x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kieli valinnaisina opintoina

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

http://www.uta.fi/ltl/suomi/

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta ovat yksikön yhteystietosivulla.

Opiskelukäytännöistä ks. tutkinto-ohjelman opetusohjelman alkuteksti sekä tutkinto-ohjelman verkkosivut.

Suomen kieli valinnaisina opintoina
Suomen kielessä ei järjestetä lähtötasokoetta, vaan opinnot ovat avoimia myös muille opiskelijoille. Kursseille pääsy saattaa olla rajoitettua. Kursseille valitaan ensisijaisesti ne, joille opintojakso on pakollinen (tutkinto-ohjelman omat opiskelijat sekä aineenopettajakoulutuksen osallistuvat kirjallisuuden opiskelijat, joilla on optio tai suoritusoikeus pedagogisiin opintoihin). Loput paikat täytetään suoritettujen suomen kielen opintopisteiden mukaan ja tarvittaessa arpomalla.

Yliopistollinen suomen kielen opiskelu vaatii kykyä kielelliseen analyysiin sekä koulukieliopin oppisisältöjen tuntemusta (peruskoulun ja lukion opetussuunnitelman mukaisesti). Ennen opintojen aloittamista voi koulutietojen tueksi halutessaan tutustua johonkin suomen kielen peruskielioppiin, esim. Leino, Pirkko 1999. Suomen kielioppi. Otava tai Ikola, Osmo 2001. Nykysuomen opas. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 65.

Valinnaisina opintoina voi suorittaa perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, syventävät opinnot 60 op, suomi toisena ja vieraana kielenä -erikoistumiskokonaisuuden tai työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumiskokonaisuuden. Erikoistumiskokonaisuuksien opintojaksoille on muutamia paikkoja muille kuin suomen kielen omille opiskelijoille. S2-opinnot ovat suoritettavissa kokonaan kevätlukukaudella 2017. Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin kokonaisuus jatkuu edelliseltä lukuvuodelta. Huomaa kokonaisuuksien jaksojen edeltävyyssäännöt!

Suomen kielen opinnot aloitetaan jaksosta SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi, joka tulee suorittaa ennen muita perusopintojen jaksoja (poikkeuksena VIROP1 Viron peruskurssi, joka on kaikille vapaita opintoja). Lukuvuonna 2016-2017 jakson SUOP3 Kielen- ja tekstinhuolto voi myös suorittaa samanaikaisesti SUOP1:n kanssa. Perusopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi tulee suorittaa yksikön yhteisistä opinnoista opintojakso LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet.

Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kelpoisuusvaatimukset ja opetettavan aineen opinnot on kuvattu yksikön verkkosivuilla. Opettavan aineen opintoihin kuuluu kirjallisuustieteen, suomen kielen sekä puheviestinnän opintoja.

Periodi (29.8.2016 - 23.10.2016)
Yksikön yhteiset opinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Michael O'Dell, Vastaava opettaja
Opetus
2.9.2016 – 9.12.2016
Luento-opetus
Pe 2.9.2016 - 9.12.2016 viikoittain klo 9-11, Väinö Linna -sali, Linna
Pe 16.12.2016 klo 9-11, Väinö Linna -sali, TENTTI
Ke 11.1.2017 klo 16-18, Pinni B 4115, UUSINTATENTTI
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Urho Määttä, Vastaava opettaja
Opetus
1.9.2016 – 8.12.2016
Luento-opetus
To 1.9.2016 - 8.12.2016 viikoittain klo 12-14, Päätalo D10b
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [I Periodi]

Opetus ti 12-14 ja to 10-12. Kaksi ryhmää; ryhmäjako lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ilmoittautumisen päätyttyä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Klaus Laalo, Vastaava opettaja
Klaus.Laalo[ät]uta.fi
Taina Pitkänen, Vastaava opettaja
Taina.Pitkanen[ät]uta.fi
Mikko Heikkilä, Opettaja
Mikko.K.Heikkila[ät]uta.fi
Opetus
30.8.2016 – 15.12.2016
Luento-opetus
Ryhmä 1 (Laalo ja Heikkilä)
Ti 30.8.2016 klo 12-14, Päätalo D11
To 8.9.2016 - 1.12.2016 viikoittain klo 10-12, Päätalo A3, paitsi 3.11. Virta 109
Ti 13.9.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni A1081
To 8.12.2016 klo 10-12, Päätalo D10B, tentti
Ke 14.12.2016 klo 12-14, Pinni B4113, tentin palautus ja kertaus
To 15.12.2016 klo 10-12, Päätalo D10B, uusintatentti
Ryhmä 2 (Pitkänen ja Heikkilä)
Ti 30.8.2016 klo 12-14, Päätalo D11
To 8.9.2016 - 1.12.2016 viikoittain klo 10-12, Päätalo D13, paitsi 3.11. Pinni A1081
Ti 13.9.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 12-14, Päätalo A2A
To 8.12.2016 klo 10-12, Päätalo D10B, tentti
Ti 13.12.2016 klo 12-14, Pinni A1081, tentin palautus ja kertaus
To 15.12.2016 klo 10-12, Päätalo D10B, uusintatentti
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Ryhmät on tarkoitettu sekä suomen tutkinto-ohjelman omille että muille opiskelijoille. Kurssille pääsyn edellytyksenä on, että SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi suoritetaan vähintään samanaikaisesti.

Ryhmiä on yhdistetty, tarkista tilatiedot!

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna-Riikka Hodges, Vastaava opettaja
Hanna-Riikka.Hodges[ät]uta.fi
Opetus
5.9.2016 – 5.12.2016
Pienryhmäopetus
Ryhmät 1 & 2
Ma 5.9.2016 - 5.12.2016 viikoittain klo 10-12, Päätalo D14, ei opetusta 17.10.
Ryhmät 3 & 4
Ma 5.9.2016 - 5.12.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni A3107, poikkeukset: 10.10. Linna K109, 24.10. Päätalo C5, 28.11. Pinni B0039, ei opetusta 17.10.
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Jaksosta järjestetään kaksi ryhmää syksyllä ja yksi keväällä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kairi-Liis Rodima-Takala, Vastaava opettaja
Kairi-Liis.Rodima-Takala[ät]uta.fi
Opetus
29.8.2016 – 8.12.2016
Luento-opetus
Ryhmä 1
Ma 29.8.2016 - 5.12.2016 viikoittain klo 14-16, PinniA3111
Ke 31.8.2016 - 7.12.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111, paitsi 7.9. Päätalo A2B
Ryhmä 2
Ti 30.8.2016 klo 10-12, Pinni A3111
To 1.9.2016 - 8.12.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B4113
Ti 13.9.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Ti 13.12.2016 klo 10-12, Pinni A3111
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mikko Heikkilä, Vastaava opettaja
Mikko.K.Heikkila[ät]uta.fi
Opetus
31.8.2016 – 14.12.2016
Luento-opetus
Ke 31.8.2016 - 14.12.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni A1081, paitsi 7.9. Linna K113
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Suvi Honkanen, Vastaava opettaja
Niina Lilja, Vastaava opettaja
Niina.Lilja[ät]uta.fi
Opetus
7.9.2016 – 14.12.2016
Luento-opetus
Ke 7.9.2016 - 14.12.2016 viikoittain klo 10-12, Linna K113
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Klaus Laalo, Vastaava opettaja
Klaus.Laalo[ät]uta.fi
Opetus
7.9.2016 – 14.12.2016
Luento-opetus
Ke 7.9.2016 - 14.12.2016 viikoittain klo 14-16, Linna K108, paitsi 28.9. Päätalo C7 ja 2.11. Pinni B4116
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anneli Pajunen, Vastaava opettaja
Anneli.Pajunen[ät]uta.fi
Opetus
13.9.2016 – 13.12.2016
Harjoitukset
Ti 13.9.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B ML 40
Ti 13.12.2016 klo 10-12, Pinni B ML40
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Syventävät opinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Antti Leino, Vastaava opettaja
Unni-Paiva.Leino[ät]uta.fi
Opetus
30.8.2016 – 13.12.2016
Luento-opetus
Ti 30.8.2016 klo 12-14, Linna K108
Ti 13.9.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 12-14, Linna K108
Ti 13.12.2016 klo 12-14, Linna K108
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Ryhmät jatkavat keväältä. Myös uusia opiskelijoita otetaan mukaan. Uudet ryhmiin haluavat voivat ilmoittautua suoraan opettajalle.

Antti Leino, Vastaava opettaja
Unni-Paiva.Leino[ät]uta.fi
Anneli Pajunen, Vastaava opettaja
Anneli.Pajunen[ät]uta.fi
Opetus
29.8.2016 – 14.12.2016
Seminaari
Ryhmä 1 (Leino)
Ma 29.8.2016 - 12.12.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B4032
Ryhmä 2 (Pajunen)
Ke 31.8.2016 - 14.12.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B4032
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Klaus Laalo, Vastaava opettaja
Klaus.Laalo[ät]uta.fi
Opetus
7.9.2016 – 14.12.2016
Luento-opetus
Ke 7.9.2016 - 14.12.2016 viikoittain klo 14-16, Linna K108, paitsi 28.9. Päätalo C7 ja 2.11. Pinni B4116
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anneli Pajunen, Vastaava opettaja
Anneli.Pajunen[ät]uta.fi
Opetus
13.9.2016 – 13.12.2016
Harjoitukset
Ti 13.9.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B ML 40
Ti 13.12.2016 klo 10-12, Pinni B ML40
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Jakso kuuluu kokonaisuuteen Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin erikoistumisopinnot.

Edeltävät opinnot: SUOT1 Työelämän tekstitaidot tulee olla tehtynä ja SUOT2 Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin syventävä jakso I suoritetaan vähintään samanaikaisesti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Suvi Honkanen, Vastaava opettaja
Opetus
13.9.2016 – 13.12.2016
Seminaari
Ti 13.9.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B0039
Ti 13.12.2016 klo 10-12, Pinni B0039
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumiskokonaisuus [I Periodi]

Jakso kuuluu kokonaisuuteen Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin erikoistumisopinnot.

Edeltävät opinnot: SUOT1 Työelämän tekstitaidot tulee olla tehtynä ja SUOT2 Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin syventävä jakso I suoritetaan vähintään samanaikaisesti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Suvi Honkanen, Vastaava opettaja
Opetus
13.9.2016 – 13.12.2016
Seminaari
Ti 13.9.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B0039
Ti 13.12.2016 klo 10-12, Pinni B0039
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Periodi (9.1.2017 - 5.3.2017)
Yksikön yhteiset opinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Michael O'Dell, Vastaava opettaja
Opetus
13.1.2017 – 5.5.2017
Luento-opetus
Pe 13.1.2017 - 5.5.2017 viikoittain klo 9-11, Pinni B 1096, (ei 20.1.2017, ei 24.3.2017)
Pe 12.5.2017 klo 9-11, Pinni B 1096, TENTTI
Pe 26.5.2017 klo 10-12, Pinni B 4117, UUSINTATENTTI
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Urho Määttä, Vastaava opettaja
Opetus
12.1.2017 – 4.5.2017
Luento-opetus
To 12.1.2017 klo 10-12, Päätalo D11
To 19.1.2017 - 4.5.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B1096
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Olli Kuparinen, Vastaava opettaja
Olli.Kuparinen[ät]uta.fi
Opetus
17.1.2017 – 4.5.2017
Luento-opetus
Ti 17.1.2017 - 2.5.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni A1081
To 16.2.2017 - 4.5.2017 viikoittain klo 12-14, Paavo Koli -sali, Pinni A
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Edellytykset: SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi.

Ennen kurssin alkua tulee olla suoritettuna SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Antti Leino, Vastaava opettaja
Unni-Paiva.Leino[ät]uta.fi
Opetus
12.1.2017 – 27.4.2017
Luento-opetus
To 12.1.2017 - 27.4.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni A1081
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vastaa edellisen opetussuunnitelman jaksoa SUOA4 Merkitys, joten jakson voi suorittaa myös osaksi aineopintoja (jos perusopinnoissa on jo kurssi SUOP4 Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia). Ks. suomen kielen siirtymäsäännöt ja vastaavuustaulukot.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kairi-Liis Rodima-Takala, Vastaava opettaja
Kairi-Liis.Rodima-Takala[ät]uta.fi
Opetus
9.1.2017 – 4.5.2017
Luento-opetus
Ma 9.1.2017 - 24.4.2017 viikoittain klo 14-16, Linna K113
To 12.1.2017 - 4.5.2017 viikoittain klo 14-16, Linna K113
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Liisa Mustanoja, Vastaava opettaja
Liisa.Mustanoja[ät]uta.fi
Opetus
18.1.2017 – 26.4.2017
Luento-opetus
Ke 18.1.2017 - 26.4.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B4113
Harjoitukset
Ke 8.3.2017 - 26.4.2017 viikoittain klo 8-10, Pinni B4117, harjoitukset kahdelle ryhmälle, kummallekin kolme kertaa
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Myös suomen opinnot tänä lukuvuonna aloittaneet voivat osallistua. SUOP1 tulee olla suoritettu.

Luennot ja harjoitustyö.

Vastaa edellisen opetussuunnitelman jaksoa SUOP4 Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia, joten jakson voi suorittaa myös osaksi perusopintoja (jos perusopinnot on aloitettu ennen vuotta 2015). Ks. suomen kielen siirtymäsäännöt ja vastaavuustaulukot.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mikko Heikkilä, Vastaava opettaja
Mikko.K.Heikkila[ät]uta.fi
Opetus
12.1.2017 – 27.4.2017
Luento-opetus
To 12.1.2017 - 27.4.2017 viikoittain klo 14-16, Pinnin B3116
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Klaus Laalo, Vastaava opettaja
Klaus.Laalo[ät]uta.fi
Opetus
11.1.2017 – 26.4.2017
Luento-opetus
Ke 11.1.2017 - 26.4.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B3107
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Tekstin koherenssi on monikerroksinen ilmiö, johon törmää niin kirjoittamisen opetuksessa, tekstien ja kielitaidon arvioinnissa kuin tekstinhuollossakin. Se liittyy tekstin ymmärrettävyyteen ja sujuvuuteen – kirjoittajan ja lukijan vuorovaikutukseen.

Kurssilla syvennyttään syntaksin ja tekstin rajapintaan luentojen, lukemiston ja harjoitusten avulla.  Koherenssin muodostumista käsitellään kurssilla ennen kaikkea kirjoittajan ja lukijan näkökulmasta, mutta myös tekstin kokonaisrakenteen kannalta. Pääpaino on lausetason syntaktisissa ja pragma-semanttisissa ilmiöissä (esim. informaatiorakenne, agentiivisuus, referenssi ja koheesio).

Suoritustapa

Kurssisuoritus on kolmiosainen. Ensimmäinen osa on ennakkotehtävä, joka tehdään itsenäisesti ja palautetaan kurssin Moodle-alueelle ennen kurssin alkua. Luento-osuuden lomassa luetaan kirjallisuutta, keskustellaan ja tehdään pieniä harjoitustehtäviä. Kurssin lopuksi osallistujat kirjoittavat annetun aineiston ja kurssilla opitun pohjalta pohtivan esseen.

  • kurssille valituilla aikaa tehdä ennakkotehtävää viikot 2 ja 3, opetus alkaa viikolla 5.
  • luento 1 x viikko, viikoilla 5-8; 10–14, 17

Arviointi perustuu luennoilla ja kotitöinä tehtyihin harjoituksiin ja loppuesseeseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kirsi Sandberg, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2017 – 25.4.2017
Luento-opetus
Ti 31.1.2017 - 21.2.2017 viikoittain klo 8-10, Pinni B0039
Ti 7.3.2017 - 4.4.2017 viikoittain klo 8-10, Pinni B0039
Ti 25.4.2017 klo 8-10, Pinni B0039
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Edeltävät opinnot (pakolliset)

SUOP2 Syntaksi, 5 op

SUOP4 Merkitys, 5 op

Edeltävät opinnot (suositeltava)

SUOA3 Teksti, keskustelu ja vuorovaikutus 5 op

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Unni-Päivä Leino, Vastaava opettaja
Unni-Paiva.Leino[ät]uta.fi
Opetus
12.1.2017 – 27.4.2017
Luento-opetus
To 12.1.2017 - 27.4.2017 viikoittain klo 12-14, Linna K108
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat  kielitieteellisen genretutkimuksen teoreettisiin ja menetelmällisiin lähtökohtiin ja genretutkimuksen koulukuntiin, perehtyä  ajankohtaiseen fennistiseen, pohjoismaiseen ja kansainväliseen genretutkimukseen sekä pohtia genretutkimuksen sovellusmahdollisuuksia esimerkiksi opetuksen tai työelämäviestinnän tarpeisiin. Kurssin aikana myös harjoitellaan genreaiheisen tutkimuksen tekemistä ja tutkimustiedon soveltamista.

Kurssi käy suoritukseksi suomen kielen syventäviin opintoihin, suomen kielen aineopintoihin tai pohjoismaisten kielten syventäviin opintoihin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Suvi Honkanen, Vastaava opettaja
Mona Forsskåhl, Vastaava opettaja
Opetus
11.1.2017 – 26.4.2017
Luento-opetus
Ke 11.1.2017 - 26.4.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjetutkimuksen kurssilla toteutetaan opettajan johdolla oma pienoistutkimus ja harjoitellaan tieteellisen artikkelin kirjoittamista ja artikkelikokoelman toimittamista. Kurssi on tarkoitettu syventävien opintojen vaiheessa oleville opiskelijoille. Kurssi sopii jatkoksi keväällä 2016 järjestetylle kurssille SUOA6 Puhutun ja kirjoitetun kielen rajapinnassa: kirjoittajan murretaustan heijastuminen sota-ajan kirjeissä. Mukaan voivat kuitenkin hyvin tulla myös sellaiset opiskelijat, joilla ei ole aiempaa kokemusta kirjetutkimuksesta.

Tutkimusaineistona käytetään Tampereen yliopiston Kansanperinteen arkiston sota-aikaisten kirjeiden kokoelmaa. Tarkastelu kohdistetaan ensisijaisesti sellaiseen puolisoiden tai perheenjäsenten väliseen kirjeenvaihtoon, jossa molempien osapuolten kirjeitä on säilynyt. Näistä on mahdollista tarkastella esimerkiksi kirjeitse käytävän keskustelun erityispiirteitä, perhekunta- tai yksilökohtaisia ilmaisutapoja, tunteista kirjoittamista tai kirjoitustaitojen kehittymistä kirjeenvaihdon myötä. Myös muut, opiskelijoiden omia kiinnostuksen kohteita mukailevat aineisto- ja aiherajaukset ovat mahdollisia.

Artikkelipraktikumissa harjoitellaan kielen asiantuntijan työelämätaitoja: tieteellistä kirjoittamista, toisten tekstien toimittamista ja vertaisarviointia. Kurssin aiheesta on mahdollista jatkaa gradutyöskentelyyn. Kurssisuoritus on 5 op:n laajuinen, ja kurssin hyväksytysti suorittaneet opiskelijat saavat työskentelystään opettajalta erillisen todistuksen. Valmis artikkelikokoelma pyritään julkaisemaan yksikön sähköisessä B-julkaisusarjassa, eli praktikumin suorittaneet opiskelijat saisivat näin julkaistua tieteellisen artikkelin.

Suoritustapa:

Kurssi on praktikum-muotoinen, eli se yhdistelee erilaisia toimintamalleja. Kurssi sisältää mm. tiedonetsintää, arkistotyöskentelyä, harjoituksia ja itsenäistä kirjoitustyötä sekä toisten kirjoittamien artikkeleiden vertaisarviointia.

Kurssilla perehdytään yhdessä kirjetutkimuksen teoriaan ja kirjeistä tehtyihin tutkimuksiin. Opiskelijat tutustuvat alalta tehtyihin tutkimusartikkeleihin ja esittelevät niitä ryhmälle.

Aineiston parissa työskentelyä harjoitellaan Kansanperinteen arkiston sota-aikaiseen, käsin kirjoitetun kirjekokoelman parissa. Kukin opiskelija kokoaa omaa tutkimustaan varten pienen kirjeaineiston (10–20 kirjettä): etsii kirjeet arkistosta opettajan ja arkistovirkailijoiden avustamana ja siirtää ne yhdessä sovittuja kirjaamisperusteita noudattaen tietokonemuotoon. Näin tuotettua kirjeaineistoa käytetään kurssilla tehtävien pienoistutkimusten lähdeaineistona.

Opiskelijat valitsevat opettajan avustamina itseään kiinnostavan tutkimuksen kohteen ja selvittävät valittua aihetta sekä teoreettisesti että kootun kirjeaineiston valossa. Kukin kurssilainen kirjoittaa kurssin aikana oman tutkimusartikkelin ja toimii lisäksi kahden artikkelin vertaisarvioijana. Kurssilaiset osallistuvat myös artikkelikokoelman toimitustyöhön. Praktikum-muotoinen työskentely edellyttää kurssilaisilta omatoimisuutta, aktiivisuutta ja läsnäoloa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Liisa Mustanoja, Vastaava opettaja
Liisa.Mustanoja[ät]uta.fi
Opetus
19.1.2017 – 27.4.2017
Luento-opetus
To 19.1.2017 - 27.4.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B3108
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Syventävät opinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anneli Pajunen, Vastaava opettaja
Anneli.Pajunen[ät]uta.fi
Opetus
17.1.2017 – 28.2.2017
Luento-opetus
Ti 17.1.2017 - 28.2.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B4113
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Seminaari kestää kaksi lukukautta. Nyt seminaarissa aloittavat jatkavat myös syyslukukaudella 2017.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anneli Pajunen, Vastaava opettaja
Anneli.Pajunen[ät]uta.fi
Klaus Laalo, Vastaava opettaja
Klaus.Laalo[ät]uta.fi
Opetus
10.1.2017 – 10.5.2017
Seminaari
Ryhmä 1 (Pajunen)
Ke 18.1.2017 - 10.5.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B4032
Ryhmä 2 (Laalo)
Ti 10.1.2017 - 9.5.2017 viikoittain klo 16-18, Pinni B4032
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Tekstin koherenssi on monikerroksinen ilmiö, johon törmää niin kirjoittamisen opetuksessa, tekstien ja kielitaidon arvioinnissa kuin tekstinhuollossakin. Se liittyy tekstin ymmärrettävyyteen ja sujuvuuteen – kirjoittajan ja lukijan vuorovaikutukseen.

Kurssilla syvennyttään syntaksin ja tekstin rajapintaan luentojen, lukemiston ja harjoitusten avulla.  Koherenssin muodostumista käsitellään kurssilla ennen kaikkea kirjoittajan ja lukijan näkökulmasta, mutta myös tekstin kokonaisrakenteen kannalta. Pääpaino on lausetason syntaktisissa ja pragma-semanttisissa ilmiöissä (esim. informaatiorakenne, agentiivisuus, referenssi ja koheesio).

Suoritustapa

Kurssisuoritus on kolmiosainen. Ensimmäinen osa on ennakkotehtävä, joka tehdään itsenäisesti ja palautetaan kurssin Moodle-alueelle ennen kurssin alkua. Luento-osuuden lomassa luetaan kirjallisuutta, keskustellaan ja tehdään pieniä harjoitustehtäviä. Kurssin lopuksi osallistujat kirjoittavat annetun aineiston ja kurssilla opitun pohjalta pohtivan esseen.

  • kurssille valituilla aikaa tehdä ennakkotehtävää viikot 2 ja 3, opetus alkaa viikolla 5.
  • luento 1 x viikko, viikoilla 5-8; 10–14, 17

Arviointi perustuu luennoilla ja kotitöinä tehtyihin harjoituksiin ja loppuesseeseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kirsi Sandberg, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2017 – 25.4.2017
Luento-opetus
Ti 31.1.2017 - 21.2.2017 viikoittain klo 8-10, Pinni B0039
Ti 7.3.2017 - 4.4.2017 viikoittain klo 8-10, Pinni B0039
Ti 25.4.2017 klo 8-10, Pinni B0039
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Edeltävät opinnot (pakolliset)

SUOP2 Syntaksi, 5 op

SUOP4 Merkitys, 5 op

Edeltävät opinnot (suositeltava)

SUOA3 Teksti, keskustelu ja vuorovaikutus 5 op

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Unni-Päivä Leino, Vastaava opettaja
Unni-Paiva.Leino[ät]uta.fi
Opetus
12.1.2017 – 27.4.2017
Luento-opetus
To 12.1.2017 - 27.4.2017 viikoittain klo 12-14, Linna K108
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat  kielitieteellisen genretutkimuksen teoreettisiin ja menetelmällisiin lähtökohtiin ja genretutkimuksen koulukuntiin, perehtyä  ajankohtaiseen fennistiseen, pohjoismaiseen ja kansainväliseen genretutkimukseen sekä pohtia genretutkimuksen sovellusmahdollisuuksia esimerkiksi opetuksen tai työelämäviestinnän tarpeisiin. Kurssin aikana myös harjoitellaan genreaiheisen tutkimuksen tekemistä ja tutkimustiedon soveltamista.

Kurssi käy suoritukseksi suomen kielen syventäviin opintoihin, suomen kielen aineopintoihin tai pohjoismaisten kielten syventäviin opintoihin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Suvi Honkanen, Vastaava opettaja
Mona Forsskåhl, Vastaava opettaja
Opetus
11.1.2017 – 26.4.2017
Luento-opetus
Ke 11.1.2017 - 26.4.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Niina Lilja, Vastaava opettaja
Niina.Lilja[ät]uta.fi
Opetus
11.1.2017 – 26.4.2017
Luento-opetus
Ke 11.1.2017 - 26.4.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B0039
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti SUOV1 Toisen kielen oppiminen ja opetus -kurssin kanssa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Niina Lilja, Vastaava opettaja
Niina.Lilja[ät]uta.fi
Opetus
10.1.2017 – 28.2.2017
Luento-opetus
Ti 10.1.2017 - 28.2.2017 viikoittain klo 10-14, Pinni B3109
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kontaktiopetuksen lisäksi kurssi sisältää noin 10 tuntia opetuksen seuraamista erikseen sovittavina aikoina.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Niina Lilja, Vastaava opettaja
Niina.Lilja[ät]uta.fi
Opetus
9.1.2017 – 27.2.2017
Luento-opetus
Ma 9.1.2017 - 27.2.2017 viikoittain klo 10-14, Pinni B0039
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

SUOV1 Toisen kielen oppiminen ja opetus on ensimmäinen jakso Suomi toisena kielenä -kokonaisuudessa. Se on suositeltavaa suorittaa ennen muita kokonaisuuden jaksoja. Ks. kokonaisuuden tiedot.

Kirjetutkimuksen kurssilla toteutetaan opettajan johdolla oma pienoistutkimus ja harjoitellaan tieteellisen artikkelin kirjoittamista ja artikkelikokoelman toimittamista. Kurssi on tarkoitettu syventävien opintojen vaiheessa oleville opiskelijoille. Kurssi sopii jatkoksi keväällä 2016 järjestetylle kurssille SUOA6 Puhutun ja kirjoitetun kielen rajapinnassa: kirjoittajan murretaustan heijastuminen sota-ajan kirjeissä. Mukaan voivat kuitenkin hyvin tulla myös sellaiset opiskelijat, joilla ei ole aiempaa kokemusta kirjetutkimuksesta.

Tutkimusaineistona käytetään Tampereen yliopiston Kansanperinteen arkiston sota-aikaisten kirjeiden kokoelmaa. Tarkastelu kohdistetaan ensisijaisesti sellaiseen puolisoiden tai perheenjäsenten väliseen kirjeenvaihtoon, jossa molempien osapuolten kirjeitä on säilynyt. Näistä on mahdollista tarkastella esimerkiksi kirjeitse käytävän keskustelun erityispiirteitä, perhekunta- tai yksilökohtaisia ilmaisutapoja, tunteista kirjoittamista tai kirjoitustaitojen kehittymistä kirjeenvaihdon myötä. Myös muut, opiskelijoiden omia kiinnostuksen kohteita mukailevat aineisto- ja aiherajaukset ovat mahdollisia.

Artikkelipraktikumissa harjoitellaan kielen asiantuntijan työelämätaitoja: tieteellistä kirjoittamista, toisten tekstien toimittamista ja vertaisarviointia. Kurssin aiheesta on mahdollista jatkaa gradutyöskentelyyn. Kurssisuoritus on 5 op:n laajuinen, ja kurssin hyväksytysti suorittaneet opiskelijat saavat työskentelystään opettajalta erillisen todistuksen. Valmis artikkelikokoelma pyritään julkaisemaan yksikön sähköisessä B-julkaisusarjassa, eli praktikumin suorittaneet opiskelijat saisivat näin julkaistua tieteellisen artikkelin.

Suoritustapa:

Kurssi on praktikum-muotoinen, eli se yhdistelee erilaisia toimintamalleja. Kurssi sisältää mm. tiedonetsintää, arkistotyöskentelyä, harjoituksia ja itsenäistä kirjoitustyötä sekä toisten kirjoittamien artikkeleiden vertaisarviointia.

Kurssilla perehdytään yhdessä kirjetutkimuksen teoriaan ja kirjeistä tehtyihin tutkimuksiin. Opiskelijat tutustuvat alalta tehtyihin tutkimusartikkeleihin ja esittelevät niitä ryhmälle.

Aineiston parissa työskentelyä harjoitellaan Kansanperinteen arkiston sota-aikaiseen, käsin kirjoitetun kirjekokoelman parissa. Kukin opiskelija kokoaa omaa tutkimustaan varten pienen kirjeaineiston (10–20 kirjettä): etsii kirjeet arkistosta opettajan ja arkistovirkailijoiden avustamana ja siirtää ne yhdessä sovittuja kirjaamisperusteita noudattaen tietokonemuotoon. Näin tuotettua kirjeaineistoa käytetään kurssilla tehtävien pienoistutkimusten lähdeaineistona.

Opiskelijat valitsevat opettajan avustamina itseään kiinnostavan tutkimuksen kohteen ja selvittävät valittua aihetta sekä teoreettisesti että kootun kirjeaineiston valossa. Kukin kurssilainen kirjoittaa kurssin aikana oman tutkimusartikkelin ja toimii lisäksi kahden artikkelin vertaisarvioijana. Kurssilaiset osallistuvat myös artikkelikokoelman toimitustyöhön. Praktikum-muotoinen työskentely edellyttää kurssilaisilta omatoimisuutta, aktiivisuutta ja läsnäoloa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Liisa Mustanoja, Vastaava opettaja
Liisa.Mustanoja[ät]uta.fi
Opetus
19.1.2017 – 27.4.2017
Luento-opetus
To 19.1.2017 - 27.4.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B3108
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Suomi toisena ja vieraana kielenä -erikoistumiskokonaisuus [III Periodi]

Kontaktiopetuksen lisäksi kurssi sisältää noin 10 tuntia opetuksen seuraamista erikseen sovittavina aikoina.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Niina Lilja, Vastaava opettaja
Niina.Lilja[ät]uta.fi
Opetus
9.1.2017 – 27.2.2017
Luento-opetus
Ma 9.1.2017 - 27.2.2017 viikoittain klo 10-14, Pinni B0039
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

SUOV1 Toisen kielen oppiminen ja opetus on ensimmäinen jakso Suomi toisena kielenä -kokonaisuudessa. Se on suositeltavaa suorittaa ennen muita kokonaisuuden jaksoja. Ks. kokonaisuuden tiedot.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Niina Lilja, Vastaava opettaja
Niina.Lilja[ät]uta.fi
Opetus
11.1.2017 – 26.4.2017
Luento-opetus
Ke 11.1.2017 - 26.4.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B0039
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti SUOV1 Toisen kielen oppiminen ja opetus -kurssin kanssa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Niina Lilja, Vastaava opettaja
Niina.Lilja[ät]uta.fi
Opetus
10.1.2017 – 28.2.2017
Luento-opetus
Ti 10.1.2017 - 28.2.2017 viikoittain klo 10-14, Pinni B3109
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Periodi (6.3.2017 - 28.5.2017)
Syventävät opinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Saija Merke, Vastaava opettaja
Opetus
13.3.2017 – 25.4.2017
Luento-opetus
Ma 13.3.2017 - 24.4.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B3117
Ti 14.3.2017 - 25.4.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni B3117
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Education, Work and Culture – promoting inclusion into education and work through interdisciplinary collaboration (5 ECTS)

The course builds on collaboration between students of education, social work and languages. It aims at developing students’ awareness about the questions and challenges of inclusion of immigrants into education and work life in the Finnish society.

During the course, students develop small projects promoting inclusion. In the projects they collaborate both with the providers and those in need of inclusive measures into education and work. Project work is supported by reflection sessions using material from educational, social and linguistic research. The course is tutored jointly by teachers from each subject.

S2-opintojen opiskelijat sopivat suoritustavasta Niina Liljan kanssa.

Lisätiedot, ajat, paikat ja ilmoittautuminen kasvatustieteiden opetusohjelmassa.

Opetus
10.3.2017 – 12.5.2017
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Suomi toisena ja vieraana kielenä -erikoistumiskokonaisuus [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Saija Merke, Vastaava opettaja
Opetus
13.3.2017 – 25.4.2017
Luento-opetus
Ma 13.3.2017 - 24.4.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B3117
Ti 14.3.2017 - 25.4.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni B3117
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Education, Work and Culture – promoting inclusion into education and work through interdisciplinary collaboration (5 ECTS)

The course builds on collaboration between students of education, social work and languages. It aims at developing students’ awareness about the questions and challenges of inclusion of immigrants into education and work life in the Finnish society.

During the course, students develop small projects promoting inclusion. In the projects they collaborate both with the providers and those in need of inclusive measures into education and work. Project work is supported by reflection sessions using material from educational, social and linguistic research. The course is tutored jointly by teachers from each subject.

S2-opintojen opiskelijat sopivat suoritustavasta Niina Liljan kanssa.

Lisätiedot, ajat, paikat ja ilmoittautuminen kasvatustieteiden opetusohjelmassa.

Opetus
10.3.2017 – 12.5.2017
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi