x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yhteiskuntatutkimuksen maisteriopinnot, Pori

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien vastuuopettajat ja tenttien vastaanottajat lukuvuonna 2016-2017 

HUOM! Vastuuhenkilölistaa päivitetään kesän 2016 aikana

Opintokokonaisuusmerkintä syventävistä opinnoista opintosuunnittain (ks. myös ohje kokonaismerkintöjen hakemisesta)
Satu Kalliola /sosiaalipolitiikka
Antti Saloniemi/sosiologia

SOSM1 Orientoiva tutkielmaseminaari: seminaarin vetäjä 

SOSM2 Tutkielmaseminaari: seminaarin vetäjä

SOSM3 Pro gradu -tutkielma: tutkielman ohjaaja

SOSM4 Työelämävalmiudet ja asiantuntijuus: Ossi Eskelinen

SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät: valitun kurssin opettaja, essee-suorituksissa tutkielman ohjaaja

SOSM6.1 Sosiaalipolitiikan teoreettinen ajattelu:

SOSM6.3 Sosiologinen ajattelu II: Turo-Kimmo Lehtonen (opetus klk 2017), tutkielman ohjaaja (essee-suoritukset)

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Syventävät opinnot

SOSM2 Tutkielmaseminaari - Seminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Tutkimus- ja asiantuntijataidot

Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Syventävät opinnot

SOSM2 Tutkielmaseminaari - Seminaari 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOP03.6 Toimintatutkimus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä - 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät - 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM6.3 Sosiologinen ajattelu II - 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta