x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yhteiskuntatutkimuksen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma                           

Opintojaksojen ja -kokonaisuuksien vastuuopettajat ja tenttien vastaanottajat lukuvuonna 2016-2017

Perusopinnot

opintokokonaisuusmerkintä: sosopintopalvelut@uta.fi

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin: Turo-Kimmo Lehtonen
YKYY2: Yhteiskunnan mittaaminen: Noora Ellonen
SOS3  Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen: Virve Peteri (koordinaattori)

SOS4   Sosiaalitieteiden alat I:
SOS4.1 Sosiaalipolitiikka: Tapio Rissanen (verkkokurssi slk 2016), Ritva Nätkin (opetus klk 2017 ja kirjatentti)
SOS4.2 Sosiaalipsykologia: Marko Salonen (verkkokurssi slk 2016), Miira Niska (opetus klk 2017), Tiia Vaajala (kirjatentti, sp. etunimi.sukunimi@uta.fi).


SOS4.3 Sosiologia: Antti Saloniemi (verkkokurssi slk 2016), Turo-Kimmo Lehtonen (opetus klk 2017 ja kirjatentti)
SOS4.4 Sukupuolentutkimus: Hanna Ojala
SOS4.5 Sosiaaliantropologia: Susanne Dahlgren
SOS4.6 Nuorisotyö ja nuorisotutkimus: Miia Lähde

Aineopinnot

Opintokokonaisuusmerkinnät, aloittain (ks. myös ohje kokonaismerkintöjen hakemisesta)
Ritva Nätkin/sosiaalipolitiikka
Atte Oksanen/sosiaalipsykologia
Olli Pyyhtinen/sosiologia
Marja Vehviläinen/sukupuolentutkimus
Susanne Dahlgren/sosiaaliantropologia
Juha Nieminen/nuorisotyö ja nuorisotutkimus

SOS5a Sosiaalitieteiden teoria I, kirjatentti: Olli Pyyhtinen
SOS5b Sosiaalitieteiden teoria I, luennot: Olli Pyyhtinen

SOS6 Sosiaalitieteiden alat II:

SOS6.1 Sosiaalipolitiikka
SOS6.1.1 Sosiaalipolitiikan ideat ja käytännöt: Markku Sippola
SOS6.1.2 Hyvinvoinnin politiikat: Hanna-Kaisa Hoppania

SOS6.1.3 Sosiaalipolitiikan valinnainen teemaopintojakso: valitun teemaopintojakson vastuuopettaja

SOS6.2  Sosiaalipsykologia
SOS6.2.1 Sosiaalipsykologinen ajattelu I: Miira Niska (periodit I-II), Sanna Raudaskoski (periodit III-IV)
SOS6.2.2 Minuus, identiteetti ja sosiaalinen konteksti: Atte Oksanen
SOS6.2.3 Vuorovaikutus, kielellinen toiminta ja kulttuuri: Eero Suoninen
SOS6.2.4 Ryhmät ja ryhmien väliset suhteet: Eerika Finell

SOS6.3 Sosiologia
SOS6.3.1 Sosiologinen ajattelu I: Matilda Hellman
SOS6.3.2 Valta, toiminta ja rakenteet: Harri Melin

SOS6.3.3 Sosiologian valinnainen teemaopintojakso: valitun teemaopintojakson vastuuopettaja

SOS6.4 Sukupuolentutkimus

SOS6.4.1 Feministinen teoria ja metodologia: Marja Vehviläinen
SOS6.4.2 Sukupuoli, ruumiillisuus ja seksuaalisuus: Katariina Mäkinen
SOS6.4.3 Feministiset politiikat ja asiantuntijuus: Hanna Ojala
SOS6.4.4 Feministinen tietäminen: Marja Vehviläinen

SOS6.5 Sosiaaliantropologia
SOS6.5.1 Antropologian osa-alueet: Susanne Dahlgren
SOS6.5.2 Transnationaali antropologia: Susanne Dahlgren

SOS6.5.3 Sosiaaliantropologian valinnainen teemaopintojakso: valitun teemaopintojakson vastuuopettaja


SOS6.6  Nuorisotyö ja nuorisotutkimus
SOS6.6.1 Nuorisotyön toimintaympäristöt, työmuodot ja menetelmät: Juha Nieminen
SOS6.6.2 Nuorisokasvatuksen ja nuorisotyön teoreettisia suuntauksia: Juha Nieminen
SOS6.6.3 Nuorisotutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä: Päivi Honkatukia
SOS6.6.4 Nuorten ryhmät ja ryhmän ohjaus: Helena Saarnisto

SOS7  Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät
:

SOS7.1 Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät: Olli Pyyhtinen (koordinaattori)
SOS7.2 Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset menetelmät: Katri-Maria Järvinen (koordinaattori klk 2017)

SOS8 Sosiaalitieteiden teoria II: kandidaattiseminaarin vetäjä
SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari: seminaarin vetäjä (koordinaattorit Ritva Nätkin ja Pasi Pyöriä)

Periodi (29.8.2016 - 23.10.2016)
Opiskeluvalmiudet [I Periodi]

Kaikille YKY:n uusille opiskelijoille yhteiset tilaisuudet

Ti 23.8. klo 9-11, Linna ls. Väinö Linna
-
historian tutkinto-ohjelma, logopedian tutkinto-ohjelma

Ma 29.8. klo 9-11, päätalo ls. D10a
- yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma, sosiaalityön tutkinto-ohjelma, filosofian tutkinto-ohjelma, psykologian tutkinto-ohjelma


Tutkintoni ja opiskelun käytännön asiat

(tilaisuus järjestetään kaksi kertaa samansisältöisenä, uudet opiskelijat osallistuvat tutkinto-ohjelmittain)

Ma 24.10. klo 8.15-10, päätalo ls. D10a

Opintojen suunnittelu, HOPS

Opetus
23.8.2016 – 16.12.2016
Luento-opetus 2 tuntia
Infotilaisuus uusille logopedian opiskelijoille
Ti 30.8.2016 klo 9-11, A062, paikalla kaikki logopedian opettajat
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua.

yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman opettajat, Muu henkilö
Opetus
30.8.2016 – 30.8.2016
Luento-opetus
Ti 30.8.2016 klo 10.15-12, Linna ls. K103
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman uusille opiskelijoille.

Ohjelma

9.15-9.45 Asiantuntijuus ja yliopisto-opinnot/Hanna Ojala

9.45-10.15 Opiskelun eettiset näkökohdat/Virve Peteri

10.15-10.30 tauko

10.30-11.00 Kansainvälisyys opinnoissa/Anna Wansen-Kaseva

11.00-11.30 Sosiaalitieteiden opintojen suorittaminen /Johanna Elo

Opintojen ohjaus ja HOPS /Johanna Elo

11.30-12.00 kysymyksiä ja vastauksia

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman opettajat, Vastaava opettaja
Johanna Elo, Yhteyshenkilö
johanna.elo[ät]tuni.fi
Opetus
1.9.2016 – 1.9.2016
Luento-opetus
To 1.9.2016 klo 9.15-12, Linna ls. K103
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Infotilaisuudessa kerrotaan toisen vuoden opiskelijoille ajankohtaisista asioista, kuten esim. tutkinto-ohjelman aineopinnoista ja opintosuuntiin hakeutumisesta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua.

yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman opettajat, Vastaava opettaja
Johanna Elo, Yhteyshenkilö
johanna.elo[ät]tuni.fi
Opetus
31.8.2016 – 31.8.2016
Luento-opetus
Ke 31.8.2016 klo 14.15-16, PinniA Paavo Koli -sali
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Yksikön yhteiset opinnot [I Periodi]
Lauri Lahikainen, Yhteyshenkilö
lauri.lahikainen[ät]tuni.fi
Opetus
5.9.2016 – 17.10.2016
Luento-opetus
Ma 5.9.2016 - 17.10.2016 viikoittain klo 14-18, Päätalo D10a
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

YKYYHT4A

VASTAAVA OPETTAJA  FT Petri Räsänen (e.petri.rasanen@uta.fi)

Syksyn 2016 YKYYHT4A luentokurssin vastaava opettaja on FT Marika Enwald (marika.enwald@uta.fi)

Kurssin ohjelma

2.9. Johdatus etiikkaan, etiikan peruskäsitteitä

9.9. Hyve-etiikka (Platon, Aristoteles, MacIntyre)

16.9. Etiikka elämäntaitona (epikurolaiset, stoalaiset), kristillinen etiikka

23.9. Eettiset tunteet ja sisäinen arvotaju (Spinoza),  sentimentalismi (Smith) ja utilitarismi (Bentham, Mill)

30.9.. Järkeen perustuva normatiivinen etiikka (Kant, Kohlberg, Habermas)

7.10. Yksilön arvotajuun perustuva etiikka (Kierkegaard, Nietszche, Heidegger, Sartre)

14.10. Kohtaamisetiikka (Buber, Levinas, Bauman)

21.10. I ja II Opetusperiodien välinen tauko

28.10. Etiikan luonne sosiobiologian (Wilson) näkökulmista ja psykologian näkökulmasta (Beck, Goleman)

4.11. Etiikan luonne analyyttisen filosofian (Moore, Ayer, Hare) ja  sosiaalisen konstruktivismin (Berger, Luckmann) näkökulmista

11.11. Oikeudenmukaisuus- ja tasa-arvokysymykset koskien sukupuolten tasa-arvoa, lasten oikeuksia, eri kulttuurien kohtaamista, taloudellista tasa-arvoa (Beauvoir, Korten)

18.11. Etiikan luonne analyyttisen filosofian (Moore, Ayer, Hare) ja sosiaalisen konstruktivismin (Berger, Luckmann) näkökulmista

25.11.  Oikeudenmukaisuus- ja tasa-arvokysymykset koskien sukupuolten tasa-arvoa, lasten oikeuksia, eri kulttuurien kohtaamista, taloudellista tasa-arvoa (Beauvoir, Korten)

2.12.   

Ympäristöetiikka ja eläinten oikeudet (Leopold, Naess, Singer) klo 12-14

Soveltava etiikka ja kertaus kurssin sisältöön klo 14-16

9.12. Luentotentti, klo 14.00-16.00.

16.12. Luentotentti, klo 14.00.-16.00.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marika Enwald, Opettaja
Marika.Enwald[ät]uta.fi
Opetus
2.9.2016 – 9.12.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Pe 2.9.2016 klo 14-16, Pinni B1100
Pe 9.9.2016 klo 14-16, Pinni B1097
Pe 16.9.2016 klo 14-16, Päätalo A1
Pe 23.9.2016 klo 14-16, Pinni B1100
Pe 30.9.2016 klo 14-16, Päätalo A1
Pe 7.10.2016 klo 14-16, Pinni B1100
Pe 14.10.2016 klo 14-16, Pinni B1097
Pe 21.10.2016, Ei opetusta!
Pe 28.10.2016 klo 14-16, Päätalo A1, LUENTO PERUTTU
Pe 4.11.2016 klo 14-16, Linna K103, LUENTO PERUTTU
Pe 11.11.2016 - 18.11.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B1097
Pe 18.11.2016 klo 14-16, Pinni B1097
Pe 25.11.2016 klo 14-16, Linna Väinö Linna -sali
Pe 2.12.2016 klo 12-16, Päätalo A1
Pe 9.12.2016 klo 14-16, Pinni B1100, Tentti
Pe 16.12.2016 klo 14-16, Päätalo D10B, Tentti
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

YKYYHT4A opintokokonaisuus voidaan suorittaa (kaksi vaihtoehtoa):

1)     Kirjatenttinä, jossa tentitään

JOKO

 1. Pietarinen, Juhani &Poutanen, Seppo 2005, Etiikan teorioita, Helsinki: Gaudeamus

TAI

 1. Suikkanen, Jussi 2014. This is ethics: An Introduction.  Chichester: Wiley-Blackwell (pp.1-194)

2)  Luentotenttinä, jossa tentitään syksyllä 2016 pidettävän luennot.

YKYYHT4a kurssin vastuuopettaja FT Petri Räsänen e.petri.rasanen@uta.fi, ottaa vastaan kirjatentit ja korvaavuushakemukset.

SOSIAALITIETEIDEN PERUSOPINNOT [I Periodi]

Ohjelma

to 8.9 Aloitus: Sosiaalitieteellisen ajattelun kartta – Turo-Kimmo Lehtonen

ti 13.9 Ylirajaiset sosiaaliset suhteet – Laura Huttunen

to 15.9 Järjestys, konflikti ja kaaos Euroopan unionissa – Risto Heiskala 

to 29.9 Sukupuoli ja seksuaalisuus – Päivi Korvajärvi 

ti 4.10 Yksityisen ja julkisen muuttuvat suhteet – Ritva Nätkin

ti 11.10 Etnisyys ja rotu – Laura Huttunen

to 13.10 Yhteiskunnalliset jaot – Harri Melin

ti 25.10 Sosiaalinen oikeudenmukaisuus – Liisa Häikiö

to 27.10 Raha, hyvinvointi ja riskiteknologiat – Turo-Kimmo Lehtonen

ti 8.11 Sosiaalinen ihminen ja vuorovaikutus – Marko Salonen

to 10.11 Identiteetti ja toiminta – Marko Salonen

ti 22.11 Ikä, ikääntyminen ja sukupuoli – Hanna Ojala

to 24.11 Nuorisotutkimus – Päivi Honkatukia 

to 8.12 Luennoitsijoiden paneeli

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Turo-Kimmo Lehtonen, Vastaava opettaja
turo-kimmo.lehtonen[ät]tuni.fi
Maija Jokela, Yhteyshenkilö
jokela.maija.e[ät]student.uta.fi
Opetus
8.9.2016 – 8.12.2016
Luento-opetus
Luennot
To 8.9.2016 - 8.12.2016 joka toinen viikko klo 16-18, päätalo ls. A1
Poikkeukset:
27.9.2016 klo 16 –18 , ei luentoa
8.12.2016 klo 16 –18 , päätalo, juhlasali
Luennot
Ti 13.9.2016 - 22.11.2016 joka toinen viikko klo 16-18, päätalo ls. A1
Poikkeukset:
11.10.2016 klo 16 –18 , päätalo, juhlasali
Itsenäinen työskentely
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Ryhmien kokoontumispäivät

syksy 2016: to 15.9., 22.9., 29.9., 10.11., 8.12. Ryhmien tilat: Linna 5014, Linna 5016, Linna 4026, Linna 5026, Linna 5028, Linna 5101 (paitsi 22.9. Linna K106 ja 10.11. Linna 5027)

kevät 2017: to 26.1., 23.2. (huom. klo 12-16), 9.3.,  6.4., 13.4. klo 14-16. Ryhmien tilat: Linna 5014, Linna 5016, Linna 5028, Linna 5026, Linna 5101 ja Linna 4026,  paitsi 23.2. tilat ovat: Linna 5014, Linna 5026, Linna 5101, Linna K106, Linna K107 ja Linna K112.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Virve Peteri, Vastaava opettaja
Virve.Peteri[ät]uta.fi
Pasi Pyöriä, Opettaja
pasi.pyoria[ät]tuni.fi
Hanna Ojala, Opettaja
hanna.ojala[ät]tuni.fi
sosiaalipolitiikan tutkijatohtori, Opettaja
Jaana Kuusipalo, Opettaja
Jaana.Kuusipalo[ät]uta.fi
Opetus
8.9.2016 – 27.4.2017
Luento-opetus
Yhteiset kokoontumiset slk 2016
To 8.9.2016 klo 14-16, Linna K103
To 6.10.2016 klo 14-16, Linna K103
To 27.10.2016 klo 12-16, Väinö Linna -sali
To 3.11.2016 klo 14-16, Väinö Linna -sali
Yhteiset kokoontumiset klk 2017
To 12.1.2017 klo 14-16, Väinö Linna-sali
To 19.1.2017 klo 14-16, Linna K103
To 2.2.2017 klo 14-16, Linna K103
To 9.3.2017 klo 13-14, Linna K103, (ryhmät klo 14-16)
To 27.4.2017 klo 14-16, Linna K103
Seminaari
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on on tarkoitettu kaikille yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman 1. vuoden opiskelijoille. Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella kurssia suositellaan myös niille, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet perusopinnot esimerkiksi avoimessa yliopistossa. Palautteen mukaan kurssilla on opittu lähteiden käyttöä, tiedonhakua, oman tieteellisen tekstin kirjoittamista, toimimista yliopistossa sekä tutustuttu toisiin opiskelijoihin.

Sosiaalitieteiden alat I [I Periodi]

Jaksossa tutustutaan sosiaalipsykologiseen ajatteluun ja sosiaalipsykologian tarjoamiin näkökulmiin tarkastella ihmistä sosiaalisessa maailmassa. Jakson keskeisiä teemoja ovat sosiaalinen vaikuttaminen, vuorovaikutus, minuus, ryhmät sekä yhteisöllisyys.

Kurssi on verkkokurssi ja se on mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan etäopintoina. Kurssi koostuu video- ja verkkomateriaalista sekä oheiskirjallisuudesta, joiden pohjalta kurssilla tehdään teematehtäviä itsenäisesti ja pienryhmissä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Salonen, Vastaava opettaja
marko.salonen[ät]tuni.fi
Eerik Mantere, Tuutori
Mantere.Eerik.J[ät]student.uta.fi
Opetus
7.9.2016 – 14.12.2016
Luento-opetus 2 tuntia + 10 tuntia Verkossa
Verkkokurssin aloitustapaaminen
Ke 7.9.2016 klo 16-18, Päätalo, luentosali A1 (Kalevantie 4)
Ryhmätyöskentely 30 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 40 tuntia + 40 tuntia Verkossa
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Verkkoluennot (2 op) ovat avoinna elokuun ja joulukuun välisenä aikana. Luentojen suoritustapana on sähköinen tentti, joka suoritetaan 9.12. mennessä. Lisäksi suoritetaan sähköinen kirjatentti mielellään saman lukukauden aikana, kuitenkin viimeistään 30.3.2017 mennessä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Huom! Kurssille voi ilmoittautua vielä 15.11.2016 asti s-postitse opettajalle, jolta saa kurssiavaimen moodle-alueelle.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Susanne Dahlgren, Vastaava opettaja
susanne.dahlgren[ät]tuni.fi
Opetus
1.9.2016 – 9.12.2016
Luento-opetus
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso SOS4.5 koostuu kahdesta osasuorituksesta: kirjatentistä (3 op) ja luennoista (2 op), ks. opinto-opas. Sen voi lukuvuonna 2016-2017 suorittaa kahdella tavalla:
  a)        luennot verkkokurssina + kirjatentti TAI
  b)        johdantoseminaari, ks. https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=34176

Opintojaksolla käsitellään nuorisotyön, nuorisopolitiikan ja nuorisotutkimuksen kehitystä ja keskeisiä käsitteitä sekä erilaisia tapoja tutkia nuoruutta.

Kurssi koostuu luennoista sekä oheiskirjallisuudesta, joiden pohjalta kurssilla tehdään teematehtäviä itsenäisesti ja pienryhmissä. Lisäksi kirjallinen oppimistehtävä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Miia Lähde, Vastaava opettaja
miia.lahde[ät]tuni.fi
Päivi Honkatukia, Vastaava opettaja
paivi.honkatukia[ät]tuni.fi
Opetus
12.9.2016 – 17.10.2016
Luento-opetus 15 tuntia
Ma 12.9.2016 - 17.10.2016 viikoittain klo 10-13, Linna 5026
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Verkkokurssin aloitus torstaina 8.9. verkossa.

6 opetuspakettia, jotka kukin ovat avoinna 3 viikon ajan paketin suorittamista varten:

I Sosiaalipolitiikan lähtökohtia

II Sosiaalipolitiikan pitkä lapiolinja

III Perhepolitiikka

IV Sosiaalipolitiikan ja hyvinvointivaltion markkinoistuminen

V Globaali sosiaalipolitiikka

VI Ajankohtaisia kysymyksiä

Verkko-opetusta, verkkokeskusteluja ja itsenäistä työskentelyä 20 t / opetuspaketti

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tapio Rissanen, Vastaava opettaja
tapio.rissanen[ät]uta.fi
Ritva Nätkin, Opettaja
Olli Karsio, Opettaja
Satu Ojala, Opettaja
Mikko Perkiö, Opettaja
Opetus
8.9.2016 – 23.2.2017
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen nettiopsun kautta ajalla 1.9.2016-15.9.2016 klo 23:59 mennessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Antti Saloniemi, Vastaava opettaja
antti.saloniemi[ät]tuni.fi
Opetus
19.9.2016 – 14.11.2016
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi alkaa 19.9.2016 ja se pidetään kokonaan moodlessa, erillistä aloitustapaamista ei ole. Kurssin osallistujilta ei edellytetä aikaisempia sosiaalitieteiden opintoja.

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

Webcourse “Introduction to Gender Studies” gives basic introductory knowledge about gender studies. The course begins with introduction to concept of gender and gender studies and continues with seven themes: feminist knowledge, men and masculinities, equality policy, family, intersectionality, gendered practices of working life, and body and sexuality. The course is for exchange students and everyone interested in gender studies. Previous studies in gender studies are not required.

The course will be organized 3.10.–25.11.2016. Each week the students will read text and/or other material available in the internet and discuss them in small groups in the Moodle learning environment.

The course is organized by HILMA Network for Gender Studies. Application to course: starting 29.8. with this form  https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/71850/lomake.html
There can be max 30 students in the course.

Enrolment for University Studies
Hanna Ylöstalo (University of Turku), Teacher responsible
Katri Otonkorpi-Lehtoranta, Teacher responsible
katri.otonkorpi-lehtoranta[ät]uta.fi
Teaching
3-Oct-2016 – 25-Nov-2016
Periods: I II
Language of instruction: English
SOSIAALITIETEIDEN AINEOPINNOT [I Periodi]

Lukuvuonna 2016-2017 kandiseminaareja on kolmenlaisia: koko vuoden mittaisia (periodot 1-4), syksyn mittaisia (periodit 1-2) ja kevään mittaisia (periodit 3-4). Kaikissa on sama laajuus ja sisältö: n. 30 sivun mittaisen kandidaatintutkielman tuottaminen ja kypsyysnäyte.

Seminaariryhmiä on yhteensä noin 7. Samassa ryhmässä voi olla opiskelijoita useammasta opintosuunnasta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos et ehtinyt ilmoittautua 3.6. mennessä, voit ilmoittautua vielä asti 15.8.2016 joko NettiOpsussa tai e-lomakkeella. Lomakkeella ilmoittaudutaan joko 1) syyslukukauden 2016 kestävään 2) koko lukuvuoden kestävään tai 3) kevätlukukauden 2017 kestävään kandidaattiseminaariin.


Lopulliset seminaariryhmät muodostetaan aloitustapaamisen 8.9. yhteydessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Ritva Nätkin, Vastaava opettaja
Ritva.Natkin[ät]uta.fi
Pasi Pyöriä, Vastaava opettaja
Pasi.Pyoria[ät]uta.fi
Irmeli Järventie, Opettaja
Irmeli.Jarventie[ät]uta.fi
Juha Suoranta, Opettaja
Juha.Suoranta[ät]uta.fi
Mari Korpela, Opettaja
mari.korpela[ät]tuni.fi
Opetus
8.9.2016 – 12.5.2017
Seminaari
Aloitustapaaminen kaikille lukuvuoden aikana seminaariin osallistuville
To 8.9.2016 klo 10-12, PinniB 1096
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kandidaattiseminaarien kokoontumiset pidetään torstaisin ryhmästä riippuen joko klo 10-12 tai 12-14. Seminaarin yhteydessä suoritetaan opintojakso SOS8 Sosiaalitieteiden teoria II.

Sosiaalitieteiden alat II, ks. opetustarjontaa myös yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemojen opetusohjelmasta! [I Periodi]

Kurssi jalostaa kokeellisen tutkimuksen ideoita sosiaalisen maailman ymmärtämiseksi. Kurssilla tehdään, arvioidaan ja kehitetään sosiaalipsykologisia kokeiluja.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marko Salonen, Vastaava opettaja
marko.salonen[ät]tuni.fi
Atte Oksanen, Opettaja
Atte.Oksanen[ät]uta.fi
Miira Niska, Opettaja
miira.niska[ät]uta.fi
Opetus
13.9.2016 – 13.12.2016
Luento-opetus 12 tuntia
Yhteisluennot
Ti 20.9.2016 klo 16.00-19.30, Paavo Koli -sali, Pinni A
Ti 27.9.2016 klo 16.00-19.30, Paavo Koli -sali, Pinni A
Ti 1.11.2016 klo 16.00-19.30, Paavo Koli -sali, Pinni A
Pienryhmäopetus 14 tuntia
Aamuryhmä 1
Ti 13.9.2016 - 13.12.2016 viikoittain klo 10-12, Linna 5026, Yhteisluentopäivinä ei ryhmätapaamista
Iltaryhmä 2
Ti 13.9.2016 - 13.12.2016 viikoittain klo 16-18, Linna 5026, Yhteisluentopäivinä ei ryhmätapaamista
Ryhmätyöskentely 40 tuntia
Itsenäinen työskentely 40 tuntia + 20 tuntia Verkossa
Harjoitukset 12 tuntia
Toiseus, vieraus, kohtaamisia - sosiaalipsykologian päivät
Pe 25.11.2016 klo 9-17, Linna
La 26.11.2016 klo 9-15, Linna
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

* Kurssille ilmoittauduttaessa ilmoittaudutaan pienryhmiin, joko aamu- tai iltaryhmään. Kurssi alkaa näiden ryhmien tapaamisella 13.9.

* Kurssille tulevilta opiskelijoilta edellytetään SOS4.2. Sosiaalipsykologia -jakson suoritusta tai aiempien opetussuunnitelmien perusopintotasoisten sosiaalipsykologian kurssien käymistä.

* Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoista etusijalla ovat kanditutkintoa tekevät opiskelijat.

* Valinnaisina opintoina tai avoimen yliopiston opintoina kurssia suorittavia opiskelijoita valitaan vähintään 5.

* Kohtaa 6.2.1 voi suorittaa vain LÄHIOPETUKSENA tai TENTTINÄ - ei lukupiirillä

Seminaarissa (ohjattu lukupiiri) luetaan sukupuolentutkimukseen ja erityisesti feministiseen teoriaan liittyviä tieteellisiä artikkeleja ja keskustellaan niistä. Lisäksi opiskelijat kirjoittavat keskustelupöytäkirjoja ja lyhyitä papereita valitsemistaan aiheista. 

Ryhmään hyväksytyt saavat lisätietoja käsiteltävistä artikkeleista moodlessa ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Sähköpostitse suoraan opettajalle (etunimi.sukunimi@uta.fi).

Jaana Kuusipalo, Vastaava opettaja
jaana.kuusipalo[ät]tuni.fi
Opetus
7.10.2016 – 9.12.2016
Lukupiiri
Pe 7.10.2016 - 9.12.2016 viikoittain klo 12-14, Linna 5014
Poikkeukset:
14.10.2016 klo 12 –14 , Linna 5026
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on suunnattu 2.-3. vuoden opiskelijoille. Osallistujilta edellytetään sukupuolentutkimuksen perusteiden tuntemusta (opintojakso SOS4.4 Sukupuolentutkimus tai vastaavat tiedot).

Sosiaalipolitiikan uusi suunta: universalismista tarveharkintaan ja julkispalveluista markkinamalliin

Kurssin tavoitteena on analysoida ja ymmärtää sosiaalipolitiikan ja hyvinvointivaltion suunnanmuutosta kahdesta lähtökohdasta. Ensimmäinen on universalismin politiika ja eetos, toinen on palvelujen järjestämisen tapa. Kurssin ensimäinen osa tarkastelee universalismin tuloa sosiaalipolitiikkaan, universalismin muutosta ja rapautumista. Luennon toisessa osassa keskitytään viimeaikaisiin muutoksiin, tarveharkinnan voimistumiseen sekä sosiaali- ja terveysturvan markkinoistumiseen Sotea unohtamatta. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on hyvä ymmärrys sosiaalipolitiikan kehityksestä ja muutoksesta Suomessa. Luentojen rinnalla teemoista keskustellaan pienryhmissä.

Ohjelma

Opettajat: Anneli Anttonen ja Satu Ojala

 

OHJELMA

 

13.09.            Huom. aloitus klo 12.30 Linna 4013. Kurssin esittely ja työ- sekä suoritustavoista sopiminen

                      Sote ja sosiaalipolitiikan ajankohtaiskysymykset (luento ja ryhmätyön ohjeistus)

 

20.09.            Sote-ryhmätyön purku

                      Hyvinvoinnin tuottaminen ja hyvinvointivaltio (luento)

 

27.09.            Millaista hyvinvointia? –ryhmätyön purku

                      Mikä on hyvinvointivaltio? –luento

 

04.10.            Mikä tekee hyvinvointivaltiosta erityisen? -ryhmätyön purku

                      Hyvinvointivaltion historia –luento

 

11.10.            Mitä opimme historiasta -ryhmätyön purku

                      Pohjoismaisen hyvinvointivaltion universalismi –luento

 

18.10.            Onko universalismin aika Suomessa ohi? -ryhmätyön purku

                      Erilaisia hyvinvointivaltioita –luento

 

25.10.            Erilaisia valtioita ja hyvinvointeja –ryhmätyön purku

                      Vanhojen hyvinvointivaltioiden säröily -luento

                                           

01.11.            Katkokset ja murtumat –ryhmätyön purku

                      Trendit ja siirtymät: hyvinvointivaltion muutossuunnat –luento

 

08.11.            Pohjoismaisen mallin menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

                      Luento ja keskustelu jaettavan materiaalin pohjalta   

 

15.11.            Minun soteni -esseeseminaari

                     

                     

                     

LUKUPAKETTI

20.09.            Sote-keskustelun materiaali, Helsingin Sanomat

27.09.            Sivut 1-11 Anttonen & Sipilä -kirjan käsikirjoitus

04.10.            Sivut 12-36 Anttonen & Sipilä –kirjan käsikirjoitus

11.10.            Sivut 37-54 Anttonen & Sipilä –kirjan käsikirjoitus

18.10.            Universalismi ja sen vaihtoehdot –artikkeli (Anttonen & Sipilä), teoksessa

Törrönen ym. Vastavuoroinen sosiaalityö, Gaudeamus, 2016, s. 57-74

25.10.            Sivut 121-156 Anttonen & Sipilä –kirjan käsikirjoitus

01.11.            Sivut 157-180 Anttonen & Sipilä –kirjan käsikirjoitus

08.11.            Etukäteen jaettava materiaali

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Otamme kaikki mukaan, mutta täytyy sitoutua huolelliseen ryhmätyöhön.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anneli Anttonen, Vastaava opettaja
anneli.anttonen[ät]tuni.fi
Satu Ojala, Vastaava opettaja
satu.ojala[ät]tuni.fi
Opetus
13.9.2016 – 15.11.2016
Luento-opetus
Luennot ja seminaari
Ti 13.9.2016 klo 12.30-14, Linna 4013
Ti 20.9.2016 - 15.11.2016 viikoittain klo 12-14, Virta, auditorio
Poikkeukset:
4.10.2016 klo 12 –14 , Linna 5026
25.10.2016 klo 12 –14 , Linna K113
Seminaari
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Huom! Juha Rehulan maakuntakierros Tampere-talossa 13.9. aamupäivällä, ks. ohjelma ja ilmoittautumislinkki http://alueuudistus.fi/rehulan-maakuntakierros. ILMOITTAUDU MUKAAN jos aikatauluihisi sopii. HUOM. 5.9. VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ! Aloitetaan kurssi tuona päivänä klo 12.30, jotta Tampere-talosta ehditään siirtyä Linnaan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Juha Suoranta, Vastaava opettaja
juha.suoranta[ät]tuni.fi
Opetus
12.9.2016 – 17.10.2016
Seminaari
Ma 12.9.2016 - 17.10.2016 viikoittain klo 14-16, Linna 5026
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on suunnattu kandivaiheen (2.-3. opintovuosi) ja maisteriopintojen opiskelijoille sekä myös jatko-opiskelijoille.

Linkki kurssin Wikiopisto-sivulle, johon päivitetään kaikki oleellinen (käytössä ei ole moodlea).

Kurssi harjaannuttaa havainnoimaan ja analysoimaan ryhmien toimintaa ja ryhmien välisiä suhteita. Kurssi sisältää luento-opetusta ja ryhmätöitä. Läsnäolo luennoilla on pakollinen. Kurssin arvosana määräytyy ryhmätyön, tentin ja esseen perusteella. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää paneutunutta työskentelyä.  Kurssilla ovat etusijalla yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman omat opiskelijat (väh.2. vuoden opiskelijat).

Alustava aikataulu

5.9.-10.10. klo 9.00 - 12.00 (luento-opetusta ja harjoituksia)

17.10. ei ole tapaamista

24.10. klo 10.00 - 12.00 (posterinäyttely)

Opintopisteet jakautuvat kurssilla seuraavasti (suluissa vastaavat tuntimäärät):

a) Luennot ja harjoitustehtävät: 1 op (lähiopetus 20 h + harjoitustehtävät 7 h)

b) Tentti ja kirjallinen työ: 3 op (80 h)

c) Ryhmätyö: 1 op (27 h)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille voidaan ottaa enintään 40 opiskelijaa. Jos ilmoittautuneita on enemmän, yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijat ovat etusijalla.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eerika Finell, Vastaava opettaja
eerika.finell[ät]tuni.fi
Opetus
5.9.2016 – 24.10.2016
Seminaari
Luennot ja harjoitukset
Ma 5.9.2016 - 10.10.2016 viikoittain klo 9-12, PinniB3107
Posterinäyttely
Ma 24.10.2016 klo 10-12
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Hilma-verkosto on järjestänyt suosittua tasa-arvokurssia jo vuodesta 2008. Työelämäopintojen ja verkostoitumisen merkitys kasvaa koko ajan, ja valtakunnallinen maisterivaiheessa olevien opiskelijoiden tapaaminen toimii eräänä vastauksena juuri tähän. Kurssin lähitapaamisessa tutustutaan tasa-arvoviranomaisiin ja sukupuolentutkimuksen alumneihin. Kurssin tehtäviin kuuluu niin urahaastatteluja kuin projektitöitäkin, joissa perehdytään esimerkiksi tasa-arvosuunnitelmiin, portfolioihin tai projektisuunnitelmiin.

Kurssi yhdistää sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen liittyvän käytännön työn ja tutkimuksen näkökulmia.  Pohditaan myös uutta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolainsäädöntöä. Kurssilla selviää muun muassa se, mitä tasa-arvopolitiikka, tasa-arvolaki, hallituksen tasa-arvo-ohjelma ja selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta pitävät sisällään sekä mitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, suvaus ja tasa-arvosuunnitelma käytännössä tarkoittavat. Kurssilla parannetaan oman osaamisen ja työelämävahvuuksien tunnistamista ja pohditaan, miten sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen voi tulla työksi.

Kurssi järjestetään syksyllä 2016 19.9.-18.11 välisenä aikana. Lähitapaaminen järjestetään Helsingissä 6.-7.10.2016 (klo 9-16 kumpanakin päivänä, 6.10 myös vapaaehtoista iltaohjelmaa).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Haku kurssille 22.8.-7.9.2016 e-lomakkeella, joka löytyy Hilma-verkoston nettisivuilta osoitteesta http://blogs.helsinki.fi/hilma-verkosto/opetus/tuleva-opetus/#kurssi6

Nina Järviö, Hanna Etholén, Anna Heinonen ja Aiska Hiltunen (Helsingin yliopisto), Vastaava opettaja
Opetus
19.9.2016 – 18.11.2016
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

General description of the course

The course consists of lectures (14 hours), brief written reflections before each class (except the first class on 7.9.2016) based on the readings, written questions to the teacher before each class (except the first class on 7.9.2016) and a learning diary or an essay by November 1st.

Course programme

Wednesday 7.9. 2016 Päivi Korvajärvi: Introduction to Feminist Methodologies & Silvia Gherardi: Gender as social practice

Tuesday 13.9.2016 Marsha Henry: Decolonizing Feminist Methodologies. Part 1.

Tuesday 20.9.2016 Marsha Henry: Decolonizing Feminist Methodologies. Part 2.

Tuesday 27.9.2016 Xin Liu: Feminist Posthumanist Research Methodologies and Methods

Tuesday 4.10.2016 Xin Liu: Researching Affects

Tuesday 11.10.2016 Tuula Juvonen: Queer Feminist Methodologies

Tuesday 18.10.2016 Mari Korpela: The situated knowledge of ethnographic research

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Päivi Korvajärvi, Teacher responsible
paivi.korvajarvi[ät]tuni.fi
Marsha Henry, Teacher responsible
Xin Liu, Teacher responsible
Teaching
7-Sep-2016 – 18-Oct-2016
Lectures
Lectures
Wed 7-Sep-2016 at 10-12, main building, D10a
Tue 13-Sep-2016 - 18-Oct-2016 weekly at 10-12, PinniA Paavo Koli auditorium
Periods: I
Language of instruction: English

The course addresses people’s transnational lives in Eastern Europe and beyond in an anthropological perspective. We will draw on transnational anthropology by locating Eastern Europe in the context of global transformation and interconnectedness. We will discuss how everyday transnationalism manifests in labor mobilities, intimate relations, class (in)equalities, religious practices, gender and family-making. We will also deconstruct the Iron Curtain imaginaries and explore transnational linkages of Eastern Europeans already during the Cold War period. Drawing on multi-sited ethnography, we will focus on lived experiences of individuals with Polish and Russian backgrounds. In lectures and seminar, students will engage anthropologically with various types of sources, including people’s narratives, posters, animated movies, and icons.

Enrolment for University Studies

Priority will be given to students in social anthropology, sociology and social psychology.

Enrolment time has expired
Tatiana Tiaynen-Qadir, Teacher responsible
Anna Matyska, Teacher responsible
Teaching
3-Oct-2016 – 10-Nov-2016
Lectures 16 hours
Lectures and seminar
Mon 3-Oct-2016 - 7-Nov-2016 weekly at 10-12, Linna 5014
Thu 6-Oct-2016 - 10-Nov-2016 weekly at 10-12, Linna 5014
Exceptions:
3-Nov-2016 at 10 –12 , Linna 6017
Seminar 8 hours
Periods: I II
Language of instruction: English
Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät [I Periodi]

Luento-ohjelma:

13.9. Johdantoluento (Olli Pyyhtinen)

20.9. Johdatus laadulliseen tutkimukseen (Turo-Kimmo Lehtonen)

27.9. Haastattelututkimus (Matti Hyvärinen)

4.10. Teemahaastattelu (Tuija Koivunen)

11.10. Diskurssianalyysi (Eero Suoninen)

18.10. Kertomuksen analyysi (Matti Hyvärinen)

25.10. Visuaalinen sosiologia (Eeva Luhtakallio)

1.11. Feministinen muistelutyö (Tuija Koivunen)

8.11. Etnometodologia ja vuorovaikutuksen tutkimus (Hanna Rautajoki)

15.11. Ei luentoa

22.11. Jäsenkategoria-analyysi (Hanna Rautajoki)

29.11. Etnografia (Susanne Dahlgren)

Harjoitukset perjantaisin ajalla 7.10.-2.12.2016. Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista luennoille ja (vähintään) kolmeen harjoituskertaan (yhdet kahden tunnit harjoitukset kolmena perjantaina klo 10-12, 12-14 tai 14-16). Harjoitusryhmiin jakautumisesta ja ilmoittautumisesta annetaan tarkemmat ohjeet luennoilla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille ei tarvitse ilmoittautua.

Olli Pyyhtinen, Vastaava opettaja
olli.pyyhtinen[ät]tuni.fi
Opetus
13.9.2016 – 2.12.2016
Luento-opetus
Luennot
Ti 13.9.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 14-16, päätalo ls. A1
Poikkeukset:
8.11.2016 klo 14 –16 , Pinni B1097
15.11.2016 , ei luentoa
Harjoitukset
Harjoitusryhmät
Pe 7.10.2016 - 2.12.2016 viikoittain klo 10-12, Linna 4026, 4.11. tila ilmoitetaan myöhemmin
Poikkeukset:
18.11.2016 , ei harjoituksia
Pe 7.10.2016 - 2.12.2016 viikoittain klo 12-14, Linna 4026
Poikkeukset:
18.11.2016 , ei harjoituksia
Pe 7.10.2016 - 2.12.2016 viikoittain klo 14-16, Linna 4026
Poikkeukset:
18.11.2016 , ei harjoituksia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkko-opintoina. Kurssi etenee viikoittaisissa sykleissä: joka viikon perjantaina verkkoon avautuu opiskelumateriaalit, jotka tulee suorittaa viikon aikana.

Kurssi sisältää luentovideoita, harjoitusvideoita sekä itsenäisesti suoritettavia tehtäviä. Kurssi suoritetaan yksi tai parin kanssa tehtävällä harjoitustyöllä.

Kurssilla harjoitukset toteutetaan SPSS tilasto-ohjelmaa käyttäen. Jokainen tarvitsee siten omalle koneelleen SPSS -tilasto-ohjelman asennettuna, mikäli ei ajattele työskentelevänsä yliopiston/oppilaitoksen mikroluokissa. SPSS-ohjelman voi hankkia opiskelijahintaan yliopistopalveluiden kautta osoitteesta: https://intra.uta.fi/portal/group/tietopankki/spss

Lisenssejä saa eri mittaisia: kurssin aikataulun perusteella vähimmäissuositus on kolmen kuukauden lisenssi (syyskuu-marraskuu 2016). Myös pidempiä lisenssejä on saatavilla.

SPSS:n käyttö alkaa heti kurssin alussa, jolloin ohjelman on oltava käyttövalmiina koneella. Aloita ohjelman hankkiminen ja asennus siis jo ennen kurssin alkua.

Kurssi on tarkoitettu vai avoimen yliopiston opiskelijoille, Porin tutkinto-opiskelijoille sekä niille maisterivaiheen tutkinto-opiskelijoille, joilta edellytetään tämä kurssi täydentävinä opintoina. Tampereella opiskelevat kandivaiheen tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa kurssin III periodin kontaktiopetuskurssilla.

Ilmoittautuminen kurssille 1.8 - 31.8. välisenä aikana oheisella ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumislomake

Kurssin opettajana toimii Katja Kuusisto (katja.n.kuusisto@uta.fi)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Katja Kuusisto, Vastaava opettaja
katja.kuusisto[ät]tuni.fi
Opetus
9.9.2016 – 30.11.2016
Luento-opetus
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

luennot ja harjoitukset

Tämä kurssi on kontaktiopetuskurssille ja verkkokurssille vaihtoehtoinen tapa suorittaa sosiaalitieteiden kvantitatiivisten tutkimusmetelmien kurssi. Kurssin asia sisältö on sama kuin edellämainituissa, mutta kurssilla painotetaan hieman enemmän menetelmien tilastotieteellistä/matemaattista puolta. Kurssi eroaa myös toteutustavaltaan. Kurssi koostuu verkko-opiskelusta, itseopiskelusta sekä intensiivikontaktiopetuksesta.

Kurssin luento- ja itseopiskelu osuus suoritetaan siis verkossa suorittamalla Helsingin yliopiston ylläpitämän avoimen MOOC kurssin Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (oheisessa linkissä viime kesällä toteutetun vastaavan kurssin esittely)  https://courses.helsinki.fi/fi/a78240/112330675

Kurssin luentoihin ja muihin materiaaliehin tutustutaan itsenäisesti sen mukaan, kun ne MOOC: ssa aukeavat. MOOC kurssi sisältää myös tehtäviä, jotka palautetaan kurssin koordinaattorille aikataulun mukaan. Kurssi tentitään Tampereen yliopistossa tenttitilaisuudessa, ei siis MOOC kurssin tenttinä verkossa.

MOOC kurssi syksyn aikataulu on vielä avoin, mutta viime syksynä se kurssi toteutettiin syyskyyn ja seuraavan helmikuun välillä. Aikataulu on oletettavasti samanlainen.

Tuon osuuden jälkeen (arvioilta helmikuussa 2017) järjestetään 3 päivän intensiivikontaktiopetus (7 tuntia per päivä), jossa opetellaan SPSS käyttöä ja analyysien tekoa. Tämä osuus suoritetaan itsenäisellä analyysitehtävällä.

Kurssi on suunnattu niille, jotka haluavat matemaattisempaa lähestymistapaa kvantitatiivisiin tutkimusmenetelmiin, jotka ovat halukkaita opiskelemaan itsenäisesti (myös tilastotieteen perusasioita), ja jotka kokevat intensiiviopetuksen soveltuvaksi muodoksi opetella SPSS tilasto-ohjelmaa.

Tällaista opetusmuotoa kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa ja siksi opiskelijamäärä on rajattu 10 opiskelijaan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Noora Ellonen, Vastaava opettaja
noora.ellonen[ät]tuni.fi
Opetus
5.9.2016 – 14.12.2016
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin koordinaattorina toimii Noora Ellonen, jolta voi kysyä lisätietoja.

Lisätietoa MOOC kurssista Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen löytyy kurssin nimellä osoitteesta mooc.helsinki.fi.

Periodi (24.10.2016 - 16.12.2016)
Yksikön yhteiset opinnot [II Periodi]

Verkkokurssi. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti itsenäisesti opiskellen Moodle-verkko -oppimisympäristössä. Kurssi perustuu luentotallenteisiin, niihin liittyvään kirjallisuuteen ja viikoittaisiin tehtäviin. Lopputehtävänä kirjoitetaan essee.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Lauri Lahikainen, Vastaava opettaja
lauri.lahikainen[ät]tuni.fi
Opetus
24.10.2016 – 19.12.2016
Luento-opetus 28 tuntia Verkossa
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Verkkokurssi. Opiskelu tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä.

Alustavaa tietoa kurssin toteutuksesta: Kurssi etenee viikoittain siten, että aina kunkin viikon aikana seurataan tietyt verkossa olevat luentotallenteet (yhteensä seitsemän viikkoa).  Yhden viikon luentojen katselumahdollisuus on auki aina kaksi viikkoa. Luentojen ja artikkeleiden pohjalta tehdään oppimispäiväkirja, jota työstetään koko kurssin ajan. Kurssissa ei ole lähiopetusta. Verkkokurssi alkaa 24.10.2016. Oppimispäiväkirjan viimeinen palautuspäivä on tammikuussa alussa; päivä tarkentuu myöhemmin. (Oppimispäiväkirjat arvioidaan tammi-helmikuussa)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Verkkokurssi on ensisijaisesti avoimen yliopiston opiskelijoille. Läsnäolevien tutkinto-opiskelijoiden kiintiö kurssille on 50. Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta.

Tutkinto-opiskelijat valitaan kokonaisopintopistemäärän perusteella. Ryhmään otetaan myös opiskelijoita, joiden opintojen etenemiseen tutkinto-ohjelmassa toteutettava kontaktiopetus soveltuu huonosti ja joiden opintojen vaihe puoltaa kurssin pikaista suorittamista. Tällaisessa tapauksessa NettiOpsu-ilmoittautumisen lisäksi laita perustelut valinnallesi osoitteeseen ulla.lassila (at)uta.fi

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Ulla Lassila, Yhteyshenkilö
Ulla.Lassila[ät]uta.fi
Opetus
24.10.2016 – 16.12.2016
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Kurssin luennot järjestetään maanantaisin klo 14-18 ajalla 24.10.-12.12.2016 seuraavan ohjelman mukaan.

 

24.10 Johdatus yhteiskunnan mittaamiseen (Noora Ellonen)

31.10 Tilastojen yhteiskunta (Jussi Melkas & Jussi Simpura)

7.11. Mitä minusta tiedetään? Viranomaisrekisterit yhteiskuntatutkimuksessa ja – tilastoissa (Heta Moustgaard)

14.11 Mielipidetutkimuksen yhteiskunnassa – miten gallupeja tehdään ja käytetään? (Juho Rahkonen)

21.11 Ihmisen mittaaminen – psykologinen näkökulma (Kaisa Kirves)

28.11 Numerotiedon visuaalinen esittäminen (Essi Syrjälä)

5.12 Selittäminen, numeroilla argumentointi, Kausaalinen selittäminen tms. otsikko myöhemmin Jaakko Kuorikoski

12.12. Tentti

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Noora Ellonen, Vastaava opettaja
noora.ellonen[ät]tuni.fi
Opetus
24.10.2016 – 12.12.2016
Luento-opetus 28 tuntia
Luennot
Ma 24.10.2016 - 12.12.2016 viikoittain klo 14-18, päätalo D10a
Poikkeukset:
28.11.2016 klo 14 –18 , päätalo ls. A1
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
SOSIAALITIETEIDEN PERUSOPINNOT [II Periodi]

Kurssin luennot järjestetään maanantaisin klo 14-18 ajalla 24.10.-12.12.2016 seuraavan ohjelman mukaan.

 

24.10 Johdatus yhteiskunnan mittaamiseen (Noora Ellonen)

31.10 Tilastojen yhteiskunta (Jussi Melkas & Jussi Simpura)

7.11. Mitä minusta tiedetään? Viranomaisrekisterit yhteiskuntatutkimuksessa ja – tilastoissa (Heta Moustgaard)

14.11 Mielipidetutkimuksen yhteiskunnassa – miten gallupeja tehdään ja käytetään? (Juho Rahkonen)

21.11 Ihmisen mittaaminen – psykologinen näkökulma (Kaisa Kirves)

28.11 Numerotiedon visuaalinen esittäminen (Essi Syrjälä)

5.12 Selittäminen, numeroilla argumentointi, Kausaalinen selittäminen tms. otsikko myöhemmin Jaakko Kuorikoski

12.12. Tentti

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Noora Ellonen, Vastaava opettaja
noora.ellonen[ät]tuni.fi
Opetus
24.10.2016 – 12.12.2016
Luento-opetus 28 tuntia
Luennot
Ma 24.10.2016 - 12.12.2016 viikoittain klo 14-18, päätalo D10a
Poikkeukset:
28.11.2016 klo 14 –18 , päätalo ls. A1
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Sosiaalitieteiden alat I [II Periodi]

Kurssi kestää 7 viikkoa (25.10.-11.12.2016) ja koostuu kolmesta osasta

 • luennoista (12 t)
 • verkossa tapahtuvasta ryhmätyöskentelystä (10 t)
 • itsenäisestä työskentelystä (lukemisto + oppimispäiväkirja)

1) Luento-osuuden ohjelma

25.10. Hanna Ojala: Johdatus kurssiin ja aloitusluento Sukupuolta tekemässä

1.11. Sanna Rikala: Sukupuoli, terveys ja hyvinvointi

8.11. Susanne Dahlgren: Uskonto ja sukupuoli

15.11. Päivi Korvajärvi: Työelämän sukupuolistavat käytännöt

22.11. Roosa Toriseva: Queer-näkökulmia sukupuolieron ylläpitämiseen

29.11. Jaana Kuusipalo: Suomalaisen feminismin historia ja feministinen politiikka

2) Verkkotyöskentelyosuus

Verkko-osuus kestää 7 viikkoa (25.10.-11.12. eli samaan aikaan luentojen kanssa) ja työskentely tapahtuu opettajan etukäteen muodostamissa pienryhmissä. Jokaiselle verkkoviikolle on tehtävä, jonka ryhmä suorittaa kyseisen viikon aikana (yht. 7 tehtävää).

3) Lukemisto & oppimispäiväkirja

Luennoista ja niihin liittyvästä lukemistosta kirjoitetaan oppimispäiväkirja. Oppimispäiväkirjaan liitetään lisäksi verkkotyöskentelyä koskeva reflektio omasta osallistumisesta verkkoryhmän työskentelyyn.

Viime vuoden kurssista sanottua:

”Verkkotyöskentely oli ehdoton ++. Deadlinet olivat siinä kuitenkin ehkä turhan tiukat. Vaihtelevat luennoitsijat olivat mielestäni hyvä asia, tuli mielikuva että jokainen varmasti on kiistaton asiantuntija omalla sektorillaan.”

”Englannin kieliset artikkelit olivat mielestäni liian haastavia ja pitkiä. Muuten kaikki järjestelyt toimivat hyvin. Hyvä ettei ollut läsnäolopakkoa koska minulla on elämäntilanne johon sopii kotoa käsin työskentely.”

”Erityisen hyvää oli se, että materiaalit sai verkosta. Myös keskustelut pienemmissä ryhmissä ovat kivoja tapoja oppia.”

”Hyvä ja monipuolinen kurssi, joka antoi itselleni paljon. Verkkotyöskentely oli hyvä lisä, vaikka moodlessa onkin hieman vaikea saada nopeatempoista keskustelua aikaan.”

”Työmäärää oli yleisesti mielestäni melko paljon, enkä ehkä ollut valmistautunut ihan näin intensiiviseen työskentelyyn.”

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna Ojala, Vastaava opettaja
hanna.ojala[ät]tuni.fi
Pieta Hyvärinen, Opettaja
Opetus
25.10.2016 – 29.11.2016
Luento-opetus 12 tuntia
Ti 25.10.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 10-12, Väinö Linna -sali
Ryhmätyöskentely 10 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin suorittaminen edellyttää

 • ensimmäiselle luentokerralle 25.10. osallistumista! Tämä ei koske avoimen yliopiston kautta kurssille osallistuvia. Avoimen yliopiston opiskelijoille toimitetaan erilliset ohjeet ennen ensimmäistä luentokertaa.
 • mahdollisuutta osallistua viikoittaiseen verkkotyöskentelyyn ryhmässä

Johdantoseminaarissa luetaan antropologisia tekstejä, katsotaan etnografisia filmejä ja keskustellaan niistä. Seminaarin pohjana ovat verkkoluennot, joita syvennetään yhteisissä keskusteluissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Susanne Dahlgren, Vastaava opettaja
susanne.dahlgren[ät]tuni.fi
Opetus
25.10.2016 – 13.12.2016
Seminaari
Seminaari
Ti 25.10.2016 - 13.12.2016 viikoittain klo 12-14, Linna 5026
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso SOS4.5 koostuu kahdesta osasuorituksesta: kirjatentistä (3 op) ja luennoista (2 op), ks. opinto-opas. Tähän seminaariin osallistumalla voi suorittaa molemmat osasuoritukset. Seminaariin otetaan enintään 20 osallistujaa.

Ks. toinen suoritusvaihtoehto lukuvuonna 2016-2017: https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=33260

Sosiaalitieteiden alat II, ks. opetustarjontaa myös yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemojen opetusohjelmasta! [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Juha Nieminen, Vastaava opettaja
juha.nieminen[ät]tuni.fi
Opetus
24.10.2016 – 28.11.2016
Luento-opetus 18 tuntia
Ma 24.10.2016 - 28.11.2016 viikoittain klo 10-13, Linna 5026
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

Pääseekö tulevaisuudessa mummu suihkuun robotin avustamana?  Tuleeko kotihoitaja välillä käymään  etäläsnäolorobotin kautta sen sijaan, että astuisi sisään ovesta? Onko vanhusten hoiva tulevaisuudessa jotain ihan muuta kuin se on nyt? Vai tulevatko robotit avustamaan ihmistä niin, että inhimillisille kohtaamisille jää enemmän aikaa?

Kurssilla paneudutaan robotiikan hyödyntämiseen hyvinvointipalvelujen tuottamisessa. Tutustumme palvelurobotiikkaan (sosiaaliset robotit ja avustavat robotit) ja pohdimme millä edellytyksillä niitä voidaan hyödyntää vanhusten hoivassa sekä muissa hyvinvointipalveluissa.

Kurssi koostuu seminaarityöskentelyyn osallistumisesta, kurssimateriaalin lukemisesta ja kirjallisten tehtävien suorittamisesta. Opettajina toimivat ROSE-tutkimusprojektin tutkijat. Lisätietoja projektista: http://www.uta.fi/yky/rose/index.html.

Seminaarikokoontumiset tiistaisin 25.10.-29.11. klo 14-16

Loppuseminaari perjantaina 16.12. klo 9-16

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Lina Van Aerschot, Vastaava opettaja
Tuomo Särkikoski, Vastaava opettaja
tuomo.sarkikoski[ät]staff.uta.fi
Tuuli Turja, Vastaava opettaja
tuuli.turja[ät]staff.uta.fi
Opetus
25.10.2016 – 16.12.2016
Seminaari 10 tuntia
Ratkaisuna robotiikka?
Ti 25.10.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 14.15-15.45, 25.10. ensimmäinen kokoontuminen Virta 113; 1.11.- 29.11. Linna , Seminaarityöskentely
Poikkeukset:
25.10.2016 klo 14 –16 , Virta 113
Pe 2.12.2016 klo 9.15-15.45, Linna 6017, Loppuseminaari
Ryhmätyöskentely 10 tuntia
Itsenäinen työskentely
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ensimmäinen kokoontuminen ti 25.10. klo 14-16 Virta h. 113; 1.11. alkaen Linna 6017

Opetus koostuu 7 luennosta, jotka järjestetään tiistaisin 13-16 Väinö Linna - salissa. Kurssi suoritetaan kirjallisella esseellä erillisen tehtävänannon mukaan.

Kurssista voi saada suorituksen myös kohtiin: SOS6.1.3. SOS04.3, SOS6.2.2, SOSM7, STYVA

Kurssille mahtuu 50 osallistujaa. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön opiskelijat ovat etusijalla osallistujien valinnassa, mikäli ilmoittautuneita on yli 50.

Kurssille ilmoittautui yhteensä 154 opiskelijaa. Saimme lisättyä paikkoja niin, että mukaan mahtuu 113 opiskelijaa. Opiskelijavalinta on tehty 19.10 ja näette sen NettiOpsusta. Mukaan mahtui vain YKY:n opiskelijoita ja heistäkin osa jäi pois. Mukaan pääsijät arvottiin. Mikäli mukana olijat eivät ole paikalla ensimmäisellä luennolla 25.10, he menettävät paikkansa jonossa oleville.

Luennot:

25.10.  Miten lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa ja oikeuttaa yhteiskuntaa puuttumaan lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan (Apulaisprofessori Suvianna Hakalehto, Itä-Suomen yliopisto)

1.11. Migrating children and violence (Professori Ann Phoenix, Lontoon yliopisto)

8.11. Rikos vai ei? Ilmoitus vai ei? Lasten kanssa työskentelevien viranomaisten tasapainottelua lain, lain tulkinnan ja käytäntöjen välillä (Yliopistonlehtori Noora Ellonen, Tampereen yliopisto)

15.11. Kaltoinkohtelua ja siihen puuttumista/puuttumattomuutta 1900-luvun Suomessa (Professori Pirjo Markkola, Tampereen yliopisto)

22.11. Monitoimijainen yhteistyö lasten kokeman väkivallan tai sen riskin kontekstissa - terveydenhuollon näkökulma (Professori Eija Paavilainen, Tampereen yliopisto)

sekä Lastensuojelun oikeus, velvollisuus ja ristiriidat lapsiin kohdistuvan väkivallan kysymyksissä (Professori Tarja Pösö, Tampereen yliopisto)

29.11. Lapsi ja väkivallan aiheuttama trauma. Hoidon ja hoitamatta jättämisen seuraukset psykologisessa kontekstissa (Tutkijatohtori Kirsi Peltonen, Tampereen yliopisto) 

sekä Nettiuhrit: sosiaalipsykologinen näkökulma (Apulaisprofessori Atte Oksanen, Tampereen yliopisto)

13.12. Aktiivisen palveluntarjonnan viitekehys kouluampumisen jälkeen ja oppilaiden näkemykset tarjotusta tuesta (Psykologi Tuija Turunen, Diacor)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Noora Ellonen, Vastaava opettaja
noora.ellonen[ät]tuni.fi
Kirsi Peltonen, Vastaava opettaja
kirsi.peltonen[ät]tuni.fi
Tarja Pösö, Vastaava opettaja
tarja.poso[ät]tuni.fi
Opetus
24.10.2016 – 13.12.2016
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Periodi (9.1.2017 - 5.3.2017)
Yksikön yhteiset opinnot [III Periodi]

Kurssin suorittamiseen sisältyy 1) luentojen seuraaminen, 2) luentoihin liittyvien oheisartikkelien tai muun materiaalin läpikäynti, 3) luentoja ja artikkeleita/oheismateriaalia käsittelevät ryhmäkeskustelut ja niiden raportointi Moodlessa. Luentoihin ja ryhmäkeskusteluihin osallistuminen ovat keskeinen osa opiskelijoilta kurssilla edellytettyä työtä. Luennoista tehdään myös tallenteet, jotka ovat katsottavissa Moodle-alustalla 2 viikon ajan. Katsomalla luennot Moodlesta luennoilta voi olla pois enintään kaksi luentokertaa.

Luennot pidetään maanantaisin 9.1.-20.2.2017 klo 14.15-16.45 luentosalissa D10a 

 

Kurssin aikataulu ja sisältö

9.1.2017 Johdatus kurssin teemoihin

 • Jenni-Mari Räsänen: kurssin osaamistavoitteet, ohjelma, suorittaminen ja muut käytännön asiat
 • Kirsi Juhila: Toiminta, tulkinta ja tieto – näkökulmana toiseuden ja erojen tutkimus

16.1.2017 Sukupuoli, seksuaalisuus

 • Vera Virolainen: Naisvankien väkivaltakertomusten diskursiivinen tutkimus
 • Hanna Ojala: Biologian sosiaaliset tulkinnat haastattelupuheessa: Miehet ja eturauhassyöpä

23.1.2016 Lapset ja nuoret

 • Mari Korpela: Lasten etnografinen tutkimus: Länsimaalaiset lapset Intian Goalla, eliittiä vai marginaalissa, tuttuja vai vieraita?
 • Päivi Honkatukia: Monikulttuurisuuteen liittyvät jännitteet nuorisotutkimuksen kohteena. Miten tutkia kysymystä kunniaan liittyvästä väkivallasta?

30.1.2017 Mielenterveys

 • Suvi Raitakari: Yhteiskunnallisesti määritelty mielenterveys/sairaus: asiantuntija- ja kokemustiedon yhteensovittamisen jännitteet
 • Kokemusasiantuntijan puheenvuoro

6.2.2017 Rikollisuus, päihteet

 • Timo Harrikari: Kriminaalihuollosta rikosseuraamuksiin – rikollisuutta koskevan sosiaalityön keskeisiä muutoksia 1960-luvulta nykypäivään
 • Johanna Ranta: Vastuista neuvotteleminen huono-osaisen huumeidenkäyttäjän ja palvelujärjestelmän kohtaamisissa - aineistona luonnolliset vuorovaikutustilanteet

13.2.2017 Vanhuus, hyvinvointiteknologiat

 • Heli Valokivi:  Vanhukset hyvinvointipalvelujen kentillä – tutkimassa oman elämän osallisuutta ja vastuuta
 • Lina van Aerschot: Hoivarobotiikan mahdollisuudet vanhusten palveluissa

20.2.2017 Etnisyys ja kansalaisuus  

 • Helena Jerman: Etnisyys, identiteetti ja toiseus: liikkuvuus ja kulttuuriset voimavarat
 • Kurssin päätös
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittautuminen NettiOpsussa

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jenni-Mari Räsänen, Vastaava opettaja
jenni-mari.rasanen[ät]tuni.fi
Opetus
9.1.2017 – 20.2.2017
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot, kirjallisuus ja muu kurssilla jaettava materiaali, näiden pohjalta tapahtuvat itsenäiset pienryhmätehtävät  ja niiden raportointi Moodlessa.

SOSIAALITIETEIDEN PERUSOPINNOT [III Periodi]

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin -kurssi

Kurssi toteutetaan monimuoto-opintoina (luennot, ryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely). Verkkoluentoihin liittyvät keskustelu-, luku- ja kirjoitustehtävät tehdään Moodle-oppimisympäristössä.

Verkkoluennot: 28 tuntia

Kaikki luennot tallenteina kurssin Moodle-alustalla.

Ryhmätyöskentely: noin 15 tuntia.

Luentoihin liittyvät keskustelutehtävät tehdään pienryhmissä Moodle-oppimisympäristössä.

Itsenäinen työskentely: noin 90 tuntia.

-          Pienryhmäkeskusteluihin valmistautuminen.

-          Luentoaiheisiin liittyvien tieteellisten artikkeleiden lukeminen (6 artikkelia).

-          Artikkeleista kirjoitettava oppimispäiväkirja.

-          Vertaispalaute oppimispäiväkirjasta kerran kurssin aikana.

Aikataulu:

Kurssi etenee kahden viikon jaksoissa (poikkeuksena aloitus- ja päätösviikot). Keskustelu-, luku- ja kirjoitustehtävät on sidottu tähän aikatauluun. Opiskeluaika keskimäärin noin 8 tuntia viikossa (5 op = 135 tuntia).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eeva Luhtakallio, Vastaava opettaja
eeva.luhtakallio[ät]tuni.fi
Opetus
23.1.2017 – 10.5.2017
Luento-opetus 2 tuntia + 28 tuntia Verkossa
Kurssin aloitustapaaminen
Ma 23.1.2017 klo 14-16, Väinö Linna-sali
Ryhmätyöskentely 15 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 90 tuntia Verkossa
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Opetus
Ryhmätyöskentely 30 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 60 tuntia Verkossa
Luento-opetus 4 tuntia Verkossa
Seminaari 30 tuntia Verkossa
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Verkkokurssi, vain avoimen yliopiston opiskelijoille.

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina ilman lähitapaamisia. Kurssi sisältää videoituja luentoja, oheismateriaalia ja tehtäviä. Kurssin suorittaminen edellyttää materiaaliin tutustumista ja tehtävien tekemistä viikoittaisen rytmin mukaan. Kurssiin sisältyy myös sähköisesti suoritettava kertauskuulustelu.

Kurssi järjestetään ajalla 9.1.-6.3.2016. Kurssille ilmoittaudutaan II periodin aikana.

HUOM! Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu. Kurssille pääsevät ne opiskelijat, joille verkkototeutus on ainoa suoritusvaihtoehto, eli avoimen yliopiston opiskelijat sekä Porin yksikön tutkinto-opiskelijat.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Noora Ellonen, Vastaava opettaja
noora.ellonen[ät]tuni.fi
Opetus
9.1.2017 – 6.3.2017
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Sosiaalitieteiden alat I [III Periodi]

OHJELMA:

10.1.2017   Ritva Nätkin: Johdantoluento: sosiaalipolitiikan akateeminen historia (+ suoritusohjeet)

 17.1.2017  Anneli Anttonen: Sosiaalipolitiikka ja hyvinvointivaltio

24.1.2017 Ritva Nätkin: Perhepolitiikan kehitys ja kansalaisjärjestöt hyvinvoinnin tuottajina

31.1.2017  Anneli Anttonen: Pohjoismaisen hyvinvointivaltion "menestystarina"

7.2.2017  Katja Repo: Suomalainen lastenhoitopolitiikka

14.2.2017  Satu Ojala: Irtolaishuollosta aktivointiin: sosiaalipolitiikan pitkä lapiolinja

21.2.2017 Markku Sippola: Työmarkkinapolitiikan kehitys

 ----- (perioditauko)

7.3.2017  Olli Karsio: Sosiaalipolitiikan markkinoistuminen

14.3.2017 Ritva Nätkin: Päihteet, sosiaaliset ongelmat ja riskiajattelu

21.3.2017 Mikko Perkiö: Globaali sosiaalinen kehitys

28.3.2017 Antti Halmetoja: Perustulon universalismi

4.4.2016 Paneeli: useampi opettaja

Suoritus pitää sisällään ryhmätyön, oppimispäiväkirjan ja osallistumisen luennoille

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille ei tarvitse ilmoittautua.

Ritva Nätkin, Vastaava opettaja
ritva.natkin[ät]tuni.fi
Opetus
10.1.2017 – 4.4.2017
Luento-opetus
Ti 10.1.2017 - 4.4.2017 viikoittain klo 12-14, Väinö Linna-sali
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Suoritustavat

Viiden opintopisteen kurssi suoritetaan tiiviisti työskentelemällä yhden periodin aikana (luennot 2 x 2 tuntia/viikko). Suoritus koostuu luennoille osallistumisesta, oheistehtävistä ja kahden arvioitavan esseen kirjoittamisesta. Luennoilla on pakollinen läsnäolo. Ensimmäisten luentojen jälkeen osallistujille annetaan pienet kotitehtävät, joilla on viikko palautusaikaa.

Ohjelma

ke 11.1. Sosiologia. Nyt!   Turo-Kimmo Lehtonen

ke 18.1. Karl Marx ja Émile Durkheim   Turo-Kimmo Lehtonen

ke 25.1. Georg Simmel ja Max Weber   Turo-Kimmo Lehtonen

ma 30.1. Poliittinen sosiologia  Eeva Luhtakallio

ke 1.2.   Taloussosiologia    Turo-Kimmo Lehtonen

ma 6.2. Maku ja sosiaalinen eriytyminen  Semi Purhonen

ke 8.2.  Foucault, valta ja hallinta   Turo-Kimmo Lehtonen

ma 13.2. Työelämän tutkimus   Pasi Pyöriä

ke 15.2.  Sukupuolentutkimus ja sosiologia  Katariina Mäkinen

ma 20.2.  Sosiologia, hyvinvointi ja hoiva  Liina Sointu

ke 22.2.   Latour ja tieteen ja teknologian tutkimus   Turo-Kimmo Lehtonen

ma 27.2.  Ylimäärä, lahja ja jäte yhteiskunnassa  Turo-Kimmo Lehtonen & Olli Pyyhtinen

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Turo-Kimmo Lehtonen, Vastaava opettaja
turo-kimmo.lehtonen[ät]tuni.fi
Opetus
11.1.2017 – 27.2.2017
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 11.1.2017 - 22.2.2017 viikoittain klo 12-14, Väinö Linna-sali
Ma 30.1.2017 - 27.2.2017 viikoittain klo 12-14, Väinö Linna-sali
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kurssi on verkkokurssi ja se suoritetaan kokonaisuudessaan etäopintoina. Kurssi koostuu video- ja verkkomateriaalista sekä oheiskirjallisuudesta, joiden pohjalta tehdään teematehtäviä itsenäisesti ja pienryhmissä. Kurssin suorittaminen edellyttää materiaaliin tutustumista ja tehtävien tekemistä viikoittaisen rytmin mukaan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Miia Lähde, Vastaava opettaja
miia.lahde[ät]tuni.fi
Opetus
9.1.2017 – 13.4.2017
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Webcourse “Intoroduction to Gender Studies” gives basic introductory knowledge about gender studies. The course begins with introduction to concept of gender and gender studies and continues with seven themes: feminist knowledge, men and masculinities, equality policy, family, intersectionality, gendered practices of working life, and body and sexuality.

The course is for exchange students and everyone interested in gender studies. Previous studies in gender studies are not required.

The course will be organized 6.2. – 31.3.2017. Each week the students will read text and/or other material available in the internet and discuss them in small groups in the Moodle learning environment.

Requirements for the course include reading independently the course material the beginning of every week (Mon-Tue) and participating actively in web discussions the end of every week (Wed-Fri), writing a short essay (3 pages) and writing a self-evaluation and a course evaluation.

Enrolment for University Studies

Application to the course: starting 2.1.2017 (and ending 25.1.2017).
Maximum 24 students can be admitted into the course.

Katri Otonkorpi-Lehtoranta, Teacher responsible
katri.otonkorpi-lehtoranta[ät]tuni.fi
Teaching
6-Feb-2017 – 31-Mar-2017
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

The course is organized by HILMA Network for Gender Studies (http://blogs.helsinki.fi/hilma-verkosto/in-english/courses-in-english/)

SOSIAALITIETEIDEN AINEOPINNOT [III Periodi]
Olli Pyyhtinen, Vastaava opettaja
olli.pyyhtinen[ät]tuni.fi
Opetus
16.1.2017 – 27.2.2017
Luento-opetus
Ma 16.1.2017 - 27.2.2017 viikoittain klo 16-18, Väinö Linna-sali
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennoista kirjoitetaan luento-/oppimispäiväkirja. Opintojakso SOS5 koostuu kahdesta osasuorituksesta: luentojen lisäksi siihen kuuluu kirjatentti (SOS5a, 3 op), joka suositellaan suoritettavaksi ennen luentoja. Ks. opinto-opas.

Sosiaalitieteiden alat II, ks. opetustarjontaa myös yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemojen opetusohjelmasta! [III Periodi]

Opetus toteutetaan verkkokurssina.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Juha Nieminen, Vastaava opettaja
juha.nieminen[ät]tuni.fi
Opetus
9.1.2017 – 5.3.2017
Luento-opetus
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kurssi koostuu luennoista ja kirjan tenttimisestä, ks. oppimateriaalit.

HUOM! Luennot pidetään 7.2.-18.4.2017 välisenä aikana (ei luentoa 7.3.).

Luennot ja kirja tentitään yhdessä tentissä sähköisen tenttijärjestelmän kautta 28.3.-28.4.2017 välisenä aikana.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Susanne Dahlgren, Vastaava opettaja
susanne.dahlgren[ät]tuni.fi
Marko Juntunen, Opettaja
Opetus
7.2.2017 – 18.4.2017
Seminaari
Luennot
Ti 7.2.2017 - 18.4.2017 viikoittain klo 12.15-13.45, Paavo Koli-sali PinniA
Poikkeukset:
7.3.2017 , ei luentoa
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Ohjelma

Ti 10.1.2017 Kurssin käytännöt, johdatus kurssin teemoihin

Ti 17.1.2017 Sari Irni (TY, TaY) Materiaalisuudesta feministisessä teoriassa: "biologinen sukupuoli" yhteiskunnallisten kamppailujen kohteena

Ti 24.1.2017 Katariina Mäkinen (TaY) Vatsamakkaroita ja suihkutissejä: äitiysblogit, ruumiillisuus ja työ

Ti 31.1.2017 Tuija Saresma (JY) Sukupuolitetut ja rodullistetut ruumiit internetin maahanmuuttokeskusteluissa

Ti 7.2.2017 Pirjo Markkola (TaY) Kielletyn hedelmän viehätys. Ruumiillisuuden moraalihistoriaa Suomessa 1800- ja 1900-luvuilla 

Ti 14.2.2017 Jan Wickman (Åbo) Sukupuolen moninaisuus ja queer-näkökulmat

Ti 21.2.2017 Hannele Harjunen (JY) Sukupuoli, lihavuus ja uusliberaalit ruumit

Ti 28.2.2017 Tarja Väyrynen (TaY) Kehon muisti ja agonistinen politiikka

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Pieta Hyvärinen, Vastaava opettaja
pieta.hyvarinen[ät]uta.fi
Marja Vehviläinen, Vastaava opettaja
marja.vehvilainen[ät]tuni.fi
Opetus
10.1.2017 – 28.2.2017
Luento-opetus 16 tuntia
Ti 10.1.2017 - 28.2.2017 viikoittain klo 12-14, Linna K103
Itsenäinen työskentely
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi suoritetaan 1) osallistumalla aktiivisesti luennoille, 2) lukemalla luentojen tahdissa lukemistot ja tekemällä niistä tehtäviä moodleen sekä 3) kirjoittamalla luennoista ja lukemistoista oppimispäiväkirjan tai esseen.

Kysymykset ja yhteydenotot: pieta.hyvarinen@uta.fi

Kurssilla perehdytään tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen työelämävalmiuksien näkökulmasta. Millaista on tasa-arvon edistämiseen pyrkivä työ, missä sitä tehdään, kuka sitä tekee, millaisin työkaluin ja millaiseen lainsäädäntöön, käytäntöihin, politiikkaan ja tutkimustietoon perustuen? Kurssin aikana tutustutaan tasa-arvolainsäädäntöön, tasa-arvotoimijoihin ja tasa-arvon työkaluihin (mm. työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmien tekemiseen) sekä tutkimuksen että käytännön tasa-arvotyötä tekevien kokemuksiin perustuen. Pyrkimyksenä on, että kurssin käytyään opiskelijalla on käsitys tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden parissa tehtävästä työstä, hallussaan tasa-arvotyöhön liittyvät tiedonhankinnan väylät sekä perustyökalupakki käytännön tasa-arvotyön tekemiseen.

Kurssi toteutetaan seminaariopetuksena (24 t), jossa keskeinen työskentelymuoto on lukemistojen, pienten tehtävien ja asiantuntijavierailujen pohjalta yhdessä tapahtuva keskustelu. Lisäksi kurssilla harjoitellaan toiminnallisiin menetelmiin perustuvaa työskentelyä. Kurssin aikana opiskelija toteuttaa myös itsenäisen kirjallisen työn, joka palautetaan kurssin päättymisen jälkeen.

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa tapaamisissa. Kurssin luentoja tai asiantuntijavierailuja ei tallenneta eikä kurssia ole mahdollista suorittaa verkossa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna Ojala, Vastaava opettaja
hanna.ojala[ät]tuni.fi
Opetus
9.1.2017 – 27.2.2017
Pienryhmäopetus 24 tuntia
Pienryhmäopetus
Ma 9.1.2017 - 27.2.2017 viikoittain klo 9-12, Linna K108
Itsenäinen työskentely
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille otetaan 25 tutkinto-opiskelijaa ja 5 avoimen yliopiston opiskelijaa. Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat NettiOpsussa ja avoimen opiskelijat sähköpostitse opettajalle.

Kurssi johdattaa minuuden ja identiteetin keskeisiin teorioihin ja käsitteisiin ja auttaa analysoimaan niitä eri konteksteissa.

Kurssi koostuu luennoista, ohjatuista tehtävistä ja esitelmistä, jotka voi tehdä joko itsenäisesti tai ryhmässä. Esitelmistä ensimmäinen koskee teorioita. Jälkimmäinen koskee itse valittua empiiristä esimerkkiä.

Alustava aikataulu:

13.1., 20.1., 27.1. Luentoja ja harjoituksia

3.2. ohjattua työskentelyä

10.2, 17.2. Opiskelijoiden teoriaesitelmät

24.2. Luento ja harjoitukset

3.3., 10.3. Ohjattua työskentelyä ja tehtäviä

17.3., 24.3. Opiskelijoiden empiiriset esitelmät

31.3. Tentti

7.4. Uusintatentti ja esseen palautus 

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Atte Oksanen, Vastaava opettaja
atte.oksanen[ät]tuni.fi
Markus Kaakinen, Opettaja
markus.kaakinen[ät]tuni.fi
Opetus
13.1.2017 – 31.3.2017
Seminaari 12 tuntia
Luennot ja seminaari
Pe 13.1.2017 - 3.2.2017 viikoittain klo 10-13, PinniA luentosali A1081
Pe 10.2.2017 - 31.3.2017 viikoittain klo 10-13, PinniB luentosali B3116
Pe 7.4.2017 klo 10-12, Linna K109, uusintatentti
Luento-opetus 18 tuntia
Ryhmätyöskentely 12 tuntia + 15 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 12 tuntia + 15 tuntia Verkossa
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos kurssille joudutaan tekemään karsintaa, ovat etusijalla opiskelijat, jotka ovat suorittaneet aiempia nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintoja.

Huom! Kirjallisuus suositellaan tentittäväksi ennen ryhmänohjauksen harjoituksia.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Helena Saarnisto, Vastaava opettaja
Helena.Saarnisto[ät]uta.fi
Juha Nieminen, Yhteyshenkilö
juha.nieminen[ät]tuni.fi
Opetus
10.1.2017 – 21.2.2017
Harjoitukset 28 tuntia
Ti 10.1.2017 - 21.2.2017 viikoittain klo 16-20, Linna K109
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille otetaan max. 16 opiskelijaa.

Kurssilla tutustutaan muutamaan sosiaalipolitiikan keskeiseen käsitteeseen.  Tutustuminen käsitteisiin koostuu luento-opetuksesta, käsitteitä esittelevien tekstien itsenäisestä lukemisesta ja tekstien käsittelystä pienryhmissä.  Tämän jälkeen pienryhmät laativat kirjallisen harjoitustyön. Harjoitustöissä tarkastellaan kurssilla käsiteltyjen käsitteiden näkökulmista jotakin sosiaalipoliittista käytäntöä. Ryhmät esittelevät harjoitustyönsä kurssin päättävässä seminaarissa.
12.1. 12-14 Linna 5014 Aloitusistunto, käytännön esittely ja ryhmiin jakaminen
19.1. 12-16 Linna 5014 Pertti Koistinen, sosiaaliset oikeudet
26.1. 12-16 Linna K112 Elina Tuominen, tasa-arvo
2.2.  12-16 Linna 5014 Anneli Anttonen, valinnanvapaus
8.2. matka Helsinkiin
16.2. 12-16 Linna 5014 Satu Ojala, osallisuus
9.3. 12-16 Linna K112 Harjoitustöiden esittely

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Markku Sippola, Vastaava opettaja
Opetus
12.1.2017 – 16.3.2017
Seminaari
To 12.1.2017 klo 12-14, Linna 5014
To 19.1.2017 klo 12-16, Linna 5014
To 26.1.2017 klo 12-16, Linna K112
To 2.2.2017 klo 12-16, Linna 5014
To 16.2.2017 klo 12-16, Linna 5014
To 9.3.2017 klo 12-16, Linna K112
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on suunnattu aineopintovaiheessa oleville opiskelijoille (2. opintovuosi).

Kurssilla luetaan erilaisia talous- ja uskontoantropologiaan sekä poliittiseen antropologiaan liittyviä tekstejä ja opiskelijat tekevät luetusta materiaalista erilaisia harjoitustehtäviä. Kurssilla harjoitellaan sekä suullista esittämistä että eri tyylisten tekstien kirjoittamista perehtyen monipuolisesti antropologiseen tutkimuskirjallisuuteen.

Kurssilla on läsnäolovelvollisuus.

Kurssille osallistuminen edellyttää että kurssi SOS4.5 Sosiaaliantropologia on suoritettu tai sen suorittaminen on kesken, mutta ainakin verkkoluennot on tentitty.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille osallistuminen edellyttää että kurssi SOS4.5 Sosiaaliantropologia on suoritettu.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mari Korpela, Vastaava opettaja
mari.korpela[ät]tuni.fi
Opetus
13.1.2017 – 7.4.2017
Luento-opetus
Pe 13.1.2017 - 7.4.2017 viikoittain klo 12-14, Linna 6017, Poikkeukset: 10.2., 17.2. ja 24.3. tila on Linna 5026-5027
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssilla on läsnäolovelvollisuus.

Kurssille osallistuminen edellyttää että kurssi SOS4.5 Sosiaaliantropologia on suoritettu tai sen suorittaminen on kesken, mutta ainakin verkkoluennot on tentitty.

Queer-näkökulma on normikriittinen suuntaus, joka pyrkii kyseenalaistamaan ja problematisoimaan erilaisia normatiivisuuden muotoja dekonstruoimalla niiden diskursiivisen rakenteen. Kurssilla käsitellään queer-näkökulmaa sekä sen hyödyntämistä erilaisissa konteksteissa (ks. alla: Kurssin teemat).

Kurssi toteutetaan queer-pedagogisten lähestymistapojen avulla, jolloin tavoitteena on tiedon ja opetuksen itsestään selvinä pidettyjen ja yleistävien diskurssien outouttaminen eli erilaisten tieteeseen ja koulutukseen liittyvien normatiivisuuksien kyseenalaistaminen. Opiskelijoille tarjotaan välineitä tarkastella opetusta ja oppimista queer-näkökulmasta ja purkaa erilaisia normatiivisuuksia tieteessä ja tieteellisissä yhteisöissä. Lisäksi opiskelijoita rohkaistaan opetuksen ja oman oppimisen kriittiseen tarkasteluun kurssin eri vaiheissa.

Kurssin rakenteessa hyödynnetään ja kokeillaan sekä luodaan uusia ja erilaisia tapoja tehdä verkko-opetusta. Kurssin teemoihin johdatellaan lyhyillä puheenvuoroilla ja haastatteluilla, ja lisäksi opiskelijat perehtyvät kuhunkin teemaan liittyvään tieteelliseen lukemistoon ja muuhun aineistoon. Teemoista keskustellaan pienryhmissä opettajien ohjeiden ja kysymysten pohjalta. Kukin opiskelija rakentaa kurssin aikana opituista aiheista miellekartan, jossa erilliset teemat yhdistyvät verkottuneeksi kokonaisuudeksi. Kurssin päätteeksi opiskelijat kirjoittavat esseen valitsemastaan aiheesta.

Kurssin teemat:

Queer-tutkimusta queer-pedagogiikan keinoin

Queer-teoreettisia lähtökohtia

Sukupuolen moninaisuus

Seksuaalisuus ja sukulaisuus

Crip-teoria

Rotu/Luokka

Queer-näkökulman sovelluksia

Kurssin tavoitteet:

– Opiskelija tutustuu queer-käsitteeseen ja queer-näkökulmaan erilaisissa konteksteissa.

– Opiskelija osaa käyttää queer-näkökulmaa omassa tieteellisessä työssään.

– Opiskelija tunnistaa tietoon ja opetukseen liittyviä normatiivisia rakenteita ja osaa purkaa niitä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan e-lomakkeella.

Pieta Hyvärinen, Vastaava opettaja
Roosa Toriseva, Vastaava opettaja
Opetus
6.2.2017 – 2.4.2017
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin järjestää sukupuolentutkimuksen verkosto Hilma (http://blogs.helsinki.fi/hilma-verkosto/opetus/tuleva-opetus/)

Korvaavuus Tampereen vaatimuksissa: SOS6.4.4 Feministinen tietäminen; SOS09.3 Sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuus; SOS09.6 Ruumiillisuuden ja sukupuolentutkimuksen alat

Lisätiedot: Mikäli pääset kurssille, ole välittömästi yhteydessä Hilma-yhdyshenkilöön Hanna Ojalaan (Hanna.L.Ojala@uta.fi) ja sovi kurssin korvaavuudesta.

Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittaudu kurssille ilmoittautumalla yhteen, sinulle parhaiten sopivaan harjoitusryhmään. Luennoille ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Kaikki, jotka ilmoittautuvat harjoitustyhmiin, ilmoittautuvat automaattisesti myös luennoille.
Jos sinulle sopii useampi harjoitusryhmän ajankohta, ilmoittaudu yhteen ja liitä ilmoittautumiseesi viesti, jossa kerrot, mihin muihin ryhmiin pystyt osallistumaan, mikäli käy niin, että ensisijaista ryhmääsi ei järjestetä vähäisen osallistujamäärän takia. Alle 10 hengen ryhmiä ei järjestetä. Jos johonkin ryhmään tulee alle 10 ilmoittautumista, ryhmäläiset siirretään toiseen ryhmään.
Ilmoittautumisen deadline on 13.12. Sen jälkeen kurssille pääsee mukaan vai, jos harjoitusryhmissä on tilaa. Tällöin opettaja osoittaa harjoitusryhmän ajankohdan.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Katri-Maria Järvinen, Vastaava opettaja
katri-maria.jarvinen[ät]tuni.fi
Opetus
10.1.2017 – 3.3.2017
Luento-opetus
Ti 10.1.2017 - 28.2.2017 viikoittain klo 14-16, Väinö Linna-sali
Harjoitukset
Ti 10.1.2017 - 28.2.2017 viikoittain klo 16-19, Linna ml. 50
Ke 11.1.2017 - 1.3.2017 viikoittain klo 9-12, Linna ml. 50
To 12.1.2017 - 2.3.2017 viikoittain klo 8-11, Linna ml. 50
To 12.1.2017 - 2.3.2017 viikoittain klo 11-14, Linna ml. 50
To 12.1.2017 - 2.3.2017 viikoittain klo 14-17, Linna ml. 50
Pe 13.1.2017 - 3.3.2017 viikoittain klo 8-11, Linna ml. 50
Pe 13.1.2017 - 3.3.2017 viikoittain klo 11-14, Linna ml. 50
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille ja yhteen harjoitusryhmään. Luennot ti klo 14-16.

Harjoitusryhmien aikataulu: Harjoitusryhmien aikataulu: tiistaisin 16-19, keskiviikkoisin 9-12, torstaisin 8-11 torstaisin 11-14 torstaisin 14-17 perjantaisin 8-11, perjantaisin 11-14.

Jokaisessa harjoitusryhmässä on max. 24 paikkaa. Aiemmasta tiedosta poiketen harjoitusryhmät täytetäänkin opintopistemäärän mukaan. Tämä siksi, että sosiaalityön opiskelijat eivät saaneet tietoa ilmoittautumisesta samaan aikaan kuin muut opiskelijat. Siksi onkin tärkeää, että kirjoitatte ilmoittautumisen yhteydessä viestiin, jos teille sopii useampikin ryhmä, että kukin pääsisi itselle sopivaan ryhmään.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti avoimia yliopisto-opintoja tekeville, yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-opiskelijoille kurssille pieni kiintiö (alustavasti 5 hlö). Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat kurssille perusteluineen NettiOpsun kautta.

Kirsi Günther, Vastaava opettaja
kirsi.gunther[ät]tuni.fi
Opetus
16.1.2017 – 14.4.2017
Luento-opetus
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (6.3.2017 - 28.5.2017)
Yksikön yhteiset opinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Petri Räsänen, Vastaava opettaja
petri.rasanen[ät]tuni.fi
Opetus
10.3.2017 – 28.4.2017
Luento-opetus 24 tuntia
Pe 10.3.2017 - 7.4.2017 viikoittain klo 12-16, Pinni B1100
Pe 21.4.2017 klo 12-16, Pinni B1097
Pe 5.5.2017 klo 12-14, Pinni B1100, TENTTI
Pe 19.5.2017 klo 12-14, Linna, Väinö Linna -sali, TENTTI
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot tallennetaan. Kurssi suoritetaan joko perinteisellä tai sähköisellä tentillä.

Kurssin ohjelma:

6.3. Tanja Vahtikari: Johdanto 1900-lukuun ja sen tutkimisen käsitteisiin

6.3. Jarmo Peltola: Teollistuminen globaalina ilmiönä

13.3 Jussi Jalonen: Sota

13.3 Timo Vilen: Kylmä sota

20.3. Pirjo Markkola: Hyvinvointivaltio

20.3. Minna Harjula: Väestö ja terveys

27.3. Tanja Vahtikari: Kaupungistuminen

27.3. Johanna Annola: Professionaalistuminen

3.4. Marko Tikka: Globaali ja teollinen kulttuuri

3.4. Pia Koivunen: Nuoriso, kulttuuri ja politiikka Euroopassa

10.4. Jussi Jalonen: Identiteettipolitiikka ja länsimainen oikeisto

10.4. Minna Harjula: Kansalaisuus ja tasa-arvo

24.4. Marko Tikka & Mervi Kaarninen: Ihan kasaria

Luennot videoidaan ja tallenteet ovat kurssille ilmoittautuneiden katsottavissa Moodlessa kesäkuun puoliväliin asti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Minna Harjula, Vastaava opettaja
minna.harjula[ät]tuni.fi
Tanja Vahtikari, Vastaava opettaja
tanja.vahtikari[ät]tuni.fi
Opetus
6.3.2017 – 8.5.2017
Luento-opetus 32 tuntia
Ma 6.3.2017 - 24.4.2017 viikoittain klo 14-18, Päätalo D10A
Ma 8.5.2017 klo 14-16, Päätalo D10A, Luentotentti (muut kuin historian pääaineopiskelijat)
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Huomaa kurssien vastaavuudet:

 • Jos olet suorittanut vuosien 2012-2015 vaatimusten mukaisen YKYY4–kurssin, historian perusopintokokonaisuuteen sinun pitää suorittaa nykyinen (2015-2018) HISP4-kurssi.
 • Jos olet suorittanut vuosien 2012-2015 vaatimusten mukaisen HISP5–kurssin, historian perusopintokokonaisuuteen sinun pitää suorittaa nykyinen (2015-2018) YKYYHT5-kurssi.
 • Jos olet suorittanut tätä vanhempien vaatimusten HISOP4 –kurssin, historian perusopintokokonaisuuteen sinun pitää suorittaa nykyinen (2015-2018) HISP4-kurssi.
 • Jos olet suorittanut tätä vanhempien vaatimusten HISOP5 –kurssin, historian perusopintokokonaisuuteen sinun pitää suorittaa nykyinen (2015-2018) YKYYHT5-kurssi.
 • Jos olet YKYn opiskelija (mutta et opiskele historian perusopintokokonaisuutta), ja olet suorittanut vuosien 2012-2015 vaatimusten mukaisen YKYY4–kurssin, tämä vastaa nykyisen (2015-2018) opetussuunnitelman mukaista YKYYHT5-kurssia, ja siten korvaa 5 op yksikön yhteisistä opinnoista.
Sosiaalitieteiden alat I [IV Periodi]

Jaksossa tutustutaan sosiaalipsykologiseen ajatteluun ja sosiaalipsykologian tarjoamiin näkökulmiin tarkastella ihmistä sosiaalisessa maailmassa. Jakson keskeisiä teemoja ovat mm. arvot, minuus, ryhmät sekä vuorovaikutus.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Miira Niska, Vastaava opettaja
miira.niska[ät]tuni.fi
Opetus
7.3.2017 – 16.5.2017
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot
Ti 7.3.2017 - 16.5.2017 viikoittain klo 14-16, Linna K103
Poikkeukset:
28.3.2017 , päätalo luentosali D11
9.5.2017 , PinniB luentosali B1096
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi sisältää luento-opetusta ja siihen liittyviä harjoituksia, kirjallisuuteen perehtymistä ja intensiivistä ryhmätyöskentelyä.

Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Katariina Mäkinen, Teacher responsible
katariina.makinen[ät]tuni.fi
Teaching
21-Mar-2017 – 2-May-2017
Lectures 12 hours
Lectures and seminar
Tue 21-Mar-2017 - 2-May-2017 weekly at 12-16, Linna 5026-5027
Exceptions:
18-Apr-2017 , no teaching
Seminar 12 hours
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

The course includes lectures (12 h) and seminars (12 h). 

Sosiaalitieteiden alat II, ks. opetustarjontaa myös yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemojen opetusohjelmasta! [IV Periodi]

Kurssilla käsitellään perheen vuorovaikutuksen tutkimuksen metodologiaa ja analysointitapoja.  Se sisältää lyhyitä luentojaksoja aikaisemmasta tutkimuksesta ja keskeisistä tutkimussuuntauksista sekä niihin liittyviä artikkelitekstejä luettavaksi. Lisäksi kurssilla analysoidaan valmiita ja kurssin aikana itse kerättäviä aineistoja. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan enintään n. 25 opiskelijaa (mukaan lukien avoimen yliopiston opiskelijakiiniö). Soveltuu erityisesti opiskelijoille, joilla on aikaisempaa tietoa vuorovaikutuksen ja kielenkäytön tutkimuksen metodologiasta (esim. diskurssianalyysi tai keskustelunanalyysi) sekä kiinnostusta perhetematiikkaan. Ilmoittautuminen nettiopsun kautta viimeistään 28.2.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eero Suoninen, Vastaava opettaja
eero.suoninen[ät]tuni.fi
Opetus
7.3.2017 – 9.5.2017
Luento-opetus 18 tuntia
Perheen vuorovaikutus -kurssin luennot
Ti 7.3.2017 - 9.5.2017 viikoittain klo 9.15-11.45, Linna K113, Kokoontumisaikoja täsmennetään luennolla
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

- Kurssille otetaan maksimissaan n. 25 opiskelijaa

- opetus tiistaisin klo 9-12

Kurssin aikataulu

Torstai 30.3.2017: Siirtymien säätelyn käsitteistöä ja lähestymistapoja

10.15–11.45 Päivi Honkatukia & Jaana Lähteenmaa: Johdattelua, kurssin idean esittely
11.45–12.45 Tauko
12.45–14.15 Pekka Sulkunen: Autonomy, Intimacy & Biography -kehikko ja nuorten siirtymät
14.15–14.45 Tauko
14.45–16.15 Luennoitsija avoin: Elämänkulkukäsite

Torstai 20.4.2017: Eurooppalainen esimerkki: nuorisotakuu

10.15–11.45 Jaana Lähteenmaa: Nuorisotakuu politiikkana ja nuorten 
kokemuksena
11.45–12.45 Tauko
12.45–14.15 Mirja Määttä: Ohjaamot nuorisotakuun toimeenpanona - 
kehittämisinto ja odotusten ristituli
14.15–14.45 Tauko
14.45–16.15 Eriikka Oinonen: Vaatimukset, lupaukset  ja 
yliopisto-opiskelijoiden odotukset

Perjantai 12.5.2017: Välähdyksiä nuorten siirtymien säätelyyn Euroopan ulkopuolella

13.00–14.30 Sofia Laine: Nuorten yhteiskunnallinen ja yhteisöllinen 
ohjaus ja kontrolli globaalissa etelässä: esimerkkejä Pohjois-Afrikasta ja Vietnamista
14.30–15.00 Tauko
15.00–16.30  Susanne Dahlgren: Yhteiskuntatakuun ulkopuolella: 
arabimaiden youth in waiting -sukupolvi

Luennot toteutetaan Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriohjelman lähipäivien yhteydessä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Päivi Honkatukia, Vastaava opettaja
paivi.honkatukia[ät]tuni.fi
Opetus
30.3.2017 – 12.5.2017
Luento-opetus
To 30.3.2017 klo 10.15-15.45, Päätalo ls. A2B
To 20.4.2017 klo 10.15-12.00, Linna K103
To 20.4.2017 klo 12.45-16.15, Linna 5026
Pe 12.5.2017 klo 13.00-16.15, Linna K113
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luento-opetus ja kirjallinen työ.

Sukupuolentutkimuksen metodologian verkkokurssilla opiskelija tutustuu monitieteisessä feministisessä tutkimuksessa, sukupuolentutkimuksessa, naistutkimuksessa, queer-tutkimuksessa ja kriittisessä miestutkimuksessa käytettäviin metodeihin.

Kurssin tavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija on rakentanut itselleen yleiskuvan sukupuolentutkimuksen teoreettisista taustoista, tekemisen tavoista ja tutkimusprosessista.

Kenelle: Kurssille ovat tervetulleita eri aloilta tulevat sukupuolentutkimuksen opiskelijat. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti aine- ja syventävien opintojen opiskelijoille, joilla on tekeillä opinnäyte tai laajempi tutkielma.

Työskentelymuodot ja kurssimateriaalit: Kurssi toteutetaan verkkotyöskentelynä Moodle-alustalla, jossa harjoitellaan akateemista keskustelua ja argumentointia. Monitieteisen sukupuolentutkimuksen kenttää hahmotetaan kurssilukemistolla, verkkokeskusteluin sekä harjoitustehtävin. Kurssin työmuotoina on myös vertaispalaute.

Kurssilla hyödynnetään käänteistä opetusta, eli opiskelijat tutustuvat uuteen asiaan ensin itsenäisesti. Kurssin kuluessa työstetään oman opinnäytetyön tutkimussuunnitelmaa ja harjoitellaan metodologisten valintojen perustelemista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan enintään 24 opiskelijaa hakemusten perusteella. Sitovat hakemukset nettilomakkeella. Hakemuksessa tulee kertoa omien opintojen, erityisesti sukupuolentutkimuksen opintojen vaihe ja perustella, miksi tämä kurssi olisi hyödyllinen. Hakemuksessa voi esittää myös toiveita kurssiin liittyen, jotka huomioidaan kurssin suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan.

Piia Lavila (Helsingin yliopisto), Vastaava opettaja
Opetus
13.3.2017 – 12.5.2017
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin järjestää sukupuolentutkimuksen verkosto Hilma (http://blogs.helsinki.fi/hilma-verkosto/opetus/tuleva-opetus/)

Yhdeksän viikon kurssi edellyttää aikaa ja paneutumista, mikä tarkoittaa viikottaista säännöllistä osallistumista keskusteluihin sekä ajanvaraamista lukemiselle ja harjoitustöille. Yli viikon mittainen poissaolo vaikuttaa omaan ja ryhmän oppimiseen, sekä saattaa vaarantaa kurssin suorittamisen.

Korvaavuus Tampereen vaatimuksissa: SOS6.4.1 Feministinen teoria ja metodologia

Mikäli pääset kurssille, ole välittömästi yhteydessä Hilma-yhdyshenkilöön Hanna Ojalaan (Hanna.L.Ojala@uta.fi) ja sovi kurssin korvaavuudesta.

Intersektionaalisuus on analyyttinen lähestymistapa, joka on noussut yhdeksi keskeisimmistä feministisen tutkimuksen työkaluista 2000-luvulla. Se on myös feministisen politiikan ja aktivismin olennainen piirre. Intersektionaalisesti ajatellen sukupuoli ja siihen liittyvät valtasuhteet, hierarkiat ja syrjintä muotoutuvat muiden ratkaisevien erojen risteymissä ja yhteisvaikutuksessa. Kurssilla perehdymme intersektionaalisen feministisen keskustelun juuriin, periaatteisiin, ja kritiikkiinkin. Pohdimme yhdessä miksi intersektionaalisuus on tärkeää juuri nyt, myös suomalaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa.

Kurssin tavoitteet ja työskentelymuodot:

Kurssilla opitaan intersektionaalisen ajattelun ja kysymyksenasettelun perusteet ja aletaan soveltaa intersektionaalisuutta käytännössä, kriittisenä työkaluna. Kurssi toteutuu verkkotyöskentelynä Moodle-alustalla. Kurssilaiset jakautuvat pienryhmiin, jotka keskustelevat kurssin loppupuolella myös keskenään. Työskentely painottuu lukemiston ja ajankohtaisten media-aineistojen pohjalta käytyihin keskusteluihin. Keskustelut ovat ratkaiseva osa kurssisuoritusta, niinpä myös virtuaalinen läsnäolo kurssilla on tärkeää. Luetuista teksteistä tuotetaan lyhyitä (noin 150-200 sanaa) reaktiopapereita luettuun, ja papereista koostuu kurssin aikana kurssin yhteinen pieni intersektionaalisuus-arkisto, joka tarjoaa moninaisia näkökulmia luettuun . Kurssin ”lopputyönä” opiskelijat tuottavat kukin intersektionaalisen analyysin, joka purkaa jotain yhteiskunnallista ilmiötä tai kulttuurituotetta (esim. Jonkun ilmiön uutisointia, mainontaa, fiktiivistä esitystä, taideteosta) intersektionaalisuuden tarjoamin välinein.

 

Kurssille osallistuminen tarkoittaa sitoutumista kahdeksan viikon verrattain intensiiviseen lukemiseen, keskusteluun ja kirjoittamiseen verkkoympäristössä. Kurssilla luetaan aihepiirin klassikkotekstejä ja uutta tutkimuskirjallisuutta, kotimainen tutkimus mukaan lukien.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan enintään 24 opiskelijaa hakemusten perusteella. Koska kurssi on aineopintotasoinen, hakemuksessa pitää kertoa omien opintojen vaihe. Sitovat hakemukset e-lomakkeella.

Leena-Maija Rossi (Helsingin yliopisto), Vastaava opettaja
Opetus
20.3.2017 – 12.5.2017
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssin järjestää sukupuolentutkimuksen verkosto Hilma.

Mikäli pääset kurssille, ole välittömästi yhteydessä Hilma-yhdyshenkilöön Hanna Ojalaan (Hanna.L.Ojala@uta.fi) ja sovi kurssin korvaavuudesta.