x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kielen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

http://www.uta.fi/ltl/suomi/

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta ovat yksikön yhteystietosivulla.

Yliopistolla ei ole yhteisiä opetuksettomia viikkoja. Mahdolliset opetustauot ovat kurssikohtaisia.

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Kokonaisuuksien vastuuhenkilö
Syventävien opintojen vastuuhenkilö on professori Anneli Pajunen. Kokonaismerkinnän saa täyttämällä kokonaismerkintälomakkeen ja palauttamalla sen opintokoordinaattorille tai vastaanottoaikana professorille. Voit myös lähettää listan kokonaisuuteen kuuluvista jaksoista sähköpostitse opintokoordinaattorille.

Tutkintorakenne
Alla olevassa opetusohjelmassa on suomen kielen tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Koko tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa 2015-2018 opinto-oppaasta.

Erikoistumiskokonaisuudet
Syventävien opintojen sisällä tarjolla olevissa erikoistumisopinnoissa on kaksi sellaista kokonaisuutta, joista voi saada erillisen merkinnän: suomi toisena ja vieraana kielenä sekä työelämäviestintä ja kielikonsultointi. Molemmista kokonaisuuksista voi suorittaa 25 op. Jos opiskelija suorittaa niistä vähintään 20 op (jaksot 1-4 ilman harjoittelua), hän saa erikoistumisestaan merkinnän myös tutkintotodistukseen. Suomi toisena ja vieraana kielenä -kokonaisuuden voi suorittaa kokonaan lukuvuoden 2016-2017 aikana (lähiopetus kevätlukukaudella). Työelämäviestintä ja kielikonsultointi -kokonaisuuden voivat 2016-2017 suorittaa loppuun ne, jotka ovat sen aiemmin aloittaneet. Kokonaisuutta on alustavasti suunniteltu järjestettäväksi lukuvuonna 2017-2018, mutta järjestäminen varmistuu vasta myöhemmin.

Syventävien erikoiskursseille ovat etusijalla ne, jotka eivät vielä ole suorittaneet erikoistumisopintoja. Opintokokonaisuuksia voivat suorittaa myös muut kuin tutkinto-ohjelman omat opiskelijat, kunhan vaadittavat edeltävät opinnot on suoritettu.

Vanhat opiskelijat
Kaikki opetus järjestetään voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti. Tarkista jaksojen vastaavuudet vastaavuustaulukoista.

Ilmoittautuminen
Kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa. Ilmoittautumisen ongelmatilanteissa ota yhteys kurssin opettajaan. Opintojaksojen pakolliset edeltävät opinnot tulee olla rekisterissä ilmoittautumisajan loppuun mennessä.

Perus- ja aineopintojen opetus löytyy suomen kielen kandidaattiohjelman kohdalta.

Jaksojen suorittaminen itsenäisesti
Osa opintojaksoista on mahdollista suorittaa itsenäisesti portfolioina, esseinä tai kirjallisina tentteinä. Ks. yksikön yleiset tenttipäivät.

Tentittävä kirjallisuus sekä muut itsenäisten suoritustapojen ohjeet ovat tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Jaksojen vastuuhenkilöt:

Syventävät opinnot:
SUOS1 Suomi ja maailman kielet, kirjallinen tentti, Anneli Pajunen
SUOV1 Toisen kielen oppiminen ja opetus, essee, Niina Lilja
SUOV3 Suomen kielen rakenne S2-näkökulmasta, essee, Niina Lilja
SUOV4 Vuorovaikutus ja tekstit S2-näkökulmasta, essee, Niina Lilja
SUOV5 Harjoittelu, Niina Lilja
SUOT2 Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin syventävä jakso I, kirjallinen tentti, Suvi Honkanen
SUOT4 Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin syventävä jakso II, essee, Suvi Honkanen
SUOT5 Harjoittelu, Suvi Honkanen
SUOO1 Lapsen kielenomaksuminen, kirjallinen tentti, Anneli Pajunen (syksy) / Klaus Laalo (kevät)
SUOO2 Lukeminen ja luetun ymmärtäminen, kirjallinen tentti, Anneli Pajunen
SUOO3 Kirjoittaminen, kirjallinen tentti, Anneli Pajunen
SUOO4 Äidinkielen osaamisen arviointi, kirjallinen tentti, Anneli Pajunen
SUOO5 Pedagoginen kielitieto, portfolio, Niina Lilja
SUOK1 Kielenmuutos ja sen tutkiminen, kirjallinen tentti, Klaus Laalo
SUOK2 Kielen alueellinen ja sosiaalinen variaatio, kirjallinen tentti, Klaus Laalo
SUOK3 Variaationtutkimuksen teoreettisia kysymyksiä, kirjallinen tentti, Klaus Laalo
SUOK4 Variaationtutkimuksen metodologisia kysymyksiä, kirjallinen tentti, Klaus Laalo
SUOK5 Sukukieli, kirjallinen tentti sähköisenä tenttinä, Eliisa Pitkäsalo. Tentittävissä myös 3 op:n laajuisena (aiemman opetussuunnitelman uralilaiskielen suoritusta korvaava tentti, ks. siirtymäsäännöt)
SUOR1 Merkityksen erityiskysymyksiä, kirjallinen tentti, Antti Leino
SUOR2 Syntaksin erityiskysymyksiä, kirjallinen tentti, Antti Leino
SUOR3 Morfologian erityiskysymyksiä, kirjallinen tentti sähköisenä tenttinä, Klaus Laalo
SUOR4 Nimistöntutkimus, kirjallinen tentti, Antti Leino
SUOR5 Sanastontutkimus, kirjallinen tentti, Klaus Laalo
SUOR6 Diskurssintutkimus, portfolio, Suvi Honkanen
SUOR7 Keskusteluntutkimus, portfolio, Niina Lilja
SUOS7 Teoriakirjallisuus, kirjallinen tentti, sovitaan graduohjaajan kanssa.
SUOS8 Työelämäopinnot, Suvi Honkanen. Katso kaikki suoritusvaihtoehdot verkkosivulta.

 

Periodi (29.8.2016 - 23.10.2016)
Syventävät opinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Antti Leino, Vastaava opettaja
unni.leino[ät]tuni.fi
Opetus
30.8.2016 – 13.12.2016
Luento-opetus
Ti 30.8.2016 klo 12-14, Linna K108
Ti 13.9.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 12-14, Linna K108
Ti 13.12.2016 klo 12-14, Linna K108
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Ryhmät jatkavat keväältä. Myös uusia opiskelijoita otetaan mukaan. Uudet ryhmiin haluavat voivat ilmoittautua suoraan opettajalle.

Antti Leino, Vastaava opettaja
unni.leino[ät]tuni.fi
Anneli Pajunen, Vastaava opettaja
anneli.pajunen[ät]tuni.fi
Opetus
29.8.2016 – 14.12.2016
Seminaari
Ryhmä 1 (Leino)
Ma 29.8.2016 - 12.12.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B4032
Ryhmä 2 (Pajunen)
Ke 31.8.2016 - 14.12.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B4032
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Jakso kuuluu kokonaisuuteen Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin erikoistumisopinnot.

Edeltävät opinnot: SUOT1 Työelämän tekstitaidot tulee olla tehtynä ja SUOT2 Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin syventävä jakso I suoritetaan vähintään samanaikaisesti.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Suvi Honkanen, Vastaava opettaja
Opetus
13.9.2016 – 13.12.2016
Seminaari
Ti 13.9.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B0039
Ti 13.12.2016 klo 10-12, Pinni B0039
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Klaus Laalo, Vastaava opettaja
klaus.laalo[ät]tuni.fi
Opetus
7.9.2016 – 14.12.2016
Luento-opetus
Ke 7.9.2016 - 14.12.2016 viikoittain klo 14-16, Linna K108, paitsi 28.9. Päätalo C7 ja 2.11. Pinni B4116
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anneli Pajunen, Vastaava opettaja
anneli.pajunen[ät]tuni.fi
Opetus
13.9.2016 – 13.12.2016
Harjoitukset
Ti 13.9.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B ML 40
Ti 13.12.2016 klo 10-12, Pinni B ML40
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Taru Naskali, Opettaja
Opetus
12.9.2016 – 6.11.2016
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tarkoitettu sekä avoimen yliopiston opiskelijoille että tutkinto-opiskelijoille. Opiskelu tapahtuu Moodlessa ja valituiksti tulleet tutkinto-opiskelijat lisätään automaattisesti Moodle-alueelle. Avoimen opiskelijat saavat infokirjeen, jossa on kirjautumisohjeet.

Kurssille otetaan 40 opiskelijaa ja avoimen yliopiston opiskelijoita valitaan ensisijaisesti. Tutkinto-opiskelijoita otetaan mukaan sen verran kun paikkoja jää.

Periodi (24.10.2016 - 16.12.2016)
Syventävät opinnot [II Periodi]

Nimistönsuunnittelun ja -huollon erikoiskurssi toteutetaan yhteistyössä Kangasalan kunnan kanssa. Opiskelijat pääsevät kurssin opettajien ja arkkitehti, projektipäällikkö Sanna Karppisen johdolla luomaan nimistöä uudelle Lamminrahkan kaupunginosalle, joka kohoaa Kangasalan ja Tampereen rajalle (ks. http://www.lamminrahka.fi/). Kurssiin sisältyy mm. maaston haltuunottoa, nimistönsuunnitteluun ja -huoltoon perehtymistä, arkistotyöskentelyä ja muuta salapoliisityötä, luovaa ja kriittistä ideointia, raportoinnin harjoittelua ja tutustumista työelämään, erityisesti projektityöhön.

Kurssi järjestetään III ja IV periodissa tiistaisin klo 12-14.

Kurssi käynnistyy yhteisellä kenttäretkellä Lamminrahkan maastoon perjantaina 14.10. klo 10-16. Kenttäretkelle osallistuminen on kurssin pakollinen osasuoritus ja kurssille pääsyn edellytys.

Kurssi käy suoritukseksi jaksoihin SUOR4 Nimistöntutkimus, SUOR8 Muu kielen rakenteisiin, merkitykseen tai käyttöön liittyvä opintojakso ja SUOS8 Työelämäopinnot.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Liisa Mustanoja, Vastaava opettaja
liisa.mustanoja[ät]tuni.fi
Unni-Päivä Leino, Vastaava opettaja
unni.leino[ät]tuni.fi
Opetus
14.10.2016 – 25.4.2017
Luento-opetus
Pe 14.10.2016 klo 10-16, kenttäretki
Ti 17.1.2017 - 25.4.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni B0039
Periodit: II III IV
Opetuskieli: suomi
Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse ilmoittautua.

Hanna Porrassalmi, Vastaava opettaja
Opetus
25.10.2016 – 23.11.2016
Luento-opetus 20 tuntia
Ti 25.10.2016 - 22.11.2016 viikoittain klo 12-14, PÄÄT ls. A1, poikkeus 8.11. PÄÄT ls. D10A
Ke 26.10.2016 - 23.11.2016 viikoittain klo 14-16, PÄÄT ls. D10A, Tentti 23.11. Moodlessa!
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tentti ke 23.11. Moodlessa

Uusintatentti ke 7.12. Moodlessa

Periodi (9.1.2017 - 5.3.2017)
Syventävät opinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anneli Pajunen, Vastaava opettaja
anneli.pajunen[ät]tuni.fi
Opetus
17.1.2017 – 28.2.2017
Luento-opetus
Ti 17.1.2017 - 28.2.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B4113
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Seminaari kestää kaksi lukukautta. Nyt seminaarissa aloittavat jatkavat myös syyslukukaudella 2017.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anneli Pajunen, Vastaava opettaja
anneli.pajunen[ät]tuni.fi
Klaus Laalo, Vastaava opettaja
klaus.laalo[ät]tuni.fi
Opetus
10.1.2017 – 10.5.2017
Seminaari
Ryhmä 1 (Pajunen)
Ke 18.1.2017 - 10.5.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B4032
Ryhmä 2 (Laalo)
Ti 10.1.2017 - 9.5.2017 viikoittain klo 16-18, Pinni B4032
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kontaktiopetuksen lisäksi kurssi sisältää noin 10 tuntia opetuksen seuraamista erikseen sovittavina aikoina.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Niina Lilja, Vastaava opettaja
niina.lilja[ät]tuni.fi
Opetus
9.1.2017 – 27.2.2017
Luento-opetus
Ma 9.1.2017 - 27.2.2017 viikoittain klo 10-14, Pinni B0039
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

SUOV1 Toisen kielen oppiminen ja opetus on ensimmäinen jakso Suomi toisena kielenä -kokonaisuudessa. Se on suositeltavaa suorittaa ennen muita kokonaisuuden jaksoja. Ks. kokonaisuuden tiedot.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Niina Lilja, Vastaava opettaja
niina.lilja[ät]tuni.fi
Opetus
11.1.2017 – 26.4.2017
Luento-opetus
Ke 11.1.2017 - 26.4.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B0039
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti SUOV1 Toisen kielen oppiminen ja opetus -kurssin kanssa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Niina Lilja, Vastaava opettaja
niina.lilja[ät]tuni.fi
Opetus
10.1.2017 – 28.2.2017
Luento-opetus
Ti 10.1.2017 - 28.2.2017 viikoittain klo 10-14, Pinni B3109
Periodit: III
Opetuskieli: suomi

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat  kielitieteellisen genretutkimuksen teoreettisiin ja menetelmällisiin lähtökohtiin ja genretutkimuksen koulukuntiin, perehtyä  ajankohtaiseen fennistiseen, pohjoismaiseen ja kansainväliseen genretutkimukseen sekä pohtia genretutkimuksen sovellusmahdollisuuksia esimerkiksi opetuksen tai työelämäviestinnän tarpeisiin. Kurssin aikana myös harjoitellaan genreaiheisen tutkimuksen tekemistä ja tutkimustiedon soveltamista.

Kurssi käy suoritukseksi suomen kielen syventäviin opintoihin, suomen kielen aineopintoihin tai pohjoismaisten kielten syventäviin opintoihin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Suvi Honkanen, Vastaava opettaja
Mona Forsskåhl, Vastaava opettaja
Opetus
11.1.2017 – 26.4.2017
Luento-opetus
Ke 11.1.2017 - 26.4.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Tekstin koherenssi on monikerroksinen ilmiö, johon törmää niin kirjoittamisen opetuksessa, tekstien ja kielitaidon arvioinnissa kuin tekstinhuollossakin. Se liittyy tekstin ymmärrettävyyteen ja sujuvuuteen – kirjoittajan ja lukijan vuorovaikutukseen.

Kurssilla syvennyttään syntaksin ja tekstin rajapintaan luentojen, lukemiston ja harjoitusten avulla.  Koherenssin muodostumista käsitellään kurssilla ennen kaikkea kirjoittajan ja lukijan näkökulmasta, mutta myös tekstin kokonaisrakenteen kannalta. Pääpaino on lausetason syntaktisissa ja pragma-semanttisissa ilmiöissä (esim. informaatiorakenne, agentiivisuus, referenssi ja koheesio).

Suoritustapa

Kurssisuoritus on kolmiosainen. Ensimmäinen osa on ennakkotehtävä, joka tehdään itsenäisesti ja palautetaan kurssin Moodle-alueelle ennen kurssin alkua. Luento-osuuden lomassa luetaan kirjallisuutta, keskustellaan ja tehdään pieniä harjoitustehtäviä. Kurssin lopuksi osallistujat kirjoittavat annetun aineiston ja kurssilla opitun pohjalta pohtivan esseen.

  • kurssille valituilla aikaa tehdä ennakkotehtävää viikot 2 ja 3, opetus alkaa viikolla 5.
  • luento 1 x viikko, viikoilla 5-8; 10–14, 17

Arviointi perustuu luennoilla ja kotitöinä tehtyihin harjoituksiin ja loppuesseeseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kirsi Sandberg, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2017 – 25.4.2017
Luento-opetus
Ti 31.1.2017 - 21.2.2017 viikoittain klo 8-10, Pinni B0039
Ti 7.3.2017 - 4.4.2017 viikoittain klo 8-10, Pinni B0039
Ti 25.4.2017 klo 8-10, Pinni B0039
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Edeltävät opinnot (pakolliset)

SUOP2 Syntaksi, 5 op

SUOP4 Merkitys, 5 op

Edeltävät opinnot (suositeltava)

SUOA3 Teksti, keskustelu ja vuorovaikutus 5 op

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Unni-Päivä Leino, Vastaava opettaja
unni.leino[ät]tuni.fi
Opetus
12.1.2017 – 27.4.2017
Luento-opetus
To 12.1.2017 - 27.4.2017 viikoittain klo 12-14, Linna K108
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kirjetutkimuksen kurssilla toteutetaan opettajan johdolla oma pienoistutkimus ja harjoitellaan tieteellisen artikkelin kirjoittamista ja artikkelikokoelman toimittamista. Kurssi on tarkoitettu syventävien opintojen vaiheessa oleville opiskelijoille. Kurssi sopii jatkoksi keväällä 2016 järjestetylle kurssille SUOA6 Puhutun ja kirjoitetun kielen rajapinnassa: kirjoittajan murretaustan heijastuminen sota-ajan kirjeissä. Mukaan voivat kuitenkin hyvin tulla myös sellaiset opiskelijat, joilla ei ole aiempaa kokemusta kirjetutkimuksesta.

Tutkimusaineistona käytetään Tampereen yliopiston Kansanperinteen arkiston sota-aikaisten kirjeiden kokoelmaa. Tarkastelu kohdistetaan ensisijaisesti sellaiseen puolisoiden tai perheenjäsenten väliseen kirjeenvaihtoon, jossa molempien osapuolten kirjeitä on säilynyt. Näistä on mahdollista tarkastella esimerkiksi kirjeitse käytävän keskustelun erityispiirteitä, perhekunta- tai yksilökohtaisia ilmaisutapoja, tunteista kirjoittamista tai kirjoitustaitojen kehittymistä kirjeenvaihdon myötä. Myös muut, opiskelijoiden omia kiinnostuksen kohteita mukailevat aineisto- ja aiherajaukset ovat mahdollisia.

Artikkelipraktikumissa harjoitellaan kielen asiantuntijan työelämätaitoja: tieteellistä kirjoittamista, toisten tekstien toimittamista ja vertaisarviointia. Kurssin aiheesta on mahdollista jatkaa gradutyöskentelyyn. Kurssisuoritus on 5 op:n laajuinen, ja kurssin hyväksytysti suorittaneet opiskelijat saavat työskentelystään opettajalta erillisen todistuksen. Valmis artikkelikokoelma pyritään julkaisemaan yksikön sähköisessä B-julkaisusarjassa, eli praktikumin suorittaneet opiskelijat saisivat näin julkaistua tieteellisen artikkelin.

Suoritustapa:

Kurssi on praktikum-muotoinen, eli se yhdistelee erilaisia toimintamalleja. Kurssi sisältää mm. tiedonetsintää, arkistotyöskentelyä, harjoituksia ja itsenäistä kirjoitustyötä sekä toisten kirjoittamien artikkeleiden vertaisarviointia.

Kurssilla perehdytään yhdessä kirjetutkimuksen teoriaan ja kirjeistä tehtyihin tutkimuksiin. Opiskelijat tutustuvat alalta tehtyihin tutkimusartikkeleihin ja esittelevät niitä ryhmälle.

Aineiston parissa työskentelyä harjoitellaan Kansanperinteen arkiston sota-aikaiseen, käsin kirjoitetun kirjekokoelman parissa. Kukin opiskelija kokoaa omaa tutkimustaan varten pienen kirjeaineiston (10–20 kirjettä): etsii kirjeet arkistosta opettajan ja arkistovirkailijoiden avustamana ja siirtää ne yhdessä sovittuja kirjaamisperusteita noudattaen tietokonemuotoon. Näin tuotettua kirjeaineistoa käytetään kurssilla tehtävien pienoistutkimusten lähdeaineistona.

Opiskelijat valitsevat opettajan avustamina itseään kiinnostavan tutkimuksen kohteen ja selvittävät valittua aihetta sekä teoreettisesti että kootun kirjeaineiston valossa. Kukin kurssilainen kirjoittaa kurssin aikana oman tutkimusartikkelin ja toimii lisäksi kahden artikkelin vertaisarvioijana. Kurssilaiset osallistuvat myös artikkelikokoelman toimitustyöhön. Praktikum-muotoinen työskentely edellyttää kurssilaisilta omatoimisuutta, aktiivisuutta ja läsnäoloa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Liisa Mustanoja, Vastaava opettaja
liisa.mustanoja[ät]tuni.fi
Opetus
19.1.2017 – 27.4.2017
Luento-opetus
To 19.1.2017 - 27.4.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B3108
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa 6.1. mennessä. Ryhmän koko 12 opiskelijaa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Taru Naskali, Vastaava opettaja
Venla Kuuluvainen, Vastaava opettaja
venla.kuuluvainen[ät]tuni.fi
Opetus
12.1.2017 – 2.5.2017
Pienryhmäopetus 20 tuntia
Ryhmä suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelijoille
To 12.1.2017 - 30.3.2017 viikoittain klo 9-12, Päät D04, Naskali; Ei opetusta 19.1.,9.2.,23.2.,23.3.
Poikkeukset:
, 16.2. PÄÄT rh. E113b
Ryhmä puheviestinnän opiskelijoille
Ti 17.1.2017 - 2.5.2017 viikoittain klo 12-15, Päät D125, Kuuluvainen
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (6.3.2017 - 28.5.2017)
Syventävät opinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Saija Merke, Vastaava opettaja
saija.merke[ät]tuni.fi
Opetus
13.3.2017 – 25.4.2017
Luento-opetus
Ma 13.3.2017 - 24.4.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B3117
Ti 14.3.2017 - 25.4.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni B3117
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi

Education, Work and Culture – promoting inclusion into education and work through interdisciplinary collaboration (5 ECTS)

The course builds on collaboration between students of education, social work and languages. It aims at developing students’ awareness about the questions and challenges of inclusion of immigrants into education and work life in the Finnish society.

During the course, students develop small projects promoting inclusion. In the projects they collaborate both with the providers and those in need of inclusive measures into education and work. Project work is supported by reflection sessions using material from educational, social and linguistic research. The course is tutored jointly by teachers from each subject.

S2-opintojen opiskelijat sopivat suoritustavasta Niina Liljan kanssa.

Lisätiedot, ajat, paikat ja ilmoittautuminen kasvatustieteiden opetusohjelmassa.

Opetus
10.3.2017 – 12.5.2017
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi