x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kirjallisuustieteen kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
http://www.uta.fi/ltl/kir/

Käyntiosoite: Kanslerinrinne 1.

Henkilökunnan yhteystiedot ja vastaanottoajat ovat yksikön yhteystietosivulla.

Alla olevassa opetusohjelmassa on kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelman kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Koko tutkintorakenteen, tutkintoon vaadittavat opintojaksot sekä opintokokonaisuuksien sisällöt voi tarkistaa 2015-2018 opinto-oppaasta.

Syventävät opinnot ovat kertomus- ja tekstiteorian sekä Suomen kirjallisuuden maisteriopintojen opetusohjelmassa.

Yliopistolla ei ole yhteisiä opetuksettomia viikkoja. Kirjallisuustieteessä ei ole opetusta viikoilla 43 ja 9.

Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee annettuun päivämäärään mennessä perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 23 §) Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä ilmoittautuminen tulee perua viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

Vanhat opiskelijat
Kaikki opetus on voimassa olevan opetussuunnitelman mukaista. Tarkista jaksojen vastaavuudet vastaavuustaulukoista.

Kurssien korvaavuudet
Kunkin kurssin tiedoissa luetellaan kaikki opetussuunnitelman jaksot, joiden suoritukseksi kurssi sopii. Listanäkymässä näistä jaksoista näkyy vain yksi. Muista siis tarkistaa korvaavuudet jokaisen kurssin tiedoista erikseen.

Yleiset valmiudet
Yleiset valmiudet -otsikon alle on koottu tutkintovaatimusten mukaisia opintojaksoja (ks. tutkintorakenne opinto-oppaasta). Katso kieli- ja viestintäopintojen opetustarjonta Kielikeskuksen opetusohjelmasta.

Avoimen yliopiston opetus:
Kurssilistassa on myös avoimen yliopiston (AYO) kursseja. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat ilmoittautua niille maksutta. Ilmoittautuminen tapahtuu NettiOpsun kautta.

Tenttiminen tutkinto-ohjelmassa
Suurimman osan opintojaksoista (paitsi proseminaarin) voi suorittaa myös kirjallisella tentillä yksikön yleisinä tenttipäivinä tai sähköisenä tenttinä. Tenttimistapa vaihtelee jaksoittain. Tenttikirjallisuus on tutkinto-ohjelman verkkosivulla.
Poikkeukset:

 • KIRP5: Luennot-osasuoritusta ei voi suorittaa kirjatentillä, vaan kaikkien on osallistuttava opetukseen. Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden on suoritettava myös Harjoitukset-osasuoritus osallistumalla opetukseen, mutta muut voivat suorittaa sen kirjatentillä. (Ks. opetussuunnitelma.)
 • KIRA2: Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden on suoritettava Menetelmät ja käsitteet -osasuoritus osallistumalla opetukseen, mutta muut voivat suorittaa sen myös kirjatentillä. (Ks. opetussuunnitelma.)

 

Jaksojen vastuuhenkilöt ja kirjatenttien vastaanottajat 2016–2017

Tentit suoritetaan yleisenä tenttipäivänä, ellei toisin mainita.

LTLY16 Orientoivat opinnot / Johdatus kirjallisuustieteen opiskeluun: Toni Lahtinen

KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan: Sari Kivistö
5 op:n kirjatentti: sähköisenä tenttinä
luentojen oheiskirjallisuus 2 op suoritetaan luentojen yhteydessä luennoitsijan ohjeistamalla tavalla (tentaattori Mikko Turunen)

KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta: Tarja-Liisa Hypén
5 op:n kirjatentti: sähköisenä tenttinä
luentojen oheiskirjallisuus 2 op: luentojen yhteydessä tai sähköisenä tenttinä samanaikaisesti luentojen kanssa tai niiden jälkeen

KIRP3 Johdatus Suomen kirjallisuushistoriaan: Tarja-Liisa Hypén
5 op:n kirjatentti: yleisinä tenttipäivinä
luentojen oheiskirjallisuus 2 op: yleisenä tenttipäivänä samanaikaisesti luentojen kanssa tai niiden jälkeen

KIRP4 Johdatus länsimaiseen kirjallisuushistoriaan: Teemu Ikonen
5 op:n kirjatentti: yleisinä tenttipäivinä
luentojen oheiskirjallisuus 2 op: sähköisenä tenttinä samanaikaisesti luentojen kanssa tai niiden jälkeen

KIRP5 Tekstianalyysi: Toni Lahtinen

KIRA1 Kirjallisuuden teoria: Saija Isomaa
KIRA2 Kirjallisuudentutkimuksen menetelmät: Teemu Ikonen
KIRA3A Antiikin ja keskiajan kirjallisuus: Sari Kivistö
KIRA3B Klassinen länsimainen kertomakirjallisuus: Sari Kivistö
KIRA3C1 Yleisen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta, kielialueet:

 • brittiläinen ja kansainyhteisön kirjallisuus: Lieven Ameel
 • pohjoisamerikkalainen kirjallisuus: Lieven Ameel
 • venäläinen kirjallisuus: Sari Kivistö
 • saksankielinen kirjallisuus: Teemu Ikonen
 • ranskalainen kirjallisuus: Teemu Ikonen

KIRA3C2 Yleisen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta, lajit ja tyylisuunnat:

 • modernismista postmodermismiin : Teemu Ikonen
 • tieteiskirjallisuus ja fantasia: Toni Lahtinen
 • dekkari, kauhu, romanssi: Lieven Ameel
 • sarjakuva ja graafinen romaani: Teemu Ikonen
 • lasten ja nuorten kirjallisuus: Maria Laakso

KIRA3D Suomen kirjallisuus 1880-luvun alkuun: Saija Isomaa
KIRA3E Suomen kirjallisuus 1880-luvulta 1930-luvun loppuun:  Maria Laakso
KIRA3F Suomen kirjallisuus 1940-luvulta 1990-luvulle: Maria Laakso
KIRA3G Suomen kirjallisuushistorian erikoistumissuunta: Maria Laakso
KIRA4A Kirjallisuusinstituutio, kulttuuri ja yhteiskunta: Maria Laakso
KIRA4B Tekstiteoria ja kertomuksen analyysi: Teemu Ikonen
KIRA4C Kirjallisuuden ja taiteen filosofia: Sari Kivistö
KIRA4D Kirjallisuus ja muu media: Sari Kivistö
KIRA4E Työelämätaidot: Teemu Ikonen
KIRA5 Proseminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte: Tarja-Liisa Hypén, Maria Laakso, Teemu Ikonen, Lieven Ameel

Kokonaisuuksien vastuuhenkilöt

Perusopinnot:Tarja-Liisa Hypén ja Lieven Ameel
Aineopinnot: Teemu Ikonen ja Maria Laakso

Kokonaismerkinnän saa vastaanottoaikaan esittämällä opintorekisteriotteen tai lähettämällä vastuuhenkilölle sähköpostin, johon kokonaisuuteen kuuluvat jaksot on listattu.

Ennen periodien alkua annettava opetus

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot (HUOM. Katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta)

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
TIEY4 Tietotekniikkataidot (syksy) 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet - verkkokurssi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Aineopinnot

KIRA5 Proseminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA5 Proseminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3B Kärsimys kirjallisuudessa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA4B Huumori, ironia, parodia ja satiiri kirjallisuudessa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KTTS2B Ei-fiktiivisten tekstien kerronnallinen analyysi 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KIRA3G Antroposeeni suomalaisessa nykykirjallisuudessa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yleiset valmiudet ja yksikön yhteiset opinnot (HUOM. Katso kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opetusohjelmasta)

LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot

JOVPVS8 Puheviestinnän opettaminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta