x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kääntäjän suomen opinnot

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Kääntäjän suomen opinnot koostuvat kahdesta opintokokonaisuudesta, joista toinen suoritetaan kandidaattiohjelmassa (Kääntäjän suomen opinnot I) ja toinen maisteriopinnoissa (Kääntäjän suomen opinnot II). Opinnot on tarkoitettu opiskelijoille, jotka erikoistuvat kääntämiseen ja tulkkaukseen jossakin seuraavista tutkinto-ohjelmista:

  • Englannin kieli, kirjallisuus ja kääntäminen
  • Saksan kieli, kulttuuri ja kääntäminen
  • Venäjän kieli, kulttuuri ja kääntäminen
  • Pohjoismaiset kielet
  • Ranskan kieli

Kääntäjän suomen opinnot I -opintokokonaisuudesta vastaa lv. 2016-2017

yliopisto-opettaja Eliisa Pitkäsalo

Kääntäjän suomen opinnot II -opintokokonaisuudesta vastaa lv. 2016-2017

lehtori Sirkku Latomaa

työhuone: Pinni B 4094, puh. 050 318 0736, s-posti: etunimi.sukunimi@uta.fi

vastaanotto lukukauden aikana: ma klo 12.30-13.30

Kokonaismerkinnät opintokokonaisuuksista antaa opintokoordinaattori Aatu Lehtovaara.

Osan kokonaisuuksien opintojaksoista voi suorittaa myös itsenäisesti. Yleisiin tentteihin ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta ja sähköisiin tentteihin sähköisessä tenttipalvelussa.

Tarkempaa tietoa opintokokonaisuuden kirjatenteistä (esim. tenttikirjat ja -materiaalit) ja muista itsenäisistä suoritusmuodoista.

Kurssien keskeyttäminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Ennakkotietoa opetusohjelmasta

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen opintojen verkkosivuilla on nähtävissä tietoa opetuksen suunnittelusta.

Periodi (29.8.2016 - 23.10.2016)
Kääntäjän suomen opinnot I [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eliisa Pitkäsalo, Vastaava opettaja
Eliisa.Pitkasalo[ät]uta.fi
Opetus
20.9.2016 – 13.12.2016
Luento-opetus
Ti 20.9.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 8-10, Pinni B 3107
Ti 13.12.2016 klo 8-10, Pinni B 3107
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eliisa Pitkäsalo, Vastaava opettaja
Eliisa.Pitkasalo[ät]uta.fi
Opetus
29.8.2016 – 12.12.2016
Luento-opetus
Ma 29.8.2016 - 28.11.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni A 3107
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Kääntäjän suomen opinnot II [I Periodi]

Opintojaksossa perehdytään eri tekstilajien konventioihin ja tyyliin sekä harjoitellaan tekstien kirjoittamista ja muokkaamista. Opintojakson aikana harjoitellaan tekstien tekemistä kokonaisvaltaisena prosessina: kurssilla opiskellaan kirjoitusprosessin vaiheita, itsearviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista. Tekstien laatimisen tueksi tutustutaan tekstintutkimuksen osa-alueisiin opintojakson aikana luettavan kirjallisuuden avulla.

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sirkku Latomaa, Vastaava opettaja
Sirkku.Latomaa[ät]uta.fi
Hanna-Riikka Hodges, Vastaava opettaja
Hanna-Riikka.Hodges[ät]uta.fi
Opetus
2.9.2016 – 16.12.2016
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1
Pe 9.9.2016 - 16.12.2016 viikoittain klo 10-12, B4118
Poikkeukset:
7.10.2016 , ei opetusta
11.11.2016 , ei opetusta
Ryhmä 2
Ti 13.9.2016 - 13.12.2016 viikoittain klo 10-12, B4118
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssilla perehdytään aluksi tekstintarkistuksen apuvälineisiin ja tehdään tekstintarkistukseen liittyviä harjoituksia opettajan laatiman kurssimateriaalin pohjalta. Sen jälkeen tarkistetaan  todellisten toimeksiantojen pohjalta laajahkoja suomenkielisiä tekstejä. Lisäksi kurssilla tutustutaan tekstintarkistusta koskevaan tutkimukseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sirkku Latomaa, Vastaava opettaja
Sirkku.Latomaa[ät]uta.fi
Opetus
1.9.2016 – 15.12.2016
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1
To 8.9.2016 - 15.12.2016 viikoittain klo 10-12, B5005
Poikkeukset:
22.9.2016 klo 10 –12 , ML 7
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakson voi suorittaa myös itsenäisesti. Ota yhteyttä opettajaan saadaksesi ohjeet sitä varten.

Opintojakson aikana perehdytään käännössuomen tutkimukseen historiallisesta, sanastollisesta ja rakenteellisesta näkökulmasta. Kurssilla tarkastellaan suomennettua kauno- ja tietokirjallisuutta, uudelleensuomennoksia sekä suomentajia kielen kehittäjinä ja tiedon välittäjinä. Erityishuomiota saa nykyinen kasvava kirjoitetun ja puhutun kielen variaatio sekä monikielisyys ja sen merkitys suomentajan työssä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sirkku Latomaa, Vastaava opettaja
Sirkku.Latomaa[ät]uta.fi
Opetus
1.9.2016 – 15.12.2016
Luento-opetus
To 8.9.2016 - 15.12.2016 viikoittain klo 16-18, B1096
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakson voi suorittaa myös itsenäisesti. Ota yhteyttä opettajaan saadaksesi ohjeet sitä varten.

Opintojakson voi suorittaa kurssina, jonka toteuttaa suomen kielen tutkinto-ohjelma. Keväällä 2017 kurssivaihtoehtona on SUOA2 Kielen variaatio. Kurssille ilmoittaudutaan 1.12.2016–3.1.2017 (ks. edeltävä linkki). Kurssia opettaa yliopistonlehtori Liisa Mustanoja. Lisätietoja kurssin suorittamisesta antaa Sirkku Latomaa.

Vaihtoehtoisesti opintojakson voi suorittaa itsenäisesti: tenttinä, esseenä, harjoitustyönä tai näiden yhdistelmänä. Sirkku Latomaalta saa ohjeet itsenäistä suoritusta varten. Kirjallisuuslista on tässä.

Sirkku Latomaa, Vastaava opettaja
Sirkku.Latomaa[ät]uta.fi
Opetus
29.8.2016 – 31.5.2017
Luento-opetus
SUOA2 Kielen variaatio, luennot
Ke 11.1.2017 - 26.4.2017 viikoittain klo 10-12, B4113
Harjoitukset
SUOA2 Kielen variaatio, harjoitukset
Ke 8.3.2017 - 26.4.2017 joka toinen viikko klo 8-10, B4117
Kirjatentti
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (24.10.2016 - 16.12.2016)
Kääntäjän suomen opinnot I [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eliisa Pitkäsalo, Vastaava opettaja
Eliisa.Pitkasalo[ät]uta.fi
Opetus
24.10.2016 – 13.12.2016
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1
Ma 31.10.2016 - 12.12.2016 viikoittain klo 14-16, Päätalo C2
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Periodi (9.1.2017 - 5.3.2017)
Kääntäjän suomen opinnot I [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eliisa Pitkäsalo, Vastaava opettaja
Eliisa.Pitkasalo[ät]uta.fi
Taina Pitkänen, Vastaava opettaja
Taina.Pitkanen[ät]uta.fi
Opetus
17.1.2017 – 11.4.2017
Luento-opetus
Ti 17.1.2017 - 11.4.2017 viikoittain klo 8.30-10, Pinni B 4113
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eliisa Pitkäsalo, Vastaava opettaja
Eliisa.Pitkasalo[ät]uta.fi
Opetus
16.1.2017 – 13.3.2017
Luento-opetus
Ma 16.1.2017 - 27.2.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni A 2089
Ma 6.3.2017 - 13.3.2017 viikoittain klo 8.30-12, Pinni A 2089
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eliisa Pitkäsalo, Vastaava opettaja
Eliisa.Pitkasalo[ät]uta.fi
Opetus
9.1.2017 – 21.2.2017
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1
Ma 9.1.2017 - 20.2.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B 4118
Ryhmä 2
Ti 10.1.2017 - 21.2.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B 4031
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Kääntäjän suomen opinnot II [III Periodi]

Opintojaksossa perehdytään eri tekstilajien konventioihin ja tyyliin sekä harjoitellaan tekstien kirjoittamista ja muokkaamista. Opintojakson aikana harjoitellaan tekstien tekemistä kokonaisvaltaisena prosessina: kurssilla opiskellaan kirjoitusprosessin vaiheita, itsearviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista. Tekstien laatimisen tueksi tutustutaan tekstintutkimuksen osa-alueisiin opintojakson aikana luettavan kirjallisuuden avulla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna-Riikka Hodges, Vastaava opettaja
Hanna-Riikka.Hodges[ät]uta.fi
Opetus
17.1.2017 – 11.4.2017
Pienryhmäopetus
Ryhmä 3
Ti 17.1.2017 - 11.4.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B 4118
Poikkeukset:
28.2.2017 klo 10 –12 , ei opetusta
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssilla rikastutetaan opiskelijan kirjallista itseilmaisua usealla tavalla: tehdään luovuusharjoituksia sekä kehitetään havainnointi-, assosiointi- ja eläytymiskykyä. Kurssilla kirjoitetaan erityyppisiä kaunokirjallisia tekstejä ja harjoitellaan kaunokirjallisten tekstien arviointia ja tulkitsevaa lukemista. Kurssin aikana kirjoitetut tekstit muokataan ja viimeistellään lopputyöksi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kristiina Wallin, Vastaava opettaja
etunimi.sukunimi[ät]tpnet.fi
Opetus
9.1.2017 – 20.2.2017
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1
Ma 9.1.2017 - 6.2.2017 viikoittain klo 12-15, Päätalo C1
Ma 20.2.2017 klo 12-14, Päätalo C1
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Periodi (6.3.2017 - 28.5.2017)
Kääntäjän suomen opinnot II [IV Periodi]

Kurssilla perehdytään aluksi tekstintarkistuksen apuvälineisiin ja tehdään tekstintarkistukseen liittyviä harjoituksia opettajan laatiman kurssimateriaalin pohjalta. Sen jälkeen tarkistetaan  todellisten toimeksiantojen pohjalta laajahkoja suomenkielisiä tekstejä. Lisäksi kurssilla tutustutaan tekstintarkistusta koskevaan tutkimukseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sirkku Latomaa, Vastaava opettaja
Sirkku.Latomaa[ät]uta.fi
Opetus
6.3.2017 – 15.5.2017
Pienryhmäopetus
Ryhmä 2
Ma 6.3.2017 - 15.5.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B 4031
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakson voi suorittaa myös itsenäisesti. Ota yhteyttä opettajaan saadaksesi ohjeet sitä varten.