x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Sosiaalityön maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

SOSIAALITYÖN KIRJALLISUUSKUULUSTELUJEN JA ESSEIDEN VASTAANOTTAJAT 2016-2017 Kirjallisuuskuulustelut suoritetaan sähköistä tenttipalvelua käyttäen. Tarkista opinto-oppaasta jaksokohtaisesti onko essee jakson mahdollinen suoritusmuoto. 

SYVENTÄVÄT OPINNOT, opintojakson vastuuopettaja ja kokonaismerkinnän antaja: Timo Harrikari

STYS1A Sosiaalityön teoriahistoria 5 op, Timo Harrikari

STYS1B1 Päätöksenteko lastensuojelussa 5 op, Vera Virolainen

STYS1B2 Osallisuudet, oikeudet ja vastuut palvelujärjestelmäkohtaamisissa 5 op, Rosi Enroos

STYS1B3 Professionaalisuus käytännöissä ja käytäntötutkimus 5 op, Timo Toikko

STYS1B4 Perhe asiantuntijatyön kontekstina ja kohteena 5 op, Hannele Forsberg

STYS2A Syventävä ammatillinen asiantuntijuus 5 op, jakson vastuuopettaja Aino Ritala-Koskinen, esseen (5 op) vastaanottaja Sinikka Forsman, ks. ohjeet

STYS3A Orientaatio tutkielman tekemiseen 5 op, esseen (5 op) vastaanottaja Arja Jokinen

STYS3B1 Konkreettinen sosiaalitutkimus 5 op, Suvi Raitakari

STYS3B2 Ammatillisen vuorovaikutuksen ja tekstien tutkimus 5 op, Arja Jokinen

STYS3B3 Havainnot ja kokemukset 5 op, Vera Virolainen

Periodi (29.8.2016 - 23.10.2016)
Muut opinnot [I Periodi]

Sosiaalityön tutkinto-ohjelman orientaatio kaikille uusille opiskelijoille ti 30.8.klo 13.15-16.00, Väinö Linna -sali.

Opetus
30.8.2016 – 30.8.2016
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Luentosarjassa käsitellään tärkeitä yliopisto-opiskeluun ja oppimiseen liittyviä teemakokonaisuuksia ja se on tarkoitettu syksyllä 2016 sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa opintonsa aloittaville uusille opiskelijoille.

Ke 31.8 klo 9.15-13 (Linna K103)

9.15-10.30 HOPS ja opintojen suunnittelu
(Hanna Carroll, Tarja Pösö)

10.45-11.45 Oppimisympäristöt ja opiskelukäytännöt sosiaalityössä (Katja Kuusisto, Aino Ritala-Koskinen)

12.00-13.00 Tieteellinen kirjoittaminen ja lukeminen
(Timo Harrikari)

Opetus
Luento-opetus
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Syventävät opinnot [I Periodi]

Kurssilla syvennytään moniammatillisessa toimintaympäristössä tapahtuvan erikoissairaanhoidon sosiaalityön ydinkysymyksiin. Opintojakso toteutetaan ongelmalähtöisen oppimisen (pbl) menetelmällä opetus- ja tutkimusklinikkayhteistyönä  Tampereen yliopistollisen sairaalan sosiaalityön kanssa. Opiskelu kurssilla koostuu ryhmän pbl-istunnoista (noin kahden viikon välein) sekä istuntojen välissä tapahtuvasta itsenäisestä työskentelystä. Itsenäinen työskentely sisältää perehtymistä oppimistehtävän mukaiseen tutkimuskirjallisuuteen (sis. myös omaa tiedonhakua), havainnointia Taysissa sekä kirjallisen koosteen vastauksena oppimistehtävään. Kunkin kontaktiopetuskerran jälkeen opiskelijan tulee varata aikaa itsenäiseen työskentelyyn n. 25 tuntia, joka sisältää 8 tuntia (yhteen tai kahteen päivään ajoittuvana) havainnointia Taysissa. (Yhteensä siis n. 100 tuntia.) Omasta oppimisprosessista kirjoitetaan kurssin ajan sähköistä reflektiopäiväkirjaa. Kurssin lopuksi kirjoitetaan n. 5-7 liuskan kokoava oppimisreflektio. Kurssilla on käytössä moodle-alusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

E-lomakkeella viimeistään 6.9.2016.

Aino Ritala-Koskinen, Vastaava opettaja
aino.ritala-koskinen[ät]tuni.fi
Opetus
27.9.2016 – 13.12.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Opetuksen aloitus- ja päätöstapaamiset yliopistolla
Ti 27.9.2016 klo 12-16, Linna 5101
Ti 13.12.2016 klo 12-16, Linna 6034
Opetuskerrat Taysin tiloissa
Ti 11.10.2016 klo 12-16
Ti 1.11.2016 klo 12-16
Ti 15.11.2016 klo 12-16
Ti 29.11.2016 klo 12-16
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Opiskelija suorittaa pätevän sosiaalityöntekijän ohjauksessa kolmen kuukauden työharjoittelun sosiaalityön asiakas-, hallinto-, kehittämis- tai tutkimustehtävissä, sisällyttää harjoitteluunsa kehittämistehtävän ja laatii harjoittelustaan analyysin.

Harjoittelun alussa opiskelija laatii yksilöllisen HOPSin, johon sisältyy kehittämistehtävä. Opiskelija raportoi kahden viikon välein harjoittelustaan moodlessa ja osallistuu keskusteluun muiden opiskeljoiden raporttien pohjalta. Opiskelija kirjoittaa harjoittelustaan analyysin valitusta teoreettisesta näkökulmasta ja reflektoi analyysissa omaa oppimistaan. Opiskelija esittää harjoittelustaan analyysin seminaarissa ja osallistuu oma esitys mukaan lukien 20 analyysin käsittelyyn. On suositeltavaa integroida gradun teemoja tai aineistonkeruuta harjoitteluun.

Opintosuoritusten täsmälliset ohjeet ovat nähtävillä harjoittelun moodlessa, jonne opiskelijat liitetään syyskuussa harjoitteluun ilmoittautumisen yhteydessä.

Anna Metteri, Vastaava opettaja
anna.metteri[ät]tuni.fi
Suvi Raitakari, Vastaava opettaja
suvi.raitakari[ät]tuni.fi
Opetus
Seminaari 20 tuntia
Informaatioseminaari
Ke 14.9.2016 klo 14-16, Linna ls K103
Harjoittelun analyysiseminaarit syyslukukaudella 2016
Ma 5.9.2016 klo 14.00-18, Linna 6017
Ma 19.9.2016 klo 14.00-18, Linna 6017
Ma 26.9.2016 klo 14.00-18, Linna 6017
Ma 3.10.2016 klo 14.00-18, Linna 6017
Ma 24.10.2016 - 12.12.2016 viikoittain klo 14.00-18, Linna 6017
Harjoittelun analyysiseminaarit kevätlukukaudella 2017
Ma 13.3.2017 klo 14.00-18, Linna 6017
Ma 20.3.2017 klo 14.00-18, Linna 6017
Ma 3.4.2017 klo 14.00-18, Linna 6017
Ma 10.4.2017 klo 14.00-18, Linna 6017
Ma 24.4.2017 klo 14.00-18, Linna 6017
Ma 8.5.2017 klo 14.00-18, Linna 6017
Periodit: I II IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Infoseminaari on pakollinen kaikille vuonna 2017 jakson suorittaville.

Harjoittelu on mahdollista suorittaa ympäri vuoden yhtäjaksoisena 3 kk työjaksona. Harjoittelun moodle on käytössä ympäri vuoden.

STYS3A tulee olla suoritettuna ennen tutkielmaseminaarin aloittamista tai se tulee suorittaa samanaikaisesti seminaarin kanssa. Maisterintutkinnon aiemmin suorittaneiden ei tarvitse suorittaa kohtaa STYS3A, mutta he ovat halutessaan tervetulleita osallistumaan luennoille.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Katja Kuusisto, Vastaava opettaja
katja.kuusisto[ät]tuni.fi
Opetus
5.9.2016 – 26.9.2016
Luento-opetus 16 tuntia
Ma 5.9.2016 - 26.9.2016 viikoittain klo 14-18, Linna ls K103
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen e-lomakkkeella kevään 2017 tutkielmaseminaariryhmiin alkaa to 1.12.2016 klo 17.00 ja päättyy 15.12.2016 klo 16.00.

Arja Jokinen, Vastaava opettaja
Arja.Jokinen[ät]uta.fi
Suvi Raitakari, Opettaja
suvi.raitakari[ät]tuni.fi
Aino Ritala-Koskinen, Opettaja
aino.ritala-koskinen[ät]tuni.fi
Leena Autonen-Vaaraniemi, Opettaja
leena.autonen-vaaraniemi[ät]tuni.fi
Timo Harrikari, Opettaja
Timo.Harrikari[ät]uta.fi
Kirsi Juhila, Opettaja
kirsi.juhila[ät]tuni.fi
Hannele Forsberg, Opettaja
hannele.forsberg[ät]tuni.fi
Kirsi Günther, Opettaja
kirsi.gunther[ät]tuni.fi
Riitta Laakso, Opettaja
Irene Roivainen, Opettaja
Katja Kuusisto, Opettaja
katja.kuusisto[ät]tuni.fi
Opetus
29.8.2016 – 28.5.2017
Seminaari 48 tuntia
Ryhmä 1: Raitakari
To 15.9.2016 - 15.12.2016 viikoittain klo 13-16, Linna 6034
To 19.1.2017 - 18.5.2017 viikoittain klo 13-16, Linna 6034
Ryhmä 2: Autonen-Vaaraniemi
Ti 13.9.2016 klo 13-16, Linna 6018, syksyn muut seminaarikerrat sovitaan ensimmäisellä tapaamiskerralla
Ti 10.1.2017 klo 13-16, Linna 6018, kevään muut seminaarikerrat sovitaan ensimmäisellä tapaamiskerralla
Ryhmä 3: Forsberg
Pe 9.9.2016 - 2.12.2016 viikoittain klo 9-12, Linna 6031
Pe 20.1.2017 - 5.5.2017 viikoittain klo 9-12, Linna 6031
Ryhmä 4: Harrikari
Ti 13.9.2016 klo 16-19, Linna 6034, syksyn muut seminaarikerrat sovitaan ensimmäisellä tapaamiskerralla
Ti 10.1.2017 klo 16-19, Linna 6034, kevätlukukauden ensimmäinen tapaaminen
Ryhmä 5: Kuusisto
Ti 10.1.2017 - 9.5.2017 viikoittain klo 9-12, Linna 6037, kevään muut seminaarikerrat sovitaan ensimmäisellä tapaamiskerralla
Ryhmä 6: Jokinen
Ti 10.1.2017 - 16.5.2017 viikoittain klo 12-16, Linna 6034
Ryhmä 7: Roivainen
Ti 10.1.2017 klo 16-18, Linna 6018, kevään muut seminaarikerrat sovitaan ensimmäisellä tapaamiskerralla
Ryhmä 8: Juhila (syyslukukaudelta jatkava ryhmä, ei uusia opiskelijoita kevätlukaudella 2017)
Ti 13.9.2016 - 13.12.2016 viikoittain klo 16-18, Linna 6037
Ti 10.1.2017 - 9.5.2017 viikoittain klo 16-18, Linna 6037
Ryhmä 9: Günther. Seminaari jatkuu syyslukauden 2016 ajan periodisoituna ryhmän toteuttaman suunnitelman mukaisesti (kokoontumiset Seinäjoella)
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM. STYS3C Tutkielmaseminaarin (15 op) voi aloittaa sekä syys- että kevätlukukauden alussa. Ilmoittautuminen on etukäteen ja siitä informoidaan erikseen ennen lukukauden alkua.

Graduvauhditus on suunnattu opiskelijoille, joiden tutkielmaseminaarista on kulunut yli kaksi vuotta. Vauhditusseminaarissa on mahdollisuus esitellä pro gradu -työn nykyvaihetta, saada siitä ryhmän palautetta ja vinkkejä tutkielman eteenpäin viemiseen. Seminaariin osallistuminen on vapaaehtoista

Suvi Raitakari, Vastaava opettaja
suvi.raitakari[ät]tuni.fi
Opetus
Seminaari
Syyslukauden tapaamiset
To 6.10.2016 klo 16-19, Linna 6034
Ke 9.11.2016 klo 16-19, Linna 6034
To 17.11.2016 klo 16-19, Linna 6034
Ke 14.12.2016 klo 16-19, Linna 6034
Kevätlukauden tapaamiset
Ke 18.1.2017 klo 16-19, Linna 6034
Ke 15.2.2017 klo 16-19.15, Linna 6034
Ke 29.3.2017 klo 16-19, Linna 6034
Ke 19.4.2017 klo 16-19, Linna 6034
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Sosnet verkkokurssit [I Periodi]

Ilmoittautuminen Sosnetin verkkosivuilla 8.-22.8.2016.

Merja Anis/Turun yliopisto, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2016 – 23.10.2016
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Periodi (24.10.2016 - 16.12.2016)
Syventävät opinnot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Timo Harrikari, Vastaava opettaja
Timo.Harrikari[ät]uta.fi
Opetus
25.10.2016 – 13.12.2016
Luento-opetus
Ti 25.10.2016 klo 10-12, Linna 5101
Ti 1.11.2016 - 8.11.2016 viikoittain klo 10-12, Linna 6034
Ti 22.11.2016 - 13.12.2016 viikoittain klo 9-12, Linna 6034
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Keskeiset työskentelymuodot ovat yhteiset luennot ja niihin liittyvien tekstien lukeminen sekä näiden käsittely lukupiiriryhmissä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eero Suoninen, Vastaava opettaja
eero.suoninen[ät]tuni.fi
Hanna Rautajoki, Vastaava opettaja
hanna.rautajoki[ät]tuni.fi
Opetus
24.10.2016 – 12.12.2016
Luento-opetus 16 tuntia
Ma 24.10.2016 - 12.12.2016 viikoittain klo 10-12, Päätalon luentosali A11
Pienryhmäopetus 8 tuntia + 2 tuntia Verkossa
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijat: kurssi korvaa opinto-oppaan kohdan STYS3B2 Ammatillisen vuorovaikutuksen ja tekstien tutkimus, 5 op.

Sosnet verkkokurssit [II Periodi]

Ilmoittautuminen Sosnetin verkkosivuilla 19.9.-10.10.2016.

Lasse Rautniemi, Vastaava opettaja
lasse.rautniemi[ät]tuni.fi
Opetus
24.10.2016 – 18.12.2016
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Periodi (9.1.2017 - 5.3.2017)
Syventävät opinnot [III Periodi]

Lasten monipaikkainen asuminen -kurssi on vaihtoehtoinen jakson STYS1B4 Perhe asiantuntijatyön kontekstina ja kohteena –kirjallisuudelle.

Luentoseminaarin aikataulu:

  • 24.1. Johdatus aiheeseen: Lasten monipaikkainen asuminen yhteiskunnallisena ilmiönä ja sosiaalityön haasteena (Hannele Forsberg)
  • 31.1. ’Pienet muutot’ ja perherakenteen muutokset monipaikkaisen asumisen taustana lastensuojelussa (Aino Ritala-Koskinen)
  • 7.2. Lasten vuoroasuminen vanhempien eron jälkeisenä käytäntönä ja kokemuksina (Leena Autonen-Vaaraniemi)
  • 14.2. Yksin maahan tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asumispolut ja näkemykset kodista (Outi Kauko)
  • 21.2. Lasten siirtymäkokemukset: muutot ulkomaille ja takaisin vanhemman työn vuoksi (Anu Warinowski)
  • 28.2. Monipaikkaisuus ja juuret? (Hannele Forsberg)
  • 7.3. Lasten monipaikkainen asuminen lapsi- ja perhetyön ammattikäytäntöjen näkökulmasta (Inkeri Eskonen)
  • 14.3. Kurssin yhteenvetoa ja pohdintaa: Monipaikkainen asuminen lasten hyvinvoinnin kysymyksenä (Hannele Forsberg)
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Seminaarityyppiseen opetukseen voidaan ottaa max 25 opiskelijaa. Ilmoittautuminen opintojaksolle on sitova.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hannele Forsberg, Vastaava opettaja
hannele.forsberg[ät]tuni.fi
Opetus
24.1.2017 – 14.3.2017
Luento-opetus
Ti 24.1.2017 - 14.3.2017 viikoittain klo 9-12, Linna K109
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luentoseminaari

Kurssilla tarkastellaan luovien menetelmien ja erilaisten aineistojen käyttöä sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa. Kurssin aikana pohditaan, kuinka esimerkiksi eriarvoisuutta voidaan tarkastella ja tutkia kuvallisin keinoin, fiktion avulla tai esim. tarinoiden välityksellä. Kurssin toteutuksessa keskeistä on kokemuksellinen ymmärtäminen ja yhdessä oppiminen.

Kurssi koostuu neljästä luennosta, seminaaritapaamisista ja välitehtävistä. Luennot pidetään Porissa ja luentoja seurataan samanaikaisesti Tampereella (Linna 5014). Seminaariryhmät (max 15 opiskelijaa/ryhmä) kokoontuvat Porissa ja Tampereella.

Luennot:

10.1. 2017 Johdanto luoviin menetelmiin (Eriikka Oinonen & Riikka Korkiamäki)

31.1.2017 Visuaaliset aineistot ja menetelmät (Riikka Korkiamäki & Riikka Turtiainen)

14.2.2017 Laululyriikka tekstiaineistona (Eriikka Oinonen)

28.2. 2017 Kehollisuus tutkimuksessa (Petri Hoppu)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Riikka Korkiamäki, Vastaava opettaja
riikka.korkiamaki[ät]tuni.fi
Eriikka Oinonen, Vastaava opettaja
eriikka.oinonen[ät]tuni.fi
Opetus
10.1.2017 – 9.3.2017
Luento-opetus 8 tuntia
Ti 10.1.2017 klo 10-12, Pori 386/Tampere Linna 5014
Ti 31.1.2017 klo 10-12, Pori 386 / Tampere Linna 5014
Ti 14.2.2017 klo 10-12, Pori 386 / Tampere Linna 5014
Ti 28.2.2017 klo 10-12, Pori 386 / Tampere Linna 5014
Seminaari 12 tuntia
Porin ryhmä
Ti 24.1.2017 - 7.3.2017 joka toinen viikko klo 10.15-12.45, tila 386, Kaikki kerrat tilassa 386
Tampereen ryhmä
To 26.1.2017 - 9.3.2017 joka toinen viikko klo 10.15-12.45, Linna 6034
Poikkeukset:
9.3.2017 klo 10.15 –12.45 , 6018, Paikan muutos!!!!
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi korvaa 5 op sosiaalityön maisteriopintojen opetussuunnitelman kohdasta STYS3B Erilaiset tiedonmuodostuksen tavat tai 5op kohdasta Sosiaalityön maisteriopintojen valinnaiset opinnot. Sosiaalitieteiden maisteriopinnoissa kurssi korvaa opetussuunnitelman kohdan SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät 5 op.

Sosnet verkkokurssit [III Periodi]

Ilmoittautuminen Sosnetin verkkosivuilla 1.-16.12.2016.

Leo Nyqvist/Turun yliopisto, Vastaava opettaja
Opetus
16.1.2017 – 19.3.2017
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Korvaa 5 op valinnaisista opinnoista.

Sanna Lähteinen/Lapin yliopisto, Vastaava opettaja
Opetus
16.1.2017 – 19.3.2017
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautuminen Sosnetin verkkosivuilla 1.-16.12.2016.

Periodi (6.3.2017 - 28.5.2017)
Syventävät opinnot [IV Periodi]

Kurssilla luennoivat vaihtuvat opettajat eri sosiaalitieteiden oppiaineista. Luentojen lisäksi kurssilla käsitellään oheistekstejä. Suoritustapana luentoja ja oheistekstejä hyödyntävä luentopäiväkirja.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille mahtuu maksimissaan 30 opiskelijaa. Jouduttaessa tekemään karsintaa käytetään kriteereinä opintojen vaihetta ja opintopistemäärää.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Rosi Enroos, Vastaava opettaja
rosi.enroos[ät]tuni.fi
Opetus
10.3.2017 – 12.5.2017
Luento-opetus
Pe 10.3.2017 - 12.5.2017 viikoittain klo 10-12, Linna K108
Poikkeukset:
24.3.2017 , Linna 6017
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen e-lomakkeella

Anneli Kylliäinen, Vastaava opettaja
anneli.kylliainen[ät]tuni.fi
Terhi Helminen, Vastaava opettaja
terhi.helminen[ät]tuni.fi
Anna Oksa, Vastaava opettaja
anna.oksa[ät]tuni.fi
Merja Mustaniemi, Opettaja
Opetus
6.3.2017 – 28.5.2017
Seminaari 5 tuntia
Alkuseminaari
Ma 6.3.2017 klo 10-12, A062
Loppuseminaari
Ti 25.4.2017 klo 9-12, A062
Ryhmätyöskentely
Moniammatillisen pienryhmän kanssa sovittavat ajat
Pienryhmäopetus 2 tuntia
Oman alan työnohjaajan kanssa sovittava aika
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Logopedian, Psykologian ja Sosiaalityön pääaineopiskelijoille vaihtoehtona on klinikkakurssi periodilla IV tai kirjatentti. Muille opiskelijoille suoritusvaihtoehtona on kirjatentti. Kirjatentti on avoinna 6.3.-28.5.2017. Vastuuopettaja Anneli Kylliäinen.

Klinikkakurssilla tutustutaan moniammatillisissa pienryhmissä perheeseen, jossa on kielihäiriöinen lapsi/nuori. Suunnitellaan perheen tapaamiset, osallistutaan oman alan työnohjaukseen, tavataan vanhempia ja lasta/nuorta ja kootaan havainnot yhteen moniammatillisesti. Lisäksi kerrotaan ja keskustellaan kokemuksista loppuseminaarissa ja laaditaan ryhmän yhteinen loppuraportti.

Ilmoittautuminen 20.2.2017 mennessä e-lomakkeella.

Suositellaan suoritettavaksi kanditutkinnon suorittamisen jälkeen. Psykologian opiskelijoilta edeltävinä opintoina PSYS2 Lasten arviointi ja sosiaalityön opiskelijoita STYA3 Sosiaalityön taidot.
Sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijoilla kurssi korvaa opinto-oppaan jakson STYS2A Syventävä ammatillinen asiantuntijuus

Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

Course syllabus

Community-based, Participative Qualitative Research is aninnovative course that builds on qualitative research to add a community focus that can engage organizations and people meaningfully as partners in research projects that are of interest and significance to them. The community partners add their ideas to the research design and collaborate with the student or academic researchers to develop a project that will be of use to both. In many cases such research may be for a graduate student’s research project or a degree, a faculty member’s community project work and may add to a community organization’s knowledge about how to carry out evaluation of programs and services or to assess needs for new or better services. The course will not enable students to go beyond developing an idea for a research project but it will provide information on how community-based qualitative research could be useful and applied in community projects. Often such projects can also be stimulating and empowering for those who participate.  

Students will be asked to do some preparatory reading in qualitative research and participative methods in research prior to the start of the course and to read material for each class session. There will be some short class lectures, video clips, small group and class discussions and experiential activities during each of the class sessions.

Enrolment for University Studies

The course is aimed at students who have prior knowledge of qualitative research. It is suitable for students who are completing their intermediate studies, or doing advanced or PhD studies.

Enrolment time has expired
Tuula Heinonen (University of Manitoba, Canada), Teacher responsible
Anna Metteri, Contact person
anna.metteri[ät]tuni.fi
Teaching
18-Apr-2017 – 26-Apr-2017
Lectures
Tue 18-Apr-2017 at 9-12, Linna Building 6017
Wed 19-Apr-2017 at 9-12, Linna Building 6017
Thu 20-Apr-2017 at 9-12, Linna Building 6017
Mon 24-Apr-2017 at 9-12, Linna Building 6017
Tue 25-Apr-2017 at 9-12, Linna Building 6017
Wed 26-Apr-2017 at 9-12, Linna Building 6017
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

The course consists of 6 class sessions.

Sosnet verkkokurssit [IV Periodi]

Ilmoittautuminen Sosnetin verkkosivuilla 20.2.-2.3.2017.

Maarit Kairala ja Mari Kivistö/Lapin yliopisto, Vastaava opettaja
Opetus
20.3.2017 – 31.5.2017
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Ilmoittautuminen jaksolle Sosnetin verkkosivuilla  20.2.-2.3.2017.


Kurssille otetaan rajattu määrä opiskelijoita: 20 paikkaa on varattu sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijoille ja lisäksi kurssilla on 10 opiskelijan kiintiö Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön Ammatillinen vuorovaikutus -teemaopintoja opiskeleville opiskelijoille. Etusijalla ovat sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijat ja Tampereen yliopiston Ammatillisen vuorovaiktuksen -teemaopintoja opiskelevat syventävän vaiheen opiskelijat, jotka tekevät pro graduaan vuorovaikutuksen tutkimuksen menetelmin. Kurssille valintaan liittyy myös ennakkotehtävä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen


Arja Jokinen, Vastaava opettaja
arja.jokinen[ät]tuni.fi
Opetus
20.3.2017 – 31.5.2017
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Ilmoittautuminen Sosnetin verkkosivuilla 20.2.-2.3.2017.

Ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
20.3.2017 – 31.5.2017
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Ilmoittautuminen Sosnetin verkkosivuilla 20.2.-2.3.2017.

Merja Anis/Turun yliopisto, Vastaava opettaja
Opetus
20.3.2017 – 31.5.2017
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi