x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Uusien opiskelijoiden tervetuliais- ja infotilaisuus järjestetään keskiviikkona 24.8.2016 klo 14-16 salissa Pinni B3107.

Kaikille syksyn 2016 kursseille ilmoittaudutaan sähköisesti NettiOpsun kautta ma 8.8.2016 klo 6.01 - to 25.8.2016 klo 23:59.
Ilmoittautuminen kaikille kevään 2016 kursseille NettiOpsussa joulukuussa.

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Opetusta ei järjestetä viikoilla 42 ja 9.

Koko tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa 2015-2018 opinto-oppaasta.

Syventävät opinnot ovat saksan kielen ja kulttuurin sekä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintojen opetusohjelmassa.

Aineopintoihin voi sisällyttää yhden erikoiskurssin Saksan kielen ja kulttuurin syventävistä opinnoista. Myös erikoiskursseja, jotka opiskelija sisällyttää syventäviin opintoihin, voi suorittaa jo ennen kuin aineopinnot on kokonaan tehty, esimerkiksi kolmantena opiskeluvuonna.

Opiskelijoita pyydetään huomioimaan opintojensa suunnittelussa myös Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön yhteiset opinnot sekä kieli-ja viestintäopinnot. Tarkista vaatimukset opinto-oppaasta. Kieli- ja viestintäopintojen opetustiedot ovat Kielikeskuksen opetusohjelmassa.

Kääntämiseen ja tulkkaukseen suuntautuvien opiskelijoiden tulee sisällyttää kandidaatintutkintoon myös monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet sekä kääntäjän suomen opinnot I.

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman määrättyjä opintojaksoja voi tenttiä kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön yleisinä tenttipäivinä. Tiedot kirjallisina tentteinä tarjolla olevista opintojaksoista ja tenttimateriaaleista löytyvät tutkinto-ohjelman kotisivuilta.

Kieli- ja kulttuuriharjoittelun (SAKA2) vastuuhenkilö on Dieter Hermann Schmitz.

Kokonaismerkinnät.

Vanhat opiskelijat
Kaikki opetus järjestetään voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti. Tarkista jaksojen vastaavuudet vastaavuustaulukoista.

Lähtötasokoe / Schwellentest

Saksan kieltä, kulttuuria ja kääntämistä valinnaisina opintoina opiskelemaan haluavien on läpäistävä lähtötasokoe. Katso lähtötasokokeen tiedot opetusohjelman kohdasta saksan kieli, kulttuuri ja kääntäminen valinnaisina opintoina.

 

 

Ennen periodien alkua annettava opetus

SAKP0 Lähtötasokoe / Schwellentest   (Opetuskieli: saksa)

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Kieli- ja viestintäopinnot

KKSUHUK1 Kirjoitusviestintä 3 op
Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja viestintäopinnot

KKRUHUK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä / LTL 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKSUHUK1 Kirjoitusviestintä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Kieli- ja viestintäopinnot

KKSUHUK1 Kirjoitusviestintä 3 op
Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Perusopinnot

SAKP4 Kielioppi I / Grammatik I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKP5 Kirjallinen viestintä I / Schriftliche Kommunikation I 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKP6 Saksankielinen nykykirjallisuus / Deutschsprachige Gegenwartsliteratur 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

SAKA4 Saksankielisten maiden nykykulttuuri / Gegenwartskultur der deutschsprachigen Länder 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKA6 Semantiikka ja pragmatiikka / Semantik und Pragmatik 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKA11 Tekstianalyysi / Textanalyse 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKA9 Käännösviestintä suomi - saksa / Translation Finnisch-Deutsch 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKA10 Dialogitulkkaus / Dialogdolmetschen 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kieli- ja viestintäopinnot

KKRUHUK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä / LTL 4 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
KKSUHUK1 Kirjoitusviestintä 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta