x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen opetus alkaa syyslukukaudella 29.8.2016.

Kaikille syksyn 2016 kursseille ilmoittaudutaan sähköisesti NettiOpsun kautta to 11.8.2016 klo 6.01 - to 25.8.2016 klo 23:59.
Ilmoittautuminen kaikille kevään 2016 kursseille NettiOpsussa joulukuussa.

Opetusta ei järjestetä viikoilla 42 ja 9.

Syventävien opintojen vastuuhenkilö on professori Ewald Reuter. Työharjoittelun (SAKK6) vastuuhenkilö on Dieter Hermann Schmitz.

Kokonaismerkinnät.

Alla olevassa opetusohjelmassa on saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Koko tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa 2015-2018 opinto-oppaasta.

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman määrättyjä opintojaksoja voi tenttiä kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön yleisinä tenttipäivinä. Tiedot kirjallisina tentteinä tarjolla olevista opintojaksoista ja tenttimateriaaleista löytyvät tutkinto-ohjelman kotisivuilta.

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Vanhat opiskelijat
Kaikki opetus järjestetään voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti. Tarkista jaksojen vastaavuudet vastaavuustaulukoista.

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Syventävät opinnot

SAKS2 Tekstilingvistiikka / Textlinguistik 5 op (Opetuskieli: saksa)
SAKS5 Seminaari II / Seminar II 5 op (Opetuskieli: saksa)
SAKD2 Kielen oppiminen / Fremdsprachenlernen 5 op (Opetuskieli: saksa)
Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Metodiopinnot

LTLY07 Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen teoriat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

SAKS1 Tieteellinen kirjoittaminen / Wissenschaftliches Schreiben 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS2 Tekstilingvistiikka / Textlinguistik 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS5 Seminaari II / Seminar II 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS4/K1 Monikulttuurinen saksankielinen kirjallisuus / Multikulturelle deutschsprachige Literatur 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKD2 Kielen oppiminen / Fremdsprachenlernen 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKD5 Hollannin peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Metodiopinnot

Syventävät opinnot

SAKS5 Seminaari II / Seminar II 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKW1 Talousviestintä / Wirtschaftskommunikation 5 op (Opetuskieli: saksa)
SAKD5 Hollannin peruskurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Metodiopinnot

YKIEA1 Kielentutkimuksen metodit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Syventävät opinnot

SAKS3 Keskustelun- ja diskurssianalyysi / Gesprächs- und Diskursanalyse 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKS5 Seminaari II / Seminar II 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLYDIMK05 Monimediaiset interaktiiviset lähestymistavat kieltenopetuksessa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKW1 Talousviestintä / Wirtschaftskommunikation 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta