x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Logopedian maisteriopinnot

Periodit

II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)
Periodi (24.10.2016 - 16.12.2016)
Syventävät opinnot [II Periodi]

Vieraalla kielellä annettava opetus [II Periodi]

Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Vastaava opettaja
anna-maija.korpijaakko-huuhka[ät]tuni.fi
Opetus
19.10.2016 – 19.10.2016
Luento-opetus 5 tuntia
Vierailijaluento/Elisabeth Armstrong
Ke 19.10.2016 klo 13-18, PÄÄT A062, paikka saattaa muuttua
Periodit: II
Opetuskieli: englanti
Lisätiedot:

Jakso kuuluu myös YKYT01-teemakokonaisuuteen (LOGYKYT1/LOGS3). Suorittaakseen kurssin 5 op:n laajuisena opiskelijat suorittavat Elisabeth Armstrongin vierailuluennon lisäksi kirjatentin, joka perustuu teoksiin Eggins, S. (2004). An
introduction to systemic-functional linguistics. London: Continuum
 ja Haakana, M., Laakso, M. & Lindström, J. (2009). (toim.). Talk in
interaction: comparative dimensions.Helsinki: Finnish Literature Society (tarkemmat ohjeet kirjatentistä professori Korpijaakko-Huuhkalta).
 

Vierailuennon sisällön muodostavat seuraavat aiheet: Teoreettisia lähestymistapoja kielen ja kommunikaation tutkimukseen (SF-teoria ja muita); Näkökulmia puheterapeutin käyttämään kieleen: lähestymistapoja kliiniseen toimintaan ja opetukseen; Kanssakäyminen afaattisten ja ei-afaattisten ihmisten kanssa vuodeosasto-olosuhteissa.

   

Ohjaajiksi oppimassa-koulutus järjestetään osana vierailijaluennoitsijan opetusta.

HUOM! Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu jakson YKYT01 koodilla.

Periodi (9.1.2017 - 5.3.2017)
Kliiniset opinnot II [III Periodi]
Anna Oksa, Vastaava opettaja
anna.oksa[ät]tuni.fi
Tarja Kukkonen, Vastaava opettaja
Opetus
4.1.2016 – 21.8.2017
Ryhmätyöskentely 15 tuntia
Pitkään harjoitteluun kuuluu työnohjaus, jonka ajankohdat sovitaan työnohjaajan ja harjoittelijoiden kesken
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (6.3.2017 - 28.5.2017)
Syventävät opinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anneli Kylliäinen, Vastaava opettaja
anneli.kylliainen[ät]tuni.fi
Terhi Helminen, Vastaava opettaja
terhi.helminen[ät]tuni.fi
Anna Oksa, Vastaava opettaja
anna.oksa[ät]tuni.fi
Merja Mustaniemi, Opettaja
Opetus
6.3.2017 – 28.5.2017
Seminaari 5 tuntia
Alkuseminaari
Ma 6.3.2017 klo 10-12, A062
Loppuseminaari
Ti 25.4.2017 klo 9-12, A062
Ryhmätyöskentely
Moniammatillisen pienryhmän kanssa sovittavat ajat
Pienryhmäopetus 2 tuntia
Oman alan työnohjaajan kanssa sovittava aika
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Logopedian, Psykologian ja Sosiaalityötyön pääaineopiskelijoille vaihtoehtona on klinikkakurssi periodilla IV tai kirjatentti.
Muille opiskelijoille suoritusvaihtoehtona on kirjatentti.
Kirjatentin vastuuopettaja on Anneli Kylliäinen.
Kirjatentti on avoinna 6.3.-28.5.2017.

Klinikkakurssilla tutustutaan moniammatillisissa pienryhmissä perheeseen, jossa on kielihäiriöinen lapsi/nuori. Suunnitellaan perheen tapaamiset, osallistutaan oman alan työnohjaukseen, tavataan vanhempia ja lasta/nuorta ja kootaan havainnot yhteen moniammatillisesti. Lisäksi kerrotaan ja keskustellaan kokemuksista loppuseminaarissa ja laaditaan ryhmän yhteinen loppuraportti.

HUOM! Ilmoittautuminen 9.2-20.2.2017 e-lomakkeella,  ei nettiopsussa
 

Suositellaan suoritettavaksi kanditutkinnon suorittamisen jälkeen. Psykologian opiskelijoilta edeltävinä opintoina PSYS2 ja sosiaalityön opiskelijoita STYA3 Sosiaalityön taidot

Sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijoilla kurssi korvaa opinto-oppaan jakson STYS2A Syventävä ammatillinen asiantuntijuus.

Sisältö:

  • monikielisten ja –kulttuuristen lasten puheen, kielen ja kommunikaation kehitys
  • aikuisten maahanmuuttajien kielen oppimisen perusteet
  • monikielisten ja –kulttuuristen ihmisten logopedinen arviointi ja kuntoutus
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Vastaava opettaja
Anna-Maija.Korpijaakko-Huuhka[ät]uta.fi
Opetus
11.5.2017 – 12.5.2017
Luento-opetus 12 tuntia
LOGS6 Monikielisyys ja -kulttuurisuus
To 11.5.2017 klo 9-16, A062, Videovälitteinen opetus Helsingin yliopistosta
Pe 12.5.2017 klo 9-16, A062, Videovälitteinen opetus Helsingin yliopistosta
Itsenäinen työskentely 123 tuntia
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:
  • Kurssiin liittyvät tiedot (Ennakkotehtävä, suoritustavat ja kurssin sisällöt) löytyvät kurssin Moodle-alustalta
  • Avoin myös Pirkanmaan alueen puheterapeuteille