x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Filosofian kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)
Periodi (29.8.2016 - 23.10.2016)
Opiskeluvalmiudet [I Periodi]

Kaikille YKY:n uusille opiskelijoille yhteiset tilaisuudet

Ti 23.8. klo 9-11, Linna ls. Väinö Linna
-
historian tutkinto-ohjelma, logopedian tutkinto-ohjelma

Ma 29.8. klo 9-11, päätalo ls. D10a
- yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma, sosiaalityön tutkinto-ohjelma, filosofian tutkinto-ohjelma, psykologian tutkinto-ohjelma


Tutkintoni ja opiskelun käytännön asiat

(tilaisuus järjestetään kaksi kertaa samansisältöisenä, uudet opiskelijat osallistuvat tutkinto-ohjelmittain)

Ma 24.10. klo 8.15-10, päätalo ls. D10a

Opintojen suunnittelu, HOPS

Opetus
23.8.2016 – 16.12.2016
Luento-opetus 2 tuntia
Infotilaisuus uusille logopedian opiskelijoille
Ti 30.8.2016 klo 9-11, A062, paikalla kaikki logopedian opettajat
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [I Periodi]

Kurssi koostuu kahdesta osasta:

1. filosofian orientoivat opinnot filosofian tutkinto-ohjelman opiskelijoille

2. varsinaisesta kurssista Johdatus filosofiaan, joka on avoin kaikille opiskelijoille. Kyseessä on intensiivikurssi.

Osassa 2 käydään läpi filosofisen tarkastelu- ja argumentaatiotavan sekä itse filosofian luonnetta. Tarkoituksena on johdattaa filosofian yliopisto-opiskeluun.

Osan 2 suorituksesta saa 2 opintopistettä jaksoon FILP1.

Osa 1 on tarkkaan ottaen osa orientoivien opintojen ja HOPS:n muodostamaa jaksoa YKYYHT0 2op.

Kurssi yhdistää siis kaksi opintojaksoa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jani Hakkarainen, Vastaava opettaja
jani.hakkarainen[ät]tuni.fi
Opetus
30.8.2016 – 1.11.2016
Luento-opetus 22 tuntia
Ti 30.8.2016 klo 10-12, Pinni B4141, Orientoivat pääaineopiskelijoille
Pe 9.9.2016 - 7.10.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni B3107, 30.9. ei ole opetusta.
Ti 13.9.2016 - 18.10.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B3107, 27.9. ja 4.10. ei ole opetusta.
Ti 25.10.2016 klo 10-12, Pinni B1100
Ti 1.11.2016 klo 10-12, Tentti, Päätalo A3
Ti 15.11.2016 klo 10-12, Tentti, Päätalo A2A
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot tallennetaan ja ne voidaan suorittaa myös luentopäiväkirjalla.

Muiden tutkinto-ohjelmien kuin filosofian opiskelijat osallistuvat vain kurssiin osaan 2.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Sähköpostitse: e.petri.rasanen@uta.fi

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Petri Räsänen, Vastaava opettaja
petri.rasanen[ät]tuni.fi
Opetus
7.9.2016 – 3.11.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 7.9.2016 klo 10-12, Päätalo C8, HUOM. AVAUSLUENNON MUUTTUNUT TILA
To 8.9.2016 klo 10-12, Pinni B3111
Ke 14.9.2016 klo 10-12, Pinni B3111
To 15.9.2016 klo 10-12, Päätalo A32
Ke 21.9.2016 klo 10-12, Päätalo A3
To 22.9.2016 klo 10-12, Päätalo A32
Ke 5.10.2016 klo 10-12, PinniA 1081
To 6.10.2016 klo 10-12, Päätalo A32
Ke 12.10.2016 klo 10-12, Virta 114
To 13.10.2016 klo 10-12, Päätalo A32
To 10.11.2016 klo 10-12, Pinni B1081, TENTTI
To 24.11.2016 klo 10-12, Pinni A1081, TENTTI
Pienryhmäopetus 8 tuntia
Seminaariryhmä 1
Ke 26.10.2016 klo 10-12, Päätalo C7
To 27.10.2016 klo 10-12, Päätalo E222
Ke 2.11.2016 klo 10-12, Päätalo C7
To 3.11.2016 klo 10-12, Päätalo E222
Seminaariryhmä 2
Ma 24.10.2016 klo 14-16, Päätalo C5
Ti 25.10.2016 klo 14-16, Päätalo C7
Ma 31.10.2016 klo 14-16, Päätalo C5
Ti 1.11.2016 klo 14-16, Päätalo C7
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

HUOM. Ei opetusta viikoilla 39 ja 42.

Luennot tallennetaan ja tavanomaisten tenttien lisäksi järjestetään myös sähköinen tentti.

Luentokurssin sijaan voidaan suorittaa kirjatentillä

YKYYHT4A

VASTAAVA OPETTAJA  FT Petri Räsänen (e.petri.rasanen@uta.fi)

Syksyn 2016 YKYYHT4A luentokurssin vastaava opettaja on FT Marika Enwald (marika.enwald@uta.fi)

Kurssin ohjelma

2.9. Johdatus etiikkaan, etiikan peruskäsitteitä

9.9. Hyve-etiikka (Platon, Aristoteles, MacIntyre)

16.9. Etiikka elämäntaitona (epikurolaiset, stoalaiset), kristillinen etiikka

23.9. Eettiset tunteet ja sisäinen arvotaju (Spinoza),  sentimentalismi (Smith) ja utilitarismi (Bentham, Mill)

30.9.. Järkeen perustuva normatiivinen etiikka (Kant, Kohlberg, Habermas)

7.10. Yksilön arvotajuun perustuva etiikka (Kierkegaard, Nietszche, Heidegger, Sartre)

14.10. Kohtaamisetiikka (Buber, Levinas, Bauman)

21.10. I ja II Opetusperiodien välinen tauko

28.10. Etiikan luonne sosiobiologian (Wilson) näkökulmista ja psykologian näkökulmasta (Beck, Goleman)

4.11. Etiikan luonne analyyttisen filosofian (Moore, Ayer, Hare) ja  sosiaalisen konstruktivismin (Berger, Luckmann) näkökulmista

11.11. Oikeudenmukaisuus- ja tasa-arvokysymykset koskien sukupuolten tasa-arvoa, lasten oikeuksia, eri kulttuurien kohtaamista, taloudellista tasa-arvoa (Beauvoir, Korten)

18.11. Etiikan luonne analyyttisen filosofian (Moore, Ayer, Hare) ja sosiaalisen konstruktivismin (Berger, Luckmann) näkökulmista

25.11.  Oikeudenmukaisuus- ja tasa-arvokysymykset koskien sukupuolten tasa-arvoa, lasten oikeuksia, eri kulttuurien kohtaamista, taloudellista tasa-arvoa (Beauvoir, Korten)

2.12.   

Ympäristöetiikka ja eläinten oikeudet (Leopold, Naess, Singer) klo 12-14

Soveltava etiikka ja kertaus kurssin sisältöön klo 14-16

9.12. Luentotentti, klo 14.00-16.00.

16.12. Luentotentti, klo 14.00.-16.00.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marika Enwald, Opettaja
Marika.Enwald[ät]uta.fi
Opetus
2.9.2016 – 9.12.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Pe 2.9.2016 klo 14-16, Pinni B1100
Pe 9.9.2016 klo 14-16, Pinni B1097
Pe 16.9.2016 klo 14-16, Päätalo A1
Pe 23.9.2016 klo 14-16, Pinni B1100
Pe 30.9.2016 klo 14-16, Päätalo A1
Pe 7.10.2016 klo 14-16, Pinni B1100
Pe 14.10.2016 klo 14-16, Pinni B1097
Pe 21.10.2016, Ei opetusta!
Pe 28.10.2016 klo 14-16, Päätalo A1, LUENTO PERUTTU
Pe 4.11.2016 klo 14-16, Linna K103, LUENTO PERUTTU
Pe 11.11.2016 - 18.11.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B1097
Pe 18.11.2016 klo 14-16, Pinni B1097
Pe 25.11.2016 klo 14-16, Linna Väinö Linna -sali
Pe 2.12.2016 klo 12-16, Päätalo A1
Pe 9.12.2016 klo 14-16, Pinni B1100, Tentti
Pe 16.12.2016 klo 14-16, Päätalo D10B, Tentti
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

YKYYHT4A opintokokonaisuus voidaan suorittaa (kaksi vaihtoehtoa):

1)     Kirjatenttinä, jossa tentitään

JOKO

  1. Pietarinen, Juhani &Poutanen, Seppo 2005, Etiikan teorioita, Helsinki: Gaudeamus

TAI

  1. Suikkanen, Jussi 2014. This is ethics: An Introduction.  Chichester: Wiley-Blackwell (pp.1-194)

2)  Luentotenttinä, jossa tentitään syksyllä 2016 pidettävän luennot.

YKYYHT4a kurssin vastuuopettaja FT Petri Räsänen e.petri.rasanen@uta.fi, ottaa vastaan kirjatentit ja korvaavuushakemukset.

Kurssin aiheena on yleinen tietoteoria. Sen keskeiset teemat ovat tiedollinen oikeutus, tieto ja skeptisismi. Niitä käsitellään aihe- ja ongelmakeskeisesti analyyttisen nykyfilosofian näkökulmasta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille mahtuvat kaikki.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jani Hakkarainen, Vastaava opettaja
jani.hakkarainen[ät]tuni.fi
Opetus
5.9.2016 – 5.12.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 5.9.2016 - 5.12.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni B3107, 26.9., 3.10. ja 17.10. ei ole opetusta.
Pe 9.12.2016 klo 10-12, Pinni A3111, TENTTI
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot tallennetaan ja ne voidaan suorittaa myös luentopäiväkirjalla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tutkinto-ohjelmien opiskelijat ilmoittautuvat sähköisesti NettiOpsussa. Tästä myöhästyneet sekä avoimen yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua sähköpostitse suoraan luennoitsijalle: tommi.vehkavaara@uta.fi .

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tommi Vehkavaara, Vastaava opettaja
tommi.vehkavaara[ät]tuni.fi
Opetus
14.9.2016 – 30.11.2016
Luento-opetus 30 tuntia
Ke 14.9.2016 - 30.11.2016 viikoittain klo 14-17, Päätalo A4
Poikkeukset:
26.10.2016 , Ei luentoa
2.11.2016 klo 14 –17 , Pinni B1096
Loppukoe
Ke 30.11.2016 klo 14.00-16.00, Päätalo A4
Uusintakuulustelu
Ma 19.12.2016 klo 10-14, Pinni B3107, ilmottauduttava sähköpostilla!
Harjoitukset 16 tuntia
Ryhmä 1
Ti 4.10.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 12-14, Päätalo C8
Poikkeukset:
25.10.2016 , Ei opetusta
Ryhmä 2
Ti 4.10.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B3110
Poikkeukset:
25.10.2016 , Ei opetusta
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot 30 t ja harjoitukset 16 t ja suoritus loppukuulustelulla.

Harjoitusryhmien ajat saattavat vielä muuttua, mikäli tarvetta ilmenee.

Aineopinnot [I Periodi]

Seminaari koostuu valmistavasta opetuksesta ja varsinaisista seminaarikerroista lokakuusta alkaen.

Seminaari kokoontuu aluksi VAIN torstaisin (ryhmä 1 Hakkarainen). Silloin jokaisen oletetaan olevan paikalla.

Tiistain ryhmä 2 (Keskinen) aloittaa vasta lokakuussa.

Filosofian tutkinto-ohjelman opiskelijoille pakollinen osa seminaaria on henkilökohtainen toisen kierroksen HOPS-keskustelu.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jani Hakkarainen, Vastaava opettaja
jani.hakkarainen[ät]tuni.fi
Opetus
15.9.2016 – 15.12.2016
Seminaari 24 tuntia
Ryhmä 1: Hakkarainen
To 15.9.2016 - 15.12.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B4118, 29.9. ja 13.10. ei ole opetusta.
Poikkeukset:
27.10.2016 klo 10 –12 , Pinni B3108
24.11.2016 klo 10 –12 , Pinni B4116
Ryhmä 2: Keskinen
Ti 25.10.2016 - 13.12.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni B4141
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssilla on läsnäolopakko, koska seminaariopetuksen tarkoituksena on esitelmöinnin ja opponoinnin lisäksi aktiivinen osallistuminen keskusteluun.

Leila Haaparanta, Vastaava opettaja
Opetus
13.9.2016 – 13.12.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 13.9.2016 - 13.12.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni A3111
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Työseminaari Humen teoksesta "Keskusteluja luonnollisesta uskonnosta" (N&N kirjat 2015).

Seminaarissa luetaan yhdessä kyseinen Humen uskonnonfilosofinen teos (alk. "Dialogues Concerning Natural Religion", 1779).

Seminaarissa jokainen opiskelija pitää alustuksen "Keskustelujen" jostakin osasta. Seminaarin aluksi opettaja johdattaa aiheeseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jani Hakkarainen, Vastaava opettaja
jani.hakkarainen[ät]tuni.fi
Opetus
14.10.2016 – 16.12.2016
Pienryhmäopetus 36 tuntia
Pe 21.10.2016 - 16.12.2016 viikoittain klo 12-16, Linna K110
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lauri Lahikainen, Vastaava opettaja
lauri.lahikainen[ät]tuni.fi
Opetus
7.9.2016 – 19.10.2016
Luento-opetus 14 tuntia
Ke 7.9.2016 - 19.10.2016 viikoittain klo 12-14, Päätalo A2B
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Kurssilla luodaan katsaus sosiaalisen ontologian kysymyksiin ja lähestymistapoihin. Kurssin päätteeksi ollaan käyty läpi jonkinlainen kartta joistakin peruspositioista ja -kysymyksistä.

Ensimmäisellä luennolla (4.10) tarkastellaan mitä on sosiaalinen ontologia filosofian osa-alueena, sekä tarkastellaan ontologista individualismia erona metodologisesta individualismista ja arvo-individualismista. Samoin tarkastellaan pluralismia: jos eri tieteiden (ja poliittisten ohjelmien) ontologiset oletukset koskien sosiaalista todellisuutta ovat ristiriitaisia, miten ristiriitaan pitäisi suhtautua? Lisäksi tarkastellaan kilpailevia "reaalisuuden" määritelmiä.

Seuraavilla kerroilla tarkasteltavia lähestymistapoja ovat (suluissa mainittu lukemisto saattaa muuttua kurssin edetessä): 

1. kollektiivisen intentionaalisuuden lähestymistapa: mitä on kollektiivinen intentionaalisuus ja ryhmätoiminta? Perustuuko institutionaalinen todellisuus kollektiiviseen hyväksyntään? (John Searle, Margaret Gilbert, Raimo  Tuomela). (11.10).

(+ mahdollisesti fenomenologia tästä erillisenä lähestymistapana: mitä on esireflektiivinen sosiaalisuus ja sosiaalisen maailman konstítuutio; Schmid).

2. analyyttisen metafysiikan näkökulma: mitä ovat konstituutio, perustaminen, emergenssi, reduktio ja kausaatio sosiaalisessa todellisuudessa? (Lynne Baker, David Hillel-Ruben, Brian Epstein). (25.10). 

3. peliteorian näkökulma: miten ajatus instituutioista peliteoreettisina tasapainotiloina liittyy ajatukseen instituutioista sääntöinä? (Hindriks & Guala) Mitä on kollektiivinen järkeily peliteoreettisessa mielessä? (Bacharach; Hakli, Miller & Tuomela) (1.11)

4. Kriittisen realismin lähestymistapa: onko sosiaalisilla rakenteilla kausaalista voimaa? (Margaret Archer, Dave Elder-Vass) (15.11).

5. Feminismi ja kriittinen rotuteoria: miten sukupuolet ja rodut ovat olemassa? (Sally Haslanger) (29.11)

6. Sosiaalisten käytäntöjen ja prosessien näkökulma: palautuvatko sekä toimijuus että rakenteet sosiaalisten käytöntöjen  "litteään" sosiaaliseen ontologiaan? (Ted Schatzki). + 7. Historiallinen ontologia: miten ihmisten käsityksistä riippuvaiset interaktiiviset luokat ovat olemassa? (Ian Hacking) 13.12.

8. Kriittinen teoria ja hegeliläiset ja marxilaiset lähestymistavat: yhteiskunnallinen kritiikki ja sosiaalinen ontologia (G. Lukacs). 20.12.

Jokaiselle kerralle moodlesta löytyy lisälukemista.

Ei siis tapaamisia 18.10, 8.11, 22.11 tai 6.12.

Seuraava vierailuluento englanniksi sisältyy kurssiin:

21.11. (Ma) 14-16 Pinni B 4141 José Noguera (Universitat Autònoma de Barcelona): Reductionism That Really Matters for Social Science

Lisäksi kiinnostuneille suositellaan luentoa:

6.10. klo 14-16 PinniB4141, Sonja Amadae (Helsinki): Computational Rationality and Rational Choice:  Denying Agentive Autonomy?

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Arto Laitinen, Vastaava opettaja
arto.laitinen[ät]tuni.fi
Opetus
4.10.2016 – 20.12.2016
Luento-opetus 20 tuntia
Ti 4.10.2016 - 20.12.2016 viikoittain klo 10-12, Päätalo A4
Poikkeukset:
18.10.2016 , Ei tapaamista
8.11.2016 , Ei tapaamista
22.11.2016 , ei tapaamista, ma 21.11 ylim.luento (Noguera)
6.12.2016 , ei tapaamista, itsenäisyyspäivä
Ma 21.11.2016 klo 16-18, Pinni B4141, 21.11. (Mon) José Noguera (Universitat Autònoma de Barcelona): Reductionism That Really Matters for Social Science
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

arto.laitinen@uta.fi

Tutkijaseminaarissa filosofian jatko-opiskelijat, henkilökunta sekä vierailevat luennoitsijat pitävät filosofisia esitelmiä / In the seminar, Tampere graduate students, faculty and external speakers give talks in philosophy. Seminaari kokoontuu seuraavan ohjelman mukaisesti/the program of the seminar is the following:

15.9. Mari Mikkola (Humboldt): Feminist Metaphysics and Philosophical Methodology

21.9. Graduate Seminar: Research Plans Session

29.9. Graduate Seminar Shorts: Jaana Virta (UTA), Renne Pesonen (UTA).

6.10. Sonja Amadae (Helsinki): Computational Rationality and Rational Choice:  Denying Agentive Autonomy?

27.10. Anik Waldow (Sydney): Descartes on Knowing and Experiencing the Self

3.11 Jan Forsman (Graduate Seminar, UTA): Deceiving Deity & External World - How Radical Was Descartes?

17.11. Antti Kauppinen (UTA):Preference, Commitment, and Personal Transformation

21.11. (Mon, 16-18, Pinni B3107) José Noguera (Universitat Autònoma de Barcelona): Reductionism That Really Matters for Social Science

24.11. Panu Raatikainen (UTA): Semantic Externalism

1.12. J.L. Austin ja puheteot (klo 10-15, A2a)

8.12. Heikki Ikäheimo (UNSW, Sydney): Intersubjective recognition and personhood as membership in the life-form of persons

15.12. Hanne Appelqvist, Jukka Mikkonen and Kalle Puolakka (Helsinki/Tampere): The Cognitive Relevance of Aesthetics

Kevät/Spring:

12.1.Paula Rauhala (Graduate Seminar): Marx in the East

19.1. Aino Lahdenranta (Jyväskylä): Adam Smith on virtuous action and the derivative value of character

26.1. NB 12-14! Tuomas Lepistö (Graduate Seminar): Reality and experience: new B-theoretical approaches to the justification of time experience.

2.2. Vesa Oittinen (Helsinki): Marx on Ideology

9.2. Tapio Santala +TBA (Graduate seminar): Research plan session

16.2. Anssi Korhonen (Helsinki): An almost unquenchable desire implanted in the human breast: Russell on truthmaking, falsemaking, and negative facts

23.2. Miika Kabata (Graduate seminar): The spectre unleashed: Friedman’s instrumentalism and the shadow of economics ideology

9.3. Petri Ylikoski (Helsinki): Behavioral Genetics and Social Science

16.3. Jaakko Hirvelä (Helsinki): Global Safety – How to Deal with Necessary Truths

23.3. A session on the methods of philosophy

30.3. Corrado Piroddi (Graduate seminar): TBA

6.4. Noora Tienaho (Graduate seminar): Rationality in electronic music – what would Adorno say?

20.4.  Risto Koskensilta (Graduate seminar): TBA

27.4. Markku Oksanen (UEF): On Environmental Human Rights

4.5. Juha Himanka (Tampere): Philosophy: Against Knowledge 

11.5. Jaakko Belt (Graduate Seminar): Description, Understanding, Critique. Husserl's Method(s) of Reflection.

18.5. Inkeri Koskinen (Helsinki): In defence of a contextual account of objectivity.

Wed 24.5. Matthew Slater Trust and Scientific Literacy, 2pm-4pm, PinniB4116

If you wish to be added to the list where papers are circulated, contact arto.laitinen@uta.fi

Arto Laitinen, Teacher responsible
arto.laitinen[ät]tuni.fi
Teaching
8-Sep-2016 – 25-May-2017
Seminar
Thu 8-Sep-2016 - 25-May-2017 weekly at 14-16, Pinni B4141
Periods: I II III IV
Language of instruction: English
Further information:

Seminaari on avoin myös perustutkinto-opiskelijoille. Kun seminaarissa on vierailijaesitelmöitsijä, sen jälkeen on vastaanotto filosofian kahvihuoneessa.

The seminar is open to everybody. When we have an external speaker, there is a reception in the common room.

In this text seminar we will go through Adam Smith's Theory of Moral Sentiments. The text is available in the moodle page, the password is Sentiments. (Check out also the course in moral psychology 26-29.9)

28.9. Introduction

12.10. Part I: Of the propriety of action 11-77

2.11. Part II: Of merit and demerit; or, of the objects of reward and punishment 78-127

16.11. Part III Of the foundation of our judgments concerning our own sentiments and conduct, and of the sense of duty 128-208

30.11. Part IV Of the effect of utility upon the sentiment of approbation & Part V Of the influence of custom and fashion upon the sentiments of moral approbation and disapprobation 209-247

7.12. Part VI Of the character of virtue 248-312

15.12. Part VI Of systems of moral philosophy 313-405 (NB: not 14.12).

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Arto Laitinen, Teacher responsible
arto.laitinen[ät]tuni.fi
Risto Heiskala, Teacher responsible
risto.heiskala[ät]tuni.fi
Turo-Kimmo Lehtonen, Teacher responsible
turo-kimmo.lehtonen[ät]tuni.fi
Teaching
28-Sep-2016 – 15-Dec-2016
Tutorials 14 hours
Wed 28-Sep-2016 - 7-Dec-2016 weekly at 16-18, Atalpa, seminaarihuone 208
Thu 15-Dec-2016 at 16-18, Atalpa 208
Periods: I II
Language of instruction: English
Further information:

Active participation in seminars, typically 3 ECTS, with extra reading 5 ECTS.

FILA7 Feminist Metaphysics and Epistemology

Mari Mikkola

mari.mikkola@hu-berlin.de

OUTLINE AND LEARNING OBJECTIVES

How might reason and knowledge be gendered? How might taking gender seriously shape the way we understand reality and how reality is constructed? This course examines these and related questions. Our focus will be on four specific sub-themes:

• Gender and the Construction of Reality

• Gender as an Object of Philosophical Examination

• Gender and Knowledge Seeking Practices

• Gender and Being a Knower

We will be reading some contemporary key texts by leading feminist philosophers that deal with these themes. The course focus will be on analytical feminist philosophy, which is a relatively new and novel area of philosophy.

The seminar has both topic specific and general philosophical objectives.

1. Topic specific objectives:

• To give participants an understanding of the central philosophical issues pertaining to feminist metaphysics and epistemology.

• To give participants a good acquaintance with some relevant key texts.

• To improve the participants' grasp of contemporary philosophical methods.

2. General philosophical objectives: The course aims to improve the participants’ skills in:

• Identifying in the literature arguments made and faithfully reconstructing them.

• Evaluating and critically discussing others’ arguments, thereby spotting and diagnosing the strengths/ weaknesses of those arguments.

• Demonstrating and effectively communicating (verbally and in writing) the diagnosed argumentative strengths/ weaknesses.

• Reflecting on how the diagnosed argumentative shortcomings might be revised in order to salvage/ improve the line of argument.

These aims will be achieved through: (a) in-class discussions, (b) careful reading of the materials for each session, (c) via independent work undertaken by the participants.

2. SCHEDULE and READINGS

1. Introduction to the course; Gender and Social Construction (13.9.16, 14-16)

Haslanger, S. (1995) ”Ontology and Social Construction”, in Philosophical Topics 23 (2): 95-125.

Further/ introductory texts:

• “Topics in Feminism”, “Analytic Feminism”, “Feminist Metaphysics” all in Stanford Encyclopedia of Philosophy(http://plato.stanford.edu/)

• Mikkola, M. “Analytic Feminism: A Brief Introduction” in Horvath, J. (ed.) Methods in Analytic Philosophy: A Contemporary Reader (London: Bloomsbury Publishing, forthcoming 2016).

• Witt, Charlotte (2002) ‘Feminist Metaphysics’, in A Mind of One’s Own, L. Antony and C. Witt (Hg.) (Boulder: Westview Press).

2. Gender as an Object of Philosophical Examination (13.9.16, 16-18)

• Haslanger, Sally (2000), ‘Gender and Race: (What) are They? (What) Do We Want Them To Be?’, Noûs, 34: 31-55.

Further/ introductory texts:

• “Feminist Perspectives on Sex and Gender”, in Stanford Encyclopedia of Philosophy.

• Witt, Charlotte (1995) ‘Anti-Essentialism in Feminist Theory’, Philosophical Topics, 23: 321-344.

• Grillo, Trina (2006) ‘Anti-Essentialism and Intersectionality’, in Theorizing Feminisms, S. Haslanger & E. Hackett (Hg.) (New York: Oxford University Press).

3. Gender and Knowledge Seeking Practices I (14.9.16, 12-14)

• Longino, H. (2002) “Essential Tensions-Phase two: Feminism, Philosophical and Social Studies of Knowledge”, in A Mind of One's Own. Feminist Essays on Reason and Objectivity, L. Antony and C. Witt (eds.), Boulder, CO: Westview Press, 2002.

4. Gender and Knowledge Seeking Practices II (14.9.16, 14-16)

• Anderson, E. (1995) “Knowledge, Human Interests, and Objectivity in Feminist Epistemology”, in Philosophical Topics 23 (2): 27-58.

Further/ introductory texts (for sessions 3 & 4):

• “Feminist Social Epistemology” and “Feminist Epistemology and Philosophy of Science”, both in Stanford Encyclopedia of Philosophy.

3

• Lloyd, Elizabeth (1993) ‘Pre-theoretical Assumptions in Evolutionary Explanations of Female Sexuality’, Philosophical Studies 69: 139-53.

• Hartsock, Nancy (1987) ‘The Feminist Standpoint’, in Feminism and Methodology, S. Harding (Hg.) (Bloomington: Indiana University Press).

• Anderson, Elizabeth (2009) ‘Feminist Epistemology: An Interpretation and a Defence’, in Feminist Theory, A. Cudd & R. Andreasen (Hg.) (Malden (MA):Blackwell).

5. Gender and Being a Knower (15.9.16, 12-14)

Fricker, M. (2006) “Powerlessness and Social Interpretation”, Episteme: A Journal of Social Epistemology 3 (1-2): 96-108.

Further/ introductory texts:

• Dotson, Kristie, 2011, “Tracking Epistemic Violence, Tracking Practices of Silencing”, Hypatia 26 (2): 236–257.

• Fricker, M (1999) “Epistemic Oppression and Epistemic Privilege”, Canadian Journal of Philosophy, Supplementary vol. 25: 191-210.

6. Feminist Metaphysics and ‘Mainstream’ Metaphysics

(15.9.16, 14-16. Research seminar in philosophy)

Mikkola, M. “Feminist Metaphysics as Non-Ideal Metaphysics” (draft)

Enrolment for University Studies

Please enrol in Moodle. Enrolment key is "gender". You should read the articles (from Moodle) before the course starts.

Mari Mikkola, Teacher responsible
Teaching
13-Sep-2016 – 15-Sep-2016
Lectures 12 hours
Tue 13-Sep-2016 at 14-18, Päätalo A4
Wed 14-Sep-2016 at 12-16, Päätalo C6
Thu 15-Sep-2016 at 12-14, Päätalo A4
Thu 15-Sep-2016 at 14-16, Pinni B4141, Research seminar in philosophy
Periods: I
Language of instruction: English
Further information:

Please enrol in Moodle. Enrolment key is "gender". You should have read the articles (especially for the first meeting) before the first meeting of the course!

https://learning2.uta.fi/course/view.php?id=9345

Join in moodle, enrolment key: "morals".

According to a crude but common picture of the human mind, it is divided into the two opposing faculties of Reason and Passion. Some, like Plato, are said to believe that morality is a matter of Reason, and others, like Hume, that morality is based on Passion. Recent work in psychology makes a related distinction between reflective and intuitive processes, and emphasizes the importance of the latter in moral thought. In this seminar, we explore some of the philosophical implications of the alleged primacy of affective processes, and the very notion of a division between Reason and Passion. Perhaps emotions and attitudes are not only causally significant, but in part constitutive of good moral thinking and morally significant relationships. We ask the following kind of questions: Is deliberation necessary for responding to reasons? Does reflective endorsement determine where our true self lies? What is the significance of reactive attitudes for morality? Do emotions constitute perceptions of value? Should people sometimes feel the negative other-directed emotions of anger, contempt, and disgust, or are they inherently morally problematic? How about the self-conscious emotions of pride and shame? We will make use of contemporary, historical, and empirical literature in exploring these topics.

 

This class is an advanced seminar, which means that all participants are expected to do the readings for each meeting in advance and be able to answer at least those questions about the texts that are distributed in advance. It will be very difficult to participate without reading at least the starred text for each class. The texts will be made available electronically.

 

WARNING: Reading and reflecting on the texts below may make you a morally better person.

 

Timetable                                                                                                                             Topics (roughly)

Mon 26-Sep-2016 at 12-16, Päätalo A2B        Deliberation and Moral Worth, Accountability

Tue 27-Sep-2016 at 14-18, Päätalo A4             Accountability (continued), Epistemology

Wed 28-Sep-2016 at 12-14, Pinni B4117         Anger

Wed 28-Sep-2016 at 14-16, Päätalo A2B        Contempt

Thu 29-Sep-2016 at 12-14, Päätalo A2B          Disgust

Fri 30-Sep-2016 at 10-14, Päätalo A2A            Pride and Shame

Syllabus

 

1. Deliberation, Desire and Moral Worth

 

•                          Twain, Huckleberry Finn (excerpt)

•                          Jonathan Haidt and Selin Kesebir (2010), ‘Morality’, focus on pp. 797-814.

•                          Nomy Arpaly and Timothy Schroeder (2012), ‘Deliberation and Acting for Reasons’

•                          *Nomy Arpaly and Timothy Schroeder (1999), ‘Praise, Blame, and the Whole Self’

 

Additional readings:

o                          Jonathan Evans and Keith Stanovich (2013), ‘Dual-Process Theories of Higher Cognition: Advancing the Debate’.

o                          Julia Markovits (2013), ‘Acting for the Right Reasons’.

 

2. Moral Emotions: Accountability

 

•                          Strawson, Peter (1962), ‘Freedom and Resentment’.

•                          *Brendan Dill and Stephen Darwall (2014), ‘Moral Psychology as Accountability’.

 

Additional readings:

o                          Smith, Adam, The Theory of Moral Sentiments (excerpt).

o                          R. Jay Wallace (1994), ‘Emotions, Expectations, and Responsibility’ (from Responsibility and the Moral Sentiments).

o                          Allais, Lucy (2008), ‘Wiping the Slate Clean: The Heart of Forgiveness’.

o                          C. Daniel Batson (2008), ‘Moral Masquarades: Experimental Exploration of the Nature of Moral Motivation’.

 

3. Moral Emotions: Epistemology

 

•                          *Christine Tappolet (2016), ‘Emotions and Perceptions’

•                          Jerome Dokic and Stephane Lemaire (2013), ‘Are Emotions Perceptions of Value?’

 

Additional readings:

o                          Peter Railton (2014), ‘The Affective Dog and Its Rational Tale’.

o                          Antti Kauppinen (2013), ‘A Humean Theory of Moral Intuition’.

o                          Sabine Döring (2015), ‘Why Recalcitrant Emotions Are Not Irrational’.

 

4. Anger

 

•                          Aristotle, Rhetoric (excerpt).

•                          Bishop Butler, ‘Upon Resentment’.

•                          Marilyn Frye (1983), ‘A Note on Anger’.

•                          Leonard Berkowitz and Eddie Harmon-Jones (2004), ‘Toward an Understanding of the Determinants of Anger’.

•                          *Martha Nussbaum, ‘Anger: Downranking, Weakness, Payback’

 

Additional readings:

o                          Seneca, On Anger (excerpt).

o                          Paul Rozin, Laura Lowery, Jonathan Haidt, and Sumio Imada (1999), ‘The CAD Triad Hypothesis: A Mapping Between Three Moral Emotions (Contempt, Anger, Disgust) and Three Moral Codes (Community, Autonomy, Divinity).

 

5. Contempt

 

•                          Michelle Mason (2003), ‘Contempt as a Moral Attitude’.

•                          *Macalester Bell (2013), ‘The Moral Value of Contempt’ (from Hard Feelings).

 

Additional readings:

o                          Ronald de Sousa (forthcoming), ‘Is Contempt Redeemable?’

 

 

6. Disgust

 

•                          Dan Kahan (1998), ‘The Anatomy of Disgust in Criminal Law’. [Note: contains graphic descriptions of sexual violence]

•                          *Martha Nussbaum (2004), ‘Disgust and Our Animal Bodies’ (from Hiding from Humanity).

 

Additional readings:

o                          Leon Kass (1997), ‘The Wisdom of Repugnance’.

o                          Daniel Kelly and Nicolae Morar (2014), ‘Against the Yuck Factor: On the Ideal Role of Disgust in Society’.

o                          John William Fischer (2016), ‘Disgust as Heuristic’.

 

7. Pride

 

•                          *Gabriele Taylor (1985), ‘Pride and Humility’ (from Pride, Shame, and Guilt).

•                          Jessica Tracy, Azim Shariff, and Joey Cheng (2010), ‘A Naturalist’s View of Pride’

•                          Jeremy Fischer (2012), ‘Feeling Proud and Being Proud’.

 

Additional readings:

o                          Aquinas, Summa Theologica II.II.162.

o                          David Hume, ‘Of Pride and Humility’ (from Treatise of Human Nature).

o                          Robert C. Roberts (2009), ‘The Vice of Pride’.

 

8. Shame

 

•                          June Tangney and Jessica Tracy (2013), ‘Self-Conscious Emotions’ (especially pp. 1–21).

•                          *David Velleman (2001), ‘The Genesis of Shame’.

 

Additional readings:

o                          Deborah Stipek (1983), ‘A Developmental Analysis of Pride and Shame’.

o                          Bernard Williams (1993), ‘Shame and Autonomy’ (from Shame and Necessity)

 

Enrolment for University Studies

Please enrol in Moodle. Enrolment key: "morals".

Antti Kauppinen, Teacher responsible
Teaching
26-Sep-2016 – 30-Sep-2016
Lectures 12 hours
Mon 26-Sep-2016 at 12-16, Päätalo A2B
Tue 27-Sep-2016 at 14-18, Päätalo A4
Wed 28-Sep-2016 at 12-14, Pinni B4117
Wed 28-Sep-2016 at 14-16, Päätalo A2B
Thu 29-Sep-2016 at 12-14, Päätalo A2B
Fri 30-Sep-2016 at 10-14, Päätalo A2A
Periods: I
Language of instruction: English
Further information:

 

Periodi (24.10.2016 - 16.12.2016)
Aineopinnot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Leila Haaparanta, Vastaava opettaja
Opetus
26.10.2016 – 7.12.2016
Pienryhmäopetus 21 tuntia
Ke 26.10.2016 - 7.12.2016 viikoittain klo 13-16, Pinni B4141
Periodit: II
Opetuskieli: suomi

FILA9 Republican Freedom in Political Philosophy

Fall 2016 Course (3-5 ECTS)

School of Social Sciences and Humanities, University of Tampere

Course Language: English

Coordinators

Jurgen De Wispelaere (jurgen.dewispelaere@gmail.com)

Arto Laitinen (arto.Laitinen@staff.uta.fi)

Outline

Individual and political freedom are two ideas of central importance in both historical and current political thought. Freedom forms a key part of the cannon of Liberalism (in all its guises) and is often explicitly associated in contemporary political theory with debates around Libertarianism, Classical Liberalism and Liberal-Egalitarianism. In this broad liberal tradition, individual freedom takes the form of non-interference: a free person is not obstructed in exercising a choice, and the more options a person has the more free she is. Similarly, political freedom is typically associated with consent to be governed: the only legitimate exercise of state power over citizens is that which is collectively authorised through a mechanism of consent (e.g., a democratic vote). The last two decades have witnessed an exercise in retrieval of (what some argue) to be an “older” tradition in which freedom also plays a key role — Republicanism. Republican political theory pitches itself against the liberal notion of freedom-as-noninterference and instead posits the concept of freedom-as-nondomination. On the republican understanding, a free agent is robustly protected by external (“alien”) control, whether potentially or actually exercised. Actual interference propounded by liberals is neither a necessary nor a sufficient condition to understanding agency freedom. Similarly, in terms of political freedom, republicans insist consent is neither a necessary nor a sufficient condition for evaluating the legitimate use of state power. Instead of consent, republicans focus on contestation as the key democratic principle. In this course we examine the republican idea of freedom-as-nondomination from both the individual and collective/political perspective, as well as examining its usefulness for public policy.

Course Schedule 15-Nov-2016 – 18-Nov-2016

* All lectures will take place in Linna K107, with exception of Thu 17/11 when we are in K106!

Tue 15-Nov-2016 at 12-14, Linna K107 Freedom as Nondomination

Tue 15-Nov-2016 at 14-16, Linna K107 Structural Domination

Wed 16-Nov-2016 at 10-12, Linna K107 Political Freedom and Democracy: Pettit

Wed 16-Nov-2016 at 12-14, Linna K107 Popular Sovereignty Revised?

Thu 17-Nov-2016 at 10-12, Linna K106 The Republican Critique of Capitalism

Fri 18-Nov-2016 at 10-12, Linna K107 Towards A Republic of Health?

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Jurgen De Wispelaere, Teacher responsible
jurgen.dewispelaere[ät]gmail.com
Arto Laitinen, Teacher responsible
arto.laitinen[ät]tuni.fi
Teaching
15-Nov-2016 – 18-Nov-2016
Lectures 12 hours
Tue 15-Nov-2016 at 12-14, Linna K107
Tue 15-Nov-2016 at 14-16, Linna K107
Wed 16-Nov-2016 at 10-12, Linna K107
Wed 16-Nov-2016 at 12-14, Linna K107
Thu 17-Nov-2016 at 10-12, Linna K106
Fri 18-Nov-2016 at 10-12, Linna K107
Periods: II
Language of instruction: English
Periodi (9.1.2017 - 5.3.2017)
Aineopinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Panu Raatikainen, Vastaava opettaja
panu.raatikainen[ät]tuni.fi
Opetus
10.1.2017 – 16.5.2017
Seminaari 24 tuntia
Ti 10.1.2017 - 16.5.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B4141
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Seminaarityön pituus n. 15 sivua

Seminaarissa on läsnäolopakko. Sallitusta poissaolomäärästä keskustellaan ensimmäisellä kerralla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Panu Raatikainen, Vastaava opettaja
panu.raatikainen[ät]tuni.fi
Opetus
11.1.2017 – 17.5.2017
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 11.1.2017 - 17.5.2017 viikoittain klo 14-16, Päätalo A32
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Leila Haaparanta, Vastaava opettaja
Opetus
24.1.2017 – 11.4.2017
Luento-opetus 22 tuntia
Ti 24.1.2017 - 11.4.2017 viikoittain klo 10-12, Päätalo A32
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Seminaarissa tutustutaan Gottlob Fregen 1910- ja 1920-luvun kirjoituksiin, Ludwig Wittgensteinin Tractatus-teokseen ja Edmund Husserlin "Karteesisiin mietiskelyihin". Käsiteltävät tekstit ovat Moodlessa seminaarin ensimmäisen kokoontumisen, 18.1., jälkeen. Ensimmäisellä tapaamiskerralla sovitaan alustusvuoroista. Seminaari kokoontuu tämän jälkeen neljä kertaa, 1.2., 8.2., 15.2. ja 22.2.

Leila Haaparanta, Vastaava opettaja
Opetus
18.1.2017 – 22.2.2017
Seminaari
Ke 18.1.2017 - 22.2.2017 viikoittain klo 13-16, Pinni B4141
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

A text seminar on Adam Smith's The Wealth of Nations.

5 min presentation:

25.1. Milka Hanhela

8.2. Joel Heikkilä

22.2. Thomas Appelby

8.3. Edoardo Tagliani

22.3. Luzie Vogt

5.4. Riitta Koivisto

19.4. Ville Tynkkynen

3.5. Francesca Villa

17.5. Daniel Sell

31.5.Patrik Nikanne

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Arto Laitinen, Teacher responsible
arto.laitinen[ät]tuni.fi
Risto Heiskala, Teacher responsible
risto.heiskala[ät]tuni.fi
Turo-Kimmo Lehtonen, Teacher responsible
turo-kimmo.lehtonen[ät]tuni.fi
Teaching
11-Jan-2017 – 31-May-2017
Tutorials 24 hours
Wed 11-Jan-2017 - 17-May-2017 every other week at 16-18, Atalpa, seminaarihuone 208
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

Active participation in seminars, typically 3 ECTS, with extra reading 5 ECTS.

Periodi (6.3.2017 - 28.5.2017)
Perusopinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Petri Räsänen, Vastaava opettaja
petri.rasanen[ät]tuni.fi
Opetus
10.3.2017 – 28.4.2017
Luento-opetus 24 tuntia
Pe 10.3.2017 - 7.4.2017 viikoittain klo 12-16, Pinni B1100
Pe 21.4.2017 klo 12-16, Pinni B1097
Pe 5.5.2017 klo 12-14, Pinni B1100, TENTTI
Pe 19.5.2017 klo 12-14, Linna, Väinö Linna -sali, TENTTI
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Luennot tallennetaan. Kurssi suoritetaan joko perinteisellä tai sähköisellä tentillä.

Aineopinnot [IV Periodi]

Kurssilla käydään läpi metaetiikan keskeiset kannat: esim. non-kognitivistinen ekspressivismi, virheteoria, konstruktivismi, realismi.

Arto Laitinen, Vastaava opettaja
arto.laitinen[ät]tuni.fi
Opetus
7.3.2017 – 23.5.2017
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 7.3.2017 - 9.5.2017 viikoittain klo 12-14, Päätalo A4
Poikkeukset:
18.4.2017 , Ei opetusta
Ti 16.5.2017 klo 12-14, Päätalo A3
Ti 23.5.2017 klo 12-14, Päätalo A2A
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Kurssilla paneudutaan taloustieteen rationaalisuuskäsitykseen sekä sen normatiivisiin ja poliittisiin sitoumuksiin. Taloustiede sitoutuu lähtökohdissaan metodologiseen individualismiin sekä ajatukseen hyödyn maksimoinnista yksilöllisten preferenssien puitteissa. Osaltaan tämä lähtökohta on poliittisesti neutraali mutta sitoutuminen markkinoiden tehokkuusoletukseen (kilpailullisten markkinoiden teorian puitteissa) ohjeistaa ymmärrystämme politiikan roolista ja merkityksestä yhteiskunnassa. Tämä näkyy esimerkiksi kaventuneena ymmärryksenä yksilön ja yhteisön suhteesta ja inhimillisen hyvinvoinnin luonteesta sekä vapauden ja demokratian kaltaisten poliittisten käsitteiden merkityksestä. Tältä vaikutusvaltaiselta osaltaan taloustiede onkin poliittista.

Kurssilla käydään läpi tutkimusartikkeleita ja -kirjallisuutta, esimerkiksi: Paul Weirich, ”Economic Rationality” (The Oxford Handbook of Rationality 2004), Cass R. Sunstein, Preferences and Politics (Philosophy and Public Affairs 20, 1991), osia Dani Rodrikin kirjasta Globalisaation Paradoksi (2016) ja joitakin tekstejä mannermaisemman poliittisen filosofian puolelta.

5 op:n suoritus koostuu kahdesta osa-alueesta: tekstialustuksesta ja esitelmästä. Alustusten tarkoituksena on muodostaa kattava ja tukeva käsitys kurssin aihepiiristä. Omissa esityksissä opiskelijat ottavat tarkasteltavaksi jonkin yksittäisen ongelman/väitteen ja argumentoivat näkökantansa puolesta.

Ma 13.2.2017 (klo 10–12, Pinni B3109) on kurssin kokoontumiskerta, jolloin luodaan katsaus käsiteltäviin teksteihin ja käydään läpi käytännön asiat. Alustukset alkavat noin kuukautta myöhemmin (ks.opetusajat).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Sähköpostitse: e.petri.rasanen@uta.fi

Petri Räsänen, Vastaava opettaja
petri.rasanen[ät]tuni.fi
Opetus
13.2.2017 – 4.5.2017
Pienryhmäopetus 32 tuntia
Ma 13.2.2017 klo 10-12, Pinni B3109
Ma 6.3.2017 - 27.3.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B3109
To 9.3.2017 - 30.3.2017 viikoittain klo 12-14, Linna K110
Ma 24.4.2017 klo 10-12, Pinni B3109
To 27.4.2017 - 4.5.2017 viikoittain klo 12-14, Linna K110
Ti 2.5.2017 klo 10-14, Pinni B3109
Ke 3.5.2017 klo 10-12, Pinni B3109
Ke 3.5.2017 klo 13-15, Pinni B3109
Ma 8.5.2017 klo 10-12, Pinni B3109
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Soveltuu myös filosofian jatko-opintojen suoritukseksi.

Muissa oppiaineissa suoritukset oppiaineen omien vaatimusten mukaan.

24 t luentoja ja osin seminaaria sekä lisälukemistoa, 3-5 op

Korvaa filosofian aine- tai syventäviä opintoja opintojaksoista FILS1 ja FILA3.

Esitiedoiksi suositellaan filosofian perusopintoja eikä aineopintojen jaksoista FILA2 (1900-luvun filosofia) ja FILA5 (filosofinen logiikka) liene ainakaan haittaa.

Yleiskuvaus: Semiotiikka on yksi 1900-luvun suurista ihmistieteellisistä yleisteorioista, jonka käsitteitä on käytetty laajalti eri tieteissä (erit. kielitiede, logiikka, yhteiskuntatieteet, psykologia, taiteen- ja kulttuurin tutkimus ja metafysiikka). Modernin semiotiikan perustajina voidaan pitää Charles S. Peirceä (1839-1914) ja Ferdinand de Saussurea (1857-1913), mutta heidän kovin eri perustoilta johdettuja ja eri asioita tavoittelevia semioottisia käsitteitään on usein käytetty varsin kevytmielisesti niitä sovellettaessa.

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa osallistujat erityisesti Peircen ja Saussuren semioottisiin peruskäsitteistöihin, joiden lähtökohtien, rajoitusten ja sovellusalojen ymmärtäminen (ja erottaminen toisistaan) on oleellista semioottisen terminologian käytön tai soveltamisen kannalta. Päähuomio on käsitteenmuodostuksessa, argumentaatiossa ja metodologisissa valinnoissa – miten (ja mistä) Peirce ja Saussure johtavat peruskäsitteensä ja niiden elementit ja mitä tästä seuraa niiden sisällölle ja sovellettavuudelle eri tieteissä. Kulttuurin ja taiteen tutkimusta ei käsitellä. Taustaksi käsitellään hieman Kantia sekä 1900-luvun analyyttisen kielelifilosofian ja logiikan intensio-ekstensio –erottelua (mm. Frege, Carnap, Quine, Hintikka). Jos ehditään, tarkastellaan myös uudempia semiotiikalle nykyään keskeisiä käsitteitä: Jakob von Uexküllin (1864-1944) biosemiotiikkaa (Bedeutungslehre), Göran Sonessonin (1951-) kognitiivista semiotiikkaa (Husserlin fenomenologialle pohjaava merkki- ja merkityskäsitys) sekä Jacques Derridan (1930-2004) grammatologian käsityksiä ”kirjoituksen” ensisijaisuudesta ja ”erojen leikistä”, joissa Derrida kombinoi ja dekonstuoi juuri Peirceltä, Saussurelta ja Husserlilta peräisin olevia semioottisia ideoita ja perspektiivejä.

Kurssin kulku: Perjantaisin 3 t luentoja ja mahdollisesti seminaaria, ensimmäistä kertaa lukuunottamatta joka kerralle luettavaa (jaetaan Moodlessa).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tommi Vehkavaara, Vastaava opettaja
tommi.vehkavaara[ät]tuni.fi
Opetus
17.3.2017 – 19.5.2017
Luento-opetus 24 tuntia
Pe 17.3.2017 - 12.5.2017 viikoittain klo 9.30-12, Pinni B3107
Poikkeukset:
24.3.2017 klo 9.30 –12 , Päätalo D14
21.4.2017 , Luento peruttu
12.5.2017 klo 8.30 –12 , 4 tunnin luento - aikaisempi aamu!
Tentti
Pe 19.5.2017 klo 10-12, Pinni B3109, Huom. paikka!
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kirjallisuutta:

John Deely: Basics of Semiotics (1990)

Jacques Derrida: Of Grammatology (1967)

Immanuel Kant: Puhtaan järjen kritiikki (2013, 1781/87)

Winfried Nöth: Handbook of Semiotics (1995)

Charles S. Peirce: Essential Peirce, vol. 2 (1998, 1893-1913)

Ferdinand de Saussure: Yleisen kielitieteen kurssi (2015, 1916)

Thomas A. Sebeok: Signs (1994)

Tom L. Short: Peirce’s theory of signs (2007)

Göran Sonesson: Pictorial concepts (1988)

Frederik Stjernfelt: Diagrammatology (2007)

Frederik Stjernfelt: Natural Propositions (2014)

Jakob von Uexküll: Theory of meaning (Bedeutungslehre, 1940, 1982)

Lukuseminaarikurssi Burgen Origins of Objectivity -teoksen pohjalta.

Antti Keskinen, Vastaava opettaja
Opetus
6.3.2017 – 21.4.2017
Seminaari 22 tuntia
Ma 6.3.2017 - 10.4.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni B4141
Pe 10.3.2017 - 21.4.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B4141
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ennen kurssia luetaan: Lin, P. 2012. Introduction to robot ethics, teoksesta Lin, P., Abney, K. & Bekey, G. A. (toim.) Robot Ethics: The Ethical and Social Implications of Robotics. Cambridge, MA: MIT Press, s. 3-15. (https://www.amazon.com/Robot-Ethics-Implications-Intelligent-Autonomous/dp/026252600X

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jaana Parviainen, Vastaava opettaja
jaana.parviainen[ät]tuni.fi
Jari Pirhonen, Vastaava opettaja
Opetus
6.3.2017 – 22.5.2017
Luento-opetus 20 tuntia
Ma 6.3.2017 - 13.3.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B4115
Ma 20.3.2017 - 22.5.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B3116
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Seminaarissa tutustutaan sellaisiin kielifilosofisiin aiheisiin ja näkemyksiin, joissa juridisilla ja moraalikäsitteillä on tärkeä asema. Tällaisia käsitteitä ovat esimerkiksi oikea ja väärä teko, rehellisyys, lupa, kielto, velvollisuus, tuomio, todistus, sitoumus, vastuu ja moite. Ensimmäinen tapaaminen on 8.3. Seminaarin 5 op:n suoritus sisältää alustuksen, esseen ja aktiivisen osallistumisen seminaari-istuntoihin.

Seuraavat tapaamiset ovat

15.3. Risto Koskensilta alustaa J.L. Austinista ja hänen kirjastaan "How to Do Things with Words" (suom. "Näin tehdään sanoilla"). Myös Jarkko Halkonen alustaa Austinista. Täksi kerraksi luetaan Moodlesta löytyvät otteet Austinin kirjasta sekä Marina Sbisàn artikkeli ”Act”.

ja

29.3. Aleksi Honkasalo alustaa Jennifer Saulin kirjan "Lying, Misleading and What is Said: An Exploration in Philosophy of Language and in Ethics" luvusta "Lying". Täksi kerraksi luetaan myös Stanford Encyclopedia of Philosophysta James E. Mahonin artikkeli "The Definition of Lying and Deception". Jennifer Saulin esittely löytyy täältä:

https://www.sheffield.ac.uk/philosophy/staff/profiles/saul

Muut tapaamiskerrat ovat 5.4., 12.4., 26.4. ja 3.5. Alustaa voi esimerkiksi Bob Brandomin inferentialismista, Sanford Goldbergin assertiota ja todistusta koskevasta teoriasta, Krista Lawlorin austinilaisesta vakuuttamisen teoriasta ja Saulin kirjan luvuista, joita ei käsitellä 29.3.

Leila Haaparanta, Vastaava opettaja
Opetus
8.3.2017 – 3.5.2017
Seminaari
Ke 8.3.2017 - 24.5.2017 viikoittain klo 13-16, Pinni B4141
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi