x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kansanterveystieteen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Kansanterveystieteen yhteiset opinnot

Harjoittelu

TERKAN5 Harjoittelu 10 op

Tutkielmaopinnot

TERKAN18 Pro gradu -seminaari 10 op

Terveystieteiden valinnaisina opintoina tarjottavat opinnot

TERVAL1 Terveysteknologia 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Kansanterveystieteen yhteiset opinnot

TERKAN2 Kansanterveystieteen käsitteitä ja teoreettisia kysymyksiä 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkimusmenetelmäopinnot

Tutkielmaopinnot

TERKAN18 Pro gradu -seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Terveystieteiden valinnaisina opintoina tarjottavat opinnot

TERVAL1 Terveysteknologia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERTIETO1 Terveystiedon perusteet 5 op
TERTIETO4 Terveystiedon sisällöt- Sähköinen tentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERTIETO5 Terveystiedon asiantuntijuus- Sähköinen tentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERVAL4 Vanheneminen sosiaalisena ilmiönä 4–6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
BIOMJ016 Biostatistiikka ja tilastollinen tietojenkäsittely 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

TERHOI9 Family perspectives in access to social and healthcare services 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Kansanterveystieteen yhteiset opinnot

Tutkimusmenetelmäopinnot

Vieraalla kielellä annettava opetus

TERKAN12 Evaluation of Projects and Programmes 3 op (Opetuskieli: englanti)

Tutkielmaopinnot

TERKAN18 Pro gradu -seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Terveystieteiden valinnaisina opintoina tarjottavat opinnot

TERTIETO4 Terveystiedon sisällöt- Sähköinen tentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERTIETO5 Terveystiedon asiantuntijuus- Sähköinen tentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERVAL4 Vanheneminen sosiaalisena ilmiönä 4–6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Kansanterveystieteen yhteiset opinnot

TERKAN1 Ajankohtaisia kansanterveyskysymyksiä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vaihtoehtoiset kansanterveystieteen opinnot

TERKAN6 Työ ja terveys 5 op

Tutkimusmenetelmäopinnot

TERKAN14 Rekisteritutkimukset 2 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

TERKAN12 Evaluation of Projects and Programmes 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Tutkielmaopinnot

TERKAN18 Pro gradu -seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Terveystieteiden valinnaisina opintoina tarjottavat opinnot

TERTIETO4 Terveystiedon sisällöt- Sähköinen tentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERTIETO5 Terveystiedon asiantuntijuus- Sähköinen tentti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERVAL4 Vanheneminen sosiaalisena ilmiönä 4–6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERVAL7 Terveyttä viestinnästä- viestintää terveydestä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

SOS10.10.1 Developing and evaluating health promotion interventions 2 op (Opetuskieli: englanti)