x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kirjallisuustieteen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
http://www.uta.fi/ltl/kir/

Käyntiosoite: Kanslerinrinne 1.

Henkilökunnan yhteystiedot ja vastaanottoajat ovat yksikön yhteystietosivulla.

Alla olevassa opetusohjelmassa on kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Koko tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa 2015-2018 opinto-oppaasta.

Syventävät opinnot ovat kertomus- ja tekstiteorian sekä Suomen kirjallisuuden maisteriopintojen opetusohjelmassa.

Yliopistolla ei ole yhteisiä opetuksettomia viikkoja. Kirjallisuustieteessä ei ole opetusta viikoilla 43 ja 9.

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Vanhat opiskelijat
Kaikki opetus on voimassa olevan opetussuunnitelman mukaista. Tarkista jaksojen vastaavuudet vastaavuustaulukoista.

Kurssien korvaavuudet
Kunkin kurssin tiedoissa luetellaan kaikki opetussuunnitelman jaksot, joiden suoritukseksi kurssi sopii. Listanäkymässä näistä jaksoista näkyy vain yksi. Muista siis tarkistaa korvaavuudet jokaisen kurssin tiedoista erikseen.

Yleiset valmiudet
Yleiset valmiudet -otsikon alle on koottu tutkintovaatimusten mukaisia opintojaksoja (ks. tutkintorakenne opinto-oppaasta). Katso kieli- ja viestintäopintojen opetustarjonta Kielikeskuksen opetusohjelmasta.

Avoimen yliopiston opetus:
Kurssilistassa on myös avoimen yliopiston (AYO) kursseja. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat ilmoittautua niille maksutta. Ilmoittautuminen tapahtuu NettiOpsun kautta.

Tenttiminen tutkinto-ohjelmassa
Suurimman osan opintojaksoista (paitsi proseminaarin) voi suorittaa myös kirjallisella tentillä yksikön yleisinä tenttipäivinä tai sähköisenä tenttinä. Tenttimistapa vaihtelee jaksoittain. Tenttikirjallisuus on tutkinto-ohjelman verkkosivulla.
Poikkeukset:

 • KIRP5: Luennot-osasuoritusta ei voi suorittaa kirjatentillä, vaan kaikkien on osallistuttava opetukseen. Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden on suoritettava myös Harjoitukset-osasuoritus osallistumalla opetukseen, mutta muut voivat suorittaa sen kirjatentillä. (Ks. opetussuunnitelma.)
 • KIRA2: Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden on suoritettava Menetelmät ja käsitteet -osasuoritus osallistumalla opetukseen, mutta muut voivat suorittaa sen myös kirjatentillä. (Ks. opetussuunnitelma.)

 

Jaksojen vastuuhenkilöt ja kirjatenttien vastaanottajat 2016–2017

Tentit suoritetaan yleisenä tenttipäivänä, ellei toisin mainita.

LTLY16 Orientoivat opinnot / Johdatus kirjallisuustieteen opiskeluun: Toni Lahtinen

KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan: Sari Kivistö
5 op:n kirjatentti: sähköisenä tenttinä
luentojen oheiskirjallisuus 2 op suoritetaan luentojen yhteydessä luennoitsijan ohjeistamalla tavalla (tentaattori Mikko Turunen)

KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta: Tarja-Liisa Hypén
5 op:n kirjatentti: sähköisenä tenttinä
luentojen oheiskirjallisuus 2 op: luentojen yhteydessä tai sähköisenä tenttinä samanaikaisesti luentojen kanssa tai niiden jälkeen

KIRP3 Johdatus Suomen kirjallisuushistoriaan: Tarja-Liisa Hypén
5 op:n kirjatentti: yleisinä tenttipäivinä
luentojen oheiskirjallisuus 2 op: yleisenä tenttipäivänä samanaikaisesti luentojen kanssa tai niiden jälkeen

KIRP4 Johdatus länsimaiseen kirjallisuushistoriaan: Teemu Ikonen
5 op:n kirjatentti: yleisinä tenttipäivinä
luentojen oheiskirjallisuus 2 op: sähköisenä tenttinä samanaikaisesti luentojen kanssa tai niiden jälkeen

KIRP5 Tekstianalyysi: Toni Lahtinen

KIRA1 Kirjallisuuden teoria: Saija Isomaa
KIRA2 Kirjallisuudentutkimuksen menetelmät: Teemu Ikonen
KIRA3A Antiikin ja keskiajan kirjallisuus: Sari Kivistö
KIRA3B Klassinen länsimainen kertomakirjallisuus: Sari Kivistö
KIRA3C1 Yleisen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta, kielialueet:

 • brittiläinen ja kansainyhteisön kirjallisuus: Lieven Ameel
 • pohjoisamerikkalainen kirjallisuus: Lieven Ameel
 • venäläinen kirjallisuus: Sari Kivistö
 • saksankielinen kirjallisuus: Teemu Ikonen
 • ranskalainen kirjallisuus: Teemu Ikonen

KIRA3C2 Yleisen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta, lajit ja tyylisuunnat:

 • modernismista postmodermismiin : Teemu Ikonen
 • tieteiskirjallisuus ja fantasia: Toni Lahtinen
 • dekkari, kauhu, romanssi: Lieven Ameel
 • sarjakuva ja graafinen romaani: Teemu Ikonen
 • lasten ja nuorten kirjallisuus: Maria Laakso

KIRA3D Suomen kirjallisuus 1880-luvun alkuun: Saija Isomaa
KIRA3E Suomen kirjallisuus 1880-luvulta 1930-luvun loppuun:  Maria Laakso
KIRA3F Suomen kirjallisuus 1940-luvulta 1990-luvulle: Maria Laakso
KIRA3G Suomen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta: Maria Laakso
KIRA4A Kirjallisuusinstituutio, kulttuuri ja yhteiskunta: Maria Laakso
KIRA4B Tekstiteoria ja kertomuksen analyysi: Teemu Ikonen
KIRA4C Kirjallisuuden ja taiteen filosofia: Sari Kivistö
KIRA4D Kirjallisuus ja muu media: Sari Kivistö
KIRA4E Työelämätaidot: Teemu Ikonen
KIRA5 Proseminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte: Tarja-Liisa Hypén, Maria Laakso, Teemu Ikonen, Lieven Ameel

Kokonaisuuksien vastuuhenkilöt

Perusopinnot:Tarja-Liisa Hypén ja Lieven Ameel
Aineopinnot: Teemu Ikonen ja Maria Laakso

Kokonaismerkinnän saa vastaanottoaikaan esittämällä opintorekisteriotteen tai lähettämällä vastuuhenkilölle sähköpostin, johon kokonaisuuteen kuuluvat jaksot on listattu.

Ennen periodien alkua annettava opetus
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautumisohjeet tulevat uusille opiskelijoille hyväksymiskirjeen mukana.

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
aulikki.hyrskykari[ät]tuni.fi
Opetus
15.8.2016 – 26.8.2016
Luento-opetus
Aloitus ma 15.8. klo 8 Päätalon ls D10ab
Harjoitukset
Useita mikroluokkaharjoitusryhmiä, ohjeet kurssin sivulla
Itsenäinen työskentely
Periodit:
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Ilmoittautumisohjeet ja aikataulu lähtetetään uusille opiskelijoille.


Periodi (29.8.2016 - 23.10.2016)
Perusopinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Mikko Turunen, Vastaava opettaja
Opetus
13.9.2016 – 13.12.2016
Luento-opetus
Ti 13.9.2016 - 18.10.2016 viikoittain klo 16-18, Väinö Linna -sali, paitsi 27.9. Päätalo D10B
Ti 1.11.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 16-18, Väinö Linna -sali
Ti 13.12.2016 klo 16-18, Väinö Linna -sali
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojaksoon KIRP1 5op kuuluvat luennot sekä oheiskirjallisuus. Oheiskirjallisuuden suorittamisesta saa ohjeet luennolla.

Avoimen yliopiston opiskelijat:

 1. suoritusvaihtoehto: luennot 3op ja oheiskirjallisuus 2op 
 2. suoritusvaihtoehto: kirjallinen tentti 5op yleisinä tenttipäivinä
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tarja-Liisa Hypén, Vastaava opettaja
Opetus
13.9.2016 – 29.11.2016
Luento-opetus
Ti 13.9.2016 - 18.10.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B1096
Ti 1.11.2016 - 22.11.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B1096
Ti 29.11.2016 klo 14-16, Pinni B1096, tentti
Ti 13.12.2016 klo 14-16, Pinni B1096, uusintatentti
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojaksoon KIRP2 5 op kuuluvat luennot sekä oheiskirjallisuus. Oheiskirjallisuus suoritetaan luentosarjan yhteydessä tenttimällä luennoitsijan ohjeen mukaan TAI erikseen sähköisenä tenttinä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Toni Lahtinen, Vastaava opettaja
toni.lahtinen[ät]tuni.fi
Opetus
8.9.2016 – 20.10.2016
Luento-opetus
To 8.9.2016 klo 14-16, Väinö Linna -sali, Linna
To 15.9.2016 klo 14-16, Linna K103
To 22.9.2016 - 20.10.2016 viikoittain klo 14-16, Väinö Linna -sali, Linna
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

Myös tutkinto-opiskelijat voivat osallistua opetukseen. Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Oheiskirjallisuus suoritetaan joko tenttimällä tai harjoitusryhmässä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Erika Pihl, Vastaava opettaja
Opetus
12.9.2016 – 27.10.2016
Luento-opetus 28 tuntia
Luennot
Ma 12.9.2016 - 3.10.2016 viikoittain klo 16-18, Pinni B ls. 3116, paitsi ma 26.9. klo 16-20
To 15.9.2016 - 27.10.2016 viikoittain klo 16-18, Pinni B ls. 3116, Ei luentoja to 29.9
Ma 17.10.2016 - 24.10.2016 viikoittain klo 16-18, Pinni B ls.3116
Tentit
To 10.11.2016 klo 16-18, Pinni B ls. 4113,
Ma 16.1.2017 klo 16.00-18, Pinni B ls.3107, Uusintatentti
Ma 23.1.2017 klo 16.00-18, Pinni B ls.3107, Uusintatentti
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Avoimen yliopiston opiskelijat:

 1. suoritusvaihtoehto: luennot 3op ja oheiskirjallisuus 2op 
 2. suoritusvaihtoehto: luennot 3op ja harjoitukset 2op
 3. suoritusvaihtoehto: kirjallinen tentti 5op yleisinä tenttipäivinä

Myös tutkinto-opiskelijat voivat osallistua opetukseen. Ilmoittautuminen NettiOpsussa. On suositeltavaa suorittaa samaan aikaan KIRP4 luennot.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Erika Pihl, Vastaava opettaja
Opetus
15.9.2016 – 3.11.2016
Harjoitukset 14 tuntia
Harjoitukset
To 15.9.2016 - 3.11.2016 viikoittain klo 18-20, Pinni B ls. 3116, ei harjoituksia to 29.9.
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Avoimen yliopiston opiskelijat:

 1. suoritusvaihtoehto: luennot 3op ja oheiskirjallisuus 2op 
 2. suoritusvaihtoehto: luennot 3op ja harjoitukset 2op
 3. suoritusvaihtoehto: kirjallinen tentti 5op yleisinä tenttipäivinä
Aineopinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Saija Isomaa, Vastaava opettaja
saija.isomaa[ät]tuni.fi
Opetus
8.9.2016 – 20.10.2016
Luento-opetus
To 8.9.2016 klo 10-12, Pinni B1097
To 15.9.2016 klo 10-12, Paavo Koli -sali, Pinni A
To 22.9.2016 klo 10-12, Pinni B1097
To 29.9.2016 klo 10-12, Linna K113
To 6.10.2016 - 20.10.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B1097
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Avoimen yliopiston opiskelijat:

 1. suoritusvaihtoehto: luennot 2op
 2. suoritusvaihtoehto: kirjallinen tentti 3op yleisenä tenttipäivänä tai sähköisenä tenttinä
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Saija Isomaa, Vastaava opettaja
saija.isomaa[ät]tuni.fi
Opetus
13.9.2016 – 18.10.2016
Luento-opetus
Ti 13.9.2016 - 18.10.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni B3116
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Avoimen yliopiston opiskelijat:

 1. suoritusvaihtoehto: luennot 3op 
 2. suoritusvaihtoehto: kirjallinen tentti 3op yleisenä tenttipäivänä tai sähköisenä tenttinä

Tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka suuntaavat Suomen kirjallisuuden maisteriopintoihin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tarja-Liisa Hypén, Vastaava opettaja
Opetus
12.9.2016 – 12.12.2016
Seminaari
Ma 12.9.2016 - 17.10.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B5005
Ma 31.10.2016 - 12.12.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B5005
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Ryhmä tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka suuntaavan kertomus- ja tekstiteorian maisteriopintoihin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Lieven Ameel, Vastaava opettaja
lieven.ameel[ät]tuni.fi
Opetus
5.9.2016 – 12.12.2016
Seminaari
Ma 5.9.2016 - 17.10.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B3113
Ma 31.10.2016 - 12.12.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B3113
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssilla tarkastellaan kirjallisuudessa kuviteltuja tulevaisuuksia useilta näkökannoilta. Valtaosa nykykirjallisuuden ja elokuvan kuvittelemista tulevaisuuksista on dystooppisia: fiktiossa hahmotellaan niin ympäristökatastrofien, ilmastonmuutoksen, geenimuuntelun, tautiepidemioiden, sotateknologian, tekoälyn, kapitalismin, totalitaaristen yhteiskuntien kuin diskriminoivien ideologioiden tuottamia epätoivottavia tulevaisuuksia. Fiktiivisyydestään huolimatta kuvitelmat ilmentävät ja tuottavat aikakautensa arvostuksia, diskursseja, tunnerakenteita ja uhkakuvia, ja niiden tarkastelu avaa kriittisen perspektiivin nykykulttuuriin. 

Kurssi koostuu eri luennoitsijoiden pitämistä luennoista sekä oheislukemistosta, ja suoritustapoja on useita.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Saija Isomaa, Vastaava opettaja
saija.isomaa[ät]tuni.fi
Opetus
13.9.2016 – 22.11.2016
Luento-opetus
Ti 13.9.2016 - 22.11.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B3116
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssilla luodaan kokonaiskuva kirjallisuuden rajavyöhykkeitä käsitelleistä keskusteluista englannin-, ranskan- ja saksankielisessä kirjallisuudessa 1900-luvulla. Luennoilla käsiteltäviin kirjallisuuden rajanaapureihin (X) kuuluvat muiden muassa mieli, massakulttuuri, kertomus, kuva ja politiikka. Lähestymistavaltaan kurssi kytkeytyy viimeaikaiseen teoretisointiin aikalaisuudesta (contemporaneity) nykykirjallisuudessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Teemu Ikonen, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2016 – 5.12.2016
Luento-opetus
Ma 5.9.2016 - 17.10.2016 viikoittain klo 12-14, Linna K108
Ma 31.10.2016 - 5.12.2016 viikoittain klo 12-14, Linna K108
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssilla perehdytään nuortenkirjallisuuteen lajina. Kurssi alkaa lajin historiallisen kehittymisen tarkastelulla ja päättyy nuortenkirjallisuuden keskeisten tutkimusalueiden haltuunottoon, joita ovat esimerkiksi: nuoren identiteetti, sukupuoli ja seksuaalisuus, nuortenkirjalisuuden ongelmakeskeisyys ja opettavaisuus, nuorten genrefiktiot (kauhu, dystopia, fantasia), nuortenkirjallisuuden markkinat ja crossover-boomi.

Aineistonsa osalta kurssi painottuu suomalaisen nuortenkirjallisuuden kehitykseen, mutta kehityksen linjoja suhteutetaan jatkuvasti kansainväliseen traditioon. Painopiste on modernissa nuortenkirjallisuudessa 1950-luvulta alkaen, mutta erityisesti tyttö- ja poikakirjallisuuden osalta ammennetaan myös vanhemmasta aineistosta.

Kurssin osallistujat järjestävät yhdessä yhden päivän mittaisen tieteellisen konferenssin, jossa he esitelmöivät nuortenkirjallisuudentutkimuksen alaan liittyvistä teemoista ja teoksista kolmen hengen ryhmissä. Opiskelijat hoitavat kaikki konferenssin järjestelyihin liittyvät toimet itse, jolloin opiskelijoiden työelämäosaaminen karttuu niin tutkijanuraan kuuluvien taitojen kuin kulttuurituottamisen ja tapahtumanjärjestämisen saralta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maria Laakso, Vastaava opettaja
Opetus
8.9.2016 – 8.12.2016
Luento-opetus
To 8.9.2016 - 20.10.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni B3107
To 3.11.2016 - 8.12.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni B3107
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Suoritus: osallistuminen luennoille ja tentti tai essee

Kurssi tutustuttaa opiskelijat antiikin ja keskiajan kirjallisuuden päälajeihin ja keskeisiin kirjailijoihin, minkä lisäksi pohdimme antiikin relevanssia nykypäivän lukijalle. Kirjallisuus asetetaan ajan kulttuuriseen ja poliittiseen kontekstiin selvittämällä sitä, miten esimerkiksi uskonto, politiikka, moraali tai urheilu kytkeytyivät runouteen ja millaisia nykylukijaa puhuttelevia teemoja antiikin aineistoissa käsiteltiin. Runouden päälajien ohella tutustumme mm. satiireihin, rakkauden kuvauksiin ja elämäkerralliseen kirjallisuuteen. Pohdimme myös antiikin vaikutusta myöhemmässä kirjallisuudessa, populaarikulttuurissa ja elokuvassa.

Oheiskirjallisuus:

1. Homeros, Odysseia
2. Sofokles, Kuningas Oidipus (tai jokin muu Aiskhyloksen, Sofokleen tai Euripideen tragedia)
3. Sapfo, Iltatähti, häälaulu (myös suom. Sapfon runoja) tai Aristofanes, Pilvet
4. Augustinus, Tunnustukset
5. Dante, Jumalainen näytelmä (erit. Helvetti)

Lisäksi olisi suositeltavaa tutustua teoksen Kirjallisuus antiikin maailmassa jaksoihin sivuilla 15–161.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sari Kivistö, Vastaava opettaja
sari.kivisto[ät]tuni.fi
Opetus
5.9.2016 – 12.12.2016
Luento-opetus
Ma 5.9.2016 - 17.10.2016 viikoittain klo 10-12, Päätalo A4
Ma 31.10.2016 - 21.11.2016 viikoittain klo 10-12, Päätalo A4
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Tampereen yliopiston kirjallisuus­tieteen sekä ympäristöpolitiikan ja aluetieteen tutkinto-ohjelmat jär­jestävät yhdessä Tampereen tek­nillisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen kanssa maisterivaiheen opiskelijoille monitieteisen viiden opintopisteen laajuisen kurssin ”Kaupunki kertomuksena”. Kurssilla tutkitaan kaupun­kia kertomuksena eri tieteenalojen näkökulmasta. Erityi­senä teemana on ”kaksi kaupunkia”, muina tieteenalarajoja yhdistävinä teemoina mm. metaforien kaupungit, kaupunki ja vallan retoriikka, narratiivit suunnittelussa, sekä kaupungin utopiat. Kurssilla perehdytään erilaisiin aineistoihin, joita voidaan käyttää monitieteellisessä kaupunkitutkimuksessa – kaunokirjallisista teksteistä kaavoitusdokumentteihin. Kurssi koostuu pääosin luennoista (klo 10-12) sekä luentojen sisältöihin pureutuvista työpajoista (12-14).

Kurssisuoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen, tehtävien suorittaminen ja kurssipäiväkirjan kirjoittaminen. Kurssi arvioidaan hyväk­sytty/hylätty -periaatteella.

Arkkitehtuurin opiskelijat suoritta­vat kurssin Yhdyskuntasuunnitte­lun jatkokurssi B -nimellä (ARK-54050). Kirjallisuustieteen opiskelijat suorittavat kurssin jaksokoodilla KIRA3C2 (korvaavia jaksoja: KIRKTTS2B1, KIRSKIS1A, KIRSKIS5B).

Lisätietoja antavat Juho Rajaniemi (juho.rajaniemi@tut.fi) ja Minna Chudoba (minna.chudoba@tut.fi), Lieven Ameel (lieven.ameel@uta.fi) ja Markus Laine (markus.laine@uta.fi).

Huom. kurssin opetuspaikka on vaihtelevasti TTY:lla ja TaY:lla:

7.9. TaY, Linna K108

14.9 TaY, Linna K108

21.9. TaY, Linna K108

28.9. TTY, Rakennustalo H-siipi RH201

5.10. TTY, Rakennustalo H-siipi RH201

12.10. TaY, Linna K108

19.10. ei opetusta

26.10. TaY, Linna K108

2.11. TaY, Linna K108

9.11. TTY, Rakennustalo H-siipi RH201

16.11. TaY, Linna K108

23.11. TTY, Rakennustalo H-siipi RH201

30.11. TaY, Linna K108

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Lieven Ameel, Vastaava opettaja
lieven.ameel[ät]tuni.fi
Opetus
7.9.2016 – 14.12.2016
Luento-opetus
Ke 7.9.2016 - 30.11.2016 viikoittain klo 10-14, ei opetusta 19.10. Katso opetuspaikat yleiskuvauksesta.
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot (HUOM. Katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta) [I Periodi]

Orientoiviin opintoihin kuuluu
- yksikön ja yliopiston järjestämät alkuorientaatiot (3 kertaa)
- tutkinto-ohjelman tervetulotilaisuus sekä luentosarja "Johdatus kirjallisuustieteen opiskeluun" (5 kertaa)
- Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet (kirjaston järjestämää opetusta 5 tuntia, osa etäopetuksena)
- HOPS-tapaamiset oman HOPS-opettajan kanssa ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen (oma HOPS-opettaja ohjeistaa)

Maija Ohvo, Vastaava opettaja
Toni Lahtinen, Vastaava opettaja
toni.lahtinen[ät]tuni.fi
Sisko Sallama, Opettaja
sisko.sallama[ät]tuni.fi
Opetus
25.8.2016 – 26.10.2016
Luento-opetus
Alkuorientaatio
To 25.8.2016 klo 12-16, Pinni B1100, osa 1
Ma 12.9.2016 klo 14.15-15.15, Päätalo D10a, osa 2 (hyvinvointiorientoivat)
Ke 28.9.2016 klo 12-14, Pinni B1100, osa 3
Tutkinto-ohjelman avajaiset ja tervetulotilaisuus
Ke 7.9.2016 klo 16-18, Pinni B4087
Johdatus kirjallisuustieteen opiskeluun
Ti 13.9.2016 - 4.10.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni A3107
Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet kahdelle ryhmälle (ryhmäjako sukunimen mukaan alla)
Ti 4.10.2016 klo 8-10, sukunimet A-N, tapaaminen Linna-kirjaston pääovilla
Ti 11.10.2016 klo 8-10, sukunimet O-Ö, tapaaminen Linna-kirjaston pääovilla
Periodit: I
Opetuskieli: suomi

KIRJALLISUUSTIETEEN TUTKINTO-OHJELMAN avajaiset ja informaatiotilaisuus opiskelijoille pidetään keskiviikkona 7.9.2016 klo 16, Pinni B4087. Tilaisuus on erityisen tärkeä tutkinto-ohjelman uusille opiskelijoille. Ohjelma jatkuu avajaisten jälkeen uusien opiskelijoiden kanssa vapaamuotoisessa tervetulotilaisuudessa.

Opetus
7.9.2016 – 7.9.2016
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Michael O'Dell, Vastaava opettaja
Opetus
2.9.2016 – 9.12.2016
Luento-opetus
Pe 2.9.2016 - 9.12.2016 viikoittain klo 9-11, Väinö Linna -sali, Linna
Pe 16.12.2016 klo 9-11, Väinö Linna -sali, TENTTI
Ke 11.1.2017 klo 16-18, Pinni B 4115, UUSINTATENTTI
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Urho Määttä, Vastaava opettaja
Opetus
1.9.2016 – 8.12.2016
Luento-opetus
To 1.9.2016 - 8.12.2016 viikoittain klo 12-14, Päätalo D10b
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi

Kurssin suoritus painottuu käytännön harjoitusten tekemiseen, jotka voi halutessaan (starttiluennoille osallistuttuaan) tehdä ja palauttaa omatoimisesti verkon kautta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ks. kurssin kotisivu

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
aulikki.hyrskykari[ät]tuni.fi
Opetus
13.9.2016 – 25.11.2016
Luento-opetus
Kaikille pakollinen aloitusluento
Ti 13.9.2016 klo 8-12, Päätalo D10a+b
Ti 20.9.2016 - 15.11.2016 viikoittain klo 8-10, PInni ls B1096
Harjoitukset
Useita mikroluokkaharjoitusryhmiä, ohjeet kurssin sivulla
Periodit: I II
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi

Kurssille opiskelijoita valittaessa etusijalla ovat englannin ensimmäisen vuoden opiskelijat ja seuraavaksi muiden kielten tutkinto-ohjelmien ensimmäisen vuoden opiskelijat.

Pienryhmiin ei ole omaa ilmoittautumista vaan opiskelijat jaetaan ryhmiin luennoilla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marja Kivilehto, Vastaava opettaja
marja.kivilehto[ät]tuni.fi
Opetus
1.9.2016 – 24.11.2016
Luento-opetus
To 1.9.2016 - 22.9.2016 viikoittain klo 8.30-10.00, Pinni B 4113
To 24.11.2016 klo 8-10, Pinni B 1096, Tentti
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1
Ke 28.9.2016 - 16.11.2016 viikoittain klo 8-9, Pinni B 5005
Ryhmä 2
Ke 28.9.2016 - 16.11.2016 viikoittain klo 9-10, Pinni B 5005
Ryhmä 3
To 29.9.2016 - 17.11.2016 viikoittain klo 8-9, Pinni B 5005
Ryhmä 4
To 29.9.2016 - 17.11.2016 viikoittain klo 9-10, Pinni B 5005
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakson voi suorittaa myös sähköisenä tenttinä.

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Taru Naskali, Opettaja
Opetus
12.9.2016 – 6.11.2016
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tarkoitettu sekä avoimen yliopiston opiskelijoille että tutkinto-opiskelijoille. Opiskelu tapahtuu Moodlessa ja valituiksti tulleet tutkinto-opiskelijat lisätään automaattisesti Moodle-alueelle. Avoimen opiskelijat saavat infokirjeen, jossa on kirjautumisohjeet.

Kurssille otetaan 40 opiskelijaa ja avoimen yliopiston opiskelijoita valitaan ensisijaisesti. Tutkinto-opiskelijoita otetaan mukaan sen verran kun paikkoja jää.

Periodi (24.10.2016 - 16.12.2016)
Perusopinnot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Toni Lahtinen, Vastaava opettaja
toni.lahtinen[ät]tuni.fi
Opetus
31.10.2016 – 15.12.2016
Harjoitukset
Ryhmä 1
Ma 31.10.2016 - 12.12.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni A3103
To 3.11.2016 - 15.12.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B3108
Ryhmä 2
Ma 31.10.2016 - 12.12.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B3108
To 3.11.2016 klo 14-16, Pinni B4087
To 10.11.2016 - 15.12.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni A3103
Ryhmä 3
Ma 31.10.2016 - 12.12.2016 viikoittain klo 16-18, Pinni B3108
To 3.11.2016 klo 16-18, Pinni B4114
To 10.11.2016 - 15.12.2016 viikoittain klo 16-18, Pinni A3103
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden on osallistuttava harjoituksiin. Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat osallistua harjoituksiin tai suorittaa harjoitukset korvaavan kirjatentin.

Kurssin luennoilla käydään läpi Suomen kirjallisuuden vaiheita sekä kronologisesti että erilaisten teemakokonaisuuksien avulla.

TUTKINTO-OPISKELIJAT: Avoimen yliopiston kurssi, johon mukaan mahtuu myös tutkinto-opiskelijoita (joille opetus on maksutonta). Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat NettiOpsussa. Oheiskirjallisuus suoritetaan joko tenttinä luentojen yhteydessä tai harjoitusryhmässä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Nanny Jolma, Vastaava opettaja
nanny.jolma[ät]tuni.fi
Opetus
26.10.2016 – 28.11.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ke 26.10.2016 klo 16-19, Pinni B ls.4113
Ma 31.10.2016 klo 16-19, Pinni B ls.4113
Ma 7.11.2016 klo 16-19, Pinni B ls.4113
Ke 9.11.2016 klo 16-19, Pinni B ls.4113
Ma 14.11.2016 klo 16-19, Pinni B ls.4113
Ma 21.11.2016 klo 16-19, Pinni B ls.4113
Ma 28.11.2016 klo 16-19, Pinni B ls.4113
Ke 7.12.2016 klo 16-19, Pinni B ls. 4113, Tentti, uusinnat sähköisesti
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Avoimen yliopiston opiskelijat:

 1. suoritusvaihtoehto: luennot 3op ja oheiskirjallisuus 2op 
 2. suoritusvaihtoehto: luennot 3op ja harjoitukset 2op
 3. suoritusvaihtoehto: kirjallinen tentti 5op yleisinä tenttipäivinä

TUTKINTO-OPISKELIJAT: Avoimen yliopiston kurssi, johon mukaan mahtuu myös tutkinto-opiskelijoita (joille opetus on maksutonta). Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat NettiOpsussa. KIRP3-luennot on suositeltavaa suorittaa samanaikaisesti, eli jos ilmoittaudut tähän harjoitusryhmään, ilmoittaudu myös avoimen yliopiston KIRP3-luentokurssille.

Harjoituksissa tutustutaan tarkemmin kuuteen teokseen keskustelun ja oman kirjoitusprosessin kautta. Alla harjoitusten kirjalista (teoksia on suotavaa aloittaa lukemaan jo ennen kurssia, sillä joka viikko käsitellään kahta teosta).

Minna Canth: Työmiehen vaimo

Teuvo Pakkala: Pikku ihmisiä

Eeva-Liisa Manner: Tämä matka

Pentti Saarikoski: Mitä tapahtuu todella

Mari Mörö: Kiltin yön lahjat  

Bo Carpelan: Lehtiä syksyn arkistosta

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Nanny Jolma, Vastaava opettaja
nanny.jolma[ät]tuni.fi
Opetus
2.11.2016 – 30.11.2016
Harjoitukset 12 tuntia
Harjoitukset
Ke 2.11.2016 klo 16-19, Pinni B ls.4113
ei harjoituksia ke 9.11.
Ke 16.11.2016 - 30.11.2016 viikoittain klo 16-19, Pinni B ls.4113
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Avoimen yliopiston opiskelijat:

 1. suoritusvaihtoehto: luennot 3op ja oheiskirjallisuus 2op 
 2. suoritusvaihtoehto: luennot 3op ja harjoitukset 2op
 3. suoritusvaihtoehto: kirjallinen tentti 5op yleisinä tenttipäivinä
Aineopinnot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Teemu Ikonen, Vastaava opettaja
Opetus
31.10.2016 – 12.12.2016
Harjoitukset
Ma 31.10.2016 - 12.12.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni A1081
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Harjoitukset. Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden on osallistuttava harjoituksiin.

Avoimen yliopiston opiskelijat:

 1. suoritusvaihtoehto: luennot 3op 
 2. suoritusvaihtoehto: kirjallinen tentti 3op sähköisenä tenttinä
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Lieven Ameel, Vastaava opettaja
lieven.ameel[ät]tuni.fi
Opetus
27.10.2016 – 15.12.2016
Luento-opetus
To 27.10.2016 - 15.12.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni A1081, ei opetusta 3.11. ja 24.11.
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Avoimen yliopiston opiskelijat:

 1. suoritusvaihtoehto: luennot 2 op 
 2. suoritusvaihtoehto: kirjallinen tentti 2op yleisenä tenttipäivänä

DOKUMENTAARISUUS JA FIKTION UUDET ULOTTUVUUDET
Kirjallisuustieteen Syysseminaari 9.12.2016
Klo 12.00–17.15
Tampereen yliopisto, Pinni B1096

Walt Whitmanin mukaan ”nykyaikana kuvittelukyvyn todellista käyttöä on äärimmilleen elävöittää tosiasioita, tiedettä ja tavallisia elämiä”. Whitmanin kutsuun on yli vuosisadan ajan vastannut dokumentaarinen poetiikka. Modernisteista eteenpäin se on yhdistänyt kirjallisuutta muihin maailman hahmottamisen tapoihin, ensin elokuvaan, journalismiin sekä teatteriin ja sittemmin sosiaaliseksi kutsuttuun tiedonjakoon.

Dokumentaarisuus edellyttää, että teos pohjautuu objektiivisiin tallenteisiin tosiasioista tai tapahtumista, ja samalla se on näiden tallenteiden retorista käyttöä tiettyjen päämäärien saavuttamiseksi. Empiirisen, ideologisen ja taiteellisen liittona dokumentaarinen teos ei ole pelkästään teksti vaan myös teko, joka haastaa vakiintuneita vastaanoton tapoja – kuten kirjallisuuden- ja fiktiontutkimuksen käsitteellisiä malleja.

Kirjallisuustieteen Syysseminaari pohtii dokumentaarisuuden ja fiktiivisyyden suhteita monitieteisesti: tänä vuonna esitelmät käsittelevät niin kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta, sarjakuvaa, elokuvaa, audiodokumentteja, teatteria kuin verkkonäyttelyitä.

Opiskelijat voivat suorittaa 2 opintopistettä kirjallisuustieteen opintopassiin osallistumalla seminaariin ja kirjoittamalla luentopäiväkirjan. Luentopäiväkirjan pitää käsitellä vähintään 6 esitelmää ja olla pituudeltaan vähintään 8 liuskaa. Ohjeet luentopäiväkirjan laatimiseen löydät verkkosivuilta. Päiväkirjat palautetaan Teemu Ikoselle (teemu.ikonen@uta.fi) 9.1.2017 mennessä.

Lämpimästi tervetuloa!

Ohjelma:
I
12.00–12.45 Mari Hatavara: Arkipäivän dokumentointi ja fiktiiviset keinot verkkonäyttelyssä Suomalainen talvipäivä
12.45–13.30 Hanna Suutela: Journalistinen dokumenttiteatteri faktan ja fiktion rajapinnalla
Puheenjohtaja: Toni Lahtinen

II
14.00–14.30 Yrjö Varpio: Faktan ja fiktion rajoista omaelämäkerran kirjoittamisessa
14.30–15.00 Ritva Ylönen: Omaelämäkerrallisen romaanin ongelmallisuus elämäkerran lähteenä
15.00-15.30 Lieven Ameel: ”A would-be Whitman of the vulnerable grid.”  Ben Lernerin 10:04 ja kokemus hirmumyrsky Sandystä
Puheenjohtaja: Teemu Ikonen

III
15.45–16.15 Leena Romu: Katsaus dokumentaariseen sarjakuvaan ja sen tutkimukseen
16.15–16.45 Suvi Sinervo: Dokumentin ja fiktion rajankäynti dokumentaarisessa äänessä
16.45–17.15 Timo Korhonen: Elokuva, joka ei ratkaissut kerjäläiskysymystä - Hanna Maylettin Kerjäläiselokuva
Puheenjohtaja: Leena Romu

 

Toni Lahtinen, Vastaava opettaja
toni.lahtinen[ät]tuni.fi
Opetus
9.12.2016 – 9.12.2016
Luento-opetus
Pe 9.12.2016 klo 12.00-17.15, Pinni B1096
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse ilmoittautua.

Hanna Porrassalmi, Vastaava opettaja
Opetus
25.10.2016 – 23.11.2016
Luento-opetus 20 tuntia
Ti 25.10.2016 - 22.11.2016 viikoittain klo 12-14, PÄÄT ls. A1, poikkeus 8.11. PÄÄT ls. D10A
Ke 26.10.2016 - 23.11.2016 viikoittain klo 14-16, PÄÄT ls. D10A, Tentti 23.11. Moodlessa!
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Tentti ke 23.11. Moodlessa

Uusintatentti ke 7.12. Moodlessa

Periodi (9.1.2017 - 5.3.2017)
Perusopinnot [III Periodi]

Avoimen ylipiston kurssi, johon mahtuu mukaan myös tutkinto-opiskelijoita (opetus on maksutonta). Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen NettiOpsussa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kallionsivu Mikko, Opettaja
Opetus
9.1.2017 – 13.3.2017
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 9.1.2017 - 6.3.2017 viikoittain klo 17-20, Pinni B ls.3110, Ei luentoja 16.1., 23.1.2017
Ma 13.3.2017 klo 17.00-20, Pinni B ls.3110, Tentti, uusinnat sähköisesti
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Avoimen yliopiston opiskelijat:

 1. suoritusvaihtoehto: luennot 3op ja oheiskirjallisuus 2op 
 2. suoritusvaihtoehto: kirjallinen tentti 5op yleisinä tenttipäivinä
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Teemu Ikonen, Vastaava opettaja
Lieven Ameel, Vastaava opettaja
lieven.ameel[ät]tuni.fi
Opetus
12.1.2017 – 23.2.2017
Luento-opetus
To 12.1.2017 - 23.2.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B1097
Ma 16.1.2017 - 20.2.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni B1097
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Jakson KIRP4 5 op suoritukseen sisältyvät luennot sekä oheiskirjallisuus. Oheiskirjallisuus suoritetaan joko harjoitusryhmässä tai sähköisenä tenttinä luentokurssin aikana tai sen jälkeen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Toni Lahtinen, Vastaava opettaja
toni.lahtinen[ät]tuni.fi
Opetus
10.1.2017 – 28.2.2017
Harjoitukset
Ryhmä 1
Ti 10.1.2017 - 28.2.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B3108
Ryhmä 2
Ti 10.1.2017 - 28.2.2017 viikoittain klo 16-18, Pinni B3108
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Jakson KIRP4 5 op suoritukseen sisältyy luennot sekä oheiskirjallisuus. Oheiskirjallisuus suoritetaan joko harjoitusryhmässä tai sähköisenä tenttinä luentokurssin aikana tai sen jälkeen.

Myös tutkinto-opiskelijat voivat osallistua opetukseen. Ilmoittautuminen NettiOpsussa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Björninen Samuli, Opettaja
Opetus
18.1.2017 – 1.3.2017
Luento-opetus 14 tuntia
Ke 18.1.2017 - 1.3.2017 viikoittain klo 16-18, Pinni B ls.3118, Viimeisellä luentokerralla 1.3. tentti, uusinnat sähköisessä tentissä ajalla 20.3.-30.4.2017
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Avoimen yliopiston opiskelijat:

 1. suoritusvaihtoehto: luennot 2op ja oheiskirjallisuus 3op 
 2. suoritusvaihtoehto: luennot 2op ja harjoitukset 3op
Aineopinnot [III Periodi]

Tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka suuntaavat Suomen kirjallisuuden maisteriopintoihin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maria Laakso, Vastaava opettaja
Opetus
10.1.2017 – 2.5.2017
Seminaari
Ti 10.1.2017 - 2.5.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B5005
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka suuntaavat kertomus- ja tekstiteorian maisteriopintoihin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Teemu Ikonen, Vastaava opettaja
Opetus
9.1.2017 – 8.5.2017
Seminaari
Ma 9.1.2017 - 8.5.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B5005
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssilla pohditaan kärsimystä kirjallisuudessa ja kulttuurissa. Miten kirjallisuuden avulla voidaan käsitellä inhimillisen kärsimyksen kysymystä? Aihepiirin keskeinen kirjallinen klassikko on Jobin kirja, jonka uudelleenkirjoituksiin Franz Kafkasta Joseph Rothiin tutustumme kurssin aikana. Kirjallisuudessa ilmaistut kärsimyksen teemat liittyvät moniin inhimillisen elämän katastrofeihin, kuten sotiin, siirtolaisuuteen ja syrjäytymiseen, mutta keskeisesti myös ihmisenä olemiseen ja etiikan mahdollisuuteen. Pohdimme kurssilla muun muassa kärsimyksen kerrottavuutta ja jaettavuutta, kärsimyksen kuvausten poetiikkaa, oikeudenmukaisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden suhdetta, teodikeaa ja antiteodikeaa sekä kielen kykyä tai kyvyttömyyttä ilmaista kärsimystä. Kärsimyksen kerrontaa tarkastellaan myös mm. apokalyptisessä kerronnassa ja mediassa.

Kaikille yhteinen oheislukemisto:
- Jobin kirja
- Franz Kafka, Oikeusjuttu
- Lassi Nummi, ”Haihtukoon pimeään se päivä: Jobin kirja” (teoksessa Juhani Salokannel toim., Kirjojen kirja; saatavissa myös pdf:nä opettajalta)
- Sari Kivistö, Sami Pihlström, ”Kantian Antitheodicy and Job’s Sincerity” (teoksessa ibid., Kantian Antitheodicy. Philosophical and Literary Varieties, saatavissa myös pdf:nä opettajalta)

Syventävien opintojen suoritusta varten luetaan lisäksi yksi seuraavista:
- Herman Melville, Moby Dick
- Aino Kallas, Reigin pappi
- Joseph Roth, Hiob: Roman eines einfachen Mannes
- George Orwell, 1984
- Ritva-Kaija Laitinen, Jobin kirja
- Toni Morrison, The Bluest Eye
- Philip Roth, Nemesis

Suoritustapa:

Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille ja lukemalla mainittu oheiskirjallisuus. Kurssisuorituksena on lopputentti tai essee. Syventävien opintojen suoritukseen luetaan yksi teos enemmän em. listalta.

Suorituskohdat KIRA3B, KIRA4C, KTTS2A3, KIRSKIS5B tai sop.muk.

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Sari Kivistö, Vastaava opettaja
sari.kivisto[ät]tuni.fi
Opetus
16.1.2017 – 24.4.2017
Luento-opetus
Ma 16.1.2017 - 24.4.2017 viikoittain klo 12-14, Päätalo D11
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssilla perehdytään huumoriin kaunokirjallisuuden ilmiönä. Huumori luetaan tässä yläkäsitteeksi sellaisille lajeille tai muodoille kuin ironia, parodia ja satiiri. Kurssin käytyään opiskelija tuntee nämä keskeiset kaunokirjallisen huumorin käsitteet sekä hallitsee niiden tutkimustraditiot. Myös huumorin monitieteisiä selitysmalleja käydään lävitse ja koetellaan niiden soveltuvuutta kaunokirjallisuuden analyysiin.

Kurssilla luetaan myös kaunokirjallisuutta ja pyritään soveltamaan luennoilla opittua käsitteistöä tekstianalyysiin. Luettava aineisto on valittu ensisijaisesti suomalaisen humoristisen kirjallisuuden traditiosta, eri aikakausilta ja erilaisista lajeista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Maria Laakso, Vastaava opettaja
Opetus
12.1.2017 – 27.4.2017
Luento-opetus
To 12.1.2017 - 27.4.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni A3111
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Seminaarityyppisellä kurssilla analysoidaan ei-fiktiivisten tekstien kerronnallisia piirteitä. Aineistoon kuuluu mm. yhteiskunnallista kehitystä kuvaavia poliittisia skenaarioita, kaupunkisuunnittelun dokumentteja sekä media- ja markkinointitekstejä. Näitä ei-fiktiivisia aineistoja opitaan kurssilla analysoimaan kerronnallisten käsitteiden ja sovellusten avulla. Onko mahdollista puhua tulevaisuusskenaarion juonesta? Miten metaforia käytetään virkamiesten laatimissa selostuksissa? Onko mahdollista soveltaa utopian ja kehitysromaanin lajipiirteitä yleiskaavan selostuksiin? Kertomuksen analyysi kontekstualisoidaan paitsi klassisen ja jälkiklassisen narratologian kautta myös ajankohtaisen sosiologisen ja kaupunkitutkimuksen kertomuksentutkimuksen avulla. Kurssisuoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen, luentopäiväkirjojen kirjoittaminen, alustuksen pitäminen sekä esseen kirjoittaminen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Lieven Ameel, Vastaava opettaja
lieven.ameel[ät]tuni.fi
Opetus
16.1.2017 – 24.4.2017
Luento-opetus
Ma 16.1.2017 - 24.4.2017 viikoittain klo 14-16, Linna K108, paitsi 23.1.-6.2. Päätalo D13
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssilla tarkastellaan ympäristöongelmien, -riskien ja katastrofien kuvauksia suomalaisessa nykykirjallisuudessa. Antroposeenilla viitataan teollistumisen myötä alkaneeseen aikakauteen, jolloin ihmisen toiminta on alkanut aiheuttaa laajamittaisia muutoksia luonnossa. Vuosituhannen vaihteessa luonnon ja kulttuurin suhteesta onkin tullut yksi kirjallisuuden merkittävimpiä eettisiä kysymyksiä.

Kurssin käytyään opiskelija tuntee uuden kirjallisuushistoriallisen ilmiön ja oppii lukemaan kirjallisuutta ekokriittisestä näkökulmasta. Luennoilla käsitellään muun muassa ilmastofiktiota, myyttien ekologisointia ja sitä, kuinka erilaisin kerronnallisin keinoin eri kirjallisuuden lajit ovat auttavat hahmottamaan ja ymmärtämään uusia ympäristöllisiä ilmiöitä ja uhkia.

Kurssi luetaan myös kaunokirjallisuutta ja sovelletaan luennoilla opittua käsitteitä teosten tulkintaan. Kaunokirjallinen aineisto sisältää niin aikuisille kuin lapsille suunnattua kirjallisuutta muun muassa sellaisilta nykykirjailijoilta kuin Risto Isomäki, Leena Krohn, Johanna Sinisalo, Ilkka Remes ja Emmi Itäranta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Toni Lahtinen, Vastaava opettaja
toni.lahtinen[ät]tuni.fi
Opetus
11.1.2017 – 26.4.2017
Luento-opetus
Ke 11.1.2017 - 26.4.2017 viikoittain klo 16-18, Pinni A3111
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssilla tarkastellaan sotienjälkeistä suomalaista kaunokirjallisuutta sekä siihen vaikuttanutta yleiseurooppalaista kirjallista traditiota kristinuskon ja Raamatun vaikutusten näkökulmasta. Kirjallisuudessa ilmenevä raamatullisuus ja sen edustama kristillinen maailmankuva nähdään eri aikoina eri painotuksin suomalaiseen ja yleiseurooppalaiseen kulttuuriin ja kirjallisuuteen kiinteästi liittyneenä ja vaikuttaneena ilmiönä, jota ilman suurta osaa kaunokirjallisuudesta ei voida ymmärtää.

Kristinuskoa ja Raamattua käsitellään kurssilla sekä suomalaiselle kirjallisuudelle merkittävänä alluusioiden lähteenä sekä myyttisten kertomusrakenteiden toiston ja muuntelun ylläpitäjänä. Lisäksi kurssilla tutustutaan laajempien kristilliseen maailmankuvaan sisältyvien ajatusmallien soveltamiseen tekstien tulkinnassa.

Kirjallisia lajeja, kausia ja yksittäisiä teoksia sekä tulkinnan, tekstin- ja kulttuurintutkimuksen teoriaa tarkastellen kurssi tarjoaa opiskelijalle monipuoliset metodiset valmiudet eritellä ja vertailla raamatullisuuden avaamia kulttuurisia konteksteja sekä tekstien lukemiseen ja tulkintaan liittyviä kysymyksiä.

Suoritustapa:

Kurssi toteutetaan 24 lähiopetustunnin laajuisena luentokurssina ja suoritetaan osallistumalla luennoille ja tenttiin. Lisäksi opiskelija kirjoittaa kurssin aihepiireihin liittyvän esseen, jossa tarkastellaan kurssin kirjalistan teosten kytköksiä kurssilla käsiteltyihin raamatullisuuden muotoihin tai opiskelijan omista tutkimusintresseistä nouseviin tutkimuskysymyksiin.

Luentojen sisällä kurssiin sisältyy joitakin ryhmämuotoisesti toteutettavia analyysiharjoituksia, jotka edellyttävät Raamatun teksteihin ja muuhun opiskelijan tutkimusintressejä tukevaan kauno- ja teoriakirjallisuuteen tutustumista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Teemu Jokilaakso, Vastaava opettaja
teemu.jokilaakso[ät]tuni.fi
Opetus
17.1.2017 – 25.4.2017
Luento-opetus
Ti 17.1.2017 - 14.2.2017 viikoittain klo 10-12, Linna K108
Ti 7.3.2017 - 11.4.2017 viikoittain klo 10-12, Linna K108
Ti 25.4.2017 klo 10-12, Linna K108, tentti
Ti 9.5.2017 klo 10-12, Linna K108, uusintatentti
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Maailmankirjallisuuden on katsottu alkaneen saarien kuvauksesta. Niin Homeroksen tarinat Odysseuksesta, Platonin ja Thomas Moren haaveet ihannevaltiosta kuin Charles Darwinin Galapagos-saarilla tekemät oivallukset evoluutiosta ovat aikojen kuluessa täyttäneet saaret monilla kulttuurisilla merkityksillä. Jonathan Swiftin Gulliverin matkojen (1726) jälkeen saaret ovat tarjonneet otollisen näyttämön satiirille ja Daniel Defoen Robinson Crusoella (1719) on ollut kauaskantoisia vaikutuksia koko länsimaiseen kulttuuriin: kertomusta autiosaaresta on varioitu länsimaisessa kulttuurissa vuosisata toisensa jälkeen 1800-luvun kasvatuksellisista robinsonadeista 2000-luvun Selviytyjät-tositelevisiosarjaan saakka.

Mutta minkälaisia saarikertomuksia suomalaisessa kirjallisuudessa on sepitetty? Jo Kalevalassa (1849) esiintyy Homeroksen kuvauksia muistuttava saari, josta kaukomieli Lemminkäinen käy ryöstämässä morsiamensa. Zachris Topeliuksen saduissa kaukainen onnen maa löytyy vuoroin Suomesta ja utuisilta höyhensaarilta, jotka taas Eino Leinon samannimisessä runossa (1898) muuttuvat tuonpuoleiseksi pakopaikaksi. Aleksis Kiven tuotannossa nousee sen esiin haave kaukaisesta saaresta, lintukodosta, joka on muokannut kansallista identiteettiämme kenties vielä enemmän kuin topeliaaninen kansallismaisema. Mitä lähemmäksi nykypäivää kohti kuljetaan sitä moninaisemmaksi saarikertomusten kirjo: saaret tarjoavat yhä kaukaisempia matkoja, hurjempia seikkailuja, eksotismia, eskapismia, mielentiloja, utopioita ja dystopioita sekä kuvauksia erilaisista kansallisista ja yksilöllistä selviytymiskamppailuista.

Luentosarja keskittyy tarkastelemaan saarikertomuksia suomalaisessa kirjallisuudessa Kalevalasta nykyproosaan. Kurssilla luennoi yhteensä 12 asiantuntijaa Suomen eri yliopistoista. Kullakin kerralla (yhteensä 7) esiintyy kaksi luennoitsijaa.

Tampereen yliopiston kirjallisuudenopiskelijat voivat suorittaa kurssilla 2 op opintopassiin kirjoittamalla luentosarjasta luentopäiväkirjan tai 5 op kohtaan KIRA3G tai KIRSKIS5 erikseen sovittavalla esseesuorituksella.

Lisätietoja antavat Maria Laakso (maria.s.laakso@uta.fi) tai Toni Lahtinen (toni.lahtinen@uta.fi).

OHJELMA

1.2.2017

Toni Lahtinen & Maria Laakso:
Johdatus saarikirjallisuuden traditioon

8.2.2017

H.K. Riikonen: Saaria Lönnrotin Kalevalassa
Yrjö Varpio: Saari aikakausien välissä. Yrjö Kokon Hyvän tahdon saaret

15.2.2017

Juhani Niemi: Onnellisten saaren muunnelmia Joel Lehtosen myöhäistuotannossa
Toni Lahtinen: Onnen ja nälän saaret Aleksis Kiven tuotannossa

22.2.2017

Sanna Nyqvist: Ulkosaariston antisankareita. Juhani Ahon Omatunto saaristolaisromaanina
Kukku Melkas: Armas J. Pullan Kolmannen sukupuolen saari ja sodanaikainen satiiri

1.3.2017

Maria Laakso: Saarten monet merkitykset Tove Janssonin tuotannossa
Sari Kivistö: Kookospontikkaa autiosaarella. Arto Paasilinnan Paratiisisaaren vangit suomalaiskansallisena robinsonadina

8.3.2017

Saija Isomaa: Höyhensaaret ja Ohdakesaaret Zachris Topeliuksen satukokoelmassa Sagor II
Lieven Ameel: Saaristo kaupungissa. Helsingin saaret kirjallisuudessa

15.3.2017

Merja Sagulin: Saaret Hannu Raittilan tuotannossa
Markku Lehtimäki: Kuolema kuvun alla. Mielen saari ja eristäytymisen etiikka Hannu Salaman dystopiaromaanissa Amos ja saarelaiset

Maria Laakso, Vastaava opettaja
Toni Lahtinen, Vastaava opettaja
toni.lahtinen[ät]tuni.fi
Opetus
1.2.2017 – 15.3.2017
Luento-opetus
Ke 1.2.2017 - 15.3.2017 viikoittain klo 18-20, Pinni B1097
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot (HUOM. Katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta) [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Michael O'Dell, Vastaava opettaja
Opetus
13.1.2017 – 5.5.2017
Luento-opetus
Pe 13.1.2017 - 5.5.2017 viikoittain klo 9-11, Pinni B 1096, (ei 20.1.2017, ei 24.3.2017)
Pe 12.5.2017 klo 9-11, Pinni B 1096, TENTTI
Pe 26.5.2017 klo 10-12, Pinni B 4117, UUSINTATENTTI
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Urho Määttä, Vastaava opettaja
Opetus
12.1.2017 – 4.5.2017
Luento-opetus
To 12.1.2017 klo 10-12, Päätalo D11
To 19.1.2017 - 4.5.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B1096
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi

Kurssille opiskelijoita valittaessa etusijalla ovat kielten tutkinto-ohjelmien ensimmäisen vuoden opiskelijat.

Pienryhmiin ei ole omaa ilmoittautumista vaan opiskelijat jaetaan ryhmiin luennoilla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marja Kivilehto, Vastaava opettaja
marja.kivilehto[ät]tuni.fi
Opetus
12.1.2017 – 6.4.2017
Luento-opetus
To 12.1.2017 - 2.2.2017 viikoittain klo 8-10, Pinni B 3116
To 6.4.2017 klo 8-10, B1097, Tentti
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1
Ke 8.2.2017 - 22.2.2017 viikoittain klo 8-9, Pinni B 5005
Ke 8.3.2017 - 29.3.2017 viikoittain klo 8-9, Pinni B 5005
Ryhmä 2
Ke 8.2.2017 - 22.2.2017 viikoittain klo 9-10, Pinni B 5005
Ke 8.3.2017 - 29.3.2017 viikoittain klo 9-10, Pinni B 5005
Ryhmä 3
To 9.2.2017 - 23.2.2017 viikoittain klo 8-9, Pinni B 5005
To 9.3.2017 - 30.3.2017 viikoittain klo 8-9, Pinni B 5005
Ryhmä 4
To 9.2.2017 - 23.2.2017 viikoittain klo 9-10, Pinni B 5005
To 9.3.2017 - 30.3.2017 viikoittain klo 9-10, Pinni B 5005
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa 6.1. mennessä. Ryhmän koko 12 opiskelijaa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Taru Naskali, Vastaava opettaja
Venla Kuuluvainen, Vastaava opettaja
venla.kuuluvainen[ät]tuni.fi
Opetus
12.1.2017 – 2.5.2017
Pienryhmäopetus 20 tuntia
Ryhmä suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelijoille
To 12.1.2017 - 30.3.2017 viikoittain klo 9-12, Päät D04, Naskali; Ei opetusta 19.1.,9.2.,23.2.,23.3.
Poikkeukset:
, 16.2. PÄÄT rh. E113b
Ryhmä puheviestinnän opiskelijoille
Ti 17.1.2017 - 2.5.2017 viikoittain klo 12-15, Päät D125, Kuuluvainen
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Periodi (6.3.2017 - 28.5.2017)
Perusopinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tarja-Liisa Hypén, Vastaava opettaja
Opetus
13.3.2017 – 4.5.2017
Luento-opetus
Ma 13.3.2017 - 10.4.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni B1097
To 16.3.2017 - 6.4.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B1096
To 20.4.2017 klo 14-16, Pinni B1096
To 4.5.2017 klo 14-16, Pinni B1100, tentti
Ma 15.5.2017 klo 12-14, Pinni A1081, uusintatentti
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Jakson KIRP3 5 op suoritukseen sisältyvät luennot sekä oheiskirjallisuus. Oheiskirjallisuus suoritetaan joko harjoitusryhmässä tai yleisenä tenttipäivänä luentokurssin aikana tai sen jälkeen. Kurssin opettaja ohjeistaa luennolla oheiskirjallisuuden tenttimisestä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Toni Lahtinen, Vastaava opettaja
toni.lahtinen[ät]tuni.fi
Opetus
14.3.2017 – 2.5.2017
Harjoitukset
Ryhmä 1
Ti 14.3.2017 - 2.5.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B3108
Ryhmä 2
Ti 14.3.2017 - 2.5.2017 viikoittain klo 16-18, Pinni B3108
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Jakson KIRP3 5 op suoritukseen sisältyy luennot sekä oheiskirjallisuus. Oheiskirjallisuus suoritetaan joko harjoitusryhmässä tai yleisenä tenttipäivänä luentokurssin aikana tai sen jälkeen.

Myös tutkinto-opiskelijat voivat osallistua opetukseen. Ilmoittautuminen NettiOpsussa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Björninen Samuli, Opettaja
Opetus
20.3.2017 – 15.5.2017
Harjoitukset 14 tuntia
Ma 20.3.2017 - 15.5.2017 viikoittain klo 16-18, Pinni B ls.3118, Ei harjoituksia ma 17.4., 1.5.2017
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Avoimen yliopiston opiskelijat:

 1. suoritusvaihtoehto: luennot 2op ja oheiskirjallisuus 3op 
 2. suoritusvaihtoehto: luennot 2op ja harjoitukset 3op
Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot (HUOM. Katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta) [IV Periodi]

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssin kotisivun kautta

Aulikki Hyrskykari, Vastaava opettaja
Aulikki.Hyrskykari[ät]uta.fi
Juhani Linna, Vastaava opettaja
juhani.linna[ät]tuni.fi
Opetus
5.3.2017 – 12.5.2017
Luento-opetus
Ke 8.3.2017 klo 12-16, Pinni B1100, Aloitusluento
Ke 15.3.2017 - 5.4.2017 viikoittain klo 12.15-14, PinniB3107
Harjoitukset
Ryhmäharjoitukset
Ma 13.3.2017 - 10.4.2017 viikoittain klo 14.15-15.45, Pinni B ML B1084
Ryhmäharjoitukset
To 16.3.2017 - 6.4.2017 viikoittain klo 14.15-15.45, Pinni B ML B1084
Yksilöharjoitusten hidas läpikäynti
To 9.3.2017 - 6.4.2017 viikoittain klo 16.15-17.45, TietoPinni ML8
Yksilöharjoitusten hidas läpikäynt
Ma 13.3.2017 - 10.4.2017 viikoittain klo 16.15-17.45, TietoPinni ML8
Mikroluokkatuki yksilöharjoituksiin
Pe 10.3.2017 - 7.4.2017 viikoittain klo 10-16, TietoPinni ML8
Mikroluokkatuki yksilöharjoituksiin
Ti 14.3.2017 - 11.4.2017 viikoittain klo 10-16, TietoPinni ML8
Periodit: IV
Opintojakson kotisivu: http://www.uta.fi/sis/tie/t3/
Opetuskieli: suomi