x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Espanjan kieli

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Avajaispäivänä 6.9.2016 ei järjestetä opetusta.

Lähtötasokoe

Espanjan kielen lähtötasokoe pidetään 24.8.2016 klo 12-14 Paavo Koli -salissa (PINNI A). Ilmoittautumiset sähköpostilla: fernandez.santisteban@uta.fi

Ota yhteyttä lehtori José Santistebaniin, jos aiot anoa vapautusta lähtötasokokeesta.

Vain vaihto-opiskelijat voivat mennä suoraan ilman lähtötasokoetta ensimmäiselle espanjan kielen tunnille, jossa opettaja arvioi opiskelijan lähtötason.

Ilmoittautuminen

Kaikille syksyn kursseille ilmoittaudutaan sähköisesti NettiOpsun kautta.

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Henkilökunta

Lehtori José Santisteban (fernandez.santisteban@uta.fi)
huone B 4044
puh. 050 318 1249
Vastaanotto: klo 14-15 maanantaisin


Kokonaismerkinnät

Perus- ja aineopintojen kokonaismerkinnät pyydetään sähköpostilla lehtori José Santistebanilta.

                                                                                 

   

Periodi (29.8.2016 - 23.10.2016)
Perusopinnot [I Periodi]

Lähtötasokokeessa mitataan opiskelijan kykyä ymmärtää kirjoitettua espanjan kieltä ja hänen omaa kirjallisen viestinnän taitoaan. Koe on yksikielinen ja se koostuu tekstin ymmärtämisosiosta, jota kommentoidaan espanjaksi, sanastoharjoituksista
(sananmuodostusta, semantiikkaa ja morfosyntaksia) sekä espanjan kielen tuottamista testaavista kirjoitustehtävistä.

Enrolment for University Studies

sähköpostitse:
fernandez.santisteban@uta.fi

Teaching
24-Aug-2016 – 24-Aug-2016
Exam 2 hours
Lähtötasokoe
Wed 24-Aug-2016 at 12-14, PINNI A Paavo Koli -sali
Periods: I
Language of instruction: Spanish
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Belén Rambla ja José Marquez, Teacher responsible
Teaching
8-Sep-2016 – 8-Dec-2016
Lectures 28 hours
Ryhmä 1
Thu 8-Sep-2016 - 8-Dec-2016 weekly at 12-14, B4116
Ryhmä 2
Wed 21-Sep-2016 - 14-Dec-2016 weekly at 10-12, RH D12 (Päätalo)
Periods: I II
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö. Opiskelija voidaan vapauttaa kurssin ensimmäisestä periodista, jos hän osoittaa omaavansa tarvittavan kielitaidon; hänen on kuitenkin osallistuttava toiseen periodiin.

Enrolment for University Studies


Enrolment time has expired
José Santisteban, Teacher responsible
Teaching
31-Aug-2016 – 7-Dec-2016
Lectures 28 hours
Ääntäminen
Wed 31-Aug-2016 - 12-Oct-2016 weekly at 12-14, B4123, I periodi: Ääntäminen ja II periodi Tekstin ymmärtäminen
Tekstin ymmärtäminen
Wed 26-Oct-2016 - 7-Dec-2016 weekly at 12-14, B4117
Periods: I II
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen ääntämisharjoituksiin ja ääntämiskoe. Osallistuminen opetukseen, kirjalliset harjoitukset ja kirjallinen kielitaitokoe.

Kurssilla käännetään yleisluontoisia suomenkielisiä tekstejä espanjaksi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
José Santisteban, Teacher responsible
Teaching
29-Aug-2016 – 5-Dec-2016
Lectures 28 hours
Mon 29-Aug-2016 - 5-Dec-2016 weekly at 12-14, B4117
Periods: I II
Language of instruction: Spanish

Perehtyminen espanjan kielen normatiiviseen kielioppiin, erityisesti morfologiaan.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
José Santisteban, Teacher responsible
Teaching
30-Aug-2016 – 13-Dec-2016
Lectures 28 hours
Tue 30-Aug-2016 - 13-Dec-2016 weekly at 14-16, B4117
Periods: I II
Language of instruction: Spanish

Kurssilla tutustutaan Espanjan kirjallisuuden tärkeimpiin virtauksiin aina 1900-lukuun asti sekä perehdytään viiteen kaunokirjalliseen teokseen

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
José Santisteban, Teacher responsible
Teaching
29-Aug-2016 – 5-Dec-2016
Lectures 28 hours
Mon 29-Aug-2016 - 5-Dec-2016 weekly at 10-12, B4118
Periods: I II
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee luetusta kirjasta tai kirjallinen koe.

Kurssilla tutustutaan Espanjan historiaan ja kulttuuriin

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
José Santisteban, Teacher responsible
Teaching
31-Aug-2016 – 12-Oct-2016
Lectures 14 hours
Wed 31-Aug-2016 - 12-Oct-2016 weekly at 14-16, B3113
Periods: I
Language of instruction: English
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee historiallisesta aiheesta tai kirjallinen koe. Luentokurssi ja esseen kirjoittaminen opiskelijan valitsemasta historian tai kulttuurin aiheesta.

Kurssilla tutustutaan espanjalaisen Amerikan kirjallisuuden tärkeimpiin virtauksiin

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
José Márquez, Teacher responsible
Teaching
30-Aug-2016 – 13-Dec-2016
Lectures 28 hours
Tue 30-Aug-2016 - 13-Dec-2016 weekly at 12-14, A2089
Periods: I II
Language of instruction: Spanish
Periodi (24.10.2016 - 16.12.2016)
Perusopinnot [II Periodi]

Espanjalaisen Amerikan historian ja kulttuurin tuntemus.

Enrolment for University Studies

Enrolment time has expired
José Santisteban, Teacher responsible
Teaching
19-Oct-2016 – 7-Dec-2016
Lectures 14 hours
Wed 26-Oct-2016 - 7-Dec-2016 weekly at 14-16, B3113
Periods: II
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee valitusta aiheesta tai kirjallinen koe. Luentokurssi ja esseen kirjoittaminen opiskelijan valitsemasta historian tai kulttuurin aiheesta.

Periodi (9.1.2017 - 5.3.2017)
Aineopinnot [III Periodi]

Keskustelu sovituista aiheista ja eri aiheiden esittäminen. Ohjattu keskustelu. Kirjoitetun kielen tuottamisen harjoituskurssi. Esitettyjen tekstien tarkastaminen sisällön ja kieliasun kannalta.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Belén Rambla, Teacher responsible
belen.ramblalop[ät]tuni.fi
Teaching
12-Jan-2017 – 27-Apr-2017
Group work 28 hours
Thu 12-Jan-2017 - 27-Apr-2017 weekly at 12-14, A 2089
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish

Kurssilla käsitellään verbien aikamuotojen käyttöä erilaisissa lauseissa ja perehdytään syntaksiin ja vaikeisiin rakenteisiin.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
José Santisteban Fernández, Teacher responsible
Teaching
10-Jan-2017 – 25-Apr-2017
Lectures 28 hours
Tue 10-Jan-2017 - 25-Apr-2017 weekly at 14-16, B 4115
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish

Kurssilla käännetään vaativia suomenkielisiä tekstejä espanjaksi tavoitteena tuottaa sanastollisesti ja kieliopillisesti korrektia kieltä.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
José Santisteban Fernández, Teacher responsible
Teaching
9-Jan-2017 – 24-Apr-2017
Lectures 28 hours
Mon 9-Jan-2017 - 24-Apr-2017 weekly at 12-14, B 4115
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish

Kurssilla tutustutaan Espanjan 1900-luvun kirjallisuuden tärkeimpiin virtauksiin sekä perehdytään kahteen kaunokirjalliseen teokseen.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
José Santisteban Fernández, Teacher responsible
Teaching
9-Jan-2017 – 24-Apr-2017
Lectures 28 hours
Mon 9-Jan-2017 - 24-Apr-2017 weekly at 10-12, B 4118
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe.

Kurssilla perehdytään Espanjan historiaan ja yhteiskuntaan 1900-luvun alusta meidän päiviimme.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
José Santisteban Fernández, Teacher responsible
Teaching
11-Jan-2017 – 26-Apr-2017
Lectures 28 hours
Wed 11-Jan-2017 - 26-Apr-2017 weekly at 12-14, B 4116
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe. Luentokurssi, johon kuuluu esseen kirjoittaminen jostakin yhteiskunnallisesta tai historiallisesta aiheesta.

Perehdytään espanjalaisen Amerikan kirjallisuuden historiaan, varsinkin nykyhistoriaan (1900-luku) ja analysoidaan merkittävimpiä teoksia.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Jose Marquez-Garrido, Teacher responsible
Teaching
10-Jan-2017 – 25-Apr-2017
Lectures 28 hours
Tue 10-Jan-2017 - 25-Apr-2017 weekly at 12-14, B 3113
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe.

Kurssilla perehdytään espanjalaisen Amerikan historiaan ja yhteiskuntaan 1900-luvun alusta meidän päiviimme.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Jose Marquez-Garrido, Teacher responsible
Teaching
11-Jan-2017 – 26-Apr-2017
Lectures 28 hours
Wed 11-Jan-2017 - 26-Apr-2017 weekly at 14-16, B 4116
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe. Luentokurssiin osallistuminen ja essee valitusta aiheesta, tai kertauskuulustelu.

Espanjan kielen kehityksen historia ja nykyisten kielialueiden taustat ja erityispirteet.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
José Santisteban Fernández, Teacher responsible
Teaching
12-Jan-2017 – 27-Apr-2017
Lectures 28 hours
Thu 12-Jan-2017 - 27-Apr-2017 weekly at 10-12, B 3112
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe.

Kurssilla perehdytään espanjan nykykielen rakenteeseen ja puhutun kielen ominaisuuksiin eri kielialueilla.

Espanjan kielen opetus vieraana kielenä, materiaalit ja erityisongelmat.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
José Santisteban Fernández, Teacher responsible
Teaching
11-Jan-2017 – 15-Mar-2017
Lectures 28 hours
Wed 11-Jan-2017 - 15-Mar-2017 weekly at 10-12, B 4118
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja esse tai kirjallinen koe.

José Santisteban Fernández, Vastaava opettaja
Periodit: III IV
Opetuskieli: espanja
Lisätiedot:

Tälle kurssille ei tarvitse ilmoittautua. Riittää, että olet ilmoittautunut ESPFA7 Nykyespanja ja espanja vieraana kielenä/Nyky- ja puhekieli -kurssille.