x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ranskan kielen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

http://www.uta.fi/ltl/ran

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta ovat osoitteessa http://www.uta.fi/ltl/yhteystiedot/henkilokunta/index.html#Ranska

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen syksyn 2016 kursseille alkaa torstaina 18.8. ja päättyy torstaina 25.8. Kursseille ilmoittaudutaan sähköisesti NettiOpsun kautta.

Kevätlukukauden 2017 kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa to 1.12.2016 - ti 3.1.2017 välisenä aikana.

Kurssi-ilmoittautumisen peruminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Itsenäiset suoritustavat

Ranskan kielen tutkinto-ohjelman määrättyjä opintojaksoja voi suorittaa itsenäisesti (kirjatentein, essein..)

Tarkemmat tiedot löytyvät tutkinto-ohjelman kotisivuilta.

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Syventävät opinnot

RANSV3 Francophonie/Frankofonia 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANS5 Seminaari II 5 op (Opetuskieli: ranska)
Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Syventävät opinnot

RANS4 Sémantique et pragmatique/Semantiikka ja pragmatiikka 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANSV3 Francophonie/Frankofonia 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS5 Seminaari II 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANSV1 Linguistique textuelle et analyse du discours/Tekstilingvistiikka ja diskurssianalyysi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANSV5 Tendances de la littérature française moderne/Ranskalaisen nykykirjallisuuden suuntauksia 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Metodiopinnot

LTLY07 Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen teoriat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Syventävät opinnot

RANS1 Sciences du langage/Kielitiede 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS3 Littérature et société françaises/Ranskan kirjallisuus ja yhteiskunta 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS5 Seminaari II 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLYDIMK05 Monimediaiset interaktiiviset lähestymistavat kieltenopetuksessa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Metodiopinnot

YKIEA1 Kielentutkimuksen metodit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta