x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kielen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

http://www.uta.fi/ltl/suomi/

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta ovat yksikön yhteystietosivulla.

Yliopistolla ei ole yhteisiä opetuksettomia viikkoja. Mahdolliset opetustauot ovat kurssikohtaisia.

Kokonaisuuksien vastuuhenkilöt
Perusopinnot: Liisa Mustanoja
Aineopinnot: Unni Leino
Kokonaismerkinnän saa täyttämällä kokonaismerkintälomakkeen ja palauttamalla sen opintokoordinaattorille tai vastaanottoaikana kokonaisuuden vastuuhenkilölle. Voit myös lähettää opintokoordinaattorille listan kokonaisuuteen kuuluvista jaksoista sähköpostitse.

Tutkintorakenne
Alla olevassa opetusohjelmassa on suomen kielen tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Koko tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa 2015-2018 opinto-oppaasta. Muista suorittaa myös kieli- ja viestintäopinnot; Kielikeskuksen opetustarjonta on Kielikeskuksen opetusohjelmassa.

Vanhat opiskelijat
Kaikki opetus järjestetään voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti. Tarkista jaksojen vastaavuudet vastaavuustaulukoista.

Ilmoittautuminen
Kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa. Ilmoittautumisen ongelmatilanteissa ota yhteys kurssin opettajaan. Opintojaksojen pakolliset edeltävät opinnot tulee olla rekisterissä ilmoittautumisajan loppuun mennessä.

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Syventävät opinnot
Syventävien opintojen opetus sekä vastuuhenkilöt ovat maisteriopintojen opetusohjelmassa.

Jaksojen suorittaminen itsenäisesti
Osa opintojaksoista on mahdollista suorittaa itsenäisesti portfolioina tai kirjallisina tentteinä yksikön yleiset tenttipäivinä. tai sähköisinä tentteinä. Suoritustapa on määritelty listassa alla.

Tentittävä kirjallisuus sekä muut itsenäisten suoritustapojen ohjeet ovat tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Itsenäisten suoritusten vastaanottajat:

Perusopinnot:
SUOP3 Kielen- ja tekstinhuolto, portfolio, Hanna-Riikka Hodges.
SUOP4 Merkitys, kirjallinen tentti sähköisenä tenttinä, Antti Leino

Aineopinnot:
SUOA1 Kielen kehitys, kirjallinen tentti, Mikko Heikkilä
SUOA2 Kielen variaatio, portfolio, Klaus Laalo (syksy) / Liisa Mustanoja (kevät)
SUOA4 Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia, kirjallinen tentti, Antti Leino (syksy) / Mikko Heikkilä (kevät)
SUOA5 Menetelmäopinnot (vain muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille), portfolio, Klaus Laalo
SUOA6 ja SUOA7, kirjallinen tentti tai portfolio
Vaihtoehdot:
Diskurssintutkimus, portfolio, Suvi Honkanen
Keskustelunanalyysi, portfolio, Niina Lilja
Pedagoginen kielitieto, portfolio, Niina Lilja
Kielen alueellinen ja sosiaalinen variaatio, kirjallinen tentti, Klaus Laalo
Nimistöntutkimus, kirjallinen tentti, Antti Leino
Sanastontutkimus,kirjallinen tentti, Klaus Laalo

 

Valinnaisina opintoina suomea opiskeleva: ks. suomen kieli valinnaisina opintoina.

 

Ennen periodien alkua annettava opetus

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Perusopinnot

VIROP1 Viron peruskurssi 5 op

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot (katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta)

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Perusopinnot

SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOP3 Kielen- ja tekstinhuolto 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VIROP1 Viron peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SUOA1 Kielen kehitys 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA3 Teksti, keskustelu ja vuorovaikutus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA8 Seminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6 Lapsenkielen kurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOR1 Semantiikan harjoituskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TRSU07 Käännösten suomi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot (katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta)

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet - verkkokurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Perusopinnot

SUOP2 Syntaksi 5 op
SUOP4 Merkitys 5 op
VIROP1 Viron peruskurssi 5 op

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot (katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta)

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Perusopinnot

SUOP2 Syntaksi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOP4 Merkitys 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
VIROP1 Viron peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SUOA2 Kielen variaatio 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA4 Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA5 Menetelmäopinnot 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA8 Seminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOR8/POHS16 Genre kielentutkimuksessa / Genre inom språkforskningen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOA6/O3 Kirjoitetun kielen koherenssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOR8 Funktionaalinen kielitiede 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot (katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta)

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

JOVPVS8 Puheviestinnän opettaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta