x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kirjallisuustiede valinnaisina opintoina

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelman opinnot ovat avoimia myös muille opiskelijoille. Valinnaisina opintoina voi suorittaa perusopinnot 25 op, aineopinnot 35–45 op sekä kertomus- ja tekstiteorian tai Suomen kirjallisuuden syventävät opinnot 60 op. Mikäli opiskelija jatkaa aineopinnoista syventäviin opintoihin, aineopinnot suoritetaan 45 op:n laajuisina. Muussa tapauksessa aineopinnot suoritetaan 35 op:n laajuisina ilman tutkielmaopintoja.

Katso valinnaisten kokonaisuuksien kuvaukset opinto-oppaasta.

Kirjallisuustieteen verkkosivut: http://www.uta.fi/ltl/kir/

Henkilökunnan yhteystiedot ja vastaanottoajat ovat yksikön yhteystietosivulla.

Yliopistolla ei ole yhteisiä opetuksettomia viikkoja. Kirjallisuustieteessä ei ole opetusta viikoilla 43 ja 9.

Kurssien korvaavuudet
Kunkin kurssin tiedoissa luetellaan kaikki opetussuunnitelman jaksot, joiden suoritukseksi kurssi sopii. Listanäkymässä näistä jaksoista näkyy vain yksi. Muista siis tarkistaa korvaavuudet jokaisen kurssin tiedoista erikseen.

Avoimen yliopiston opetus:
Kurssilistassa on myös avoimen yliopiston (AYO) kursseja. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat ilmoittautua niille maksutta. Ilmoittautuminen tapahtuu NettiOpsun kautta.

Tenttiminen tutkinto-ohjelmassa
Suurimman osan opintojaksoista voi suorittaa myös kirjallisella tentillä yksikön yleisinä tenttipäivinä tai sähköisenä tenttinä. Tenttimistapa vaihtelee jaksoittain. Tenttikirjallisuus on tutkinto-ohjelman verkkosivulla. Katso jaksojen ja kokonaisuuksien vastuuhenkilöt tutkinto-ohjelman opetusohjelmasta.

Kokonaismerkinnät
Kokonaismerkinnän saa vastaanottoaikaan esittämällä opintorekisteriotteen tai lähettämällä vastuuhenkilölle sähköpostin, johon kokonaisuuteen kuuluvat jaksot on listattu.
Perusopinnot:Tarja-Liisa Hypén ja Lieven Ameel
Aineopinnot: Teemu Ikonen ja Maria Laakso

KIRA6 Valinnaisten opintojen proseminaarin suorittavat ne, jotka aikovat jatkaa syventäviin opintoihin tai joille kurssi on määrätty täydentäviksi opinnoiksi. Proseminaari suoritetaan osallistumalla tutkinto-opiskelijoiden jakson KIRA5 Proseminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte opetukseen. Opetustiedot ovat kandidaattiohjelman opetusohjelmassa. KIRA6-suoritukseen ei kirjoiteta kypsyysnäytettä eikä palauteta kandidaatintutkielmaa.

Syventävät opinnot
Valinnaisina opintoina voi opiskella myös kertomus- ja tekstinteorian tai Suomen kirjallisuuden  syventävät opinnot, ks. opinto-opas. Katso opetustarjonta maisteriopintojen opetusohjelmasta: kertomus- ja tekstiteoria ja Suomen kirjallisuus.

Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kelpoisuusvaatimukset ja opetettavan aineen opinnot on kuvattu yksikön verkkosivuilla. Opettavan aineen opintoihin kuuluu kirjallisuustieteen, suomen kielen sekä puheviestinnän opintoja.

Opetus syyslukukaudella 2016

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Aineopinnot

KIRA3G Antroposeeni suomalaisessa nykykirjallisuudessa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KTTS2B Ei-fiktiivisten tekstien kerronnallinen analyysi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3B Kärsimys kirjallisuudessa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4B Huumori, ironia, parodia ja satiiri kirjallisuudessa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta