella 15.8.-5.92016.Ilmoittautuminen päättyy maanantaina 5.9.2015 klo 12.00.

Laura Kalliomaa-Puha, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot tallenteina 13.9.2016 alkaen
Harjoitukset 12 tuntia
Porin harjoitusryhmä
To 27.10.2016 klo 14-20, luokka 107, harjoitukset jatkuvat pe 28.10.2016 klo 9-15
Tentit
Ke 2.11.2016 klo 16-18, luokka 107, Uusintatentti ke 7.12.2016 klo 16-18 luokka 107
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Jaksolle on ennakkoilmoittautuminen e-lomakkeella 15.8.-5.9.2016. Ilmoittautuminen päättyy maanantaina 5.9.2015 klo 12.00.

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/17440/lomake.html

Osallistuminen opetukseenharjoitustyöt (oikeustapausharjoitukset) ja tentti. Luennot tallenteina.

Tentit luokkatilassa 107 Porissa varsinainen tentti 2.11. klo 16-18. Tentin purku on 23.11. klo 16-18, joka videoidaan Moodleen ja on sieltä katsottavissa jälkikäteen. Uusintatentti 7.12. klo 16-18.  

Sosiaalityön opiskelijat voivat suorittaa kandidaatin tutkielmaseminaarin osallistumalla monimuoto-opetuksena toteutettavaan seminaariin. Kuhunkin verkkoseminaariryhmään otetaan enintään 8 opiskelijaa. Tarvittaessa järjestetään kolmas verkkoseminaariryhmä. Valinnan kriteerinä on opintojen eteneminen (suoritetut opintopisteet).


HUOM! Kandidaatin tutkielman kanssa suositellaan suoritettavaksi samana lukuvuonna kohdat STYA4A Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät luennot ja harjoitukset 5 op ja STYA4B Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset menetelmät luennot ja harjoitukset 5 op. Tutkimusmenetelmäopintojen harjoitusryhmiin on erillinen ilmoittautuminen.

 

 

 

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen seminaariryhmiin on auki 1.8.2016 alkaen ja keskiviikkoon 1.9.2016 klo 23.59 asti.

Tuija Eronen, Vastaava opettaja
tuija.eronen[ät]tuni.fi
Lasse Rautniemi, Vastaava opettaja
lasse.rautniemi[ät]tuni.fi
Opetus
7.9.2016 – 24.2.2017
Seminaari 18 tuntia + 18 tuntia Verkossa
Aloitus
Ke 7.9.2016 klo 12-16, luokka 107, Aloituskokoontuminen (kaikki opiskelijat)
1 ryhmä
Ke 9.11.2016 klo 14-19, ac-seminaari, Suunnitelmapapereiden käsittelyä pienryhmissä
Lähiopetus
Ke 5.10.2016 klo 14-18, luokka 107, Tiedonhankintataidot -opetus + ryhmäkokoontuminen (kaikki opiskelijat)
2 ryhmä
To 10.11.2016 klo 14-19, ac-seminaari, Suunnitelmapapereiden käsittelyä pienryhmässä
Lähiopetus
Ma 28.11.2016 klo 15-18, luokka 107, Ryhmäkokoontuminen (kaikki opiskelijat)
1 ryhmä
Ke 11.1.2017 klo 14-19, ac-seminaari, Työpapereiden käsittelyä pienryhmässä
2 ryhmä
Ma 16.1.2017 klo 14-19, ac-seminaari, Työpapereiden käsittelyä pienryhmässä
1 ryhmä
Ke 8.2.2017 klo 14-19, ac-seminaari, Työpapereiden käsittelyä pienryhmässä
2 ryhmä
To 9.2.2017 klo 14-19, ac-seminaari, Työpapereiden käsittelyä pienryhmässä
Loppuseminaari
Pe 24.2.2017 klo 10-16, luokka 107, Loppukokoontuminen (kaikki opiskelijat)
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM! Monimuoto-opetuksena toteutettavaan ryhmään tarvitset verkkotapaamisia varten riittävän nopean nettiyhteyden, riittävän uuden flashplayer -ohjelmapäivityksen ja kuulokemikrofonin. Kuvayhteys ei ole pakollinen, mutta se on suotava ja tätä varten tarvitset web-kameralla varustetun tietokoneen.

Tiedonhaun opetuksessa käytetään Connect pro – huonetta, jonne annetaan linkki. Opiskelija tarvitsee siis vain tietokoneen ja mahdollisuuden kuunnella opetusta sekä linkin. Opetukseen voi osallistua joko vain kuuntelemalla ja seuraamalla esitystä tai lisäksi chat-viesteillä. Opettajina toimivat tietoasiantuntija Sari M. Mäkelä ja tietoasiantuntija Saija Tapio. He tekevät ryhmille Moodle-alueet, jonne opetus tallennetaan, näin nekin, jotka eivät pääse paikalle, voivat osallistua. Opetuksessa kerrataan tiedonhakutaitoja ja tietokantoja sekä perehdytään uusiin tietokantoihin (kotimaiset ja ulkomaiset).  

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen e-lomakkeella -ilmoittautuminen, ilmoittautuminen auki 18.8. ja ilmoittautuminen päättyy 8.9.klo 10


Sosiaalityön yo-opettaja Pori, Vastaava opettaja
Opetus
11.10.2016 – 22.11.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 11.10.2016 - 22.11.2016 viikoittain klo 12-16, luokka 386, Paitsi huom EI opetusta 25.10. HUOM! TILANA 15.11. lk 107
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot, osallistuminen opetukseen, essee.

Opiskelijat laativat ryhmäesseen luentojen ja opintojakson kirjallisuuden pohjalta.

 

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkko-opintoina. Kurssi etenee viikoittaisissa sykleissä: joka viikon perjantaina verkkoon avautuu opiskelumateriaalit, jotka tulee suorittaa viikon aikana.

Kurssi sisältää luentovideoita, harjoitusvideoita sekä itsenäisesti suoritettavia tehtäviä. Kurssi suoritetaan yksi tai parin kanssa tehtävällä harjoitustyöllä.

Kurssilla harjoitukset toteutetaan SPSS tilasto-ohjelmaa käyttäen. Jokainen tarvitsee siten omalle koneelleen SPSS -tilasto-ohjelman asennettuna, mikäli ei ajattele työskentelevänsä yliopiston/oppilaitoksen mikroluokissa. SPSS-ohjelman voi hankkia opiskelijahintaan yliopistopalveluiden kautta osoitteesta: https://intra.uta.fi/portal/group/tietopankki/spss

Lisenssejä saa eri mittaisia: kurssin aikataulun perusteella vähimmäissuositus on kolmen kuukauden lisenssi (syyskuu-marraskuu 2016). Myös pidempiä lisenssejä on saatavilla.

SPSS:n käyttö alkaa heti kurssin alussa, jolloin ohjelman on oltava käyttövalmiina koneella. Aloita ohjelman hankkiminen ja asennus siis jo ennen kurssin alkua.

Kurssi on tarkoitettu vai avoimen yliopiston opiskelijoille, Porin tutkinto-opiskelijoille sekä niille maisterivaiheen tutkinto-opiskelijoille, joilta edellytetään tämä kurssi täydentävinä opintoina. Tampereella opiskelevat kandivaiheen tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa kurssin III periodin kontaktiopetuskurssilla.

Ilmoittautuminen kurssille 1.8 - 31.8. välisenä aikana oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumislomake

Kurssin opettajana toimii Katja Kuusisto (katja.n.kuusisto@uta.fi)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen


Katja Kuusisto, Vastaava opettaja
katja.kuusisto[ät]tuni.fi
Opetus
9.9.2016 – 30.11.2016
Luento-opetus
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot ja harjoitukset

Sosnet verkkokurssit [I Periodi]

Ilmoittautuminen Sosnetin verkkosivuilla 8.-22.8.2016.

Johanna Kiili/Jyväskylän yliopisto, Vastaava opettaja
Opetus
12.9.2016 –
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Periodi (24.10.2016 - 16.12.2016)
Yksikön yhteiset opinnot [II Periodi]

Verkkokurssi. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti itsenäisesti opiskellen Moodle-verkko -oppimisympäristössä. Kurssi perustuu luentotallenteisiin, niihin liittyvään kirjallisuuteen ja viikoittaisiin tehtäviin. Lopputehtävänä kirjoitetaan essee.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Lauri Lahikainen, Vastaava opettaja
lauri.lahikainen[ät]tuni.fi
Opetus
24.10.2016 – 19.12.2016
Luento-opetus 28 tuntia Verkossa
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [II Periodi]

Verkkokurssi. Opiskelu tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä.

Alustavaa tietoa kurssin toteutuksesta: Kurssi etenee viikoittain siten, että aina kunkin viikon aikana seurataan tietyt verkossa olevat luentotallenteet (yhteensä seitsemän viikkoa).  Yhden viikon luentojen katselumahdollisuus on auki aina kaksi viikkoa. Luentojen ja artikkeleiden pohjalta tehdään oppimispäiväkirja, jota työstetään koko kurssin ajan. Kurssissa ei ole lähiopetusta. Verkkokurssi alkaa 24.10.2016. Oppimispäiväkirjan viimeinen palautuspäivä on tammikuussa alussa; päivä tarkentuu myöhemmin. (Oppimispäiväkirjat arvioidaan tammi-helmikuussa)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Verkkokurssi on ensisijaisesti avoimen yliopiston opiskelijoille. Läsnäolevien tutkinto-opiskelijoiden kiintiö kurssille on 50. Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta.

Tutkinto-opiskelijat valitaan kokonaisopintopistemäärän perusteella. Ryhmään otetaan myös opiskelijoita, joiden opintojen etenemiseen tutkinto-ohjelmassa toteutettava kontaktiopetus soveltuu huonosti ja joiden opintojen vaihe puoltaa kurssin pikaista suorittamista. Tällaisessa tapauksessa NettiOpsu-ilmoittautumisen lisäksi laita perustelut valinnallesi osoitteeseen ulla.lassila (at)uta.fi

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Ulla Lassila, Yhteyshenkilö
Ulla.Lassila[ät]uta.fi
Opetus
24.10.2016 – 16.12.2016
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [II Periodi]

Ko. kurssin opetus toteutetaan verkossa syyslukukauden 2016 osalta. Kontaktiopetus on keväällä 2017 keskiviikkoisin ajalla 18.1.2017 – 15.2.2017 Viikoittain klo 12 –16 , luokka 107, Huom! Opetusta ei kuitenkaan ole 25.1.2017. HUOM! Lisäksi torstaina 26.1. klo 12-16 Auditorio 126

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

ilmoittautuminen e-lomakkeella -ilmoittautuminen auki 18.8.2016 ja päättyy 8.9.klo 10


Yo-opettaja Pori, Vastaava opettaja
Opetus
19.10.2016 – 15.2.2017
Seminaari 44 tuntia
Ke 18.1.2017 - 15.2.2017 viikoittain klo 12-16, luokka 107, Huom! Opetusta ei kuitenkaan ole 25.1.2017. HUOM! Lisäksi torstaina 26.1. klo 12-16 Auditorio 126
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaari ja ammatillisen kasvun portfolio

Käytännön opetus ja ohjaus:

Harjoitteluinfo 2.11.2016 klo 14-16 (huom! kellonaika), Aloitusseminaari 14.2.2017 klo 12-16, Väliseminaarit 5.4.2017 KLO 12-16 ja 26.4.2017 klo 12-16 sekä Loppuseminaari 17.5.2017 klo 12-16

 

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen e-lomakkeella on auki 18.8.2016 ja päättyy 25.10. klo 10


yo-opettaja Pori, Vastaava opettaja
Opetus
2.11.2016 – 17.5.2017
Seminaari
Harjoitteluinfo 2.11.2016 klo 14-16 (huom! kellonaika) luokka 107
Aloitusseminaari ti 14.2.2017 klo 12-16 luokka 107
Väliseminaarit ke 5.4.2017 klo 12-16 luokka 107 sekä ke 26.4.2017 klo 12-16 luokka 107
Loppuseminaari 17.5.2017 klo 12-16 luokka 107
Periodit: II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaari ja käytännön opetus sosiaalityön organisaatiossa pätevän sosiaalityöntekijän ohjauksessa.

Periodi (9.1.2017 - 5.3.2017)
Yksikön yhteiset opinnot [III Periodi]

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina ilman lähitapaamisia. Kurssi sisältää videoituja luentoja, oheismateriaalia ja tehtäviä. Kurssin suorittaminen edellyttää materiaaliin tutustumista ja tehtävien tekemistä viikoittaisen rytmin mukaan. Kurssiin sisältyy myös sähköisesti suoritettava kertauskuulustelu.

Kurssi järjestetään ajalla 9.1.-6.3.2016. Kurssille ilmoittaudutaan II periodin aikana.

HUOM! Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu. Kurssille pääsevät ne opiskelijat, joille verkkototeutus on ainoa suoritusvaihtoehto, eli avoimen yliopiston opiskelijat sekä Porin yksikön tutkinto-opiskelijat.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Noora Ellonen, Vastaava opettaja
noora.ellonen[ät]tuni.fi
Opetus
9.1.2017 – 6.3.2017
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [III Periodi]

Verkkokurssi alkaa 16.1.2017

Kirjautumisohje kurssin Moodle-alueelle ilmoitetaan kurssin alkaessa Sosiaalityön perusopintojen Moodle-alueen kautta/sähköpostilla 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tampereen ja Seinäjoen ryhmät: Kurssi on ensisijaisesti avoimen yliopisto-opintojen opiskelijoille. Kurssille otetaan enintään 5 tutkinto-opiskelijaa. Tutkinto-opiskelijoista etusijalla ne, joiden opintojen vaihe puoltaa kurssin pikaista suorittamista. Ilmoittautuminen kurssille 1.11.-7.12.2016 perusteluineen sähköpostilla osoitteeseen ulla.lassila(at)uta.fi

Pori: Kurssi on ensisijaisesti avoimen yliopisto-opintojen opiskelijoille. Kurssille otetaan myös Porin yliopistokeskuksen sivuaineopiskelijoita ja ristiinopiskelijoita. Ilmoittautuminen kurssille 1.11.-7.12.2016 perusteluineen sähköpostilla osoitteeseen ulla.lassila(at)uta.fi

Lasse Rautniemi, Vastaava opettaja
lasse.rautniemi[ät]tuni.fi
Opetus
16.1.2017 – 15.5.2017
Pienryhmäopetus
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Osallistuminen verkko-opetukseen, vapaaehtoistyön käytännön jakso (24 tuntia) ja kurssiin liittyvä tieteelliseen kirjoittamiseen harjaannuttava essee.

Kurssin alussa sovitaan mahdollisesta lähiopetuksesta Tampereella, johon osallistuminen on vapaaehtoista.

Aineopinnot [III Periodi]

Luennot Tampereella maanantaisin 9.1.-6.2.2017 klo 12-14 ja keskiviikkoisin 11.1.-15.2.2017 klo 12-14. Luennoista tehdään tallenteet, jotka ovat katsottavissa jälkikäteen Moodlessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

E-lomake sosiaalioikeus II:seen aukeaa 12.12.2016 kello 14 ja sulkeutuu 4.1.2017.

Laura Kalliomaa-Puha, Vastaava opettaja
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt (oikeustapausharjoitukset) ja tentti. Luennot tallenteina.  

Harjoitukset pidetään Porissa torstaina 16.2.2017 klo 17-20.30 luokassa 107 ja perjantaina 17.2.2017 klo 9.15-13.30 luokassa 107

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti avoimia yliopisto-opintoja tekeville, sosiaalityön tutkinto-opiskelijoille kurssille pieni kiintiö (alustavasti 5 hlö). Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat kurssille perusteluineen NettiOpsun kautta.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kirsi Günther, Vastaava opettaja
kirsi.gunther[ät]tuni.fi
Opetus
16.1.2017 – 14.4.2017
Luento-opetus
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Sosnet verkkokurssit [III Periodi]

Ilmoittautuminen Sosnetin verkkosivuilla 1.-16.12.2016.

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Irene Roivainen, Vastaava opettaja
Opetus
16.1.2017 – 19.3.2017
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi korvaa perusopintojen jaksot STYP3A Yhteisölliset voimavarat 3 op ja STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo 2 op.

Periodi (6.3.2017 - 28.5.2017)
Sosnet verkkokurssit [IV Periodi]

Ilmoittautuminen Sosnetin verkkosivuilla 20.2.-2.3.2017.

Marja Väänänen-Fomin/Itä-Suomen yliopisto, Vastaava opettaja
Opetus
20.3.2017 – 31.5.2017
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi