x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Henkilökunnan yhteystiedot

Kurssien ilmoittautumisajat:

Ilmoittautumisaika I. periodissa alkaville kursseille 15.-25.8.

Ilmoittautumisaika II. periodissa alkaville kursseille 10.-20.10.

Ilmoittautumisaika III. periodissa alkaville kursseille 5.-15.12.

Ilmoittautumisaika IV. periodissa alkaville kursseille 20.2.-2.3.

Kirjatentit

Tarkempaa tietoa opintokokonaisuuden kirjatenteistä (esim. tenttikirjat ja -materiaalit) ja muista itsenäisistä suoritusmuodoista.

Kurssien keskeyttäminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Ennakkotietoa opetusohjelmasta

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen opintojen verkkosivuilla on nähtävissä tietoa opetuksen suunnittelusta.

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Syventävät opinnot

MVKS01 Käännöstieteellinen tutkimus ja metodit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS02 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Laki, hallinto, talouselämä, tekniikka, erikoisalat

MVKS24E Julkaisuun kääntäminen ja toimittaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS65 Kääntäjä moniosaajana 5 op (Opetuskieli: englanti)
MVKS18S Talouselämän käännösviestinnän seminaari suomi-saksa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS48/58 Monikieliset tekstikorpukset 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS18V Talouselämän käännösviestinnän seminaari suomi-venäjä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS15V Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari venäjä-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS17S Talouselämän käännösviestinnän seminaari saksa-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS54-56 Austerity Seminar - Book Translation Project 5–10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS21V Auktorisoitu kääntäminen III (suomi-venäjä) [Peruutettu] 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen

MVKS60 Johdatus kaunokirjalliseen kääntämiseen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS28 Image, Word and Sound: Introduction to Multimodality 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS32 Audiovisuaalisen kääntämisen seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS24E Julkaisuun kääntäminen ja toimittaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS34 Radiokääntäminen (venäjä) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tulkkausviestintä

MVKS42V Simultaanitulkkaus I venäjä-suomi-venäjä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS38 Tulkkauksen teoria 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS43 Tulkin puhe- ja analyysitaidot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS42E Simultaanitulkkaus I englanti-suomi-englanti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Syventävät opinnot

MVKS02 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS54-56 Editing Project 5 op (Opetuskieli: englanti)

Kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen

Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Syventävät opinnot

MVKS02 Tutkielmaseminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS54-56 Editing Project 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS05 Sosiaalisen median ja vuorovaikutteisen median perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Laki, hallinto, talouselämä, tekniikka, erikoisalat

MVKS10 Johdatus erikoisalojen käännösviestintään 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS57 Lain ja hallinnon tekstit ja niiden kääntäminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS23 Lokalisoinnin peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS26 Sanastotyö 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS13P Erikoisalojen käännösviestinnän seminaari ruotsi-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS15E Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari englanti-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS13E Tekniikan käännösviestinnän seminaari englanti-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS18E Talouselämän käännösviestinnän seminaari suomi-englanti 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS17P Tulkkausharjoitukset ru-su-ru/Tolkningsövningar sve-fi-sve 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS15R Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari ranska-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS18V Talouselämän käännösviestinnän seminaari suomi-venäjä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS15V Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari venäjä-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS21E Auktorisoitu kääntäminen III (suomi-englanti) [Peruttu] 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS16S Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari suomi-saksa [Peruttu] 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS20V Auktorisoitu kääntäminen II (venäjä-suomi) [Peruttu] 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen

MVKS29 Kaunokirjallisen kääntämisen peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS23 Lokalisoinnin peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Tulkkausviestintä

MVKS40E/S/V Oikeustulkkaus I (monikielinen) / MVKS62 Oikeustulkkaus II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS39E/S/V Asioimistulkkaus (monikielinen) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS64 Tulkin oikeustieto II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS44E/S/V Konsekutiivitulkkaus II (monikielinen) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS42S Simultaanitulkkaus I saksa-suomi-saksa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS41V Konsekutiivitulkkaus I venäjä-suomi-venäjä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta