x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

http://www.uta.fi/ltl/ven

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta ovat osoitteessa http://www.uta.fi/ltl/yhteystiedot/henkilokunta/index.html#Venaja

Uudet opiskelijat

  • Uusien opiskelijoiden tervetulo- ja infotilaisuus järjestetään tiistaina 23.8.2016 klo 14-16 tilassa PinniB 4087 (tulkkausstudio). Tervetuloa!
  • Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen lähtötasokoe järjestetään keskiviikkona 24.8.2016 klo 10-12. Kokeen perusteella suositellaan mahdollisesti osallistumista vapaaehtoisiin täydentäviin opintoihin (VENT1 Kielioppiharjoitukset 5 op). Lue kokeesta tarkemmin opetusohjelman kohdasta VENP0 Lähtötasokoe!

Kurssi-ilmoittautuminen

  • Syyslukukauden 2016 kursseille ilmoittaudutaan seuraavasti: perusopinnot ma 15.8. - pe 26.8. välisenä aikana. Aineopinnot ma 15.8. - to 25.8. välisenä aikana.

  • Erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoita pyydetään huomioimaan opintojensa suunnittelussa myös Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön yhteiset opinnot.
  • Kevätlukukauden 2017 kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa 1.-11.12. välisenä aikana.

Kurssi-ilmoittautumisen peruminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Itsenäiset suoritustavat

Kieli- ja viestintäopinnot

  • Erityisesti kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön opiskelijoille tarkoitettujen kieli- ja viestintäopintojen aikataulut löytyvät Kielikeskuksen opetusohjelmasta. Vaadittavat kieli- ja viestintäopinnot voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Ennen I periodin alkua annettava opetus:

Yleiset valmiudet

Perusopinnot

VENP0 Lähtötasokoe   (Opetuskieli: venäjä)

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Täydentävät opinnot

Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Yleiset valmiudet

TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS (venäjän tutkinto-ohjelma) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yksikön yhteiset opinnot

KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Täydentävät opinnot

VENT1 Kielioppiharjoitukset 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

VENP1 Kielioppi I (suomenkieliset opiskelijat) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP1 Kielioppi I (venäjänkieliset opiskelijat) 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP3/VENK1 Suullinen viestintä I - Keskusteluharjoitukset 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP4 Kirjallinen viestintä I (venäjänkieliset opiskelijat) 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP5 Näkökulmia kääntämiseen - Johdatus käännösprosessiin 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP6 Venäjän historia, kirjallisuus ja kulttuuri 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot/Kieli ja kulttuuri

VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: Suullinen viestintä 2 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: Kirjallinen viestintä 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA5 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA6 Venäjän kielen rakenne - Morfologia 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA6/VENK3 Venäjän kielen rakenne - Tekstin ymmärtäminen II 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA7 1800-luvun ja 1900-luvun kirjallisuuden historia/Istorija russkoj literatury XIX i XX vekov 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot/Kääntäminen ja tulkkaus

VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: Kirjallinen viestintä 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: Suullinen viestintä 2 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA5 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA16 Kääntäminen äidinkieleen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA9 Käännöstaidon kehitysharjoituksia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA11 Dialogitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA13 Käännösviestintä suomi-venäjä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA12 Käännösviestintä venäjä-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Yleiset valmiudet

LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS (venäjän tutkinto-ohjelma) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Täydentävät opinnot

VENT1 Kielioppiharjoitukset 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot/Kieli ja kulttuuri

VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: Suullinen viestintä 2 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: Kirjallinen viestintä 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA5 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA8 Kirjallisuuden analyysi/Analiz hudozhestvennoj literatury 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA14 Nyky-Venäjä venäjänkielisessä mediassa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot/Kääntäminen ja tulkkaus

VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: Kirjallinen viestintä 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA1 Kirjallinen ja suullinen viestintä II: Suullinen viestintä 2 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA5 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA16 Kääntäminen äidinkieleen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA9 Käännöstaidon kehitysharjoituksia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA10 Konsekutiivitulkkaus 5 op
VENA11 Dialogitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA13 Käännösviestintä suomi-venäjä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA12 Käännösviestintä venäjä-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA14 Nyky-Venäjä venäjänkielisessä mediassa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Yleiset valmiudet

Yksikön yhteiset opinnot

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Täydentävät opinnot

VENT1 Kielioppiharjoitukset 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

VENP2 Kielioppi II (suomenkieliset opiskelijat) 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP2 Kielioppi II (venäjänkieliset opiskelijat) 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP3/VENK1 Suullinen viestintä I - Keskusteluharjoitukset 3 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP4 Kirjallinen viestintä I (venäjänkieliset opiskelijat) 5 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP5 Näkökulmia kääntämiseen - Johdatus käännösprosessiin 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENP5/VENK2 Näkökulmia kääntämiseen - Tekstin ymmärtäminen 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot/Kieli ja kulttuuri

VENA5 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot/Kääntäminen ja tulkkaus

VENA5 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op (Opetuskieli: venäjä) Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA10 Konsekutiivitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA11 Dialogitulkkaus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA13 Käännösviestintä suomi-venäjä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VENA12 Käännösviestintä venäjä-suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta