x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

http://www.uta.fi/ltl/ven

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta ovat osoitteessa http://www.uta.fi/ltl/yhteystiedot/henkilokunta/index.html#Venaja

Kurssi-ilmoittautumiset

Syyslukukauden 2016 kursseille ilmoittaudutaan ma 15.8. - to 25.8. välisenä aikana.

Kevätlukukauden 2017 kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa 1.-11.12. välisenä aikana.

Kurssi-ilmoittautumisen peruminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Itsenäiset suoritustavat

Tietyt venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen opintojaksot/osasuoritukset voi suorittaa myös itsenäisesti (kirjatentein, essein). Katso lista tentaattoreista sekä tenttimateriaaleista tutkinto-ohjelman kotisivuilta.

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Syventävät opinnot

VENS4 Seminaari II 7 op
VENS4 Seminaari II: Tieteellisen tekstin tuottaminen 3 op (Opetuskieli: venäjä)
RUST5 Digital Culture in Russia 5 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Syventävät opinnot

VENS1 Kirjallinen ja suullinen viestintä III/Pis'mennaja i razgovornaja praktika 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENS2 Tekstin ymmärtäminen III 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENS4 Seminaari II 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENS4 Seminaari II: Tieteellisen tekstin tuottaminen 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENS12 Multimodaalisuus/Mul'timodal'nost' 5 op (Opetuskieli: venäjä)
RUST5 Digital Culture in Russia 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Metodiopinnot

LTLY07 Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen teoriat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Syventävät opinnot

VENS1 Kirjallinen ja suullinen viestintä III/Pis'mennaja i razgovornaja praktika 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENS4 Seminaari II 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RUST1/VENS20 Venäläisen elokuvan historia 5 op

Metodiopinnot

Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Syventävät opinnot

VENS4 Seminaari II 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
RUST1/VENS20 Venäläisen elokuvan historia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLYDIMK05 Monimediaiset interaktiiviset lähestymistavat kieltenopetuksessa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Metodiopinnot

YKIEA1 Kielentutkimuksen metodit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta