x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ranskan kieli valinnaisina opintoina

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

http://www.uta.fi/ltl/ran

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta ovat osoitteessa http://www.uta.fi/ltl/yhteystiedot/henkilokunta/index.html#Ranska

Lähtötasokoe

Ranskan kieltä valinnaisina opintoina opiskelemaan pyrkivien on osallistuttava lähtötasokokeeseen, joka järjestetään torstaina 25.8.2016. Kokeeseen ilmoittaudutaan NettiOpsussa viimeistään tiistaina 23.8.2016. Katso tarkemmat tiedot kohdasta RANP0 Lähtötasokoe.

Kurssi-ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen syksyn 2016 kursseille alkaa torstaina 18.8. ja päättyy torstaina 25.8. Kursseille ilmoittaudutaan sähköisesti NettiOpsun kautta.

Kevätlukukauden 2017 kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa to 1.12.2016 - ti 3.1.2017 välisenä aikana.

Kurssi-ilmoittautumisen peruminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Itsenäiset suoritustavat

Joitain ranskan kielen opintojaksoja voi suorittaa itsenäisesti (kirjatentein tai essein). Tarkemmat tiedot löytyvät tutkinto-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta...

Lähtötasokoe:

Perusopinnot
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Philippe Jacob, Vastaava opettaja
Opetus
25.8.2016 – 25.8.2016
Kirjatentti
To 25.8.2016 klo 10-12, PinniB 4113
Periodit:
Opetuskieli: ranska
Lisätiedot:

Ranskan kieltä valinnaisina opintoina opiskelemaan pyrkivien on osallistuttava lähtötasokokeeseen, joka järjestetään torstaina 25.8.2016. Kokeeseen ilmoittaudutaan NettiOpsussa viimeistään tiistaina 23.8.2016.

Lähtötasokoe sisältää kaksi osiota: 1) kielioppiosio; 2) kirjallinen esitys. Molemmista osioista on saatava hyväksytty suoritus.

Lähtötasokokeesta voi hakea vapautusta opiskelija, joka

a) on suorittanut hyväksyttävästi ranskan kielen valintakokeen tai lähtötasokokeen jossakin toisessa suomalaisessa yliopistossa

TAI

b) on suorittanut ranskan kielen perusopintoja jossakin suomalaisessa yliopistossa

TAI

c) on suorittanut ranskan kielen opintoja jossakin ulkomaalaisessa yliopistossa (jolloin hakemus tulee perustella osoittamalla ulkomailla suoritettujen opintojen sisältö ja taso).

Hakemus toimitetaan sähköpostitse tutkinto-ohjelman professorille ennen lähtötasokoepäivää.

Valinnaisina opintoina ranskaa opiskelemaan otetaan noin 15-20 opiskelijaa.


Periodi (29.8.2016 - 23.10.2016)
Perusopinnot [I Periodi]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Carita Klippi, Teacher responsible
carita.klippi[ät]tuni.fi
Teaching
31-Aug-2016 – 23-Feb-2017
Lectures
Wed 31-Aug-2016 - 28-Sep-2016 weekly at 10-12, PinniB 3109
Wed 5-Oct-2016 at 10-12, Main building C7
Wed 12-Oct-2016 at 10-12, PinniB 3109
Wed 26-Oct-2016 - 7-Dec-2016 weekly at 10-12, PinniB 3109
Wed 18-Jan-2017 - 22-Feb-2017 weekly at 10-12, PinniB 4116
Exercises
Groupe 1
Thu 1-Sep-2016 - 13-Oct-2016 weekly at 10-12, PinniB 4114
Thu 27-Oct-2016 - 8-Dec-2016 weekly at 10-12, PinniB 4114
Thu 19-Jan-2017 - 23-Feb-2017 weekly at 10-12, PinniB 4114
Groupe 2
Thu 1-Sep-2016 - 13-Oct-2016 weekly at 14-16, PinniB 4114
Thu 27-Oct-2016 - 8-Dec-2016 weekly at 14-16, PinniB 4114
Thu 19-Jan-2017 - 23-Feb-2017 weekly at 14-16, PinniB 4114
Periods: I II III
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Ana Calvete, Teacher responsible
Teaching
29-Aug-2016 – 5-Dec-2016
Tutorials
Groupe A
Mon 29-Aug-2016 - 10-Oct-2016 weekly at 12-14, Main building E301
Mon 24-Oct-2016 - 12-Dec-2016 weekly at 12-14, Main building E301
Groupe B
Tue 30-Aug-2016 - 13-Dec-2016 weekly at 12-14, Main building D12
Periods: I II
Language of instruction: French
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Philippe Jacob, Vastaava opettaja
Ana Calvete, Vastaava opettaja
Opetus
31.8.2016 – 7.12.2016
Luento-opetus
Cours magistral
Ke 31.8.2016 - 28.9.2016 viikoittain klo 14-16, PinniB 3117
Ke 5.10.2016 - 12.10.2016 viikoittain klo 14-16, Päätalo C7
Harjoitukset
Groupe A
Ma 24.10.2016 - 5.12.2016 viikoittain klo 10-12, PinniB 4123
Groupe B
Ke 26.10.2016 - 7.12.2016 viikoittain klo 12-14, PinniB 4125
Periodit: I II
Opetuskieli: ranska

Kirjoitusharjoitukset: I-II periodit
Käännösharjoitukset: III-IV periodit

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Soili Hakulinen, Teacher responsible
soili.hakulinen[ät]tuni.fi
Ana Calvete, Teacher responsible
Teaching
29-Aug-2016 – 27-Apr-2017
Tutorials
Groupe A
Mon 29-Aug-2016 - 10-Oct-2016 weekly at 14-16, Päätalo D12
Mon 24-Oct-2016 - 12-Dec-2016 weekly at 14-16, Päätalo D12
Mon 9-Jan-2017 - 20-Feb-2017 weekly at 10-12, PinniB 3108
Mon 6-Mar-2017 - 10-Apr-2017 weekly at 10-12, PinniB 3108
Mon 24-Apr-2017 at 10-12, PinniB 3108
Groupe B
Tue 30-Aug-2016 at 16-18, PinniB 4114
Tue 13-Sep-2016 - 11-Oct-2016 weekly at 16-18, PinniB 4114
Tue 25-Oct-2016 - 29-Nov-2016 weekly at 16-18, PinniB 4114
Wed 11-Jan-2017 - 22-Feb-2017 weekly at 14-16, PinniB 3108
Wed 8-Mar-2017 - 5-Apr-2017 weekly at 14-16, PinniB 3108
Wed 19-Apr-2017 - 26-Apr-2017 weekly at 14-16, PinniB 3108
Periods: I II III IV
Language of instruction: French
Aineopinnot [I Periodi]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Soili Hakulinen, Teacher responsible
soili.hakulinen[ät]tuni.fi
Teaching
31-Aug-2016 – 8-Dec-2016
Lectures
Wed 31-Aug-2016 - 12-Oct-2016 weekly at 10-12, Main building E221
Exercises
Wed 26-Oct-2016 at 10-12, PinniB 4075
Wed 2-Nov-2016 - 7-Dec-2016 weekly at 10-12, Linna K106
Periods: I II
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Philippe Jacob, Teacher responsible
Ana Calvete, Teacher responsible
Teaching
1-Sep-2016 – 20-Feb-2017
Tutorials
Groupe A (partie écrite: Jacob)
Thu 1-Sep-2016 - 13-Oct-2016 weekly at 12-14, PinniB 4031
Thu 27-Oct-2016 - 8-Dec-2016 weekly at 12-14, PinniB 4031
Groupe A (partie orale: Calvete)
Mon 9-Jan-2017 - 20-Feb-2017 weekly at 12-14, PinniB 4114
Periods: I II III
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Philippe Jacob, Teacher responsible
Teaching
1-Sep-2016 – 8-Dec-2016
Lectures
Thu 1-Sep-2016 - 13-Oct-2016 weekly at 14-16, PinniB 4117
Thu 27-Oct-2016 at 14-16, PinniB 4117
Thu 3-Nov-2016 at 14.00-15.30, Linna K112
Thu 10-Nov-2016 - 8-Dec-2016 weekly at 14-16, PinniB 4117
Periods: I II
Language of instruction: French
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Soili Hakulinen, Vastaava opettaja
soili.hakulinen[ät]tuni.fi
Opetus
31.8.2016 – 7.12.2016
Pienryhmäopetus
Ke 31.8.2016 - 12.10.2016 viikoittain klo 14-16, PinniB 4118
Ke 26.10.2016 - 7.12.2016 viikoittain klo 14-16, PinniB 4118
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Huom! Kurssille otetaan korkeintaan 12 opiskelijaa.

Kurssille osallistuminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa.

Syventävät opinnot [I Periodi]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Jukka Havu, Teacher responsible
jukka.havu[ät]tuni.fi
Teaching
29-Aug-2016 – 5-Dec-2016
Lectures
Mon 29-Aug-2016 - 10-Oct-2016 weekly at 12-14, PinniA 3103
Mon 24-Oct-2016 - 5-Dec-2016 weekly at 12-14, PinniA 3103
Periods: I II
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Carita Klippi, Teacher responsible
carita.klippi[ät]tuni.fi
Teaching
31-Aug-2016 – 7-Dec-2016
Tutorials
Wed 31-Aug-2016 - 12-Oct-2016 weekly at 14-16, PinniB 4116
Wed 26-Oct-2016 - 7-Dec-2016 weekly at 14-16, PinniB 4119
Periods: I II
Language of instruction: French
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jukka Havu, Vastaava opettaja
jukka.havu[ät]tuni.fi
Opetus
29.8.2016 – 24.4.2017
Seminaari
Ma 29.8.2016 - 10.10.2016 viikoittain klo 14-16, PinniB 4031
Ma 24.10.2016 - 5.12.2016 viikoittain klo 14-16, PinniB 4031
Ma 6.3.2017 - 24.4.2017 viikoittain klo 14-16, PinniB 4031
Periodit: I II IV
Opetuskieli: ranska
Lisätiedot:

Seminaarin kokoontumiset I, II ja IV-periodissa; III-periodissa itsenäistä työskentelyä.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Soili Hakulinen, Teacher responsible
soili.hakulinen[ät]tuni.fi
Teaching
1-Sep-2016 – 8-Dec-2016
Tutorials
Thu 1-Sep-2016 - 13-Oct-2016 weekly at 10-12, PinniB 4119
Thu 27-Oct-2016 - 8-Dec-2016 weekly at 10-12, PinniB 4119
Periods: I II
Language of instruction: French
Periodi (24.10.2016 - 16.12.2016)
Perusopinnot [II Periodi]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Philippe Jacob, Teacher responsible
Teaching
25-Oct-2016 – 27-Apr-2017
Tutorials
Groupe A
Tue 25-Oct-2016 - 29-Nov-2016 weekly at 10-12, PinniB 3108
Tue 13-Dec-2016 at 10-12, PinniB 3108
Tue 10-Jan-2017 - 21-Feb-2017 weekly at 10-12, PinniA 2089
Tue 7-Mar-2017 - 11-Apr-2017 weekly at 10-12, PinniA 2089
Tue 25-Apr-2017 at 10-12, PinniA 2089
Groupe B
Wed 26-Oct-2016 - 7-Dec-2016 weekly at 14-16, PinniB 3108
Thu 12-Jan-2017 - 23-Feb-2017 weekly at 12-14, PinniB 4116
Thu 9-Mar-2017 at 12-14, PinniB 4116
Thu 16-Mar-2017 at 12-14, PinniA 2088
Thu 23-Mar-2017 - 6-Apr-2017 weekly at 12-14, PinniB 4116
Thu 20-Apr-2017 - 27-Apr-2017 weekly at 12-14, PinniB 4116
Periods: II III IV
Language of instruction: French
Periodi (9.1.2017 - 5.3.2017)
Perusopinnot [III Periodi]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Soili Hakulinen, Teacher responsible
soili.hakulinen[ät]tuni.fi
Teaching
9-Jan-2017 – 21-Feb-2017
Lectures
Mon 9-Jan-2017 - 20-Feb-2017 weekly at 12-14, PinniB 4116
Tue 10-Jan-2017 - 21-Feb-2017 weekly at 12-14, PinniB 3118
Periods: III
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Aurelie Mary, Teacher responsible
Teaching
9-Jan-2017 – 24-Apr-2017
Lectures
Mon 9-Jan-2017 at 14-16, Linna K110
Mon 23-Jan-2017 - 20-Feb-2017 weekly at 14-16, Linna K110
Mon 6-Mar-2017 - 13-Mar-2017 weekly at 14-16, Linna K110
Mon 20-Mar-2017 at 14-16, PinniB 3118
Mon 27-Mar-2017 at 14-16, Linna K110
Mon 3-Apr-2017 at 14-16, PinniB 3118
Mon 10-Apr-2017 at 14-16, Linna K110
Mon 24-Apr-2017 at 14-16, Linna K110
Periods: III IV
Language of instruction: French
Aineopinnot [III Periodi]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Philippe Jacob, Teacher responsible
Teaching
12-Jan-2017 – 27-Apr-2017
Tutorials
Groupe B (Partie écrite: Jacob)
Thu 12-Jan-2017 - 23-Feb-2017 weekly at 10-12, PinniB 4031
Thu 9-Mar-2017 - 6-Apr-2017 weekly at 10-12, PinniB 4031
Thu 20-Apr-2017 - 27-Apr-2017 weekly at 10-12, PinniB 4031
Groupe B (Partie orale: Calvete)
Mon 6-Mar-2017 - 10-Apr-2017 weekly at 12-14, PinniB 4114
Mon 24-Apr-2017 at 12-14, PinniB 4114
Periods: III IV
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Carita Klippi, Teacher responsible
carita.klippi[ät]tuni.fi
Teaching
10-Jan-2017 – 25-Apr-2017
Lectures
Tue 10-Jan-2017 - 21-Feb-2017 weekly at 12-14, PinniB 4117
Tue 7-Mar-2017 - 11-Apr-2017 weekly at 12-14, PinniB 4117
Tue 25-Apr-2017 at 12-14, PinniB 4117
Periods: III IV
Language of instruction: French
Syventävät opinnot [III Periodi]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Jukka Havu, Teacher responsible
jukka.havu[ät]tuni.fi
Teaching
9-Jan-2017 – 24-Apr-2017
Tutorials
Mon 9-Jan-2017 - 20-Feb-2017 weekly at 12-14, PinniB 4119
Mon 6-Mar-2017 - 10-Apr-2017 weekly at 12-14, PinniB 4119
Mon 24-Apr-2017 at 12-14, PinniB 4119
Periods: III IV
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Philippe Jacob, Teacher responsible
Teaching
11-Jan-2017 – 26-Apr-2017
Tutorials
Wed 11-Jan-2017 - 22-Feb-2017 weekly at 10-12, PinniB 4031
Wed 8-Mar-2017 - 5-Apr-2017 weekly at 10-12, PinniB 4031
Wed 19-Apr-2017 - 26-Apr-2017 weekly at 10-12, PinniB 4031
Periods: III IV
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Philippe Jacob, Teacher responsible
Teaching
10-Jan-2017 – 25-Apr-2017
Tutorials
Tue 10-Jan-2017 - 21-Feb-2017 weekly at 12-14, PinniA 2089
Tue 7-Mar-2017 - 11-Apr-2017 weekly at 12-14, PinniA 2089
Tue 25-Apr-2017 at 12-14, PinniA 2089
Periods: III IV
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Ana Calvete, Teacher responsible
Teaching
9-Jan-2017 – 24-Apr-2017
Tutorials
Mon 9-Jan-2017 - 30-Jan-2017 weekly at 14-16, PinniA 2089
Mon 6-Feb-2017 at 14-16, PinniB 4114
Mon 13-Feb-2017 at 14-16, PinniA 2089
Mon 20-Feb-2017 at 14-16, Virta 113
Mon 6-Mar-2017 - 10-Apr-2017 weekly at 14-16, PinniA 2089
Mon 24-Apr-2017 at 14-16, PinniA 2089
Periods: III IV
Language of instruction: French
Periodi (6.3.2017 - 28.5.2017)
Aineopinnot [IV Periodi]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Carita Klippi, Teacher responsible
carita.klippi[ät]tuni.fi
Teaching
8-Mar-2017 – 27-Apr-2017
Study Group
Wed 8-Mar-2017 - 5-Apr-2017 weekly at 14-16, PinniB 4114
Thu 9-Mar-2017 - 6-Apr-2017 weekly at 12-14, PinniB 4119
Wed 19-Apr-2017 - 26-Apr-2017 weekly at 14-16, PinniB 4114
Thu 20-Apr-2017 - 27-Apr-2017 weekly at 12-14, PinniB 4119
Periods: IV
Language of instruction: French
Syventävät opinnot [IV Periodi]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Carita Klippi, Teacher responsible
carita.klippi[ät]tuni.fi
Teaching
8-Mar-2017 – 27-Apr-2017
Study Group
Wed 8-Mar-2017 - 5-Apr-2017 weekly at 14-16, PinniB 4114
Thu 9-Mar-2017 - 6-Apr-2017 weekly at 12-14, PinniB 4119
Wed 19-Apr-2017 - 26-Apr-2017 weekly at 14-16, PinniB 4114
Thu 20-Apr-2017 - 27-Apr-2017 weekly at 12-14, PinniB 4119
Periods: IV
Language of instruction: French