x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Psykologian maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Psykologia

Käyntiosoite: Kalevantie 5 (Linna)

Postiosoite: YKY, Psykologia, 33014 Tampereen yliopisto

Puhelin: 050 318 6699 tai 050 318 6618

sähköposti: psykologia@uta.fi

Kotisivu: http://www.uta.fi/yky/psy/index.html

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, paitsi jos toisin on mainittu.

___________________________________________________________________________

 

Professorit: Hietanen Jari, PhD; Kinnunen Ulla, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 040 190 1386, Linna 4060 (tutkimusvapaalla 1.8.-31.12.2016); Korpela Kalevi, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6130, Linna 4063; Mauno Saija (Psykonet 50 %), PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6770, Linna 4042; Punamäki Raija-Leena, FT, tavattavissa ti 10-11, 050 318 6187, Linna 4058; Tuomisto Martti, Med.dr. (Ph.D), tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 351 8137, Linna 4053.

Yliopistonlehtorit: Helmi Saija, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 7641; Jehkonen Mervi, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6099, Linna 4052; Kylliäinen Anneli, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6021, Linna 4041; Mäkikangas Anne, PsT, (työstä vapaa), tehtävää hoitaa Ruokolainen Mervi, FT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6064, Linna 4056; Vierikko Elina (avoin yliopisto), PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6237, Linna 4062.

Tutkijatohtorit: Flykt Marjo, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 7746, Linna 4059; Peltola Mikko, PsT (työstä vapaa), tehtävää hoitaa yliopisto-opettaja Lindblom Jallu, PsM, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6143, Linna 4040.

Tuntiopettajat: Tuntiopettajat ovat tavattavissa opetuksen yhteydessä tai sopimuksen mukaan.

Dosentit (tavattavissa sopimuksen mukaan ellei toisin ole mainittu): Astikainen Piia, FT; Hietanen Jari, PhD; Holma Juha, PsT; Jehkonen Mervi, PsT; Korpela Kalevi, PsT; Leppänen Jukka, PsT; Matikka Leena, PsT; Mäkikangas Anne, PsT; Nieminen Pirkko, PsT; Peltola Mikko, PsT; Peltonen Kirsi, PsT; Pesonen Anu-Katriina, PsT; Pirilä Silja, PsT; Rantanen Johanna, PsT; Stengård Eija, PsT; Tuomisto Martti T., med.dr.; Åstrand Kaisa, FT; Wallenius Marjut, PsT.

Opetus alkaa syyslukukaudella 29.8. ja kevätlukukaudella 9.1. ellei toisin ole mainittu. Ohjelman muutoksista ilmoitetaan oppiaineen ilmoitustaululla ja kotisivulla. Tiedotustilaisuus uusille psykologian tutkinto-opiskelijoille intensiivipäivän yhteydessä pe 2.9., Linna 4013.

 

 

Tutkijakoulutus ja erikoispsykologikoulutus

Lisensiaatintutkimukset ja väitöskirjat ohjataan tutkimusryhmissä tai työn ohjaajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Tarkastustilaisuudet. Lisensiaatintutkimusten ja väitöskirjojen tarkastustilaisuuksista ilmoitetaan oppiaineen kotisivulla.

Erikoispsykologikoulutus järjestetään Psykonet-yhteistyönä. Koulutuksesta erikoisaloilla ilmoitetaan erikseen (tarkemmat tiedot Psykonetin ilmoitustaulun kurssikalenterista: http://www.psykonet.fi).

Muusta jatkokoulutukseen liittyvästä opetuksesta ilmoitetaan psykologian jatko-opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisellä sähköpostilistalla.

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön tohtorikoulutuskurssit: http://www.uta.fi/yky/tohtoriopinnot/index.html

Valtakunnallinen psykologian tohtoriohjelma: http://www.dopsy.fi/

Psykologian ja logopedian tohtoriohjelman vastuuprofessori on Jari Hietanen.

HOPS-vastuuhenkilöt (maisteriopinnot) sukunimen alkukirjaimen mukaan: yliopistonlehtori Anneli Kylliäinen (A - K), yliopistonlehtori Kirsi Peltonen (L - P) ja tutkijatohtori Marjo Flykt (R - Ö).

Psykologian ja logopedian tohtoriohjelman vastuuprofessori on Jari Hietanen.

 

 

 

Psykologian opintokokonaisuuksien ja -jaksojen vastuuhenkilöt lukuvuonna 2016-2017


Syventävät opinnot:
yliopisto-opettaja Samuli Kangaslampi (slk), professori Raija-Leena Punamäki (klk)

 

PSYS1 Työ- ja organisaatiopsykologia II: yliopisto-opettaja Kaisa Perko (slk), professori Ulla Kinnunen (klk)

PSYS2 Lasten arviointi: yliopistonlehtori Anneli Kylliäinen

PSYS3 Nuorten ja aikuisten mielenterveyden arviointi: yliopistonlehtori Saija Helmi

PSYS4 Aikuisten neuropsykologinen tutkiminen: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen (18.10.16 saakka), tohtoriopiskelija Laura Nurmi (19.10.16 alkaen)

PSYS5 Psykologiset interventiot: yliopistonlehtori Anneli Kylliäinen, yliopistonlehtori Saija Helmi

PSYS6A Lasten ja nuorten neuropsykologinen kuntoutus: yliopistonlehtori Anneli Kylliäinen

PSYS6B Aikuisten mielenterveysinterventiot: yliopistonlehtori Saija Helmi, tutkijatohtori

PSYS6C Työ- ja organisaatiopsykologian interventiot:

PSYS6D Neuropsykologinen kuntoutus: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen (18.10.16 saakka), tohtoriopiskelija Laura Nurmi (19.10.16 alkaen)

PSYS6E Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuvat interventiot: professori Martti Tuomisto ja tutkijatohtori Kirsi Peltonen

PSYS7 Pro gradu -seminaari: professorit, lehtorit ja sopimuksen mukaan muut opettajat

PSYS8 Pro gradu -tutkielma: professorit, lehtorit ja sopimuksen mukaan muut opettajat

PSYS9 Lopputentti: professori Ulla Kinnunen, professori Kalevi Korpela, yliopisto-opettaja Jallu Lindblom, professori Raija-Leena Punamäki, yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen

PSYS10 Psykologiharjoittelu: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen

PSYS11 Äkilliset traumaattiset kriisit ja niiden käsittely: yliopistonlehtori Saija Helmi

PSYS12 Moniammatilliset johtamisopinnot: professori Ulla Kinnunen

PSYS13 Lasten oikeuspsykologia: professori Raija-Leena Punamäki

PSYS14 Ympäristö ja hyvinvointi: professori Kalevi Korpela

PSYS15 Kliininen neuropsykologia II: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen (18.10.16 saakka), tohtoriopiskelija Laura Nurmi (19.10.16 alkaen)

PSYS16 Kulttuuripsykologian perusteet:

PSYS17 Muu valinnainen kurssi: yliopisto-opettaja Samuli Kangaslampi (slk), professori Raija-Leena Punamäki (klk)

 

Tutkinto-ohjelmavastaava: yliopistonlehtori Elina Vierikko

Ohjausvastaava: yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen

HOPS-vastuuhenkilöt (maisteriopinnot): tutkijatohtori Marjo Flykt, yliopistonlehtori Anneli Kylliäinen ja tutkijatohtori Kirsi Peltonen

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille yhteismerkintä psykologian opinnoista: professori Ulla Kinnunen.

Kansainväliset asiat: yliopistonlehtori Elina Vierikko

Opintorekisteriasiat: opintosihteeri Pertti Vuorilehmus, 050 318 6699

Syventävät opinnot

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Vieraalla kielellä annettava opetus

PSYS14 Environment and Well-Being 5 op (Opetuskieli: englanti)

Harjoittelu

PSYS10 Psykologiharjoittelu 30 op
Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Syventävät opinnot

PSYS6E Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuvat interventiot 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS5 Psykologiset interventiot 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS7 Pro gradu -seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS6A Lasten ja nuorten neuropsykologien kuntoutus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS1 Työ- ja organisaatiopsykologia II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS14 Ympäristö ja hyvinvointi / Environment and Well-Being 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS6B Aikuisten mielenterveysinterventiot 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS6D Neuropsykologinen kuntoutus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

PSYS14 Environment and Well-Being 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Harjoittelu

PSYS10 Psykologiharjoittelu 30 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Syventävät opinnot

PSYS7 Pro gradu -seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS6B Aikuisten mielenterveysinterventiot 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS6D Neuropsykologinen kuntoutus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Harjoittelu

PSYS10 Psykologiharjoittelu 30 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Syventävät opinnot

PSYS7 Pro gradu -seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS4 Aikuisten neuropsykologinen tutkiminen 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS15 Kliininen neuropsykologia II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS6B Aikuisten mielenterveysinterventiot 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS6C Työ- ja organisaatiopsykologian interventiot 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS6D Neuropsykologinen kuntoutus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYS13 Lasten oikeuspsykologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

PSYS16 Introduction to Cultural Psychology 5 op (Opetuskieli: englanti)

Harjoittelu

PSYS10 Psykologiharjoittelu 30 op Jatkuu aiemmalta periodilta