x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kielen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

http://www.uta.fi/ltl/suomi/

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta ovat yksikön yhteystietosivulla.

Yliopistolla ei ole yhteisiä opetuksettomia viikkoja. Mahdolliset opetustauot ovat kurssikohtaisia.

Kokonaisuuksien vastuuhenkilöt
Perusopinnot: Liisa Mustanoja
Aineopinnot: Unni Leino
Kokonaismerkinnän saa täyttämällä kokonaismerkintälomakkeen ja palauttamalla sen opintokoordinaattorille tai vastaanottoaikana kokonaisuuden vastuuhenkilölle. Voit myös lähettää opintokoordinaattorille listan kokonaisuuteen kuuluvista jaksoista sähköpostitse.

Tutkintorakenne
Alla olevassa opetusohjelmassa on suomen kielen tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Koko tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa 2015-2018 opinto-oppaasta. Muista suorittaa myös kieli- ja viestintäopinnot; Kielikeskuksen opetustarjonta on Kielikeskuksen opetusohjelmassa.

Vanhat opiskelijat
Kaikki opetus järjestetään voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti. Tarkista jaksojen vastaavuudet vastaavuustaulukoista.

Ilmoittautuminen
Kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa. Ilmoittautumisen ongelmatilanteissa ota yhteys kurssin opettajaan. Opintojaksojen pakolliset edeltävät opinnot tulee olla rekisterissä ilmoittautumisajan loppuun mennessä.

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Syventävät opinnot
Syventävien opintojen opetus sekä vastuuhenkilöt ovat maisteriopintojen opetusohjelmassa.

Jaksojen suorittaminen itsenäisesti
Osa opintojaksoista on mahdollista suorittaa itsenäisesti portfolioina tai kirjallisina tentteinä yksikön yleiset tenttipäivinä. tai sähköisinä tentteinä. Suoritustapa on määritelty listassa alla.

Tentittävä kirjallisuus sekä muut itsenäisten suoritustapojen ohjeet ovat tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Itsenäisten suoritusten vastaanottajat:

Perusopinnot:
SUOP3 Kielen- ja tekstinhuolto, portfolio, Hanna-Riikka Hodges.
SUOP4 Merkitys, kirjallinen tentti sähköisenä tenttinä, Antti Leino

Aineopinnot:
SUOA1 Kielen kehitys, kirjallinen tentti, Mikko Heikkilä
SUOA2 Kielen variaatio, portfolio, Klaus Laalo (syksy) / Liisa Mustanoja (kevät)
SUOA4 Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia, kirjallinen tentti, Antti Leino (syksy) / Mikko Heikkilä (kevät)
SUOA5 Menetelmäopinnot (vain muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille), portfolio, Klaus Laalo
SUOA6 ja SUOA7, kirjallinen tentti tai portfolio
Vaihtoehdot:
Diskurssintutkimus, portfolio, Suvi Honkanen
Keskustelunanalyysi, portfolio, Niina Lilja
Pedagoginen kielitieto, portfolio, Niina Lilja
Kielen alueellinen ja sosiaalinen variaatio, kirjallinen tentti, Klaus Laalo
Nimistöntutkimus, kirjallinen tentti, Antti Leino
Sanastontutkimus,kirjallinen tentti, Klaus Laalo

 

Valinnaisina opintoina suomea opiskeleva: ks. suomen kieli valinnaisina opintoina.

 

Ennen periodien alkua annettava opetus
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautumisohjeet tulevat uusille opiskelijoille hyväksymiskirjeen mukana.

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
aulikki.hyrskykari[ät]tuni.fi
Opetus
15.8.2016 – 26.8.2016
Luento-opetus
Aloitus ma 15.8. klo 8 Päätalon ls D10ab
Harjoitukset
Useita mikroluokkaharjoitusryhmiä, ohjeet kurssin sivulla
Itsenäinen työskentely
Periodit:
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautumisohjeet ja aikataulu lähtetetään uusille opiskelijoille.


Periodi (29.8.2016 - 23.10.2016)
Muut opinnot [I Periodi]

Informaatio- ja tervetulotilaisuus uusille suomen kielen tutkinto-ohjelman opiskelijoille torstaina 1.9.2016 klo 10-12 salissa Pinni B4113. Tilaisuus on osa jakson Orientoivat opinnot ja HOPS suoritusta.

Antti Leino, Vastaava opettaja
unni.leino[ät]tuni.fi
Maija Ohvo, Vastaava opettaja
Opetus
1.9.2016 – 1.9.2016
Luento-opetus
To 1.9.2016 klo 10-12, Pinni B4113
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [I Periodi]

Opetus ti 12-14 ja to 10-12. Kaksi ryhmää; ryhmäjako lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ilmoittautumisen päätyttyä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Klaus Laalo, Vastaava opettaja
klaus.laalo[ät]tuni.fi
Taina Pitkänen, Vastaava opettaja
taina.pitkanen[ät]tuni.fi
Mikko Heikkilä, Opettaja
mikko.k.heikkila[ät]tuni.fi
Opetus
30.8.2016 – 15.12.2016
Luento-opetus
Ryhmä 1 (Laalo ja Heikkilä)
Ti 30.8.2016 klo 12-14, Päätalo D11
To 8.9.2016 - 1.12.2016 viikoittain klo 10-12, Päätalo A3, paitsi 3.11. Virta 109
Ti 13.9.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni A1081
To 8.12.2016 klo 10-12, Päätalo D10B, tentti
Ke 14.12.2016 klo 12-14, Pinni B4113, tentin palautus ja kertaus
To 15.12.2016 klo 10-12, Päätalo D10B, uusintatentti
Ryhmä 2 (Pitkänen ja Heikkilä)
Ti 30.8.2016 klo 12-14, Päätalo D11
To 8.9.2016 - 1.12.2016 viikoittain klo 10-12, Päätalo D13, paitsi 3.11. Pinni A1081
Ti 13.9.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 12-14, Päätalo A2A
To 8.12.2016 klo 10-12, Päätalo D10B, tentti
Ti 13.12.2016 klo 12-14, Pinni A1081, tentin palautus ja kertaus
To 15.12.2016 klo 10-12, Päätalo D10B, uusintatentti
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Ryhmät on tarkoitettu sekä suomen tutkinto-ohjelman omille että muille opiskelijoille. Kurssille pääsyn edellytyksenä on, että SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi suoritetaan vähintään samanaikaisesti.

Ryhmiä on yhdistetty, tarkista tilatiedot!

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna-Riikka Hodges, Vastaava opettaja
hanna-riikka.hodges[ät]tuni.fi
Opetus
5.9.2016 – 5.12.2016
Pienryhmäopetus
Ryhmät 1 & 2
Ma 5.9.2016 - 5.12.2016 viikoittain klo 10-12, Päätalo D14, ei opetusta 17.10.
Ryhmät 3 & 4
Ma 5.9.2016 - 5.12.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni A3107, poikkeukset: 10.10. Linna K109, 24.10. Päätalo C5, 28.11. Pinni B0039, ei opetusta 17.10.
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Jaksosta järjestetään kaksi ryhmää syksyllä ja yksi keväällä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kairi-Liis Rodima-Takala, Vastaava opettaja
kairi-liis.rodima-takala[ät]tuni.fi
Opetus
29.8.2016 – 8.12.2016
Luento-opetus
Ryhmä 1
Ma 29.8.2016 - 5.12.2016 viikoittain klo 14-16, PinniA3111
Ke 31.8.2016 - 7.12.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111, paitsi 7.9. Päätalo A2B
Ryhmä 2
Ti 30.8.2016 klo 10-12, Pinni A3111
To 1.9.2016 - 8.12.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B4113
Ti 13.9.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Ti 13.12.2016 klo 10-12, Pinni A3111
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mikko Heikkilä, Vastaava opettaja
mikko.k.heikkila[ät]tuni.fi
Opetus
31.8.2016 – 14.12.2016
Luento-opetus
Ke 31.8.2016 - 14.12.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni A1081, paitsi 7.9. Linna K113
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Suvi Honkanen, Vastaava opettaja
Niina Lilja, Vastaava opettaja
niina.lilja[ät]tuni.fi
Opetus
7.9.2016 – 14.12.2016
Luento-opetus
Ke 7.9.2016 - 14.12.2016 viikoittain klo 10-12, Linna K113
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Niina Lilja, Vastaava opettaja
niina.lilja[ät]tuni.fi
Opetus
13.9.2016 – 13.12.2016
Seminaari
Ti 13.9.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni B4118
Ti 13.12.2016 klo 12-14, Pinni B4118
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Klaus Laalo, Vastaava opettaja
klaus.laalo[ät]tuni.fi
Opetus
7.9.2016 – 14.12.2016
Luento-opetus
Ke 7.9.2016 - 14.12.2016 viikoittain klo 14-16, Linna K108, paitsi 28.9. Päätalo C7 ja 2.11. Pinni B4116
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anneli Pajunen, Vastaava opettaja
anneli.pajunen[ät]tuni.fi
Opetus
13.9.2016 – 13.12.2016
Harjoitukset
Ti 13.9.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B ML 40
Ti 13.12.2016 klo 10-12, Pinni B ML40
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Opintojakson aikana perehdytään käännössuomen tutkimukseen historiallisesta, sanastollisesta ja rakenteellisesta näkökulmasta. Kurssilla tarkastellaan suomennettua kauno- ja tietokirjallisuutta, uudelleensuomennoksia sekä suomentajia kielen kehittäjinä ja tiedon välittäjinä. Erityishuomiota saa nykyinen kasvava kirjoitetun ja puhutun kielen variaatio sekä monikielisyys ja sen merkitys suomentajan työssä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sirkku Latomaa, Vastaava opettaja
sirkku.latomaa[ät]tuni.fi
Opetus
1.9.2016 – 15.12.2016
Luento-opetus
To 8.9.2016 - 15.12.2016 viikoittain klo 16-18, B1096
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakson voi suorittaa myös itsenäisesti. Ota yhteyttä opettajaan saadaksesi ohjeet sitä varten.

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot (katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta) [I Periodi]

Orientoiviin opintoihin kuuluu
- yksikön ja yliopiston järjestämät alkuorientaatiot (3 kertaa)
- tutkinto-ohjelman tervetulotilaisuus
- Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet (kirjaston järjestämää opetusta 5 tuntia, osa etäopetuksena)
- yhteinen HOPS-startti sekä HOPS-tapaamiset oman HOPS-opettajan kanssa ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen

Maija Ohvo, Vastaava opettaja
Sisko Sallama, Opettaja
sisko.sallama[ät]tuni.fi
Opetus
25.8.2016 – 12.10.2016
Luento-opetus
Alkuorientaatio
To 25.8.2016 klo 12-16, Pinni B1100, osa 1
Ma 12.9.2016 klo 14.15-15.15, Päätalo D10a, osa 2 (hyvinvointiorientoivat)
Ke 28.9.2016 klo 12-14, Pinni B1100, osa 3
Tutkinto-ohjelman tervetulotilaisuus
To 1.9.2016 klo 10-12, Pinni B4113
Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet kahdelle ryhmälle (ryhmäjako sukunimen mukaan alla)
Ke 5.10.2016 klo 8-10, sukunimet A-M, tapaaminen Linna-kirjaston pääovilla
Ke 12.10.2016 klo 8-10, sukunimet N-Ö, tapaaminen Linna-kirjaston pääovilla
HOPS-startti
Ke 5.10.2016 klo 12-14, Pinni B4087
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Michael O'Dell, Vastaava opettaja
Opetus
2.9.2016 – 9.12.2016
Luento-opetus
Pe 2.9.2016 - 9.12.2016 viikoittain klo 9-11, Väinö Linna -sali, Linna
Pe 16.12.2016 klo 9-11, Väinö Linna -sali, TENTTI
Ke 11.1.2017 klo 16-18, Pinni B 4115, UUSINTATENTTI
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Urho Määttä, Vastaava opettaja
Opetus
1.9.2016 – 8.12.2016
Luento-opetus
To 1.9.2016 - 8.12.2016 viikoittain klo 12-14, Päätalo D10b
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssin suoritus painottuu käytännön harjoitusten tekemiseen, jotka voi halutessaan (starttiluennoille osallistuttuaan) tehdä ja palauttaa omatoimisesti verkon kautta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ks. kurssin kotisivu

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
aulikki.hyrskykari[ät]tuni.fi
Opetus
13.9.2016 – 25.11.2016
Luento-opetus
Kaikille pakollinen aloitusluento
Ti 13.9.2016 klo 8-12, Päätalo D10a+b
Ti 20.9.2016 - 15.11.2016 viikoittain klo 8-10, PInni ls B1096
Harjoitukset
Useita mikroluokkaharjoitusryhmiä, ohjeet kurssin sivulla
Periodit: I II
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi
Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Taru Naskali, Opettaja
Opetus
12.9.2016 – 6.11.2016
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tarkoitettu sekä avoimen yliopiston opiskelijoille että tutkinto-opiskelijoille. Opiskelu tapahtuu Moodlessa ja valituiksti tulleet tutkinto-opiskelijat lisätään automaattisesti Moodle-alueelle. Avoimen opiskelijat saavat infokirjeen, jossa on kirjautumisohjeet.

Kurssille otetaan 40 opiskelijaa ja avoimen yliopiston opiskelijoita valitaan ensisijaisesti. Tutkinto-opiskelijoita otetaan mukaan sen verran kun paikkoja jää.

Periodi (24.10.2016 - 16.12.2016)
Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse ilmoittautua.

Hanna Porrassalmi, Vastaava opettaja
Opetus
25.10.2016 – 23.11.2016
Luento-opetus 20 tuntia
Ti 25.10.2016 - 22.11.2016 viikoittain klo 12-14, PÄÄT ls. A1, poikkeus 8.11. PÄÄT ls. D10A
Ke 26.10.2016 - 23.11.2016 viikoittain klo 14-16, PÄÄT ls. D10A, Tentti 23.11. Moodlessa!
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tentti ke 23.11. Moodlessa

Uusintatentti ke 7.12. Moodlessa

Periodi (9.1.2017 - 5.3.2017)
Perusopinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Olli Kuparinen, Vastaava opettaja
olli.kuparinen[ät]tuni.fi
Opetus
17.1.2017 – 4.5.2017
Luento-opetus
Ti 17.1.2017 - 2.5.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni A1081
To 16.2.2017 - 4.5.2017 viikoittain klo 12-14, Paavo Koli -sali, Pinni A
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Edellytykset: SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi.

Ennen kurssin alkua tulee olla suoritettuna SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Antti Leino, Vastaava opettaja
unni.leino[ät]tuni.fi
Opetus
12.1.2017 – 27.4.2017
Luento-opetus
To 12.1.2017 - 27.4.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni A1081
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vastaa edellisen opetussuunnitelman jaksoa SUOA4 Merkitys, joten jakson voi suorittaa myös osaksi aineopintoja (jos perusopinnoissa on jo kurssi SUOP4 Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia). Ks. suomen kielen siirtymäsäännöt ja vastaavuustaulukot.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kairi-Liis Rodima-Takala, Vastaava opettaja
kairi-liis.rodima-takala[ät]tuni.fi
Opetus
9.1.2017 – 4.5.2017
Luento-opetus
Ma 9.1.2017 - 24.4.2017 viikoittain klo 14-16, Linna K113
To 12.1.2017 - 4.5.2017 viikoittain klo 14-16, Linna K113
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Liisa Mustanoja, Vastaava opettaja
liisa.mustanoja[ät]tuni.fi
Opetus
18.1.2017 – 26.4.2017
Luento-opetus
Ke 18.1.2017 - 26.4.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B4113
Harjoitukset
Ke 8.3.2017 - 26.4.2017 viikoittain klo 8-10, Pinni B4117, harjoitukset kahdelle ryhmälle, kummallekin kolme kertaa
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Myös suomen opinnot tänä lukuvuonna aloittaneet voivat osallistua. SUOP1 tulee olla suoritettu.

Luennot ja harjoitustyö.

Vastaa edellisen opetussuunnitelman jaksoa SUOP4 Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia, joten jakson voi suorittaa myös osaksi perusopintoja (jos perusopinnot on aloitettu ennen vuotta 2015). Ks. suomen kielen siirtymäsäännöt ja vastaavuustaulukot.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mikko Heikkilä, Vastaava opettaja
mikko.k.heikkila[ät]tuni.fi
Opetus
12.1.2017 – 27.4.2017
Luento-opetus
To 12.1.2017 - 27.4.2017 viikoittain klo 14-16, Pinnin B3116
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Klaus Laalo, Vastaava opettaja
klaus.laalo[ät]tuni.fi
Opetus
11.1.2017 – 26.4.2017
Luento-opetus
Ke 11.1.2017 - 26.4.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B3107
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Liisa Mustanoja, Vastaava opettaja
liisa.mustanoja[ät]tuni.fi
Suvi Honkanen, Vastaava opettaja
Opetus
17.1.2017 – 9.5.2017
Seminaari
Ryhmä 1 (Mustanoja)
Ti 17.1.2017 - 9.5.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B4032
Ryhmä 2 (Honkanen)
Ti 17.1.2017 - 9.5.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B4031
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat  kielitieteellisen genretutkimuksen teoreettisiin ja menetelmällisiin lähtökohtiin ja genretutkimuksen koulukuntiin, perehtyä  ajankohtaiseen fennistiseen, pohjoismaiseen ja kansainväliseen genretutkimukseen sekä pohtia genretutkimuksen sovellusmahdollisuuksia esimerkiksi opetuksen tai työelämäviestinnän tarpeisiin. Kurssin aikana myös harjoitellaan genreaiheisen tutkimuksen tekemistä ja tutkimustiedon soveltamista.

Kurssi käy suoritukseksi suomen kielen syventäviin opintoihin, suomen kielen aineopintoihin tai pohjoismaisten kielten syventäviin opintoihin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Suvi Honkanen, Vastaava opettaja
Mona Forsskåhl, Vastaava opettaja
Opetus
11.1.2017 – 26.4.2017
Luento-opetus
Ke 11.1.2017 - 26.4.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Tekstin koherenssi on monikerroksinen ilmiö, johon törmää niin kirjoittamisen opetuksessa, tekstien ja kielitaidon arvioinnissa kuin tekstinhuollossakin. Se liittyy tekstin ymmärrettävyyteen ja sujuvuuteen – kirjoittajan ja lukijan vuorovaikutukseen.

Kurssilla syvennyttään syntaksin ja tekstin rajapintaan luentojen, lukemiston ja harjoitusten avulla.  Koherenssin muodostumista käsitellään kurssilla ennen kaikkea kirjoittajan ja lukijan näkökulmasta, mutta myös tekstin kokonaisrakenteen kannalta. Pääpaino on lausetason syntaktisissa ja pragma-semanttisissa ilmiöissä (esim. informaatiorakenne, agentiivisuus, referenssi ja koheesio).

Suoritustapa

Kurssisuoritus on kolmiosainen. Ensimmäinen osa on ennakkotehtävä, joka tehdään itsenäisesti ja palautetaan kurssin Moodle-alueelle ennen kurssin alkua. Luento-osuuden lomassa luetaan kirjallisuutta, keskustellaan ja tehdään pieniä harjoitustehtäviä. Kurssin lopuksi osallistujat kirjoittavat annetun aineiston ja kurssilla opitun pohjalta pohtivan esseen.

  • kurssille valituilla aikaa tehdä ennakkotehtävää viikot 2 ja 3, opetus alkaa viikolla 5.
  • luento 1 x viikko, viikoilla 5-8; 10–14, 17

Arviointi perustuu luennoilla ja kotitöinä tehtyihin harjoituksiin ja loppuesseeseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kirsi Sandberg, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2017 – 25.4.2017
Luento-opetus
Ti 31.1.2017 - 21.2.2017 viikoittain klo 8-10, Pinni B0039
Ti 7.3.2017 - 4.4.2017 viikoittain klo 8-10, Pinni B0039
Ti 25.4.2017 klo 8-10, Pinni B0039
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Edeltävät opinnot (pakolliset)

SUOP2 Syntaksi, 5 op

SUOP4 Merkitys, 5 op

Edeltävät opinnot (suositeltava)

SUOA3 Teksti, keskustelu ja vuorovaikutus 5 op

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Unni-Päivä Leino, Vastaava opettaja
unni.leino[ät]tuni.fi
Opetus
12.1.2017 – 27.4.2017
Luento-opetus
To 12.1.2017 - 27.4.2017 viikoittain klo 12-14, Linna K108
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot (katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta) [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Michael O'Dell, Vastaava opettaja
Opetus
13.1.2017 – 5.5.2017
Luento-opetus
Pe 13.1.2017 - 5.5.2017 viikoittain klo 9-11, Pinni B 1096, (ei 20.1.2017, ei 24.3.2017)
Pe 12.5.2017 klo 9-11, Pinni B 1096, TENTTI
Pe 26.5.2017 klo 10-12, Pinni B 4117, UUSINTATENTTI
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Urho Määttä, Vastaava opettaja
Opetus
12.1.2017 – 4.5.2017
Luento-opetus
To 12.1.2017 klo 10-12, Päätalo D11
To 19.1.2017 - 4.5.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B1096
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa 6.1. mennessä. Ryhmän koko 12 opiskelijaa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Taru Naskali, Vastaava opettaja
Venla Kuuluvainen, Vastaava opettaja
venla.kuuluvainen[ät]tuni.fi
Opetus
12.1.2017 – 2.5.2017
Pienryhmäopetus 20 tuntia
Ryhmä suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelijoille
To 12.1.2017 - 30.3.2017 viikoittain klo 9-12, Päät D04, Naskali; Ei opetusta 19.1.,9.2.,23.2.,23.3.
Poikkeukset:
, 16.2. PÄÄT rh. E113b
Ryhmä puheviestinnän opiskelijoille
Ti 17.1.2017 - 2.5.2017 viikoittain klo 12-15, Päät D125, Kuuluvainen
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (6.3.2017 - 28.5.2017)
Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot (katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta) [IV Periodi]

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssin kotisivun kautta

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
Aulikki.Hyrskykari[ät]uta.fi
Juhani Linna, Vastaava opettaja
juhani.linna[ät]tuni.fi
Opetus
5.3.2017 – 12.5.2017
Luento-opetus
Ke 8.3.2017 klo 12-16, Pinni B1100, Aloitusluento
Ke 15.3.2017 - 5.4.2017 viikoittain klo 12.15-14, PinniB3107
Harjoitukset
Ryhmäharjoitukset
Ma 13.3.2017 - 10.4.2017 viikoittain klo 14.15-15.45, Pinni B ML B1084
Ryhmäharjoitukset
To 16.3.2017 - 6.4.2017 viikoittain klo 14.15-15.45, Pinni B ML B1084
Yksilöharjoitusten hidas läpikäynti
To 9.3.2017 - 6.4.2017 viikoittain klo 16.15-17.45, TietoPinni ML8
Yksilöharjoitusten hidas läpikäynt
Ma 13.3.2017 - 10.4.2017 viikoittain klo 16.15-17.45, TietoPinni ML8
Mikroluokkatuki yksilöharjoituksiin
Pe 10.3.2017 - 7.4.2017 viikoittain klo 10-16, TietoPinni ML8
Mikroluokkatuki yksilöharjoituksiin
Ti 14.3.2017 - 11.4.2017 viikoittain klo 10-16, TietoPinni ML8
Periodit: IV
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi