x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Englannin kieli, kirjallisuus ja kääntäminen valinnaisina opintoina

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Valinnaisten opintojen lähtötasokoe

Englannin kielen kirjallisuuden ja kääntämisen valinnaisiin opintoihin valitaan opiskelijat lähtötasokokeen perusteella.

Lähtötasokoe järjestetään maanantaina 22.8. klo 10-12 salissa Pinni B 1100. Kokeeseen ei tarvitse ilmoittautua. Kokeessa valitaan valinnaisia opintoja suorittamaan enintään 25 opiskelijaa.

Opiskelija voidaan vapauttaa lähtötasokokeesta kahdella perusteella: 1. Hän olisi tullut valituksi viimeisimmässä englannin tutkinto-ohjelman valintakokeessa. 2. Hän on suorittanut englannin perusopintokokonaisuuden jossain toisessa suomalaisessa yliopistossa. Pyydä vapautuksesta merkintä tutkinto-ohjelman opintokoordinaattorilta, mielellään ennen lähtötasokoetta.

Uusien opiskelijoiden infotilaisuus

Tutkinto-ohjelman uusille opiskelijoille pidetään info- ja tervetulotilaisuus, jonka aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin tässä.

Kursseille ilmoittautuminen

Kursseille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti NettiOpsun kautta. Ilmoittautumiseen kannattaa käyttää opetusohjelmassa kurssin tiedoista löytyvää ilmoittautumispainiketta, sillä mahdollisista ilmoittautumiseen liittyvistä poikkeusjärjestelyistä ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Ilmoittautumisajat

Ilmoittautumisaika I. periodissa alkaville kursseille 15.-25.8.

Ilmoittautumisaika II. periodissa alkaville kursseille 10.-20.10.

Ilmoittautumisaika III. periodissa alkaville kursseille 5.-15.12.

Ilmoittautumisaika IV. periodissa alkaville kursseille 20.2.-2.3.

HUOM! Englannin kielen ja kirjallisuuden syventävien opintojen teemakursseille (ent. Options) on edellä mainituista poikkeavat ilmoittautumisajat. Teemakurssien ilmoittautumisesta on tarkempaa tietoa maisteriopintojen opetusohjelmassa.

Vaihtoehtoiset suoritusmuodot

Lisätietoa kirjatenteistä ja muista vaihtoehtoisista suoritusmuodoista.

Kurssien keskeyttäminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Ennakkotietoa opetusohjelmasta

Tutkinto-ohjelman verkkosivuilla on nähtävissä tietoa opetuksen suunnittelusta.

Ennen I periodin alkua annettava opetus:

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Perusopinnot

ENGP1 Structure of English I - Grammar I 3 op (Opetuskieli: englanti)
ENGP1 Structure of English I - Phonology and Pronunciation 2 op (Opetuskieli: englanti)
ENGP2 Writing the Nation 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGP9 Translators' Cultural Competencies 5 op (Opetuskieli: englanti)

Aineopinnot

ENGA4 Structure of English III: Grammar and Context 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA5 Linguistics II: Meaning and Discourse 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA8 Romanticism and Its Legacy 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA11 Translation II Finnish-English 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA12 Dialogitulkkaus 5 op
ENGA13 Business Writing 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA14 Transcreation 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA20 Presentation Skills 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Perusopinnot

ENGP1 Structure of English I - Grammar I 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP1 Structure of English I - Phonology and Pronunciation 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP2 Writing the Nation 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP3 Translation and Academic Writing - Introduction to Academic Writing 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP9 Translators' Cultural Competencies 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

ENGA4 Structure of English III: Grammar and Context 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA5 Linguistics II: Meaning and Discourse 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA8 Romanticism and Its Legacy 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA10 Käännösviestintä II englanti-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA11 Translation II Finnish-English 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA12 Dialogitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA13 Business Writing 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA14 Transcreation 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA20 Presentation Skills 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Aineopinnot

ENGA6 Variety in Present-day English 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA7 Postcolonial Literature 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA9 Literature and Change after 1900 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA11 Translation II (Finnish-English) 5 op (Opetuskieli: englanti)
ENGA12 Dialogitulkkaus 5 op
ENGA13 Business Writing 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Perusopinnot

ENGP4 Structure of English II - Grammar II 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP4 Structure of English II - Phonology and Pronunciation II 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP5 Linguistics I: Introduction to Basic Concepts 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP6 Literature and Society in Early Modern Britain 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP7 Käännösviestintä I - Käännösviestintä I suomi-englanti 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP8 Communication Skills in English - Academic Writing II 3 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGP8 Communication Skills in English - Speaking Practice 2 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

ENGA6 Variety in Present-day English 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA7 Postcolonial Literature 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA9 Literature and Change after 1900 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA10 Käännösviestintä II englanti-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA11 Translation II (Finnish-English) 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA12 Dialogitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
ENGA13 Business Writing 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta