x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kirjallisuuden maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
http://www.uta.fi/ltl/kir/

Henkilökunnan yhteystiedot ja vastaanottoajat löytyvät yksikön yhteystietosivulta.

Alla on julkaistu Suomen kirjallisuuden maisteriopintojen opetusohjelma. Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Perus- ja aineopintojen opetus löytyy opetusohjelmasta kirjallisuustieteen kandidaattiohjelman kohdalta.

Yliopistolla ei ole yhteisiä opetuksettomia viikkoja.  Kirjallisuustieteessä ei järjestetä opetusta viikoilla 43 ja 9.

Kaikki opetus järjestetään voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet voi tarkistaa vastaavuustaulukosta

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Kurssien korvaavuudet

Kunkin kurssin tiedoissa luetellaan kaikki opetussuunnitelman jaksot, joiden suoritukseksi kurssi sopii. Listanäkymässä näistä jaksoista näkyy vain yksi. Muista siis tarkistaa korvaavuudet jokaisen kurssin tiedoista erikseen.

Tenttiminen tutkinto-ohjelmassa

Suurimman osan opintojaksoista (paitsi seminaarit) voi suorittaa myös kirjallisella tentillä kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä. Tenttikirjallisuus on tutkinto-ohjelman verkkosivulla.

Tenttien vastaanottajat ja opintojaksojen vastuuhenkilöt

SKIS1A-B Syventävä kirjallisuuden teoria 1 & 2: Saija Isomaa
SKIS2A-B Suomen kirjallisuushistoria ja sen tutkimus:Saija Isomaa
SKIS3 Syventävä tekstianalyysi:  Maria Laakso
SKIS5 Vaihtoehtoisia syventäviä opintoja: Saija Isomaa

Syventävien opintojen kokonaismerkinnät: Saija Isomaa

Kokonaismerkinnän saa vastaanottoaikaan esittämällä opintorekisteriotteen tai lähettämällä vastuuhenkilölle sähköpostin, johon kokonaisuuteen kuuluvat jaksot on listattu.

Periodi (29.8.2016 - 23.10.2016)
Syventävät opinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Saija Isomaa, Vastaava opettaja
Saija.Isomaa[ät]uta.fi
Opetus
8.9.2016 – 15.12.2016
Seminaari
To 8.9.2016 - 20.10.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B5005
To 3.11.2016 - 15.12.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B5005
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maria Laakso, Vastaava opettaja
Maria.S.Laakso[ät]uta.fi
Opetus
13.9.2016 – 13.12.2016
Seminaari
Ti 13.9.2016 - 18.10.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B5005
Ti 1.11.2016 - 13.12.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B5005
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Suoritus: osallistuminen luennoille ja tentti tai essee

Kurssi tutustuttaa opiskelijat antiikin ja keskiajan kirjallisuuden päälajeihin ja keskeisiin kirjailijoihin, minkä lisäksi pohdimme antiikin relevanssia nykypäivän lukijalle. Kirjallisuus asetetaan ajan kulttuuriseen ja poliittiseen kontekstiin selvittämällä sitä, miten esimerkiksi uskonto, politiikka, moraali tai urheilu kytkeytyivät runouteen ja millaisia nykylukijaa puhuttelevia teemoja antiikin aineistoissa käsiteltiin. Runouden päälajien ohella tutustumme mm. satiireihin, rakkauden kuvauksiin ja elämäkerralliseen kirjallisuuteen. Pohdimme myös antiikin vaikutusta myöhemmässä kirjallisuudessa, populaarikulttuurissa ja elokuvassa.

Oheiskirjallisuus:

1. Homeros, Odysseia
2. Sofokles, Kuningas Oidipus (tai jokin muu Aiskhyloksen, Sofokleen tai Euripideen tragedia)
3. Sapfo, Iltatähti, häälaulu (myös suom. Sapfon runoja) tai Aristofanes, Pilvet
4. Augustinus, Tunnustukset
5. Dante, Jumalainen näytelmä (erit. Helvetti)

Lisäksi olisi suositeltavaa tutustua teoksen Kirjallisuus antiikin maailmassa jaksoihin sivuilla 15–161.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sari Kivistö, Vastaava opettaja
Sari.Kivisto[ät]uta.fi
Opetus
5.9.2016 – 12.12.2016
Luento-opetus
Ma 5.9.2016 - 17.10.2016 viikoittain klo 10-12, Päätalo A4
Ma 31.10.2016 - 21.11.2016 viikoittain klo 10-12, Päätalo A4
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssilla luodaan kokonaiskuva kirjallisuuden rajavyöhykkeitä käsitelleistä keskusteluista englannin-, ranskan- ja saksankielisessä kirjallisuudessa 1900-luvulla. Luennoilla käsiteltäviin kirjallisuuden rajanaapureihin (X) kuuluvat muiden muassa mieli, massakulttuuri, kertomus, kuva ja politiikka. Lähestymistavaltaan kurssi kytkeytyy viimeaikaiseen teoretisointiin aikalaisuudesta (contemporaneity) nykykirjallisuudessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Teemu Ikonen, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2016 – 5.12.2016
Luento-opetus
Ma 5.9.2016 - 17.10.2016 viikoittain klo 12-14, Linna K108
Ma 31.10.2016 - 5.12.2016 viikoittain klo 12-14, Linna K108
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssilla perehdytään nuortenkirjallisuuteen lajina. Kurssi alkaa lajin historiallisen kehittymisen tarkastelulla ja päättyy nuortenkirjallisuuden keskeisten tutkimusalueiden haltuunottoon, joita ovat esimerkiksi: nuoren identiteetti, sukupuoli ja seksuaalisuus, nuortenkirjalisuuden ongelmakeskeisyys ja opettavaisuus, nuorten genrefiktiot (kauhu, dystopia, fantasia), nuortenkirjallisuuden markkinat ja crossover-boomi.

Aineistonsa osalta kurssi painottuu suomalaisen nuortenkirjallisuuden kehitykseen, mutta kehityksen linjoja suhteutetaan jatkuvasti kansainväliseen traditioon. Painopiste on modernissa nuortenkirjallisuudessa 1950-luvulta alkaen, mutta erityisesti tyttö- ja poikakirjallisuuden osalta ammennetaan myös vanhemmasta aineistosta.

Kurssin osallistujat järjestävät yhdessä yhden päivän mittaisen tieteellisen konferenssin, jossa he esitelmöivät nuortenkirjallisuudentutkimuksen alaan liittyvistä teemoista ja teoksista kolmen hengen ryhmissä. Opiskelijat hoitavat kaikki konferenssin järjestelyihin liittyvät toimet itse, jolloin opiskelijoiden työelämäosaaminen karttuu niin tutkijanuraan kuuluvien taitojen kuin kulttuurituottamisen ja tapahtumanjärjestämisen saralta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maria Laakso, Vastaava opettaja
Maria.S.Laakso[ät]uta.fi
Opetus
8.9.2016 – 8.12.2016
Luento-opetus
To 8.9.2016 - 20.10.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni B3107
To 3.11.2016 - 8.12.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni B3107
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssilla tarkastellaan kirjallisuudessa kuviteltuja tulevaisuuksia useilta näkökannoilta. Valtaosa nykykirjallisuuden ja elokuvan kuvittelemista tulevaisuuksista on dystooppisia: fiktiossa hahmotellaan niin ympäristökatastrofien, ilmastonmuutoksen, geenimuuntelun, tautiepidemioiden, sotateknologian, tekoälyn, kapitalismin, totalitaaristen yhteiskuntien kuin diskriminoivien ideologioiden tuottamia epätoivottavia tulevaisuuksia. Fiktiivisyydestään huolimatta kuvitelmat ilmentävät ja tuottavat aikakautensa arvostuksia, diskursseja, tunnerakenteita ja uhkakuvia, ja niiden tarkastelu avaa kriittisen perspektiivin nykykulttuuriin. 

Kurssi koostuu eri luennoitsijoiden pitämistä luennoista sekä oheislukemistosta, ja suoritustapoja on useita.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Saija Isomaa, Vastaava opettaja
Saija.Isomaa[ät]uta.fi
Opetus
13.9.2016 – 22.11.2016
Luento-opetus
Ti 13.9.2016 - 22.11.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B3116
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Tampereen yliopiston kirjallisuus­tieteen sekä ympäristöpolitiikan ja aluetieteen tutkinto-ohjelmat jär­jestävät yhdessä Tampereen tek­nillisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen kanssa maisterivaiheen opiskelijoille monitieteisen viiden opintopisteen laajuisen kurssin ”Kaupunki kertomuksena”. Kurssilla tutkitaan kaupun­kia kertomuksena eri tieteenalojen näkökulmasta. Erityi­senä teemana on ”kaksi kaupunkia”, muina tieteenalarajoja yhdistävinä teemoina mm. metaforien kaupungit, kaupunki ja vallan retoriikka, narratiivit suunnittelussa, sekä kaupungin utopiat. Kurssilla perehdytään erilaisiin aineistoihin, joita voidaan käyttää monitieteellisessä kaupunkitutkimuksessa – kaunokirjallisista teksteistä kaavoitusdokumentteihin. Kurssi koostuu pääosin luennoista (klo 10-12) sekä luentojen sisältöihin pureutuvista työpajoista (12-14).

Kurssisuoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen, tehtävien suorittaminen ja kurssipäiväkirjan kirjoittaminen. Kurssi arvioidaan hyväk­sytty/hylätty -periaatteella.

Arkkitehtuurin opiskelijat suoritta­vat kurssin Yhdyskuntasuunnitte­lun jatkokurssi B -nimellä (ARK-54050). Kirjallisuustieteen opiskelijat suorittavat kurssin jaksokoodilla KIRA3C2 (korvaavia jaksoja: KIRKTTS2B1, KIRSKIS1A, KIRSKIS5B).

Lisätietoja antavat Juho Rajaniemi (juho.rajaniemi@tut.fi) ja Minna Chudoba (minna.chudoba@tut.fi), Lieven Ameel (lieven.ameel@uta.fi) ja Markus Laine (markus.laine@uta.fi).

Huom. kurssin opetuspaikka on vaihtelevasti TTY:lla ja TaY:lla:

7.9. TaY, Linna K108

14.9 TaY, Linna K108

21.9. TaY, Linna K108

28.9. TTY, Rakennustalo H-siipi RH201

5.10. TTY, Rakennustalo H-siipi RH201

12.10. TaY, Linna K108

19.10. ei opetusta

26.10. TaY, Linna K108

2.11. TaY, Linna K108

9.11. TTY, Rakennustalo H-siipi RH201

16.11. TaY, Linna K108

23.11. TTY, Rakennustalo H-siipi RH201

30.11. TaY, Linna K108

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Lieven Ameel, Vastaava opettaja
Lieven.Ameel[ät]uta.fi
Opetus
7.9.2016 – 14.12.2016
Luento-opetus
Ke 7.9.2016 - 30.11.2016 viikoittain klo 10-14, ei opetusta 19.10. Katso opetuspaikat yleiskuvauksesta.
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Taru Naskali, Opettaja
Opetus
12.9.2016 – 6.11.2016
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tarkoitettu sekä avoimen yliopiston opiskelijoille että tutkinto-opiskelijoille. Opiskelu tapahtuu Moodlessa ja valituiksti tulleet tutkinto-opiskelijat lisätään automaattisesti Moodle-alueelle. Avoimen opiskelijat saavat infokirjeen, jossa on kirjautumisohjeet.

Kurssille otetaan 40 opiskelijaa ja avoimen yliopiston opiskelijoita valitaan ensisijaisesti. Tutkinto-opiskelijoita otetaan mukaan sen verran kun paikkoja jää.

Periodi (24.10.2016 - 16.12.2016)
Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse ilmoittautua.

Hanna Porrassalmi, Vastaava opettaja
Opetus
25.10.2016 – 23.11.2016
Luento-opetus 20 tuntia
Ti 25.10.2016 - 22.11.2016 viikoittain klo 12-14, PÄÄT ls. A1, poikkeus 8.11. PÄÄT ls. D10A
Ke 26.10.2016 - 23.11.2016 viikoittain klo 14-16, PÄÄT ls. D10A, Tentti 23.11. Moodlessa!
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tentti ke 23.11. Moodlessa

Uusintatentti ke 7.12. Moodlessa

Periodi (9.1.2017 - 5.3.2017)
Syventävät opinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Saija Isomaa, Vastaava opettaja
Saija.Isomaa[ät]uta.fi
Opetus
12.1.2017 – 18.5.2017
Seminaari
To 12.1.2017 - 18.5.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B5005
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tarja-Liisa Hypén, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2017 – 9.5.2017
Seminaari
Ti 10.1.2017 - 9.5.2017 viikoittain klo 16-18, Pinni B4086
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssilla pohditaan kärsimystä kirjallisuudessa ja kulttuurissa. Miten kirjallisuuden avulla voidaan käsitellä inhimillisen kärsimyksen kysymystä? Aihepiirin keskeinen kirjallinen klassikko on Jobin kirja, jonka uudelleenkirjoituksiin Franz Kafkasta Joseph Rothiin tutustumme kurssin aikana. Kirjallisuudessa ilmaistut kärsimyksen teemat liittyvät moniin inhimillisen elämän katastrofeihin, kuten sotiin, siirtolaisuuteen ja syrjäytymiseen, mutta keskeisesti myös ihmisenä olemiseen ja etiikan mahdollisuuteen. Pohdimme kurssilla muun muassa kärsimyksen kerrottavuutta ja jaettavuutta, kärsimyksen kuvausten poetiikkaa, oikeudenmukaisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden suhdetta, teodikeaa ja antiteodikeaa sekä kielen kykyä tai kyvyttömyyttä ilmaista kärsimystä. Kärsimyksen kerrontaa tarkastellaan myös mm. apokalyptisessä kerronnassa ja mediassa.

Kaikille yhteinen oheislukemisto:
- Jobin kirja
- Franz Kafka, Oikeusjuttu
- Lassi Nummi, ”Haihtukoon pimeään se päivä: Jobin kirja” (teoksessa Juhani Salokannel toim., Kirjojen kirja; saatavissa myös pdf:nä opettajalta)
- Sari Kivistö, Sami Pihlström, ”Kantian Antitheodicy and Job’s Sincerity” (teoksessa ibid., Kantian Antitheodicy. Philosophical and Literary Varieties, saatavissa myös pdf:nä opettajalta)

Syventävien opintojen suoritusta varten luetaan lisäksi yksi seuraavista:
- Herman Melville, Moby Dick
- Aino Kallas, Reigin pappi
- Joseph Roth, Hiob: Roman eines einfachen Mannes
- George Orwell, 1984
- Ritva-Kaija Laitinen, Jobin kirja
- Toni Morrison, The Bluest Eye
- Philip Roth, Nemesis

Suoritustapa:

Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille ja lukemalla mainittu oheiskirjallisuus. Kurssisuorituksena on lopputentti tai essee. Syventävien opintojen suoritukseen luetaan yksi teos enemmän em. listalta.

Suorituskohdat KIRA3B, KIRA4C, KTTS2A3, KIRSKIS5B tai sop.muk.

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sari Kivistö, Vastaava opettaja
Sari.Kivisto[ät]uta.fi
Opetus
16.1.2017 – 24.4.2017
Luento-opetus
Ma 16.1.2017 - 24.4.2017 viikoittain klo 12-14, Päätalo D11
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Seminaarityyppisellä kurssilla analysoidaan ei-fiktiivisten tekstien kerronnallisia piirteitä. Aineistoon kuuluu mm. yhteiskunnallista kehitystä kuvaavia poliittisia skenaarioita, kaupunkisuunnittelun dokumentteja sekä media- ja markkinointitekstejä. Näitä ei-fiktiivisia aineistoja opitaan kurssilla analysoimaan kerronnallisten käsitteiden ja sovellusten avulla. Onko mahdollista puhua tulevaisuusskenaarion juonesta? Miten metaforia käytetään virkamiesten laatimissa selostuksissa? Onko mahdollista soveltaa utopian ja kehitysromaanin lajipiirteitä yleiskaavan selostuksiin? Kertomuksen analyysi kontekstualisoidaan paitsi klassisen ja jälkiklassisen narratologian kautta myös ajankohtaisen sosiologisen ja kaupunkitutkimuksen kertomuksentutkimuksen avulla. Kurssisuoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen, luentopäiväkirjojen kirjoittaminen, alustuksen pitäminen sekä esseen kirjoittaminen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Lieven Ameel, Vastaava opettaja
Lieven.Ameel[ät]uta.fi
Opetus
16.1.2017 – 24.4.2017
Luento-opetus
Ma 16.1.2017 - 24.4.2017 viikoittain klo 14-16, Linna K108, paitsi 23.1.-6.2. Päätalo D13
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssilla perehdytään huumoriin kaunokirjallisuuden ilmiönä. Huumori luetaan tässä yläkäsitteeksi sellaisille lajeille tai muodoille kuin ironia, parodia ja satiiri. Kurssin käytyään opiskelija tuntee nämä keskeiset kaunokirjallisen huumorin käsitteet sekä hallitsee niiden tutkimustraditiot. Myös huumorin monitieteisiä selitysmalleja käydään lävitse ja koetellaan niiden soveltuvuutta kaunokirjallisuuden analyysiin.

Kurssilla luetaan myös kaunokirjallisuutta ja pyritään soveltamaan luennoilla opittua käsitteistöä tekstianalyysiin. Luettava aineisto on valittu ensisijaisesti suomalaisen humoristisen kirjallisuuden traditiosta, eri aikakausilta ja erilaisista lajeista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maria Laakso, Vastaava opettaja
Maria.S.Laakso[ät]uta.fi
Opetus
12.1.2017 – 27.4.2017
Luento-opetus
To 12.1.2017 - 27.4.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni A3111
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssilla tarkastellaan ympäristöongelmien, -riskien ja katastrofien kuvauksia suomalaisessa nykykirjallisuudessa. Antroposeenilla viitataan teollistumisen myötä alkaneeseen aikakauteen, jolloin ihmisen toiminta on alkanut aiheuttaa laajamittaisia muutoksia luonnossa. Vuosituhannen vaihteessa luonnon ja kulttuurin suhteesta onkin tullut yksi kirjallisuuden merkittävimpiä eettisiä kysymyksiä.

Kurssin käytyään opiskelija tuntee uuden kirjallisuushistoriallisen ilmiön ja oppii lukemaan kirjallisuutta ekokriittisestä näkökulmasta. Luennoilla käsitellään muun muassa ilmastofiktiota, myyttien ekologisointia ja sitä, kuinka erilaisin kerronnallisin keinoin eri kirjallisuuden lajit ovat auttavat hahmottamaan ja ymmärtämään uusia ympäristöllisiä ilmiöitä ja uhkia.

Kurssi luetaan myös kaunokirjallisuutta ja sovelletaan luennoilla opittua käsitteitä teosten tulkintaan. Kaunokirjallinen aineisto sisältää niin aikuisille kuin lapsille suunnattua kirjallisuutta muun muassa sellaisilta nykykirjailijoilta kuin Risto Isomäki, Leena Krohn, Johanna Sinisalo, Ilkka Remes ja Emmi Itäranta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Toni Lahtinen, Vastaava opettaja
Toni.Lahtinen[ät]uta.fi
Opetus
11.1.2017 – 26.4.2017
Luento-opetus
Ke 11.1.2017 - 26.4.2017 viikoittain klo 16-18, Pinni A3111
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Maailmankirjallisuuden on katsottu alkaneen saarien kuvauksesta. Niin Homeroksen tarinat Odysseuksesta, Platonin ja Thomas Moren haaveet ihannevaltiosta kuin Charles Darwinin Galapagos-saarilla tekemät oivallukset evoluutiosta ovat aikojen kuluessa täyttäneet saaret monilla kulttuurisilla merkityksillä. Jonathan Swiftin Gulliverin matkojen (1726) jälkeen saaret ovat tarjonneet otollisen näyttämön satiirille ja Daniel Defoen Robinson Crusoella (1719) on ollut kauaskantoisia vaikutuksia koko länsimaiseen kulttuuriin: kertomusta autiosaaresta on varioitu länsimaisessa kulttuurissa vuosisata toisensa jälkeen 1800-luvun kasvatuksellisista robinsonadeista 2000-luvun Selviytyjät-tositelevisiosarjaan saakka.

Mutta minkälaisia saarikertomuksia suomalaisessa kirjallisuudessa on sepitetty? Jo Kalevalassa (1849) esiintyy Homeroksen kuvauksia muistuttava saari, josta kaukomieli Lemminkäinen käy ryöstämässä morsiamensa. Zachris Topeliuksen saduissa kaukainen onnen maa löytyy vuoroin Suomesta ja utuisilta höyhensaarilta, jotka taas Eino Leinon samannimisessä runossa (1898) muuttuvat tuonpuoleiseksi pakopaikaksi. Aleksis Kiven tuotannossa nousee sen esiin haave kaukaisesta saaresta, lintukodosta, joka on muokannut kansallista identiteettiämme kenties vielä enemmän kuin topeliaaninen kansallismaisema. Mitä lähemmäksi nykypäivää kohti kuljetaan sitä moninaisemmaksi saarikertomusten kirjo: saaret tarjoavat yhä kaukaisempia matkoja, hurjempia seikkailuja, eksotismia, eskapismia, mielentiloja, utopioita ja dystopioita sekä kuvauksia erilaisista kansallisista ja yksilöllistä selviytymiskamppailuista.

Luentosarja keskittyy tarkastelemaan saarikertomuksia suomalaisessa kirjallisuudessa Kalevalasta nykyproosaan. Kurssilla luennoi yhteensä 12 asiantuntijaa Suomen eri yliopistoista. Kullakin kerralla (yhteensä 7) esiintyy kaksi luennoitsijaa.

Tampereen yliopiston kirjallisuudenopiskelijat voivat suorittaa kurssilla 2 op opintopassiin kirjoittamalla luentosarjasta luentopäiväkirjan tai 5 op kohtaan KIRA3G tai KIRSKIS5 erikseen sovittavalla esseesuorituksella.

Lisätietoja antavat Maria Laakso (maria.s.laakso@uta.fi) tai Toni Lahtinen (toni.lahtinen@uta.fi).

OHJELMA

1.2.2017

Toni Lahtinen & Maria Laakso:
Johdatus saarikirjallisuuden traditioon

8.2.2017

H.K. Riikonen: Saaria Lönnrotin Kalevalassa
Yrjö Varpio: Saari aikakausien välissä. Yrjö Kokon Hyvän tahdon saaret

15.2.2017

Juhani Niemi: Onnellisten saaren muunnelmia Joel Lehtosen myöhäistuotannossa
Toni Lahtinen: Onnen ja nälän saaret Aleksis Kiven tuotannossa

22.2.2017

Sanna Nyqvist: Ulkosaariston antisankareita. Juhani Ahon Omatunto saaristolaisromaanina
Kukku Melkas: Armas J. Pullan Kolmannen sukupuolen saari ja sodanaikainen satiiri

1.3.2017

Maria Laakso: Saarten monet merkitykset Tove Janssonin tuotannossa
Sari Kivistö: Kookospontikkaa autiosaarella. Arto Paasilinnan Paratiisisaaren vangit suomalaiskansallisena robinsonadina

8.3.2017

Saija Isomaa: Höyhensaaret ja Ohdakesaaret Zachris Topeliuksen satukokoelmassa Sagor II
Lieven Ameel: Saaristo kaupungissa. Helsingin saaret kirjallisuudessa

15.3.2017

Merja Sagulin: Saaret Hannu Raittilan tuotannossa
Markku Lehtimäki: Kuolema kuvun alla. Mielen saari ja eristäytymisen etiikka Hannu Salaman dystopiaromaanissa Amos ja saarelaiset

Maria Laakso, Vastaava opettaja
Maria.S.Laakso[ät]uta.fi
Toni Lahtinen, Vastaava opettaja
Toni.Lahtinen[ät]uta.fi
Opetus
1.2.2017 – 15.3.2017
Luento-opetus
Ke 1.2.2017 - 15.3.2017 viikoittain klo 18-20, Pinni B1097
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa 6.1. mennessä. Ryhmän koko 12 opiskelijaa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Taru Naskali, Vastaava opettaja
Venla Kuuluvainen, Vastaava opettaja
Venla.Kuuluvainen[ät]uta.fi
Opetus
12.1.2017 – 2.5.2017
Pienryhmäopetus 20 tuntia
Ryhmä suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelijoille
To 12.1.2017 - 30.3.2017 viikoittain klo 9-12, Päät D04, Naskali; Ei opetusta 19.1.,9.2.,23.2.,23.3.
Poikkeukset:
, 16.2. PÄÄT rh. E113b
Ryhmä puheviestinnän opiskelijoille
Ti 17.1.2017 - 2.5.2017 viikoittain klo 12-15, Päät D125, Kuuluvainen
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi