x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Pohjoismaisten kielten maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

http://www.uta.fi/ltl/poh

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, Kanslerinrinne 1, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Ajan tasalla olevat tiedot opetushenkilökunnasta ovat osoitteessa http://www.uta.fi/ltl/yhteystiedot/henkilokunta/index.html#Ruotsi

Kurssi-ilmoittautumiset

Pohjoismaisten kielten syyslukukauden 2016 kursseille ilmoittaudutaan 22.-28.8.2016 välisenä aikana.

Kevätlukukauden 2017 kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa 1.-11.12.2016 välisenä aikana.

Kurssi-ilmoittautumisen peruminen

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Itsenäiset suoritustavat

Joitain pohjoismaisten kielten opintojaksoja voi suorittaa itsenäisesti (kirjatentein tai essein). Tarkemmat tiedot löytyvät tutkinto-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta http://www.uta.fi/ltl/poh/kaytannot/tentit.html

Syventävien opintojen vastuuhenkilö

Syventävien opintojen vastuuhenkilö on professori Mona Forsskåhl. Kokonaismerkintäkäytänteet on kuvattu tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Syventävät opinnot

POHS2 Metodologia/Metodologi 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHS5 Seminaari II/Seminarium II 10 op (Opetuskieli: ruotsi)
Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Syventävät opinnot

POHS2 Metodologia/Metodologi 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHS5 Seminaari II/Seminarium II 10 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta

Metodiopinnot

LTLY07 Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen teoriat 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Syventävät opinnot

POHS1 Kieli ja yhteiskunta/Språk och samhälle 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHS5 Seminaari II/Seminarium II 10 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA4/POHS4 Sukukieli: norja/Grannspråk: norska 5 op (Opetuskieli: norja)
POHS9 Multimodaaliset tekstit/Multimodala texter 5 op (Opetuskieli: ruotsi)
POHS10 Ruotsin kielipolitiikka/Svensk språkpolitik 5 op (Opetuskieli: ruotsi)

Metodiopinnot

Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Syventävät opinnot

POHS1 Kieli ja yhteiskunta/Språk och samhälle 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHS3 Retoriikka ja argumentaatioanalyysi /Retorik och argumentationsanalys 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHS5 Seminaari II/Seminarium II 10 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHA4/POHS4 Sukukieli: norja/Grannspråk: norska 5 op (Opetuskieli: norja) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHS9 Multimodaaliset tekstit/Multimodala texter 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHS10 Ruotsin kielipolitiikka/Svensk språkpolitik 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS17P Tulkkausharjoitukset ru-su-ru/Tolkningsövningar sve-fi-sve 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOR8/POHS16 Genre kielentutkimuksessa / Genre inom språkforskningen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLYDIMK05 Monimediaiset interaktiiviset lähestymistavat kieltenopetuksessa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Metodiopinnot

YKIEA1 Kielentutkimuksen metodit 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta