x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

http://www.uta.fi/ltl/ven

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta ovat osoitteessa http://www.uta.fi/ltl/yhteystiedot/henkilokunta/index.html#Venaja

Uudet opiskelijat

 • Uusien opiskelijoiden tervetulo- ja infotilaisuus järjestetään tiistaina 23.8.2016 klo 14-16 tilassa PinniB 4087 (tulkkausstudio). Tervetuloa!
 • Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen lähtötasokoe järjestetään keskiviikkona 24.8.2016 klo 10-12. Kokeen perusteella suositellaan mahdollisesti osallistumista vapaaehtoisiin täydentäviin opintoihin (VENT1 Kielioppiharjoitukset 5 op). Lue kokeesta tarkemmin opetusohjelman kohdasta VENP0 Lähtötasokoe!

Kurssi-ilmoittautuminen

 • Syyslukukauden 2016 kursseille ilmoittaudutaan seuraavasti: perusopinnot ma 15.8. - pe 26.8. välisenä aikana. Aineopinnot ma 15.8. - to 25.8. välisenä aikana.

 • Erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoita pyydetään huomioimaan opintojensa suunnittelussa myös Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön yhteiset opinnot.
 • Kevätlukukauden 2017 kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa 1.-11.12. välisenä aikana.

Kurssi-ilmoittautumisen peruminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Itsenäiset suoritustavat

Kieli- ja viestintäopinnot

 • Erityisesti kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön opiskelijoille tarkoitettujen kieli- ja viestintäopintojen aikataulut löytyvät Kielikeskuksen opetusohjelmasta. Vaadittavat kieli- ja viestintäopinnot voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Ennen I periodin alkua annettava opetus:

Yleiset valmiudet
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautumisohjeet tulevat uusille opiskelijoille hyväksymiskirjeen mukana.

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
aulikki.hyrskykari[ät]tuni.fi
Opetus
15.8.2016 – 26.8.2016
Luento-opetus
Aloitus ma 15.8. klo 8 Päätalon ls D10ab
Harjoitukset
Useita mikroluokkaharjoitusryhmiä, ohjeet kurssin sivulla
Itsenäinen työskentely
Periodit:
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautumisohjeet ja aikataulu lähtetetään uusille opiskelijoille.


Perusopinnot
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Venäjää valinnaisina opintoina opiskelevat: Kokeeseen ilmoittaudutaan e-lomakkeella 1.8.-22.8. välisenä aikana. Linkki ilmoittautumislomakkeeseen: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/17288/lomake.html

Eila Mäntysaari, Vastaava opettaja
eila.mantysaari[ät]tuni.fi
Opetus
24.8.2016 – 24.8.2016
Kirjatentti
Ke 24.8.2016 klo 10-12, Paavo Koli -sali (Pinni A)
Periodit:
Opetuskieli: venäjä

Periodi (29.8.2016 - 23.10.2016)
Yleiset valmiudet [I Periodi]

Kurssin suoritus painottuu käytännön harjoitusten tekemiseen, jotka voi halutessaan (starttiluennoille osallistuttuaan) tehdä ja palauttaa omatoimisesti verkon kautta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ks. kurssin kotisivu

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
aulikki.hyrskykari[ät]tuni.fi
Opetus
13.9.2016 – 25.11.2016
Luento-opetus
Kaikille pakollinen aloitusluento
Ti 13.9.2016 klo 8-12, Päätalo D10a+b
Ti 20.9.2016 - 15.11.2016 viikoittain klo 8-10, PInni ls B1096
Harjoitukset
Useita mikroluokkaharjoitusryhmiä, ohjeet kurssin sivulla
Periodit: I II
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi

Orientoiviin opintoihin kuuluu
- yksikön ja yliopiston järjestämät alkuorientaatiot (3 kertaa)
- tutkinto-ohjelman tervetulotilaisuus
- Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet (kirjaston järjestämää opetusta 5 tuntia, osa tästä etäopetuksena)
- HOPS-tapaamiset oman HOPS-opettajan kanssa ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen (oma HOPS-opettaja ohjeistaa)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eila Mäntysaari, Vastaava opettaja
eila.mantysaari[ät]tuni.fi
Kati Toikkanen, Vastaava opettaja
kati.toikkanen[ät]tuni.fi
Kaija Ranta-Puska, Vastaava opettaja
kaija.ranta-puska[ät]tuni.fi
Opetus
26.10.2016 – 24.2.2017
Luento-opetus
Alkuorientaatio
To 25.8.2016 klo 12-16, PinniB 1100
Ma 12.9.2016 klo 14.15-15.15, Päätalo D 10a, Hyvinvointiorientoivat
Ke 28.9.2016 klo 12-14, PinniB 1100
Pienryhmäopetus
Tutkinto-ohjelman oma tervetulotilaisuus
Ti 23.8.2016 klo 14-16, PinniB 4087 (tulkkausstudio, PinniB-rakennuksen 4.kerros)
Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet (ryhmä 1)
Ke 26.10.2016 klo 12-14, Kokoontuminen pääkirjasto Linnan pääovilla
Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet (ryhmä 2)
Ke 2.11.2016 klo 12-14, Kokoontuminen pääkirjasto Linnan pääovilla
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi
Yksikön yhteiset opinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mikko Turunen, Vastaava opettaja
Opetus
13.9.2016 – 13.12.2016
Luento-opetus
Ti 13.9.2016 - 18.10.2016 viikoittain klo 16-18, Väinö Linna -sali, paitsi 27.9. Päätalo D10B
Ti 1.11.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 16-18, Väinö Linna -sali
Ti 13.12.2016 klo 16-18, Väinö Linna -sali
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojaksoon KIRP1 5op kuuluvat luennot sekä oheiskirjallisuus. Oheiskirjallisuuden suorittamisesta saa ohjeet luennolla.

Avoimen yliopiston opiskelijat:

 1. suoritusvaihtoehto: luennot 3op ja oheiskirjallisuus 2op 
 2. suoritusvaihtoehto: kirjallinen tentti 5op yleisinä tenttipäivinä
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tarja-Liisa Hypén, Vastaava opettaja
Opetus
13.9.2016 – 29.11.2016
Luento-opetus
Ti 13.9.2016 - 18.10.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B1096
Ti 1.11.2016 - 22.11.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B1096
Ti 29.11.2016 klo 14-16, Pinni B1096, tentti
Ti 13.12.2016 klo 14-16, Pinni B1096, uusintatentti
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojaksoon KIRP2 5 op kuuluvat luennot sekä oheiskirjallisuus. Oheiskirjallisuus suoritetaan luentosarjan yhteydessä tenttimällä luennoitsijan ohjeen mukaan TAI erikseen sähköisenä tenttinä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Michael O'Dell, Vastaava opettaja
Opetus
2.9.2016 – 9.12.2016
Luento-opetus
Pe 2.9.2016 - 9.12.2016 viikoittain klo 9-11, Väinö Linna -sali, Linna
Pe 16.12.2016 klo 9-11, Väinö Linna -sali, TENTTI
Ke 11.1.2017 klo 16-18, Pinni B 4115, UUSINTATENTTI
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Urho Määttä, Vastaava opettaja
Opetus
1.9.2016 – 8.12.2016
Luento-opetus
To 1.9.2016 - 8.12.2016 viikoittain klo 12-14, Päätalo D10b
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssille opiskelijoita valittaessa etusijalla ovat englannin ensimmäisen vuoden opiskelijat ja seuraavaksi muiden kielten tutkinto-ohjelmien ensimmäisen vuoden opiskelijat.

Pienryhmiin ei ole omaa ilmoittautumista vaan opiskelijat jaetaan ryhmiin luennoilla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marja Kivilehto, Vastaava opettaja
marja.kivilehto[ät]tuni.fi
Opetus
1.9.2016 – 24.11.2016
Luento-opetus
To 1.9.2016 - 22.9.2016 viikoittain klo 8.30-10.00, Pinni B 4113
To 24.11.2016 klo 8-10, Pinni B 1096, Tentti
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1
Ke 28.9.2016 - 16.11.2016 viikoittain klo 8-9, Pinni B 5005
Ryhmä 2
Ke 28.9.2016 - 16.11.2016 viikoittain klo 9-10, Pinni B 5005
Ryhmä 3
To 29.9.2016 - 17.11.2016 viikoittain klo 8-9, Pinni B 5005
Ryhmä 4
To 29.9.2016 - 17.11.2016 viikoittain klo 9-10, Pinni B 5005
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakson voi suorittaa myös sähköisenä tenttinä.

Täydentävät opinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eila Mäntysaari, Vastaava opettaja
eila.mantysaari[ät]tuni.fi
Opetus
30.8.2016 – 25.4.2017
Harjoitukset
Ti 30.8.2016 klo 12-14, PinniB 4114
Ti 13.9.2016 - 11.10.2016 viikoittain klo 12-14, PinniB 4114
Ti 25.10.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 12-14, PinniB 4114
Ti 10.1.2017 - 21.2.2017 viikoittain klo 12-14, PinniB 4114
Ti 7.3.2017 - 11.4.2017 viikoittain klo 12-14, PinniB 4114
Ti 25.4.2017 klo 12-14, PinniB 4114
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eila Mäntysaari, Vastaava opettaja
eila.mantysaari[ät]tuni.fi
Opetus
29.8.2016 – 7.12.2016
Luento-opetus
Ma 29.8.2016 - 10.10.2016 viikoittain klo 14-16, PinniB 4117
Ke 31.8.2016 - 12.10.2016 viikoittain klo 10-12, PinniB 4117
Ma 24.10.2016 - 5.12.2016 viikoittain klo 14-16, PinniB 4117
Ke 26.10.2016 - 7.12.2016 viikoittain klo 10-12, PinniB 4117
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Olga Nenonen, Vastaava opettaja
olga.nenonen[ät]tuni.fi
Opetus
30.8.2016 – 29.11.2016
Pienryhmäopetus 14 tuntia
Ti 30.8.2016 klo 12-14, Päätalo C2
Ti 13.9.2016 klo 12-14, Päätalo C2
Ti 27.9.2016 klo 12-14, Päätalo C2
Ti 11.10.2016 klo 12-14, Päätalo C2
Ti 1.11.2016 klo 12-14, Päätalo C2
Ti 15.11.2016 klo 12-14, Päätalo C2
Ti 29.11.2016 klo 12-14, Päätalo C2
Periodit: I II
Opetuskieli: venäjä
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Irina Savkina, Vastaava opettaja
irina.savkina[ät]tuni.fi
Aleksandr Zelenin, Vastaava opettaja
aleksandr.zelenin[ät]tuni.fi
Abai Muhebullah, Vastaava opettaja
Opetus
29.8.2016 – 27.4.2017
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1 (Savkina)
Ma 29.8.2016 - 10.10.2016 viikoittain klo 8.30-10.00, PinniB 4032 (suomen kielen tutkinto-ohjelman käytävällä)
Ma 24.10.2016 - 5.12.2016 viikoittain klo 8.30-10.00, PinniB 4032
Ma 9.1.2017 - 20.2.2017 viikoittain klo 8.30-10.00, PinniB 4032
Ma 6.3.2017 - 10.4.2017 viikoittain klo 8.30-10.00, PinniB 4032
Ma 24.4.2017 klo 8.30-10.00, PinniB 4032
Ryhmä 2 (Savkina)
Ti 30.8.2016 klo 8.30-10.00, PinniB 4032 (suomen kielen tutkinto-ohjelman käytävällä)
Ti 13.9.2016 - 11.10.2016 viikoittain klo 8.30-10.00, PinniB 4032
Ti 25.10.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 8.30-10.00, PinniB 4032
Ti 10.1.2017 - 21.2.2017 viikoittain klo 8.30-10.00, PinniB 4032
Ti 7.3.2017 - 11.4.2017 viikoittain klo 8.30-10.00, PinniB 4032
Ti 25.4.2017 klo 8.30-10.00, PinniB 4032
Ryhmä 3 (venäjänkieliset opiskelijat; Zelenin/Muhebullah)
To 1.9.2016 - 13.10.2016 viikoittain klo 14-16, PinniB 4119
To 27.10.2016 - 8.12.2016 viikoittain klo 14-16, PinniB 4119
To 12.1.2017 - 23.2.2017 viikoittain klo 14-16, PinniB 3108
To 9.3.2017 - 6.4.2017 viikoittain klo 14-16, PinniB 3108
To 20.4.2017 - 27.4.2017 viikoittain klo 14-16, PinniB 3108
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: venäjä
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Aleksandr Zelenin, Vastaava opettaja
aleksandr.zelenin[ät]tuni.fi
Abai Muhebullah, Vastaava opettaja
Opetus
7.9.2016 – 5.4.2017
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1 (Zelenin)
Ke 7.9.2016 klo 14-16, Päätalo D12
Ke 21.9.2016 klo 14-16, Päätalo D12
Ke 5.10.2016 klo 14-16, Päätalo D12
Ke 26.10.2016 klo 14-16, Päätalo D12
Ke 9.11.2016 klo 14-16, Päätalo D12
Ke 23.11.2016 klo 14-16, Päätalo D12
Ke 7.12.2016 klo 14-16, Päätalo D12
Ke 11.1.2017 klo 14-16, PinniA 3103
Ke 25.1.2017 klo 14-16, PinniA 3103
Ke 8.2.2017 klo 14-16, Päätalo C7
Ke 22.2.2017 klo 14-16, PinniB 3111
Ke 8.3.2017 klo 14-16, PinniB 3111
Ke 22.3.2017 klo 14-16, PinniB 3111
Ke 5.4.2017 klo 14-16, PinniB 3111
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Aleksandr Zelenin, Vastaava opettaja
aleksandr.zelenin[ät]tuni.fi
Abai Muhebullah, Vastaava opettaja
Opetus
2.9.2016 – 7.4.2017
Pienryhmäopetus
Pe 2.9.2016 klo 12-14, PinniB 4086
Pe 16.9.2016 klo 12-14, PinniB 4086
Pe 30.9.2016 klo 12-14, PinniB 4086
Pe 14.10.2016 klo 12-14, PinniB 4086
Pe 28.10.2016 klo 12-14, PinniB 4086
Pe 11.11.2016 klo 12-14, PinniB 4086
Pe 25.11.2016 klo 12-14, PinniB 4086
Pe 9.12.2016 klo 12-14, PinniB 4086
Pe 13.1.2017 klo 12-14, PinniB 4086
Pe 27.1.2017 klo 12-14, PinniB 4086
Pe 10.2.2017 klo 12-14, PinniB 4086
Pe 24.2.2017 klo 12-14, PinniB 4086
Pe 10.3.2017 klo 12-14, PinniB 4086
Pe 24.3.2017 klo 12-14, PinniB 4086
Pe 7.4.2017 klo 12-14, PinniB 4086
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: venäjä
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Miia Santalahti, Vastaava opettaja
miia.santalahti[ät]tuni.fi
Opetus
29.8.2016 – 5.12.2016
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1
Ma 29.8.2016 - 10.10.2016 viikoittain klo 10-12, PinniA 2089
Ma 24.10.2016 - 5.12.2016 viikoittain klo 10-12, PinniA 2089
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Arja Rosenholm, Vastaava opettaja
arja.rosenholm[ät]tuni.fi
Opetus
29.8.2016 – 20.2.2017
Luento-opetus
Ma 29.8.2016 - 10.10.2016 viikoittain klo 12-14, Linna K 113
Ma 24.10.2016 - 5.12.2016 viikoittain klo 12-14, Linna K 113
Ma 9.1.2017 - 20.2.2017 viikoittain klo 12-14, PinniA 3111
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot/Kieli ja kulttuuri [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Aleksandr Zelenin, Vastaava opettaja
aleksandr.zelenin[ät]tuni.fi
Olga Nenonen, Vastaava opettaja
olga.nenonen[ät]tuni.fi
Abai Muhebullah, Vastaava opettaja
Opetus
29.8.2016 – 24.2.2017
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1 (Zelenin/Muhebullah)
Ma 29.8.2016 - 10.10.2016 viikoittain klo 12-14, Päätalo A34
Ma 24.10.2016 - 12.12.2016 viikoittain klo 12-14, Päätalo A34
Ma 9.1.2017 - 20.2.2017 viikoittain klo 12-14, Päätalo D12
Ryhmä 2 (Nenonen)
Ti 30.8.2016 - 11.10.2016 viikoittain klo 14-16, PinniB 4119
Ti 25.10.2016 - 13.12.2016 viikoittain klo 14-16, PinniB 4119
Ti 10.1.2017 - 21.2.2017 viikoittain klo 14-16, PinniB 3113
Ryhmä 3 (Zelenin/Muhebullah)
Pe 2.9.2016 - 14.10.2016 viikoittain klo 10-12, PinniB 4086
Pe 28.10.2016 - 16.12.2016 viikoittain klo 10-12, PinniB 4086
Pe 13.1.2017 - 24.2.2017 viikoittain klo 10-12, PinniB 4086
Periodit: I II III
Opetuskieli: venäjä
Lisätiedot:

Suoritetaan yhtä aikaa kirjallisen viestinnän kanssa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Aleksandr Zelenin, Vastaava opettaja
aleksandr.zelenin[ät]tuni.fi
Abai Muhebullah, Vastaava opettaja
Opetus
1.9.2016 – 24.2.2017
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1 (suomenkieliset)
To 1.9.2016 klo 8.30-10.00, PinniB 4114
To 15.9.2016 klo 8.30-10.00, PinniB 4114
To 29.9.2016 klo 8.30-10.00, PinniB 4114
To 13.10.2016 klo 8.30-10.00, PinniB 4114
To 27.10.2016 klo 8.30-10.00, PinniB 4114
To 10.11.2016 klo 8.30-10.00, PinniB 4114
To 24.11.2016 klo 8.30-10.00, PinniB 4114
To 8.12.2016 klo 8.30-10.00, PinniB 4114
To 12.1.2017 klo 10-12, PinniB 4117
To 26.1.2017 klo 10-12, PinniB 4117
To 9.2.2017 klo 10-12, PinniB 4117
To 23.2.2017 klo 10-12, PinniB 4117
Ryhmä 2 (venäjänkieliset)
Pe 9.9.2016 klo 8.30-10, PinniB 4086
Pe 23.9.2016 klo 8.30-10.00, PinniB 4086
Pe 7.10.2016 klo 8.30-10.00, PinniB 4086
Pe 4.11.2016 klo 8.30-10.00, PinniB 4086
Pe 18.11.2016 klo 8.30-10.00, PinniB 4086
Pe 2.12.2016 klo 8.30-10.00, PinniB 4086
Pe 13.1.2017 klo 8.30-10.00, PinniB 4086
Pe 27.1.2017 klo 8.30-10.00, PinniB 4086
Pe 10.2.2017 klo 8.30-10.00, PinniB 4086
Pe 24.2.2017 klo 8.30-10.00, PinniB 4086
Periodit: I II III
Opetuskieli: venäjä
Lisätiedot:

Suoritetaan yhtä aikaa suullisen viestinnän kanssa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Irina Savkina, Vastaava opettaja
irina.savkina[ät]tuni.fi
Olga Nenonen, Vastaava opettaja
olga.nenonen[ät]tuni.fi
Igor Kudashev, Vastaava opettaja
igor.kudashev[ät]tuni.fi
Opetus
29.8.2016 – 27.4.2017
Seminaari
Ryhmä 1 ja 2 (kieli, Nenonen sekä kirjallisuus ja kulttuuri, Savkina)
Ma 29.8.2016 klo 14-16, PinniB 4086
Ma 5.9.2016 - 10.10.2016 viikoittain klo 14-16, PinniB 4119 (Nenonen)/PinniB 4086 (Savkina)
Ma 24.10.2016 - 12.12.2016 viikoittain klo 14-16, PinniB 4119 (Nenonen)/PinniB 4086 (Savkina)
Ma 9.1.2017 - 20.2.2017 viikoittain klo 14-16, PinniB 4031 (Nenonen)/PinniB 4086 (Savkina)
Ryhmä 3 (kääntäminen ja tulkkaus, Kudashev)
To 8.9.2016 - 13.10.2016 viikoittain klo 12-14, PinniB 4032
To 27.10.2016 - 15.12.2016 viikoittain klo 12-14, PinniB 4032
To 9.3.2017 - 6.4.2017 viikoittain klo 10-12, PinniB 4114
To 20.4.2017 - 4.5.2017 viikoittain klo 10-12, PinniB 4114
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: venäjä
Lisätiedot:

Tarjolla on kolme eri seminaariryhmää:

 • Kääntäminen ja tulkkaus (Kudashev)
 • Kieli (Nenonen)
 • Kirjallisuus ja kulttuuri (Savkina)

Näistä kaksi viimeistä kokoontuu aluksi yhdessä ja sen jälkeen erikseen. Sekä Nenosen että Savkinan ryhmät kokoontuvat maanantaisin klo 14-16. Yhteinen aloituskokoontuminen salissa B4086. Tämä jälkeen Savkinan ryhmä jatkaa syksyn ajan salissa B4086 ja Nenosen ryhmä salissa PinniB 4119. Kevään tilatiedot päivitetään erikseen.

Kielen ja kirjallisuuden seminaarit kokoontuvat I-III periodeissa.

Kääntämisen seminaari kokoontuu I, II ja IV periodeissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Juho Härme, Vastaava opettaja
Opetus
30.8.2016 – 7.12.2016
Luento-opetus
Ti 30.8.2016 klo 10-12, PinniB 4117
Ke 31.8.2016 - 12.10.2016 viikoittain klo 10-12, PinniB 4116
Ti 13.9.2016 - 11.10.2016 viikoittain klo 10-12, PinniB 4117
Ti 25.10.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 10-12, PinniB 4117
Ke 26.10.2016 - 7.12.2016 viikoittain klo 10-12, PinniB 4116
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eila Mäntysaari, Vastaava opettaja
eila.mantysaari[ät]tuni.fi
Opetus
29.8.2016 – 8.12.2016
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1
Ma 29.8.2016 - 10.10.2016 viikoittain klo 10-12, PinniB 5005
Ma 24.10.2016 - 5.12.2016 viikoittain klo 10-12, PinniB 5005
Ryhmä 2
To 1.9.2016 - 13.10.2016 viikoittain klo 12-14, PinniB 4086
To 27.10.2016 - 8.12.2016 viikoittain klo 12-14, PinniB 4086
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Irina Savkina, Teacher responsible
irina.savkina[ät]tuni.fi
Teaching
31-Aug-2016 – 8-Dec-2016
Lectures
Wed 31-Aug-2016 - 12-Oct-2016 weekly at 14-16, PinniB 4115
Thu 1-Sep-2016 - 13-Oct-2016 weekly at 10-12, PinniB 4117
Tue 25-Oct-2016 - 29-Nov-2016 weekly at 12-14, PinniB 4116
Thu 27-Oct-2016 at 14-16, PinniB 4116
Thu 3-Nov-2016 at 14.00-15.30, PinniA 3103
Thu 10-Nov-2016 - 8-Dec-2016 weekly at 14-16, PinniB 4116
Periods: I II
Language of instruction: Russian
Aineopinnot/Kääntäminen ja tulkkaus [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Aleksandr Zelenin, Vastaava opettaja
aleksandr.zelenin[ät]tuni.fi
Abai Muhebullah, Vastaava opettaja
Opetus
1.9.2016 – 24.2.2017
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1 (suomenkieliset)
To 1.9.2016 klo 8.30-10.00, PinniB 4114
To 15.9.2016 klo 8.30-10.00, PinniB 4114
To 29.9.2016 klo 8.30-10.00, PinniB 4114
To 13.10.2016 klo 8.30-10.00, PinniB 4114
To 27.10.2016 klo 8.30-10.00, PinniB 4114
To 10.11.2016 klo 8.30-10.00, PinniB 4114
To 24.11.2016 klo 8.30-10.00, PinniB 4114
To 8.12.2016 klo 8.30-10.00, PinniB 4114
To 12.1.2017 klo 10-12, PinniB 4117
To 26.1.2017 klo 10-12, PinniB 4117
To 9.2.2017 klo 10-12, PinniB 4117
To 23.2.2017 klo 10-12, PinniB 4117
Ryhmä 2 (venäjänkieliset)
Pe 9.9.2016 klo 8.30-10, PinniB 4086
Pe 23.9.2016 klo 8.30-10.00, PinniB 4086
Pe 7.10.2016 klo 8.30-10.00, PinniB 4086
Pe 4.11.2016 klo 8.30-10.00, PinniB 4086
Pe 18.11.2016 klo 8.30-10.00, PinniB 4086
Pe 2.12.2016 klo 8.30-10.00, PinniB 4086
Pe 13.1.2017 klo 8.30-10.00, PinniB 4086
Pe 27.1.2017 klo 8.30-10.00, PinniB 4086
Pe 10.2.2017 klo 8.30-10.00, PinniB 4086
Pe 24.2.2017 klo 8.30-10.00, PinniB 4086
Periodit: I II III
Opetuskieli: venäjä
Lisätiedot:

Suoritetaan yhtä aikaa suullisen viestinnän kanssa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Aleksandr Zelenin, Vastaava opettaja
aleksandr.zelenin[ät]tuni.fi
Olga Nenonen, Vastaava opettaja
olga.nenonen[ät]tuni.fi
Abai Muhebullah, Vastaava opettaja
Opetus
29.8.2016 – 24.2.2017
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1 (Zelenin/Muhebullah)
Ma 29.8.2016 - 10.10.2016 viikoittain klo 12-14, Päätalo A34
Ma 24.10.2016 - 12.12.2016 viikoittain klo 12-14, Päätalo A34
Ma 9.1.2017 - 20.2.2017 viikoittain klo 12-14, Päätalo D12
Ryhmä 2 (Nenonen)
Ti 30.8.2016 - 11.10.2016 viikoittain klo 14-16, PinniB 4119
Ti 25.10.2016 - 13.12.2016 viikoittain klo 14-16, PinniB 4119
Ti 10.1.2017 - 21.2.2017 viikoittain klo 14-16, PinniB 3113
Ryhmä 3 (Zelenin/Muhebullah)
Pe 2.9.2016 - 14.10.2016 viikoittain klo 10-12, PinniB 4086
Pe 28.10.2016 - 16.12.2016 viikoittain klo 10-12, PinniB 4086
Pe 13.1.2017 - 24.2.2017 viikoittain klo 10-12, PinniB 4086
Periodit: I II III
Opetuskieli: venäjä
Lisätiedot:

Suoritetaan yhtä aikaa kirjallisen viestinnän kanssa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Irina Savkina, Vastaava opettaja
irina.savkina[ät]tuni.fi
Olga Nenonen, Vastaava opettaja
olga.nenonen[ät]tuni.fi
Igor Kudashev, Vastaava opettaja
igor.kudashev[ät]tuni.fi
Opetus
29.8.2016 – 27.4.2017
Seminaari
Ryhmä 1 ja 2 (kieli, Nenonen sekä kirjallisuus ja kulttuuri, Savkina)
Ma 29.8.2016 klo 14-16, PinniB 4086
Ma 5.9.2016 - 10.10.2016 viikoittain klo 14-16, PinniB 4119 (Nenonen)/PinniB 4086 (Savkina)
Ma 24.10.2016 - 12.12.2016 viikoittain klo 14-16, PinniB 4119 (Nenonen)/PinniB 4086 (Savkina)
Ma 9.1.2017 - 20.2.2017 viikoittain klo 14-16, PinniB 4031 (Nenonen)/PinniB 4086 (Savkina)
Ryhmä 3 (kääntäminen ja tulkkaus, Kudashev)
To 8.9.2016 - 13.10.2016 viikoittain klo 12-14, PinniB 4032
To 27.10.2016 - 15.12.2016 viikoittain klo 12-14, PinniB 4032
To 9.3.2017 - 6.4.2017 viikoittain klo 10-12, PinniB 4114
To 20.4.2017 - 4.5.2017 viikoittain klo 10-12, PinniB 4114
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: venäjä
Lisätiedot:

Tarjolla on kolme eri seminaariryhmää:

 • Kääntäminen ja tulkkaus (Kudashev)
 • Kieli (Nenonen)
 • Kirjallisuus ja kulttuuri (Savkina)

Näistä kaksi viimeistä kokoontuu aluksi yhdessä ja sen jälkeen erikseen. Sekä Nenosen että Savkinan ryhmät kokoontuvat maanantaisin klo 14-16. Yhteinen aloituskokoontuminen salissa B4086. Tämä jälkeen Savkinan ryhmä jatkaa syksyn ajan salissa B4086 ja Nenosen ryhmä salissa PinniB 4119. Kevään tilatiedot päivitetään erikseen.

Kielen ja kirjallisuuden seminaarit kokoontuvat I-III periodeissa.

Kääntämisen seminaari kokoontuu I, II ja IV periodeissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Miia Santalahti, Vastaava opettaja
miia.santalahti[ät]tuni.fi
Opetus
7.9.2016 – 22.2.2017
Pienryhmäopetus
Ke 7.9.2016 klo 14-16, PinniA 2088
Ke 21.9.2016 klo 14-16, PinniA 2088
Ke 5.10.2016 klo 14-16, PinniA 2088
Ke 26.10.2016 klo 14-16, PinniA 2088
Ke 9.11.2016 klo 14-16, PinniA 2088
Ke 23.11.2016 klo 14-16, PinniA 2088
Ke 7.12.2016 klo 14-16, PinniA 2088
Ke 18.1.2017 klo 14-16, PinniA 2088
Ke 1.2.2017 klo 14-16, PinniA 2088
Ke 15.2.2017 klo 14-16, PinniA 2088
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Miia Santalahti, Vastaava opettaja
miia.santalahti[ät]tuni.fi
Opetus
2.9.2016 – 24.2.2017
Pienryhmäopetus
Pe 2.9.2016 - 14.10.2016 viikoittain klo 12-14, PinniB 4031
Pe 28.10.2016 - 9.12.2016 viikoittain klo 12-14, PinniB 4031
Pe 13.1.2017 - 24.2.2017 viikoittain klo 12-14, PinniB 5005
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Miia Santalahti, Vastaava opettaja
miia.santalahti[ät]tuni.fi
Igor Kudashev, Vastaava opettaja
Opetus
31.8.2016 – 26.4.2017
Harjoitukset
Ke 31.8.2016 - 12.10.2016 viikoittain klo 10-12, PinniB 4087 (tulkkausstudio)
Ke 26.10.2016 - 7.12.2016 viikoittain klo 10-12, PinniB 4087 (tulkkausstudio)
Ke 11.1.2017 - 22.2.2017 viikoittain klo 10-12, PinniB 4087 (tulkkausstudio)
Ke 8.3.2017 - 5.4.2017 viikoittain klo 10-12, PinniB 4087 (tulkkausstudio)
Ke 19.4.2017 - 26.4.2017 viikoittain klo 10-12, PinniB 4087 (tulkkausstudio)
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Igor Kudashev, Vastaava opettaja
igor.kudashev[ät]tuni.fi
Opetus
7.9.2016 – 3.5.2017
Pienryhmäopetus
Ke 7.9.2016 klo 14-16, PinniB 4031
Ke 21.9.2016 klo 14-16, PinniB 4031
Ke 5.10.2016 klo 14-16, PinniB 4031
Ke 26.10.2016 klo 14-16, PinniB 4031
Ke 9.11.2016 klo 14-16, PinniB 4031
Ke 23.11.2016 klo 14-16, PinniB 4031
Ke 7.12.2016 klo 14-16, PinniB 4031
Ke 18.1.2017 klo 14-16, PinniB 4031
Ke 1.2.2017 klo 14-16, PinniB 4031
Ke 15.2.2017 klo 14-16, PinniB 4031
Ke 8.3.2017 klo 14-16, PinniB 4031
Ke 22.3.2017 klo 14-16, PinniB 4031
Ke 5.4.2017 klo 14-16, PinniB 4031
Ke 3.5.2017 klo 14-16, PinniB 4031
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Miia Santalahti, Vastaava opettaja
miia.santalahti[ät]tuni.fi
Opetus
31.8.2016 – 26.4.2017
Harjoitukset
Ke 31.8.2016 klo 14-16, PinniB 4031
Ke 28.9.2016 klo 14-16, PinniB 4031
Ke 12.10.2016 klo 14-16, PinniB 4031
Ke 2.11.2016 klo 14-16, PinniB 4031
Ke 16.11.2016 klo 14-16, PinniB 4031
Ke 30.11.2016 klo 14-16, PinniB 4031
Ke 14.12.2016 klo 14-16, PinniB 1084, tietokoneluokka SIS-yksikön tiloissa, 1. kerros
Ke 11.1.2017 klo 14-16, PinniB 4031
Ke 25.1.2017 klo 14-16, PinniB 4031
Ke 8.2.2017 klo 14-16, PinniB 4031
Ke 22.2.2017 klo 14-16, PinniB 4031
Ke 15.3.2017 klo 14-16, PinniB 4031
Ke 29.3.2017 klo 14-16, PinniB 4031
Ke 19.4.2017 klo 14-16, PinniB 4031
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (24.10.2016 - 16.12.2016)
Aineopinnot/Kieli ja kulttuuri [II Periodi]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Irina Savkina, Teacher responsible
irina.savkina[ät]tuni.fi
Teaching
26-Oct-2016 – 22-Feb-2017
Lectures
Wed 26-Oct-2016 - 16-Nov-2016 weekly at 14-16, PinniB 4115
Thu 27-Oct-2016 - 8-Dec-2016 weekly at 10-12, PinniB 4117
Wed 23-Nov-2016 at 14-16, PinniB 4116
Wed 30-Nov-2016 - 7-Dec-2016 weekly at 14-16, PinniB 4115
Exercises
Tue 10-Jan-2017 - 21-Feb-2017 weekly at 12-14, PinniB 4116
Wed 11-Jan-2017 - 22-Feb-2017 weekly at 14-16, PInniB 4114
Periods: II III
Language of instruction: Russian
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Miia Santalahti, Vastaava opettaja
miia.santalahti[ät]tuni.fi
Opetus
28.10.2016 – 28.4.2017
Pienryhmäopetus
Pe 28.10.2016 klo 10-12, PinniB 4114
Pe 4.11.2016 klo 10-12, PinniB 4114
Pe 11.11.2016 klo 10-12, PinniB 4114
Itsenäinen työskentely
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi käsittää opettajan ohjeistuksen mukaisen omaehtoisen työskentelyn sekä raporttien ja katsauksien tekemisen.

Aineopinnot/Kääntäminen ja tulkkaus [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Miia Santalahti, Vastaava opettaja
miia.santalahti[ät]tuni.fi
Opetus
28.10.2016 – 28.4.2017
Pienryhmäopetus
Pe 28.10.2016 klo 10-12, PinniB 4114
Pe 4.11.2016 klo 10-12, PinniB 4114
Pe 11.11.2016 klo 10-12, PinniB 4114
Itsenäinen työskentely
Periodit: II III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi käsittää opettajan ohjeistuksen mukaisen omaehtoisen työskentelyn sekä raporttien ja katsauksien tekemisen.

Periodi (9.1.2017 - 5.3.2017)
Yksikön yhteiset opinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Michael O'Dell, Vastaava opettaja
Opetus
13.1.2017 – 5.5.2017
Luento-opetus
Pe 13.1.2017 - 5.5.2017 viikoittain klo 9-11, Pinni B 1096, (ei 20.1.2017, ei 24.3.2017)
Pe 12.5.2017 klo 9-11, Pinni B 1096, TENTTI
Pe 26.5.2017 klo 10-12, Pinni B 4117, UUSINTATENTTI
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Urho Määttä, Vastaava opettaja
Opetus
12.1.2017 – 4.5.2017
Luento-opetus
To 12.1.2017 klo 10-12, Päätalo D11
To 19.1.2017 - 4.5.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B1096
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssille opiskelijoita valittaessa etusijalla ovat kielten tutkinto-ohjelmien ensimmäisen vuoden opiskelijat.

Pienryhmiin ei ole omaa ilmoittautumista vaan opiskelijat jaetaan ryhmiin luennoilla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marja Kivilehto, Vastaava opettaja
marja.kivilehto[ät]tuni.fi
Opetus
12.1.2017 – 6.4.2017
Luento-opetus
To 12.1.2017 - 2.2.2017 viikoittain klo 8-10, Pinni B 3116
To 6.4.2017 klo 8-10, B1097, Tentti
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1
Ke 8.2.2017 - 22.2.2017 viikoittain klo 8-9, Pinni B 5005
Ke 8.3.2017 - 29.3.2017 viikoittain klo 8-9, Pinni B 5005
Ryhmä 2
Ke 8.2.2017 - 22.2.2017 viikoittain klo 9-10, Pinni B 5005
Ke 8.3.2017 - 29.3.2017 viikoittain klo 9-10, Pinni B 5005
Ryhmä 3
To 9.2.2017 - 23.2.2017 viikoittain klo 8-9, Pinni B 5005
To 9.3.2017 - 30.3.2017 viikoittain klo 8-9, Pinni B 5005
Ryhmä 4
To 9.2.2017 - 23.2.2017 viikoittain klo 9-10, Pinni B 5005
To 9.3.2017 - 30.3.2017 viikoittain klo 9-10, Pinni B 5005
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eila Mäntysaari, Vastaava opettaja
eila.mantysaari[ät]tuni.fi
Opetus
9.1.2017 – 26.4.2017
Luento-opetus
Ma 9.1.2017 - 20.2.2017 viikoittain klo 10-12, PinniB 4117
Ke 11.1.2017 - 22.2.2017 viikoittain klo 10-12, PinniB 4117
Ma 6.3.2017 - 10.4.2017 viikoittain klo 10-12, PinniB 4117
Ke 8.3.2017 - 5.4.2017 viikoittain klo 10-12, PinniB 4117
Ke 19.4.2017 - 26.4.2017 viikoittain klo 10-12, PinniB 4117
Ma 24.4.2017 klo 10-12, PinniB 4117
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Olga Nenonen, Vastaava opettaja
olga.nenonen[ät]tuni.fi
Opetus
18.1.2017 – 19.4.2017
Pienryhmäopetus 14 tuntia
Ke 18.1.2017 klo 10-12, PinniB 3113
Ke 1.2.2017 klo 10-12, PinniB 3113
Ke 15.2.2017 klo 10-12, PinniB 3113
Ke 8.3.2017 klo 10-12, PinniB 3113
Ke 22.3.2017 klo 10-12, PinniB 3113
Ke 5.4.2017 klo 10-12, PinniB 3113
Ke 19.4.2017 klo 10-12, PinniB 3113
Periodit: III IV
Opetuskieli: venäjä
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eila Mäntysaari, Vastaava opettaja
eila.mantysaari[ät]tuni.fi
Opetus
9.1.2017 – 27.4.2017
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1
Ma 9.1.2017 - 20.2.2017 viikoittain klo 14-16, PinniB 4119
Ma 6.3.2017 - 10.4.2017 viikoittain klo 14-16, PinniB 4119
Ma 24.4.2017 klo 14-16, PinniB 4119
Ryhmä 2
To 12.1.2017 - 23.2.2017 viikoittain klo 10-12, PinniB 5005
To 9.3.2017 - 6.4.2017 viikoittain klo 10-12, PinniB 5005
To 20.4.2017 - 27.4.2017 viikoittain klo 10-12, PinniB 5005
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Miia Santalahti, Vastaava opettaja
miia.santalahti[ät]tuni.fi
Opetus
11.1.2017 – 26.4.2017
Pienryhmäopetus
Ryhmä 2
Ke 11.1.2017 - 22.2.2017 viikoittain klo 12-14, PinniB 4114
Ke 8.3.2017 - 5.4.2017 viikoittain klo 12-14, PinniB 4114
Ke 19.4.2017 - 26.4.2017 viikoittain klo 12-14, PinniB 4114
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Eila Mäntysaari, Vastaava opettaja
eila.mantysaari[ät]tuni.fi
Opetus
10.1.2017 – 6.4.2017
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1
Ti 10.1.2017 - 21.2.2017 viikoittain klo 10-12, PinniB 3108
Ti 7.3.2017 - 4.4.2017 viikoittain klo 10-12, PinniB 3108
Ryhmä 2
To 12.1.2017 - 23.2.2017 viikoittain klo 12-14, PinniB 3108
To 9.3.2017 - 6.4.2017 viikoittain klo 12-14, PinniB 3108
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot/Kieli ja kulttuuri [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Olga Nenonen, Vastaava opettaja
olga.nenonen[ät]tuni.fi
Opetus
9.1.2017 – 21.2.2017
Luento-opetus
Ma 9.1.2017 - 20.2.2017 viikoittain klo 10-12, PinniB 4116
Ti 10.1.2017 - 21.2.2017 viikoittain klo 10-12, PinniB 3118
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot/Kääntäminen ja tulkkaus [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Miia Santalahti, Vastaava opettaja
miia.santalahti[ät]tuni.fi
Opetus
10.1.2017 – 25.4.2017
Harjoitukset
Ti 10.1.2017 - 21.2.2017 viikoittain klo 14-16, PinniB 4087 (tulkkausstudio)
Ti 7.3.2017 - 11.4.2017 viikoittain klo 14-16, PinniB 4087 (tulkkausstudio)
Ti 25.4.2017 klo 14-16, PinniB 4087 (tulkkausstudio)
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (6.3.2017 - 28.5.2017)
Yleiset valmiudet [IV Periodi]

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssin kotisivun kautta

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
Aulikki.Hyrskykari[ät]uta.fi
Juhani Linna, Vastaava opettaja
juhani.linna[ät]tuni.fi
Opetus
5.3.2017 – 12.5.2017
Luento-opetus
Ke 8.3.2017 klo 12-16, Pinni B1100, Aloitusluento
Ke 15.3.2017 - 5.4.2017 viikoittain klo 12.15-14, PinniB3107
Harjoitukset
Ryhmäharjoitukset
Ma 13.3.2017 - 10.4.2017 viikoittain klo 14.15-15.45, Pinni B ML B1084
Ryhmäharjoitukset
To 16.3.2017 - 6.4.2017 viikoittain klo 14.15-15.45, Pinni B ML B1084
Yksilöharjoitusten hidas läpikäynti
To 9.3.2017 - 6.4.2017 viikoittain klo 16.15-17.45, TietoPinni ML8
Yksilöharjoitusten hidas läpikäynt
Ma 13.3.2017 - 10.4.2017 viikoittain klo 16.15-17.45, TietoPinni ML8
Mikroluokkatuki yksilöharjoituksiin
Pe 10.3.2017 - 7.4.2017 viikoittain klo 10-16, TietoPinni ML8
Mikroluokkatuki yksilöharjoituksiin
Ti 14.3.2017 - 11.4.2017 viikoittain klo 10-16, TietoPinni ML8
Periodit: IV
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Olga Nenonen, Vastaava opettaja
olga.nenonen[ät]tuni.fi
Opetus
7.3.2017 – 25.4.2017
Luento-opetus
Ti 7.3.2017 - 11.4.2017 viikoittain klo 14-16, PinniB 3118
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1 (venäjänkieliset opiskelijat)
Ti 7.3.2017 - 11.4.2017 viikoittain klo 12-14, PinniB 4116
Ti 25.4.2017 klo 12-14, PinniB 4116
Ryhmä 2 (suomenkieliset opiskelijat)
Ti 7.3.2017 - 11.4.2017 viikoittain klo 16-18, PinniB 4123 (kielistudio)
Ti 25.4.2017 klo 14-16, PinniB 4116
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi