x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Psykologian kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Psykologia

Käyntiosoite: Kalevantie 5 (Linna)

Postiosoite: YKY, Psykologia, 33014 Tampereen yliopisto

Puhelin: 050 318 6699 tai 050 318 6618

sähköposti: psykologia@uta.fi

Kotisivu: http://www.uta.fi/yky/psy/index.html

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi, paitsi jos toisin on mainittu.

___________________________________________________________________________

 

Professorit: Hietanen Jari, PhD; Kinnunen Ulla, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 040 190 1386, Linna 4060 (tutkimusvapaalla 1.8.-31.12.2016); Korpela Kalevi, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6130, Linna 4063; Mauno Saija (Psykonet 50 %), PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6770, Linna 4042; Punamäki Raija-Leena, FT, tavattavissa ti 10-11, 050 318 6187, Linna 4058; Tuomisto Martti, Med.dr. (Ph.D), tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 351 8137, Linna 4053.

Yliopistonlehtorit: Helmi Saija, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 7641; Jehkonen Mervi, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6099, Linna 4052; Kylliäinen Anneli, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6021, Linna 4041; Mäkikangas Anne, PsT, (työstä vapaa), tehtävää hoitaa Ruokolainen Mervi, FT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6064, Linna 4056; Vierikko Elina (avoin yliopisto), PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6237, Linna 4062.

Tutkijatohtorit:  Flykt Marjo, PsT, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 7746, Linna 4059; Peltola Mikko, PsT (työstä vapaa), tehtävää hoitaa yliopisto-opettaja Lindblom Jallu, PsM, tavattavissa sopimuksen mukaan, 050 318 6143, Linna 4040.

Tuntiopettajat: Tuntiopettajat ovat tavattavissa opetuksen yhteydessä tai sopimuksen mukaan.

Dosentit (tavattavissa sopimuksen mukaan ellei toisin ole mainittu): Astikainen Piia, FT; Hietanen Jari, PhD; Holma Juha, PsT; Jehkonen Mervi, PsT; Korpela Kalevi, PsT; Leppänen Jukka, PsT; Matikka Leena, PsT; Mäkikangas Anne, PsT; Nieminen Pirkko, PsT; Peltola Mikko, PsT; Peltonen Kirsi, PsT; Pesonen Anu-Katriina, PsT; Pirilä Silja, PsT; Rantanen Johanna, PsT; Stengård Eija, PsT; Tuomisto Martti T., med.dr.; Åstrand Kaisa, FT; Wallenius Marjut, PsT.

Opetus alkaa syyslukukaudella 29.8. ja kevätlukukaudella 9.1. ellei toisin ole mainittu. Ohjelman muutoksista ilmoitetaan oppiaineen ilmoitustaululla ja kotisivulla. Tiedotustilaisuus uusille psykologian tutkinto-opiskelijoille intensiivipäivän yhteydessä pe 2.9., Linna 4013.

 

 

Tutkijakoulutus ja erikoispsykologikoulutus

Lisensiaatintutkimukset ja väitöskirjat ohjataan tutkimusryhmissä tai työn ohjaajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Tarkastustilaisuudet. Lisensiaatintutkimusten ja väitöskirjojen tarkastustilaisuuksista ilmoitetaan oppiaineen kotisivulla.

Erikoispsykologikoulutus järjestetään Psykonet-yhteistyönä. Koulutuksesta erikoisaloilla ilmoitetaan erikseen (tarkemmat tiedot Psykonetin ilmoitustaulun kurssikalenterista: http://www.psykonet.fi).

Muusta jatkokoulutukseen liittyvästä opetuksesta ilmoitetaan psykologian jatko-opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisellä sähköpostilistalla.

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön tohtorikoulutuskurssit: http://www.uta.fi/yky/tohtoriopinnot/index.html

Valtakunnallinen psykologian tohtoriohjelma: http://www.dopsy.fi/

Psykologian ja logopedian tohtoriohjelman vastuuprofessori on Jari Hietanen.

 

 

 

Psykologian opintokokonaisuuksien ja -jaksojen vastuuhenkilöt lukuvuonna 2016-2017


Perusopinnot:
professori Kalevi Korpela


PSYP0 Orientaatio psykologiaan: yliopistonlehtori Saija Helmi, yliopisto-opettaja Jallu Lindblom ja yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen

PSYP1 Kehityspsykologia I: yliopisto-opettaja Jallu Lindblom

PSYP2 Kognitiivinen neurotiede I: professori Jari Hietanen

PSYP3 Persoonallisuuspsykologia I: yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen

PSYP4 Psykologian tutkimusmenetelmät I: tuntiopettaja Tytti Pasanen

PSYP5 Terveyden ja mielenterveyden psykologia I: yliopisto-opettaja Samuli Kangaslampi (slk), professori Raija-Leena Punamäki (klk)

Avoimen yliopiston psykologian peruskurssien vastuuhenkilö on yliopistonlehtori Elina Vierikko.

 

Aineopinnot: professori Jari Hietanen


PSYA1 Kehityspsykologia II: yliopisto-opettaja Jallu Lindblom

PSYA2 Kognitiivinen neurotiede II: professori Jari Hietanen

PSYA3 Persoonallisuuspsykologia II: yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen

PSYA4 Psykologian tutkimusmenetelmät II: kokeellinen ja korrelatiivinen tutkimus: tuntiopettaja Tytti Pasanen

PSYA5 Terveyden ja mielenterveyden psykologia II: yliopisto-opettaja Samuli Kangaslampi (slk), professori Raija-Leena Punamäki (klk)

PSYA6 Työ- ja organisaatiopsykologia I: yliopisto-opettaja Kaisa Perko (slk), professori Ulla Kinnunen (klk)

PSYA7 Kliinisen neuropsykologian perusteet: yliopistonlehtori Mervi Jehkonen, tohtoriopiskelija Laura Nurmi (19.10.2016 alkaen)

PSYA8 Asiakassuhde ja haastattelu: yliopistonlehtori Saija Helmi

PSYA9 Tutustuminen psykologin työhön: tutkijatohtori

PSYA10 Testimenetelmien perusteet ja ammattietiikka: yliopistonlehtori Anneli Kylliäinen

PSYA11 Kandidaatin tutkielma: yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen

 

Tutkinto-ohjelmavastaava: yliopistonlehtori Elina Vierikko

Ohjausvastaava: yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen

HOPS-vastuuhenkilöt (kandidaattiohjelma): yliopistonlehtori Saija Helmi, yliopisto-opettaja Jallu Lindblom ja yliopistonlehtori Mervi Ruokolainen. Vuonna 2016 aloittaneiden HOPS-ohjaus myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille yhteismerkintä psykologian opinnoista: professori Ulla Kinnunen

Kansainväliset asiat: yliopistonlehtori Elina Vierikko

Opintorekisteriasiat: opintosihteeri Pertti Vuorilehmus, 050 318 6699

 

ENGLANNINKIELISET OPINNOT
BASIC STUDIES IN PSYCHOLOGY

PSYINT1 Life-span developmental psychology I: university teacher Jallu Lindblom

PSYINT2 Cognitive neuroscience I: professor Jari Hietanen

PSYINT3 Psychology of personality I: university lecturer Mervi Ruokolainen

PSYINT4 Psychological research methods I: professor Kalevi Korpela

PSYINT5 Psychology of health and mental health I: university teacher Samuli Kangaslampi (autumn term), professor Raija-Leena Punamäki (spring term)

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Opiskeluvalmiudet

YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

PSYP0 Orientaatio psykologiaan 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

PSYA7 Kliinisen neuropsykologian perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYA9 Tutustuminen psykologin työhön 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Aineopinnot

PSYA8 Asiakassuhde ja haastattelu 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYA10 Testimenetelmien perusteet ja ammattietiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Perusopinnot

PSYP3 Persoonallisuuspsykologia I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYP4 Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYP4 Psykologian tutkimusmenetelmät I (avoin yliopisto) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

PSYA9 Tutustuminen psykologin työhön 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYA10 Testimenetelmien perusteet ja ammattietiikka 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYA2 Kognitiivinen neurotiede II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PSYA11 Kandidaatintutkielma - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta