x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ranskan kielen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

http://www.uta.fi/ltl/ran

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta ovat osoitteessa http://www.uta.fi/ltl/yhteystiedot/henkilokunta/index.html#Ranska

Uudet opiskelijat

Ranskan kielen opetus alkaa syyslukukaudella maanantaina 29.8.2016.

Tiedotustilaisuus uusille ja vanhoille opiskelijoille järjestetään maanantaina 29.8. klo 16 alkaen tilassa PinniB 4075.

Tilaisuuden jälkeen pidetään vapaamuotoinen tutustumistilaisuus uusille opiskelijoille. Tervetuloa!

Kurssi-ilmoittautuminen

Perusopinnot: Ilmoittautuminen syksyn 2016 kursseille alkaa torstaina 18.8. ja päättyy perjantaina 26.8. Kursseille ilmoittaudutaan sähköisesti NettiOpsun kautta.

Aineopinnot: Ilmoittautuminen syksyn 2016 kursseille alkaa torstaina 18.8. ja päättyy torstaina 25.8. Kursseille ilmoittaudutaan sähköisesti NettiOpsun kautta.

Kevätlukukauden 2017 kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa to 1.12.2016 - ti 3.1.2017 välisenä aikana.

Kurssi-ilmoittautumisen peruminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Itsenäiset suoritustavat

Joitain ranskan kielen opintojaksoja voi suorittaa itsenäisesti (kirjatentein tai essein). Tarkemmat tiedot löytyvät tutkinto-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta...


Kieli- ja viestintäopinnot

Erityisesti kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön opiskelijoille tarkoitettujen kieli- ja viestintäopintojen aikataulut löytyvät Kielikeskuksen opetusohjelmasta.

Vaadittavat kieli- ja viestintäopinnot voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Ennen I periodin alkua annettava opetus:

Yleiset valmiudet
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautumisohjeet tulevat uusille opiskelijoille hyväksymiskirjeen mukana.

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
aulikki.hyrskykari[ät]tuni.fi
Opetus
15.8.2016 – 26.8.2016
Luento-opetus
Aloitus ma 15.8. klo 8 Päätalon ls D10ab
Harjoitukset
Useita mikroluokkaharjoitusryhmiä, ohjeet kurssin sivulla
Itsenäinen työskentely
Periodit:
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautumisohjeet ja aikataulu lähtetetään uusille opiskelijoille.


Periodi (29.8.2016 - 23.10.2016)
Yleiset valmiudet [I Periodi]

Kurssin suoritus painottuu käytännön harjoitusten tekemiseen, jotka voi halutessaan (starttiluennoille osallistuttuaan) tehdä ja palauttaa omatoimisesti verkon kautta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ks. kurssin kotisivu

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
aulikki.hyrskykari[ät]tuni.fi
Opetus
13.9.2016 – 25.11.2016
Luento-opetus
Kaikille pakollinen aloitusluento
Ti 13.9.2016 klo 8-12, Päätalo D10a+b
Ti 20.9.2016 - 15.11.2016 viikoittain klo 8-10, PInni ls B1096
Harjoitukset
Useita mikroluokkaharjoitusryhmiä, ohjeet kurssin sivulla
Periodit: I II
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi

Orientoiviin opintoihin kuuluu
- yksikön ja yliopiston järjestämät alkuorientaatiot (3 kertaa)
- tutkinto-ohjelman tervetulotilaisuus
- Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet (kirjaston järjestämää opetusta 5 tuntia, osa tästä etäopetuksena)
- HOPS-tapaamiset oman HOPS-opettajan kanssa ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen (oma HOPS-opettaja ohjeistaa)

Soili Hakulinen, Vastaava opettaja
soili.hakulinen[ät]tuni.fi
Kati Toikkanen, Vastaava opettaja
kati.toikkanen[ät]tuni.fi
Sisko Sallama, Vastaava opettaja
sisko.sallama[ät]tuni.fi
Opetus
25.8.2016 – 24.2.2017
Luento-opetus
Alkuorientaatio
To 25.8.2016 klo 12-16, PinniB 1100
Ma 12.9.2016 klo 14.15-15.15, Päätalo D 10a, Hyvinvointiorientoivat
Ke 28.9.2016 klo 12-14, PinniB 1100
Pienryhmäopetus
Tutkinto-ohjelman tervetulotilaisuus
Ma 29.8.2016 klo 16-18, PinniB 4075
Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet
Ti 25.10.2016 klo 14-16, Kokoontuminen pääkirjasto Linnan pääovilla
Periodit: I II III
Opetuskieli: suomi
Yksikön yhteiset opinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Michael O'Dell, Vastaava opettaja
Opetus
2.9.2016 – 9.12.2016
Luento-opetus
Pe 2.9.2016 - 9.12.2016 viikoittain klo 9-11, Väinö Linna -sali, Linna
Pe 16.12.2016 klo 9-11, Väinö Linna -sali, TENTTI
Ke 11.1.2017 klo 16-18, Pinni B 4115, UUSINTATENTTI
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Urho Määttä, Vastaava opettaja
Opetus
1.9.2016 – 8.12.2016
Luento-opetus
To 1.9.2016 - 8.12.2016 viikoittain klo 12-14, Päätalo D10b
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [I Periodi]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Carita Klippi, Teacher responsible
carita.klippi[ät]tuni.fi
Teaching
31-Aug-2016 – 23-Feb-2017
Lectures
Wed 31-Aug-2016 - 28-Sep-2016 weekly at 10-12, PinniB 3109
Wed 5-Oct-2016 at 10-12, Main building C7
Wed 12-Oct-2016 at 10-12, PinniB 3109
Wed 26-Oct-2016 - 7-Dec-2016 weekly at 10-12, PinniB 3109
Wed 18-Jan-2017 - 22-Feb-2017 weekly at 10-12, PinniB 4116
Exercises
Groupe 1
Thu 1-Sep-2016 - 13-Oct-2016 weekly at 10-12, PinniB 4114
Thu 27-Oct-2016 - 8-Dec-2016 weekly at 10-12, PinniB 4114
Thu 19-Jan-2017 - 23-Feb-2017 weekly at 10-12, PinniB 4114
Groupe 2
Thu 1-Sep-2016 - 13-Oct-2016 weekly at 14-16, PinniB 4114
Thu 27-Oct-2016 - 8-Dec-2016 weekly at 14-16, PinniB 4114
Thu 19-Jan-2017 - 23-Feb-2017 weekly at 14-16, PinniB 4114
Periods: I II III
Language of instruction: French
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Philippe Jacob, Vastaava opettaja
Ana Calvete, Vastaava opettaja
Opetus
31.8.2016 – 7.12.2016
Luento-opetus
Cours magistral
Ke 31.8.2016 - 28.9.2016 viikoittain klo 14-16, PinniB 3117
Ke 5.10.2016 - 12.10.2016 viikoittain klo 14-16, Päätalo C7
Harjoitukset
Groupe A
Ma 24.10.2016 - 5.12.2016 viikoittain klo 10-12, PinniB 4123
Groupe B
Ke 26.10.2016 - 7.12.2016 viikoittain klo 12-14, PinniB 4125
Periodit: I II
Opetuskieli: ranska
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Ana Calvete, Teacher responsible
Teaching
29-Aug-2016 – 5-Dec-2016
Tutorials
Groupe A
Mon 29-Aug-2016 - 10-Oct-2016 weekly at 12-14, Main building E301
Mon 24-Oct-2016 - 12-Dec-2016 weekly at 12-14, Main building E301
Groupe B
Tue 30-Aug-2016 - 13-Dec-2016 weekly at 12-14, Main building D12
Periods: I II
Language of instruction: French

Kirjoitusharjoitukset: I-II periodit
Käännösharjoitukset: III-IV periodit

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Soili Hakulinen, Teacher responsible
soili.hakulinen[ät]tuni.fi
Ana Calvete, Teacher responsible
Teaching
29-Aug-2016 – 27-Apr-2017
Tutorials
Groupe A
Mon 29-Aug-2016 - 10-Oct-2016 weekly at 14-16, Päätalo D12
Mon 24-Oct-2016 - 12-Dec-2016 weekly at 14-16, Päätalo D12
Mon 9-Jan-2017 - 20-Feb-2017 weekly at 10-12, PinniB 3108
Mon 6-Mar-2017 - 10-Apr-2017 weekly at 10-12, PinniB 3108
Mon 24-Apr-2017 at 10-12, PinniB 3108
Groupe B
Tue 30-Aug-2016 at 16-18, PinniB 4114
Tue 13-Sep-2016 - 11-Oct-2016 weekly at 16-18, PinniB 4114
Tue 25-Oct-2016 - 29-Nov-2016 weekly at 16-18, PinniB 4114
Wed 11-Jan-2017 - 22-Feb-2017 weekly at 14-16, PinniB 3108
Wed 8-Mar-2017 - 5-Apr-2017 weekly at 14-16, PinniB 3108
Wed 19-Apr-2017 - 26-Apr-2017 weekly at 14-16, PinniB 3108
Periods: I II III IV
Language of instruction: French
Aineopinnot [I Periodi]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Soili Hakulinen, Teacher responsible
soili.hakulinen[ät]tuni.fi
Teaching
31-Aug-2016 – 8-Dec-2016
Lectures
Wed 31-Aug-2016 - 12-Oct-2016 weekly at 10-12, Main building E221
Exercises
Wed 26-Oct-2016 at 10-12, PinniB 4075
Wed 2-Nov-2016 - 7-Dec-2016 weekly at 10-12, Linna K106
Periods: I II
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Philippe Jacob, Teacher responsible
Ana Calvete, Teacher responsible
Teaching
1-Sep-2016 – 20-Feb-2017
Tutorials
Groupe A (partie écrite: Jacob)
Thu 1-Sep-2016 - 13-Oct-2016 weekly at 12-14, PinniB 4031
Thu 27-Oct-2016 - 8-Dec-2016 weekly at 12-14, PinniB 4031
Groupe A (partie orale: Calvete)
Mon 9-Jan-2017 - 20-Feb-2017 weekly at 12-14, PinniB 4114
Periods: I II III
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Philippe Jacob, Teacher responsible
Teaching
1-Sep-2016 – 8-Dec-2016
Lectures
Thu 1-Sep-2016 - 13-Oct-2016 weekly at 14-16, PinniB 4117
Thu 27-Oct-2016 at 14-16, PinniB 4117
Thu 3-Nov-2016 at 14.00-15.30, Linna K112
Thu 10-Nov-2016 - 8-Dec-2016 weekly at 14-16, PinniB 4117
Periods: I II
Language of instruction: French
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Soili Hakulinen, Vastaava opettaja
soili.hakulinen[ät]tuni.fi
Carita Klippi, Vastaava opettaja
carita.klippi[ät]tuni.fi
Opetus
30.8.2016 – 25.4.2017
Seminaari
Kaikille yhteinen metodiopetus
Ti 30.8.2016 klo 10-12, PinniB 4031
Ti 13.9.2016 - 11.10.2016 viikoittain klo 10-12, PinniB 4031
Ryhmä 1 (Klippi)
Ti 25.10.2016 - 13.12.2016 viikoittain klo 10-12, PinniB 4119
Ti 17.1.2017 klo 10-12, PinniB 4086
Ti 7.3.2017 - 11.4.2017 viikoittain klo 10-12, PinniB 4086
Ti 25.4.2017 klo 10-12, PinniB 4086
Ryhmä 2 (Hakulinen)
Ti 25.10.2016 - 13.12.2016 viikoittain klo 10-12, PinniB 4031
Ti 17.1.2017 klo 10-12, PinniB 5005
Ti 7.3.2017 - 11.4.2017 viikoittain klo 10-12, PinniB 5005
Ti 25.4.2017 klo 10-12, PinniB 5005
Periodit: I II IV
Opetuskieli: ranska
Lisätiedot:

I-periodissa kaikille yhteinen luento-opetus (metodiosuus). III-periodissa itsenäistä työskentelyä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Soili Hakulinen, Vastaava opettaja
soili.hakulinen[ät]tuni.fi
Opetus
31.8.2016 – 7.12.2016
Pienryhmäopetus
Ke 31.8.2016 - 12.10.2016 viikoittain klo 14-16, PinniB 4118
Ke 26.10.2016 - 7.12.2016 viikoittain klo 14-16, PinniB 4118
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Huom! Kurssille otetaan korkeintaan 12 opiskelijaa.

Kurssille osallistuminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Aurelie Mary, Teacher responsible
Teaching
29-Aug-2016 – 2-Dec-2016
Lectures
Mon 29-Aug-2016 - 10-Oct-2016 weekly at 14-16, PinniB 0039
Mon 24-Oct-2016 - 28-Nov-2016 weekly at 14-16, Main building C7
Fri 2-Dec-2016 at 12-14, PinniB 4075
Periods: I II
Language of instruction: French
Periodi (24.10.2016 - 16.12.2016)
Perusopinnot [II Periodi]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Philippe Jacob, Teacher responsible
Teaching
25-Oct-2016 – 27-Apr-2017
Tutorials
Groupe A
Tue 25-Oct-2016 - 29-Nov-2016 weekly at 10-12, PinniB 3108
Tue 13-Dec-2016 at 10-12, PinniB 3108
Tue 10-Jan-2017 - 21-Feb-2017 weekly at 10-12, PinniA 2089
Tue 7-Mar-2017 - 11-Apr-2017 weekly at 10-12, PinniA 2089
Tue 25-Apr-2017 at 10-12, PinniA 2089
Groupe B
Wed 26-Oct-2016 - 7-Dec-2016 weekly at 14-16, PinniB 3108
Thu 12-Jan-2017 - 23-Feb-2017 weekly at 12-14, PinniB 4116
Thu 9-Mar-2017 at 12-14, PinniB 4116
Thu 16-Mar-2017 at 12-14, PinniA 2088
Thu 23-Mar-2017 - 6-Apr-2017 weekly at 12-14, PinniB 4116
Thu 20-Apr-2017 - 27-Apr-2017 weekly at 12-14, PinniB 4116
Periods: II III IV
Language of instruction: French
Periodi (9.1.2017 - 5.3.2017)
Yksikön yhteiset opinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Michael O'Dell, Vastaava opettaja
Opetus
13.1.2017 – 5.5.2017
Luento-opetus
Pe 13.1.2017 - 5.5.2017 viikoittain klo 9-11, Pinni B 1096, (ei 20.1.2017, ei 24.3.2017)
Pe 12.5.2017 klo 9-11, Pinni B 1096, TENTTI
Pe 26.5.2017 klo 10-12, Pinni B 4117, UUSINTATENTTI
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Urho Määttä, Vastaava opettaja
Opetus
12.1.2017 – 4.5.2017
Luento-opetus
To 12.1.2017 klo 10-12, Päätalo D11
To 19.1.2017 - 4.5.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B1096
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Perusopinnot [III Periodi]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Soili Hakulinen, Teacher responsible
soili.hakulinen[ät]tuni.fi
Teaching
9-Jan-2017 – 21-Feb-2017
Lectures
Mon 9-Jan-2017 - 20-Feb-2017 weekly at 12-14, PinniB 4116
Tue 10-Jan-2017 - 21-Feb-2017 weekly at 12-14, PinniB 3118
Periods: III
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Aurelie Mary, Teacher responsible
Teaching
9-Jan-2017 – 24-Apr-2017
Lectures
Mon 9-Jan-2017 at 14-16, Linna K110
Mon 23-Jan-2017 - 20-Feb-2017 weekly at 14-16, Linna K110
Mon 6-Mar-2017 - 13-Mar-2017 weekly at 14-16, Linna K110
Mon 20-Mar-2017 at 14-16, PinniB 3118
Mon 27-Mar-2017 at 14-16, Linna K110
Mon 3-Apr-2017 at 14-16, PinniB 3118
Mon 10-Apr-2017 at 14-16, Linna K110
Mon 24-Apr-2017 at 14-16, Linna K110
Periods: III IV
Language of instruction: French
Aineopinnot [III Periodi]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Philippe Jacob, Teacher responsible
Teaching
12-Jan-2017 – 27-Apr-2017
Tutorials
Groupe B (Partie écrite: Jacob)
Thu 12-Jan-2017 - 23-Feb-2017 weekly at 10-12, PinniB 4031
Thu 9-Mar-2017 - 6-Apr-2017 weekly at 10-12, PinniB 4031
Thu 20-Apr-2017 - 27-Apr-2017 weekly at 10-12, PinniB 4031
Groupe B (Partie orale: Calvete)
Mon 6-Mar-2017 - 10-Apr-2017 weekly at 12-14, PinniB 4114
Mon 24-Apr-2017 at 12-14, PinniB 4114
Periods: III IV
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Carita Klippi, Teacher responsible
carita.klippi[ät]tuni.fi
Teaching
10-Jan-2017 – 25-Apr-2017
Lectures
Tue 10-Jan-2017 - 21-Feb-2017 weekly at 12-14, PinniB 4117
Tue 7-Mar-2017 - 11-Apr-2017 weekly at 12-14, PinniB 4117
Tue 25-Apr-2017 at 12-14, PinniB 4117
Periods: III IV
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Ana Calvete, Teacher responsible
Teaching
9-Jan-2017 – 24-Apr-2017
Tutorials
Mon 9-Jan-2017 - 30-Jan-2017 weekly at 14-16, PinniA 2089
Mon 6-Feb-2017 at 14-16, PinniB 4114
Mon 13-Feb-2017 at 14-16, PinniA 2089
Mon 20-Feb-2017 at 14-16, Virta 113
Mon 6-Mar-2017 - 10-Apr-2017 weekly at 14-16, PinniA 2089
Mon 24-Apr-2017 at 14-16, PinniA 2089
Periods: III IV
Language of instruction: French
Periodi (6.3.2017 - 28.5.2017)
Yleiset valmiudet [IV Periodi]

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssin kotisivun kautta

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
Aulikki.Hyrskykari[ät]uta.fi
Juhani Linna, Vastaava opettaja
juhani.linna[ät]tuni.fi
Opetus
5.3.2017 – 12.5.2017
Luento-opetus
Ke 8.3.2017 klo 12-16, Pinni B1100, Aloitusluento
Ke 15.3.2017 - 5.4.2017 viikoittain klo 12.15-14, PinniB3107
Harjoitukset
Ryhmäharjoitukset
Ma 13.3.2017 - 10.4.2017 viikoittain klo 14.15-15.45, Pinni B ML B1084
Ryhmäharjoitukset
To 16.3.2017 - 6.4.2017 viikoittain klo 14.15-15.45, Pinni B ML B1084
Yksilöharjoitusten hidas läpikäynti
To 9.3.2017 - 6.4.2017 viikoittain klo 16.15-17.45, TietoPinni ML8
Yksilöharjoitusten hidas läpikäynt
Ma 13.3.2017 - 10.4.2017 viikoittain klo 16.15-17.45, TietoPinni ML8
Mikroluokkatuki yksilöharjoituksiin
Pe 10.3.2017 - 7.4.2017 viikoittain klo 10-16, TietoPinni ML8
Mikroluokkatuki yksilöharjoituksiin
Ti 14.3.2017 - 11.4.2017 viikoittain klo 10-16, TietoPinni ML8
Periodit: IV
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi
Aineopinnot [IV Periodi]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Carita Klippi, Teacher responsible
carita.klippi[ät]tuni.fi
Teaching
8-Mar-2017 – 27-Apr-2017
Study Group
Wed 8-Mar-2017 - 5-Apr-2017 weekly at 14-16, PinniB 4114
Thu 9-Mar-2017 - 6-Apr-2017 weekly at 12-14, PinniB 4119
Wed 19-Apr-2017 - 26-Apr-2017 weekly at 14-16, PinniB 4114
Thu 20-Apr-2017 - 27-Apr-2017 weekly at 12-14, PinniB 4119
Periods: IV
Language of instruction: French