x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Yleinen käännöstiede

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Henkilökunnan yhteystiedot

Kurssien ilmoittautumisajat:

Ilmoittautumisaika I. periodissa alkaville kursseille 15.-25.8.

Ilmoittautumisaika II. periodissa alkaville kursseille 10.-20.10.

Ilmoittautumisaika III. periodissa alkaville kursseille 5.-15.12.

Ilmoittautumisaika IV. periodissa alkaville kursseille 20.2.-2.3.

Kirjatentit

Tarkempaa tietoa opintokokonaisuuden kirjatenteistä (esim. tenttikirjat ja -materiaalit) ja muista itsenäisistä suoritusmuodoista.

Kurssien keskeyttäminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Ennakkotietoa opetusohjelmasta

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen opintojen verkkosivuilla on nähtävissä tietoa opetuksen suunnittelusta.

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Yleinen käännöstiede

LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS60 Johdatus kaunokirjalliseen kääntämiseen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRSU07 Käännösten suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS28 Image, Word and Sound: Introduction to Multimodality 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS38 Tulkkauksen teoria 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Yleinen käännöstiede

LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS10 Johdatus erikoisalojen käännösviestintään 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS05 Sosiaalisen median ja vuorovaikutteisen median perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta