x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Latinan kielen ja antiikin tradition opintokokonaisuus

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
Periodi (29.8.2016 - 23.10.2016)
Latinan kielen ja antiikin tradition perus- ja aineopinnot [I Periodi]

Latina tunnetaan vaativaksi mutta sittenkin hyvin antoisaksi ja palkitsevaksi kieleksi (vaikka moni ei tätä edes moderneja kieliä parina ensimmäisenä vuonna opiskellessaan tajua tai usko). Alussa latinan opiskelu tuottanee joillekuille kummastusta, tuskaa ja ahdistusta, kun tässä maassa on yhden sukupolven aikana miltei kokonaan luovuttu NORMATIIVISESTA ja siis tiukasta lauseenjäsennyskieliopista, joka vaatii subjektin, predikaatin, objektin jne tunnistamista lauseessa (säännöille vihamielisen, amerikkalaislähtöisen "sosiaalisen eli chat-kieliopin" hyväksi, jossa kieli opitaan vain nominalistisesti eli nimellisesti "anything goes" -periaatteella). "Sosiaalisen" eli valekieliopillisen kieliopin mukaan kieltä tarkastellaan "ei-normatiivisten silmälasien läpi" (Auli Hakulinen). Kaikki kuulemma menee paremmin, kun ei noudateta sääntöjä (vrt. liikenne ja moraali yleensä). 

Latinankielinen teksti saattaa vaikuttaa läpitunketomattomalta viidakolta - kunnes teksti avautuu selkeäksi maisemaksi.

Kielioppiterminologia opitaan latinan alkeiskurssilla, elleivät jotkut sitä ennestään osaa. Huomattakoon rakentavassa hengessä lisäksi, että kielioppitehtäviin ratkaisut löytyvät verkosta. FT Juhani Sarsilan ryhmään mahtuu syyslukukaudella kaikkiaan 32 opiskelijaa (siis enemmän kuin 20, joka lukumäärä oli aiemmin ilmoitettu).

Juhani Sarsila, Opettaja
juhani.sarsila[ät]uta.fi
Opetus
7.9.2016 – 7.12.2016
Luento-opetus 52 tuntia
Ke 7.9.2016 - 7.12.2016 viikoittain klo 12-14, Päätalo A4
To 8.9.2016 - 1.12.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B4113
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Aloitamme kurssin oppikirjasta Clavis Latina II siitä kohdasta, mihin päästiin kevään 2015 jatkokurssilla. Siirrymme sitten Clavis-sarjan osaan III. - Kurssin yhteydessä tai sen pohjalta on mahdollista suorittaa aineopintojen kohtaan 1 kuuluvan Latinan kielen taidon (A1) edellyttämät käännösharjoitukset SUOMESTA LATINAAN - sekä myös itse lopullinen käännös. Varsinaisen kieliopin voivat halukkaat tenttiä samassa kontekstissa tai myöhemmin.

Juhani Sarsila, Vastaava opettaja
juhani.sarsila[ät]uta.fi
Opetus
13.9.2016 – 13.12.2016
Harjoitukset 24 tuntia
Ti 13.9.2016 - 13.12.2016 viikoittain klo 14-16, Päätalo A21
Poikkeukset:
27.9.2016 klo 14 –16 , Päätalo C1
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Annan mielelläni lisätietoja - mieluiten vastaanotolla tai sopimuksen mukaan muuna ajankohtana työhuoneessani (Pinni B 3061). Kurssi koostuu luento-opetuksesta, omatoimisesta työskentelystä ja tehtävien läpikäynnistä yhdessä. AJANKOHTA: viikoittain tiistaisin klo 14-16 syyslukukauden aikana.

Kurssi aloitetaan tulkitsemalla jokin Cornelius Nepoksen biografiateksti ("vita"), minkä jälkeen otetaan esille runoutta. HUOMATKAA, ETTÄ KURSSIN VOI KÄYTTÄÄ TARPEEN MUKAAN JOKO PERUS- TAI AINEOPINTOIHIN (Aineopinnot: LATAA2: Roomalainen proosakirjallisuus (5 op) tai LATAAA3 Roomalainen runous (5 OP). Halutessaan opiskelija voi valvotuissa oloissa tenttiä sanakirjan avulla kurssilla käydyn materiaalin ja / tai vain suorittaa koti- tai kortteeritehtävänä täysin itsenäisen tulkintatyön tekstistä, josta ensin sovitaan opettajan kanssa. 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opiskelijaa pyydetään ilmoittautumaan kurssille sähköpostitse viimeistään syyskuun ensimmäisen viikon loppuun ja viikonloppuun mennessä, sunnuntai mukaanlukien (jotta opettaja tietäisi, minkä verran kopioita tarvitaan).

Juhani Sarsila, Opettaja
juhani.sarsila[ät]uta.fi
Juhani Sarsila, Opettaja
juhani.sarsila[ät]uta.fi
Opetus
7.9.2016 – 30.11.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 7.9.2016 - 30.11.2016 viikoittain klo 16-18, Pinni B3074
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Osallistujalla tulee olla suoritettuna latinan kielen jatkokurssi - tai ainakin vastaavat tiedot (onpa jatkokurssista suoritusmerkintä tai ei).

Periodi (9.1.2017 - 5.3.2017)
Latinan kielen ja antiikin tradition perus- ja aineopinnot [III Periodi]

Edellytetään alkeiskurssin oppimäärää. Alkeiskurssi tulisi mieluusti olla suoritettu (tentitty ja rekisteröity).

Lopputentin optioina olisivat kielioppitesti ilman sanakirjaa (suositus) TAI tulkinta eli käännös selityksineen tuikituntemattomasta latinankielisestä tekstistä suomeen (tai muulle eurokielelle). Mukana tulee tentissä olla sanakirja.

Juhani Sarsila, Opettaja
juhani.sarsila[ät]uta.fi
Opetus
11.1.2017 – 4.5.2017
Harjoitukset 54 tuntia
Ke 11.1.2017 - 3.5.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni B3077
To 12.1.2017 - 4.5.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B3077
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille ilmoittaudutaan 9.1. mennessä, ainoastaan sähköpostitse: juhani.sarsila@uta.fi

Kurssi päättyy toukokuun alkupäivinä. Se edellyttää osallistujalta koti- tai kortteeritehtäviä ja suhteellisen aktiivista läsnäoloa ja osallistumista kommunikaatioon.

Keski- ja uuden ajan latina ei suinkaan ole lähtökohtaisesti helpompaa kuin klassillinen, Ciceron ja Vergiliuksen latina! Kurssi sopii erinomaisesti kielten, kirjallisuuden, historian ja filosofian sekä kaikkien muidenkin ihmistieteiden opiskelijoille, joilla on latinan jatkokurssia vastaavat tiedot tai itse kurssi jossakin maassa asianmukaisesti suoritettuna. PYYDETÄÄN OTTAMAAN LUKUUN, ETTÄ TÄMÄN KURSSIN VOI KÄYTTÄÄ MYÖS AINEOPINTOIHIN: LATAA4: Vulgaari- ja myöhempi latina (5 op).

Juhani Sarsila, Vastaava opettaja
juhani.sarsila[ät]uta.fi
Opetus
11.1.2017 – 19.4.2017
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 11.1.2017 - 19.4.2017 viikoittain klo 16-18, Pinni B3074
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi