x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot on valinnainen opintokokonaisuus, joka sijoittuu maisterintutkintoon. Opintokokonaisuuden laajuus on 40 op. Näiden opintojen lisäksi englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelman opiskelija voi suorittaa tutkielmaseminaarin (TECHS9) teknisessä viestinnässä ja laatia tutkielmansa teknisen viestinnän alalta. Seminaari kuitenkin sidotaan kyseisen tutkinto-ohjelman tutkielmaopintoihin, johon myös opiskelijan pro gradu -tutkielma sijoittuu. Muiden kuin englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden osalta tutkielmaseminaariin osallistumisesta sovitaan tapauskohtaisesti.

Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot voi aloittaa joka toinen vuosi. Opintoihin valitaan korkeintaan 20 opiskelijaa joka toinen kevät järjestettävässä erillisessä haussa. Seuraava ohjelma toteutetaan lukuvuonna 2016-1017. Edellytyksenä opintoihin valitsemiseksi on, että opiskelija on kirjoilla Tampereen yliopistossa ja hän on suorittanut perus- ja aineopinnot englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa tai vastaavassa. Etusija on HuK-tutkinnon suorittaneilla.

Lukuvuonna 2016-2017 teknisen viestinnän opinnoista voivat opintokokonaisuuteen aiemmin valitut suorittaa opinto-ohjelmassa mainittujen opintojaksojen lisäksi kaksi opintojaksoa: TECHS7 Työharjoittelun ja TECHS8 Teknisen viestinnän kirjatentin.

  • Työharjoittelusta kirjoitettavan raportin ohjeet.
  • Kirjatentti suoritetaan sähköisenä tenttinä, ja tentittävä kirjallisuus löytyy opintokokonaisuuden kotisivulta. Tentin voi suorittaa koko lukuvuoden ajan ja myös kesätenttinä.

Kokonaismerkinnöistä ja muista opintokokonaisuuteen liittyvistä asioista vastaa teknisen viestinnän lehtori Tytti Suojanen.

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Syventävät opinnot

TECHS2 Tekninen kirjoittaminen (suomi) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TECHS4 Dokumentaation visualisointi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TECHS6 Rakenteinen dokumentaatio ja DITA 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Syventävät opinnot

Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Syventävät opinnot

TECHS3 Tekninen kirjoittaminen (englanti) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TECHS5 Ohjelmointia teknisille viestijöille 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta