x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Ranskan kielen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

http://www.uta.fi/ltl/ran

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta ovat osoitteessa http://www.uta.fi/ltl/yhteystiedot/henkilokunta/index.html#Ranska

Uudet opiskelijat

Ranskan kielen opetus alkaa syyslukukaudella maanantaina 29.8.2016.

Tiedotustilaisuus uusille ja vanhoille opiskelijoille järjestetään maanantaina 29.8. klo 16 alkaen tilassa PinniB 4075.

Tilaisuuden jälkeen pidetään vapaamuotoinen tutustumistilaisuus uusille opiskelijoille. Tervetuloa!

Kurssi-ilmoittautuminen

Perusopinnot: Ilmoittautuminen syksyn 2016 kursseille alkaa torstaina 18.8. ja päättyy perjantaina 26.8. Kursseille ilmoittaudutaan sähköisesti NettiOpsun kautta.

Aineopinnot: Ilmoittautuminen syksyn 2016 kursseille alkaa torstaina 18.8. ja päättyy torstaina 25.8. Kursseille ilmoittaudutaan sähköisesti NettiOpsun kautta.

Kevätlukukauden 2017 kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa to 1.12.2016 - ti 3.1.2017 välisenä aikana.

Kurssi-ilmoittautumisen peruminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Itsenäiset suoritustavat

Joitain ranskan kielen opintojaksoja voi suorittaa itsenäisesti (kirjatentein tai essein). Tarkemmat tiedot löytyvät tutkinto-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta...


Kieli- ja viestintäopinnot

Erityisesti kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön opiskelijoille tarkoitettujen kieli- ja viestintäopintojen aikataulut löytyvät Kielikeskuksen opetusohjelmasta.

Vaadittavat kieli- ja viestintäopinnot voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Ennen I periodin alkua annettava opetus:

Yleiset valmiudet

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Yleiset valmiudet

TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS (ranskan tutkinto-ohjelma) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yksikön yhteiset opinnot

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

RANP1 Grammaire/Kielioppi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP2 Communication orale: Expression orale/Suullinen viestintä: Suullinen esitys 3 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP3 Communication écrite/Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP6 Littérature française I /Ranskan kirjallisuus I 5 op (Opetuskieli: ranska)

Aineopinnot

RANA1 Syntaxe du français/Ranskan syntaksi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA2 Pratiques de l'oral et de l'écrit (groupe A)/Ranskan kielen tuottaminen 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA6 Littérature française II/Ranskan kirjallisuus II 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA7 Seminaari I 10 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA5 Société française II/Ranskan yhteiskunta II 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Yleiset valmiudet

LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS (ranskan tutkinto-ohjelma) 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

RANP1 Grammaire/Kielioppi 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP3 Communication écrite/Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP5 Société française I/Ranskan yhteiskunta I 5 op (Opetuskieli: ranska)
RANP6 Littérature française I /Ranskan kirjallisuus I 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Yleiset valmiudet

Yksikön yhteiset opinnot

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopinnot

RANP3 Communication écrite/Kirjallinen viestintä 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP5 Société française I/Ranskan yhteiskunta I 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANP6 Littérature française I /Ranskan kirjallisuus I 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineopinnot

RANA2 Pratiques de l'oral et de l'écrit (groupe B)/ Ranskan kielen tuottaminen 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA4 Le français dans le temps et dans l'espace/Ranskan kielen ajallinen ja alueellinen variaatio 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANA7 Seminaari I 10 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta