x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Logopedian kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Opiskeluvalmiudet

Perusopinnot

Lääketieteen opinnot

LOGM2 Puhelääketiede 7 op
LOGM3 Psykiatria 3 op
Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Opiskeluvalmiudet

YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

LOGP1 Johdatus logopediaan 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LOGP2 Puheen, kielen ja viestinnän kehitys 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

LOGA7 Ohjatut asiakastyöt 15 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LOGA8 Arviointimenetelmät 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Lääketieteen opinnot

LOGM2 Puhelääketiede 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LOGM3 Psykiatria 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Perusopinnot

LOGP2 Puheen, kielen ja viestinnän kehitys 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Lääketieteen opinnot

LOGM2 Puhelääketiede 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LOGM3 Psykiatria 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Perusopinnot

LOGP3 Viestintää tukevat keinot asiakas-työntekijä-suhteessa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Lääketieteen opinnot

LOGM1 Neurologia 5 op
LOGM2 Puhelääketiede 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LOGM3 Psykiatria 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta