x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Terveystieteiden kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Terveystieteiden yhteiset opinnot

YKYYHT4A Johdatus etiikkaan 2 op

Perusopinnot kansanterveystieteeseen suuntautuville

TERKANP4 Väestön terveys 5 op

Aineopintoja hoitotieteen maisteriopintoihin suuntautuville

TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä 3 op
Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Terveystieteiden yhteiset opinnot

TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
YKYYHT4A Johdatus etiikkaan 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet, Seinäjoki 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot kansanterveystieteeseen suuntautuville

TERKANP6 Yhteisö, terveys ja sairaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Terveystieteiden yhteiset aineopinnot

TERA3 Terveyden edistämisen perusteet (hoitotiede), Seinäjoki 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari (hoitotiede), Seinäjoki 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopintoja hoitotieteen maisteriopintoihin suuntautuville

TERHOIA1 Johdatus hoitotieteeseen 5 op
TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERHOIA4 Johdatus hoitotieteelliseen tutkimukseen 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERHOIA6 Systemaattinen tiedonhaku hoitotieteessä 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä, Seinäjoki 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopintoja kansanterveystieteen maisteriopintoihin suuntautuville

TERKANA1 Epidemiologian perusteet 5 op
TERKANA4 Terveys ja talous 5 op

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Terveystieteiden yhteiset opinnot

TERY5B Filosofian työpaja 2 op

Perusopinnot kansanterveystieteeseen suuntautuville

TERKANP3 Terve ja sairas ihminen 5 op

Aineopintoja hoitotieteen maisteriopintoihin suuntautuville

Aineopintoja kansanterveystieteen maisteriopintoihin suuntautuville

Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Perusopinnot kansanterveystieteeseen suuntautuville

Aineopintoja hoitotieteen maisteriopintoihin suuntautuville

TERHOIA6 Systemaattinen tiedonhaku hoitotieteessä, Seinäjoki 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopintoja kansanterveystieteen maisteriopintoihin suuntautuville