x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Suomen kirjallisuuden maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
http://www.uta.fi/ltl/kir/

Henkilökunnan yhteystiedot ja vastaanottoajat löytyvät yksikön yhteystietosivulta.

Alla on julkaistu Suomen kirjallisuuden maisteriopintojen opetusohjelma. Tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa opinto-oppaasta.

Perus- ja aineopintojen opetus löytyy opetusohjelmasta kirjallisuustieteen kandidaattiohjelman kohdalta.

Yliopistolla ei ole yhteisiä opetuksettomia viikkoja.  Kirjallisuustieteessä ei järjestetä opetusta viikoilla 43 ja 9.

Kaikki opetus järjestetään voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti. Vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuudet voi tarkistaa vastaavuustaulukosta

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Kurssien korvaavuudet

Kunkin kurssin tiedoissa luetellaan kaikki opetussuunnitelman jaksot, joiden suoritukseksi kurssi sopii. Listanäkymässä näistä jaksoista näkyy vain yksi. Muista siis tarkistaa korvaavuudet jokaisen kurssin tiedoista erikseen.

Tenttiminen tutkinto-ohjelmassa

Suurimman osan opintojaksoista (paitsi seminaarit) voi suorittaa myös kirjallisella tentillä kaikkina yksikön yleisinä tenttipäivinä. Tenttikirjallisuus on tutkinto-ohjelman verkkosivulla.

Tenttien vastaanottajat ja opintojaksojen vastuuhenkilöt

SKIS1A-B Syventävä kirjallisuuden teoria 1 & 2: Saija Isomaa
SKIS2A-B Suomen kirjallisuushistoria ja sen tutkimus:Saija Isomaa
SKIS3 Syventävä tekstianalyysi:  Maria Laakso
SKIS5 Vaihtoehtoisia syventäviä opintoja: Saija Isomaa

Syventävien opintojen kokonaismerkinnät: Saija Isomaa

Kokonaismerkinnän saa vastaanottoaikaan esittämällä opintorekisteriotteen tai lähettämällä vastuuhenkilölle sähköpostin, johon kokonaisuuteen kuuluvat jaksot on listattu.

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Syventävät opinnot

KIRSKIS4 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRSKIS6 Tutkielmapiiri 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3B Kirjallisuus ja X: rajavyöhykkeiden historiaa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3C2 Nuortenkirjallisuus lajina ja tutkimuksen kohteena 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4A/SOS10.6 Kirjallisuuden kuvitellut tulevaisuudet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3C2 Kaupunki kertomuksena 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet - verkkokurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Syventävät opinnot

KIRSKIS4 Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRSKIS6 Tutkielmapiiri 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3B Kärsimys kirjallisuudessa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KTTS2B Ei-fiktiivisten tekstien kerronnallinen analyysi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4B Huumori, ironia, parodia ja satiiri kirjallisuudessa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3G Antroposeeni suomalaisessa nykykirjallisuudessa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

JOVPVS8 Puheviestinnän opettaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta