x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yhteiskuntatutkimuksen kandidaattiohjelma, Pori

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Sosiaalitieteiden kandidaattiohjelman opetusohjelmatiedoista 2016-2017 löytyvät

Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien vastuuopettajat ja tenttien vastaanottajat lukuvuonna 2016-2017 

HUOM! Vastuuhenkilölistaa päivitetään kesän aikana. Katso oheisen linkin kautta Tampereen opetusohjelmatiedoista

https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/opetusohjelma.htm?kieli=fi&ots=136&lvv=2015&ops=149

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Opiskeluvalmiudet

Sosiaalitieteiden perusopinnot

Sosiaalitieteiden aineopinnot ks. myös Yhteiskunta -ja kulttuuritieteiden teemat

Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Opiskeluvalmiudet

Orientoivat opinnot ja HOPS, Pori   Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden perusopinnot

SOS4.2 Sosiaalipsykologia (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS4.3 Sosiologia (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden aineopinnot ks. myös Yhteiskunta -ja kulttuuritieteiden teemat

SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS7.2 Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset menetelmät (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Yksikön yhteiset opinnot

Sosiaalitieteiden perusopinnot

Sosiaalitieteiden aineopinnot ks. myös Yhteiskunta -ja kulttuuritieteiden teemat

SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Sosiaalitieteiden perusopinnot

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Sosiaalitieteiden aineopinnot ks. myös Yhteiskunta -ja kulttuuritieteiden teemat

SOS7.1 Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät (verkkokurssi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta