x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yhteiskuntatutkimuksen maisteriopinnot, Pori

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien vastuuopettajat ja tenttien vastaanottajat lukuvuonna 2016-2017 

HUOM! Vastuuhenkilölistaa päivitetään kesän 2016 aikana

Opintokokonaisuusmerkintä syventävistä opinnoista opintosuunnittain (ks. myös ohje kokonaismerkintöjen hakemisesta)
Satu Kalliola /sosiaalipolitiikka
Antti Saloniemi/sosiologia

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari: seminaarin vetäjä 

SOSM2 Tutkielmaseminaari: seminaarin vetäjä

SOSM3 Pro gradu -tutkielma: tutkielman ohjaaja

SOSM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus: Ossi Eskelinen

SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät: valitun kurssin opettaja, essee-suorituksissa tutkielman ohjaaja

SOSM6.1 Sosiaalipolitiikan teoreettinen ajattelu:

SOSM6.3 Sosiologinen ajattelu II: Turo-Kimmo Lehtonen (opetus klk 2017), tutkielman ohjaaja (essee-suoritukset)

Periodi (29.8.2016 - 23.10.2016)
Syventävät opinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eriikka Oinonen, Vastaava opettaja
eriikka.oinonen[ät]tuni.fi
Satu Kalliola , Opettaja
Opetus
6.9.2016 – 20.9.2016
Luento-opetus
Tutkimusprosessi ja tutkimusetiikka Ti 6.9.2016 klo 10-15 , tila 386 Tutkimuksen ja kehittämisen ero Ti 13.9.2016 klo 10-15 tila 386 Syventävä tiedonhankinta Ti 20.9.2016 klo 10-15 , tila
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suoritustapa luennot ja lisäksi oheistehtäviä, ryhmätyötä sekä opintojaksoon kuuluva kirjallinen työ.

Tutkimusprosessi ja tutkimusetiikka 
– Ti 6.9.2016 klo10 –15 , 386
Tutkimuksen ja kehittämisen ero 
– Ti 13.9.2016 klo10 –15 , 386
Syventävä tiedonhankinta 
– Ti 20.9.2016 klo10 –15 , 386

Syventävän tiedonhaun opetuksessa käytetään Connect pro – huonetta, jonne annetaan linkki. Opiskelija tarvitsee siis vain tietokoneen ja mahdollisuuden kuunnella opetusta sekä linkin. Opetukseen voi osallistua joko vain kuuntelemalla ja seuraamalla esitystä tai lisäksi chat-viesteillä. Opettajina toimivat tietoasiantuntija Sari M. Mäkelä ja tietoasiantuntija Saija Tapio. He tekevät ryhmille Moodle-alueet, jonne opetus tallennetaan, näin nekin, jotka eivät pääse paikalle, voivat osallistua. Opetuksessa kerrataan tiedonhakutaitoja ja tietokantoja sekä perehdytään uusiin tietokantoihin (kotimaiset ja ulkomaiset).  

Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelman ja luonnoksia tutkielmansa luvuiksi sekä esittelee ja kommentoi muiden papereita. Seminaari edellyttää täysipainoista keskittymistä tutkielman tekemiseen ja aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Eriikka Oinosen ryhmä: ilmoittautuminen 5.9.2016 mennessä NettiOpsun kautta.
Antti Saloniemen ryhmä: ilmoittautuminen 5.9.2016 mennessä Nettiopsun kautta.
Satu Kalliolan ryhmä ilmoittautuminen 7.9.2016 aloitustapaamisessa klo 13-15 lk 107

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Satu Kalliola, Vastaava opettaja
satu.kalliola[ät]uta.fi
Antti Saloniemi, Vastaava opettaja
antti.saloniemi[ät]tuni.fi
Eriikka Oinonen, Vastaava opettaja
eriikka.oinonen[ät]tuni.fi
Opetus
14.9.2016 – 31.5.2017
Seminaari
Satu Kalliolan ryhmä
Ke 7.9.2016 klo 13-15, luokka 107, Aloitustapaaminen, jolloin sovitaan aikataulu opiskelijoiden kanssa
Eriikka Oinosen jatkava ryhmä
Pe 9.9.2016 klo 11.00-15.30, luokka 107
Ti 25.10.2016 klo 11.00-15, luokka 107
Ke 30.11.2016 klo 11.00-15, tila 386
Antti Saloniemen ryhmä
Ti 13.9.2016 klo 16-18, tila 386, Aloitustapaaminen, muut ajankohdat sovitaan ryhmän kanssa.
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM! Eriikka Oinosen alkava graduryhmä peruttu. Syksyllä 2016 sosiologian maisteriohjelmassa aloittavat tutkielmaseminaarilaiset menevät Antti Saloniemen seminaariin, joka aloitustapaaminen on ti 13.9. klo.16-18, h. 386.

Eriikka Oinosen lukuvuodelta 2015-2016 jatkava ryhmä kokoontuu yhdessä ennalta sovitusti syksyllä 2016 kolme kertaa: 9.9. klo. 11-15.30 (gradukonferenssi), 25.10. klo. 11-15 ja 30.11. klo. 11-15.

Satu Kalliolan ryhmä on yhteinen sosiaalipolitiikan ja hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman opiskelijoille. Ryhmä on myös ns. vauhditusseminaari opiskelijoille, joiden seminaari on aiemmin jäänyt kesken tai pro gradu -tutkielman valmistuminen on viivästynyt. 

Periodi (24.10.2016 - 16.12.2016)
Tutkimus- ja asiantuntijataidot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Vuoden 2017 harjoittelun valmennusseminaariin ilmoittautuminen Nettiopsun kautta ajalla 1.12.2016 - 10.1.2017.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Ossi Eskelinen, Vastaava opettaja
Opetus
17.1.2017 – 17.1.2017
Seminaari 2 tuntia
AHOT/Kehittämistyö ja harjoittelu-palauteseminari
Ti 22.11.2016 klo 10-12, tila 386, Sosiaalitieteet
Luento-opetus 2 tuntia
Harjoittelun valmennus sosiaalitieteet
Ti 17.1.2017 klo 10-12, luokka 107, Harjoittelun valmennus vuonna 2017 harjoitteluun meneville
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaari 2 tuntia

ti 22.11.2016 klo 10-12 (2 t) AHOT/Kehittämistyö/Harjoittelu-palauteseminaari

Luento-opetus 2 tuntia

ti 17.1.2017 klo 10-12 (2 t) harjoittelun valmennus (sosiaalitieteet)

 

Periodi (9.1.2017 - 5.3.2017)
Syventävät opinnot [III Periodi]

Osallistuminen verkkoseminaariin Moodle-alustalla,
jonne opiskelijat työstävät kurssikirjallisuuteen ja osin itsenäiseen
tiedonhankintaan perustuvia esityksiä ja sovelluksia toimintatutkimuksesta. Kaikista esityksistä käydään keskustelu, jonka jälkeen esityksen pitäjä tekee omasta aiheestaan loppuyhteenvedon.

Verkkoseminaari organisoidaan osallistujamäärän mukaan 1-2 ryhmälle ajanjaksolla 9.1.2017-29.5.2017.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Verkkoseminaariin ilmoittaudutaan sähköpostilla esa.jokinen@uta.fi viimeistään perjantaina 9.1.2017.
Verkkoseminaarin esitysten aikataulu organisoidaan lopullisen osallistujamäärän (max 24; joista 4 avoin yliopisto) mukaan.

Satu Kalliola, Vastaava opettaja
satu.kalliola[ät]uta.fi
Esa Jokinen, Vastaava opettaja
Opetus
Luento-opetus
Seminaari
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suoritetaan kurssikirjallisuuteen perustuvalla verkkoseminaarilla opintojaksoa varten avattavalla Moodle-alustalla TAI esseellä TAI sähköisellä tentillä.

katso opetusohjelma SOP03.6 Toimintatutkimus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä täältä https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=30533

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

VERKKOSEMINAARIIN ilmoittaudutaan sähköpostilla esa.jokinen@uta.fi viimeistään perjantaina 9.1.2017.
Verkkoseminaarin esitysten aikataulu organisoidaan lopullisen osallistujamäärän (max 20; joista 4 avoin yliopisto) mukaan.

Opetus
9.1.2017 – 29.5.2017
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opetustarjonta ja -muodot vaihtelevat vuosittain.

Tämän kohdan SOSM 5.1 voi suorittaa esim. osallistumalla SOP03.6 Toimintatutkimus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä, 5 op

Lukupiirissä luetaan teos Joas & Knöbel (2011) Social Theory yhdessä. Kaikkien lukemasta kirjasta tuotetaan sovituissa osissa alustuksia/tiivistelmiä, jotka esitellään muulle ryhmälle ja ne toimivat keskustelun pohjana. Keskustelusta pidetään pöytäkirjaa. Jokainen lukupiiriläinen kirjoittaa lukupiirin lopuksi henkilökohtaisen esseen. Lukupiirin työskentelytavoista ja työnjaosta lukupiiriläisten kesken sekä aikataulusta sovitaan ensimmäisessä kokoontumisessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Nettiopsun kautta 5.1.2017 mennessä

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eriikka Oinonen, Vastaava opettaja
eriikka.oinonen[ät]tuni.fi
Opetus
10.1.2017 – 31.5.2017
Lukupiiri
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Lukupiirin käynnistys- ja organisoitumiskokoontuminen ti 10.1.2017 klo 12–14 tila 386.

Kurssilla tarkastellaan luovien menetelmien ja erilaisten aineistojen käyttöä sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa. Kurssin aikana pohditaan, kuinka esimerkiksi eriarvoisuutta voidaan tarkastella ja tutkia kuvallisin keinoin, fiktion avulla tai esim. tarinoiden välityksellä. Kurssin toteutuksessa keskeistä on kokemuksellinen ymmärtäminen ja yhdessä oppiminen.

Kurssi koostuu neljästä luennosta, seminaaritapaamisista ja välitehtävistä. Luennot pidetään Porissa ja luentoja seurataan samanaikaisesti Tampereella (Linna 5014). Seminaariryhmät (max 15 opiskelijaa/ryhmä) kokoontuvat Porissa ja Tampereella.

Luennot:

10.1. 2017 Johdanto luoviin menetelmiin (Eriikka Oinonen & Riikka Korkiamäki)

31.1.2017 Visuaaliset aineistot ja menetelmät (Riikka Korkiamäki & Riikka Turtiainen)

14.2.2017 Laululyriikka tekstiaineistona (Eriikka Oinonen)

28.2. 2017 Kehollisuus tutkimuksessa (Petri Hoppu)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Riikka Korkiamäki, Vastaava opettaja
riikka.korkiamaki[ät]tuni.fi
Eriikka Oinonen, Vastaava opettaja
eriikka.oinonen[ät]tuni.fi
Opetus
10.1.2017 – 9.3.2017
Luento-opetus 8 tuntia
Ti 10.1.2017 klo 10-12, Pori 386/Tampere Linna 5014
Ti 31.1.2017 klo 10-12, Pori 386 / Tampere Linna 5014
Ti 14.2.2017 klo 10-12, Pori 386 / Tampere Linna 5014
Ti 28.2.2017 klo 10-12, Pori 386 / Tampere Linna 5014
Seminaari 12 tuntia
Porin ryhmä
Ti 24.1.2017 - 7.3.2017 joka toinen viikko klo 10.15-12.45, tila 386, Kaikki kerrat tilassa 386
Tampereen ryhmä
To 26.1.2017 - 9.3.2017 joka toinen viikko klo 10.15-12.45, Linna 6034
Poikkeukset:
9.3.2017 klo 10.15 –12.45 , 6018, Paikan muutos!!!!
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi korvaa 5 op sosiaalityön maisteriopintojen opetussuunnitelman kohdasta STYS3B Erilaiset tiedonmuodostuksen tavat tai 5op kohdasta Sosiaalityön maisteriopintojen valinnaiset opinnot. Sosiaalitieteiden maisteriopinnoissa kurssi korvaa opetussuunnitelman kohdan SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät 5 op.