x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat

Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien vastuuopettajat ja tenttien vastaanottajat lukuvuonna 2016-2017

Ammatillinen vuorovaikutus (vastuuhenkilö: Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka)

SOS6.2.3 Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri: Eero Suoninen

SOS10.1.4 Työelämän vuorovaikutus: Aija Logren ja Hanna Rautajoki (opetus klk 2017), Tiia Vaajala (kirjatentti)

LOGYKYT1 Moniammatillinen vuorovaikutus: Leena Rantala (kirjatentti)

Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta (vastuu: (slk) Raija-Leena Punamäki, (klk) Samuli Kangaslampi)

SOS10.10.1 Hyvinvoinnin aatteellista taustaa ja erityiskysymyksiä (essee-suoritukset): Markus Kaakinen

Hyvinvointipalvelut (vastuuhenkilö: Satu Kalliola)

SOP03.1 Palvelut ja hyvinvointivaltion murros: Satu Kalliola

SOP03.2 Kunnalliset toimijat hyvinvointipalvelujen tuottajina ja hallinnonuudistusten kohteena: Ossi Eskelinen

SOP03.3 Toimeentuloturva ja palvelujen liikkuvuus: Satu Kalliola

SOP03.4 Korkeasti koulutettujen sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys: Ossi Eskelinen

SOS03.1 Palvelut elämänkaaressa: Ritva Nätkin

SOP03.5 Arviointitutkimus: Ossi Eskelinen

SOP03.6 Toimintatutkimus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä: Satu Kalliola

Lapsuus, perhe ja elämänkulku (vastuuhenkilö: Katja Repo)

SOS04.1 Lapsuuden ja perheen tutkimuksen ydinkysymyksiä: Katja Repo (PERLA)

SOS04.2 Lapsuuden ja perheen tutkimus traditioina ja käsitteinä: Kirsi Peltonen (psykologian tutkinto-ohjelma)

SOS04.3 Lapsuus- ja perhetutkimuksen nykykeskusteluja: Eija Eronen (PERLA)

SOS04.4 Lapsuuden ja perhe-elämän käytännöt: Tarja Kukkonen (logopedian tutkinto-ohjelma)

Moniammatillinen johtaminen (vastuuhenkilö: Liisa Häikiö)

SOS05.1 Moniammatilliset johtamisopinnot: ei opetusta lukuvuonna 2016-2017

Muuttoliike ja monikulttuurisuus (vastuuhenkilö: Laura Huttunen)

SOS06.1 Muuttoliikkeen tutkimuksen nykykeskustelut: Laura Huttunen (opetus klk 2017, ei kirjatenttivaihtoehtoa)

SOS6.5.2 Transnationaali antropologia: Susanne Dahlgren

SOS06.2 Monikulttuurisuus: Mari Korpela

SOS06.3 Politiikantutkimus ja liikkuvuus: Eeva Puumala

SOS06.4 Perhe, sukulaisuus ja kulttuurinen konteksti: Sandra Nasser-El-Dine (sp. nasser.el-dine.sandra.h (ät) student.uta.fi)

SOS09.4 Sukupuolen ja ruumiillisuuden globaalit kysymykset: Marja Vehviläinen

Nuoret ja nuorisotyö (vastuuhenkilö: Juha Nieminen)

SOS.6.6.3 Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä: Päivi Honkatukia

SOS07.1 Nuorisotyön asiantuntijuuden erityiskysymyksiä

  1. Asiantuntijuus ja nuorisotyön kehittäminen: Juha Nieminen
  2. Nuoret ja kansalaisuus: Miia Lähde

SOS07.2 Nuorisotyön harjoittelu: Miia Lähde

SOS07.3 Erot ja eriarvoisuus nuorten kohtaamisessa

  1. Erityisnuorisotyö: Miia Lähde
  2. Nuorten alakuluttuurit: Miia Lähde

SOS07.4 Nuorisotutkimuksen klassikot: Päivi Honkatukia

SOS07.5 Global Youth Work and Youth Research: Juha Nieminen

 

Politiikka ja hallinta (vastuuhenkilö: Liisa Häikiö)

SOS08.1 Politiikan ja hallinnan ajankohtaiset kysymykset: Eeva Luhtakallio

SOS08.2 Politiikan ja hallinnan tutkimuksen lähestymistavat: Liisa Häikiö (kirjatentti), Eeva Luhtakallio (opetus klk 2017)

SOS08.3 Hallinnan ja politiikan käytännöt: kurssin opettaja

 

Ruumiillisuus ja sukupuoli (vastuuhenkilö: Marja Vehviläinen)

SOS09.1 Sukupuolen ja ruumiillisuuden tutkimuksen nykykeskustelut: Marja Vehviläinen

SOS09.2 Feministisen ajattelun suuntaukset: Marja Vehviläinen

SOS09.3 Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus: Katariina Mäkinen

SOS09.4 Sukupuolen ja ruumiillisuuden globaalit kysymykset: Marja Vehviläinen

SOS09.5 Miehet ja maskuliinisuudet: Hanna Ojala

SOS09.6 Ruumiillisuuden ja sukupuolentutkimuksen alat: kurssin opettaja

 

Tiede ja teknologia (vastuuhenkilö: Marja Vehviläinen)

SOS10.1 Tieteen- ja teknologiantutkimuksen nykykeskustelut: ei opetusta lukuvuonna 2016-2017

SOS10.2 Tiede ja teknologia yhteiskunnassa: Turo-Kimmo Lehtonen (kirjatentti), Reetta Muhonen (opetus slk 2016)

SOS10.3 Tieteen- ja teknologiantutkimuksen teoriat ja käsitteet: Olli Pyyhtinen

SOS10.4 Tieteen ja teknologian historia: Timo Vilén

SOS10.5 Tiede ja teknologia –tutkimusseminaari: Marja Vehviläinen, Virve Peteri, Oili-Helena Ylijoki

SOS10.6 Tieteen- ja teknologiantutkimuksen erityisalat:  kurssin opettaja

Työelämän tutkimus (vastuuhenkilö: Antti Saloniemi)

SOS10.1.1 Työ, hyvinvointi ja perhe: Hanna-Kaisa Hoppania

SOS10.1.2 Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli: Pasi Pyöriä

SOS10.1.3 Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työllisyysturva: Antti Saloniemi (Porin yksikkö)

SOS10.1.4 Työelämän vuorovaikutus: Aija Logren ja Hanna Rautajoki (opetus klk 2017), Tiia Vaajala (kirjatentti)

SOS10.1.5 Työyhteisöjen muutos ja kehittäminen: Sirpa Syvänen (kirjatentti)

Yhteiskuntateoria (vastuu: filosofian tutkinto-ohjelma)

SOST10.1 Yhteiskuntateoria: keskeiset käsitteet ja nykyvirtaukset: Olli Pyyhtinen

FILT10 Teoreettisen yhteiskuntatutkimuksen työseminaari: Arto Laitinen

SOSM6.4 Feministisen ajattelun traditiot: Marja Vehviläinen

SOST10.2 Sosiaalipsykologian klassikot (essee): Eerika Finell

SOST10.3 Sosiologian klassikot: Harri Melin

SOST10.4 Feministisen ajattelun klassikot: Marja Vehviläinen

SOST10.5 Sosiaaliantropologian klassikot: Laura Huttunen

Yhteiskuntahistoria (vastuuhenkilö: Pirjo Markkola)

HIST01 Johdatus yhteiskuntahistoriaan: Pirjo Markkola, Riikka Miettinen

HIST02 Yhteiskuntahistorian ajankohtaisia kysymyksiä: Pirjo Markkola

HIST03 Talous ja yhteiskunta: Matti Hannikainen

HIST04 Sukupuoli, perhe ja yhteiskunta: Pirjo Markkola

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS06.4 Contemporary Perspectives on Family and Kinship 5 op (Opetuskieli: englanti)

Muuttoliike ja monikulttuurisuus

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS6.5.2 Transnational anthropology of Eastern Europe 5 op (Opetuskieli: englanti)
SOS06.4 Contemporary Perspectives on Family and Kinship 5 op (Opetuskieli: englanti)

Nuoret ja nuorisotyö

Politiikka ja hallinta

Vieraalla kielellä annettava opetus

Ruumillisuus ja sukupuoli

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS09.4 Grassroots: theorizing activism (web course) 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGS46-47 Pop-Up Sherlock 5 op (Opetuskieli: englanti)

Tiede ja teknologia

Työelämän tutkimus

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILT10 Seminar in Theoretical Social Research: Adam Smith 3–5 op (Opetuskieli: englanti)
FILA9 Moral Psychology 3–5 op (Opetuskieli: englanti)

Yhteiskuntahistoria

HIST03 Taloushistoria 5 op
Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Ammatillinen vuorovaikutus

Vieraalla kielellä annettava opetus

Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta

Lapsuus, perhe ja elämänkulku

SOS07.1 Nuorisotyö ja nuorten elämänkulku 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS06.4 Contemporary Perspectives on Family and Kinship 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Muuttoliike ja monikulttuurisuus

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS6.5.2 Transnational anthropology of Eastern Europe 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS06.4 Contemporary Perspectives on Family and Kinship 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Nuoret ja nuorisotyö

SOS07.1 Nuorisotyö ja nuorten elämänkulku 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS10.1.3 Universal Basic Income: New Avenues in Social Welfare Policy 5 op (Opetuskieli: englanti)
GTS3 World society: National policies, global governance and transnational sociology 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Ruumillisuus ja sukupuoli

SOS09.3 Seksuaalisuuden muuttuvat mahdollisuudet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS09.4 Grassroots: theorizing activism (web course) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGS46-47 Pop-Up Sherlock 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Tiede ja teknologia

SOS10.5 Tiede ja teknologia -tutkimusseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4A/SOS10.6 Kirjallisuuden kuvitellut tulevaisuudet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämän tutkimus

SOSM5.1 Työelämäntutkimusta monimuuttujamenetelmin 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS10.1.3 Universal Basic Income: New Avenues in Social Welfare Policy 5 op (Opetuskieli: englanti)

Yhteiskuntateoria

FILA9 Sosiaalinen ontologia 3–5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILT10 Seminar in Theoretical Social Research: Adam Smith 3–5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
FILA9 Republican Freedom in Political Philosophy 3–5 op (Opetuskieli: englanti)

Yhteiskuntahistoria

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Muuttoliike ja monikulttuurisuus

Politiikka ja hallinta

SOS6.4.3 Tasa-arvo työnä 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

GTS4 Media and Globalization (lectures) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS09.6 Social Emotions 5 op (Opetuskieli: englanti)
SOS09.2 Feminist Science Studies and New Materialisms 5 op (Opetuskieli: englanti)
SOS09.4/POLKVA4 Feminist Perspectives on Global Politics 5 op (Opetuskieli: englanti)

Tiede ja teknologia

SOS10.5 Tiede ja teknologia -tutkimusseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOSM6.3 Jäteyhteiskunta 5 op

Yhteiskuntateoria

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILT10 Seminar in Theoretical Social Research: Wealth of Nations 3–5 op (Opetuskieli: englanti)

Yhteiskuntahistoria

Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS10.10.1 Developing and evaluating health promotion interventions 2 op (Opetuskieli: englanti)

Hyvinvointipalvelut

SOP03.1 Palvelut ja hyvinvointivaltion murros 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOP03.6 Toimintatutkimus hyvinvointipalvelujen kehittämisessä - 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS03.1 Hoiva, perhe, sukupolvi -luentoseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Lapsuus, perhe ja elämänkulku

SOS6.2.3 Perheen vuorovaikutus 5 op
SOS03.1 Hoiva, perhe, sukupolvi -luentoseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS04.2 Youth Transition to Adulthood 5 op (Opetuskieli: englanti)

Muuttoliike ja monikulttuurisuus

SOS06.2 Rasismi ja antirasismi 5 op
SOS06.1 Muuttoliikkeen tutkimuksen nykykeskustelut 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS6.5.2 Globaalin islamin antropologiaa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS10.1.2 Muuttoliike ja työ 5 op

Nuoret ja nuorisotyö

SOS07.2 Nuorisotyön harjoittelu 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS04.2 Youth Transition to Adulthood 5 op (Opetuskieli: englanti)

Politiikka ja hallinta

SOS08.1 Politiikan ja hallinnan kulttuurit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

GTS4 Media and Globalization (lectures) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Ruumillisuus ja sukupuoli

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS09.4 Gender and development (web course) 5 op (Opetuskieli: englanti)

Tiede ja teknologia

SOS10.5 Tiede ja teknologia -tutkimusseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Työelämän tutkimus

SOS10.1.4 Vuorovaikutusprosessit työelämän tilanteissa (monimuoto-opetus) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SOS10.1.2 Muuttoliike ja työ 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

FILT10 Seminar in Theoretical Social Research: Wealth of Nations 3–5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Yhteiskuntahistoria

HIST04 Sukupuolihistoria 5 op

Syventävät opinnot