x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Työelämäviestintä

Periodit

III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Työelämäviestinnän opintokokonaisuudessa tarkastellaan työelämän kielenkäyttöä osana muuttuvaa yhteiskunnallista ja kulttuurista kontekstia. Monitieteinen opintokokonaisuus tarjoaa perustiedot työelämän viestintä- ja vuorovaikutuskäytänteiden tutkimuksesta kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteissä. Opinnoissa perehdytään viestintä- ja vuorovaikutuskäytänteiden analyyttiseen tarkasteluun, kartutetaan analyyttisessa tarkastelussa tarvittavaa menetelmällistä osaamista sekä hankitaan valmiuksia käytännön kieliammattilaistyöhön.

Opintokokonaisuuden kaikille yhteiset opintojaksot opetetaan suomeksi tai englanniksi. Vaihtoehtoisten opintojaksojen opetuskieli vaihtelee. Opintojaksojen suorittaminen voi edellyttää opetuskielen riittävää hallintaa. Lisäksi osallistumisen edellytyksenä voi olla muita opintoja.Valinnaiset opintojaksot:

Työelämäviestinnän kokonaisuuteen sijoitettavat vaihtoehtoiset opintojaksot valitaan opiskelijan omien kiinnostuksenkohteiden mukaisesti siten, että kokonaisuuden minimilaajuus täyttyy. Tarkistathan jaksojen opetuskielen opetusohjelmasta ja vaadittavat edeltävät opinnot opinto-oppaasta.

Vaihtoehtoisten opintojaksojen koostamisessa on otettava huomioon, että yhdestä aihepiiristä ei ole mahdollista sisällyttää kokonaisuuteen kahta tai useampaa opintojaksoa, joiden osaamistavoitteet tulevat liian lähelle toisiaan. Esimerkiksi diskurssintutkimuksesta voi sisällyttää kokonaisuuteen vain yhden teoreettis-metodisesti suuntautuneen opintojakson, ellei muunlaiselle järjestelylle ole hyviä syitä.

Katso kokonaisuuden tiedot opinto-oppaasta.

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Pakolliset opintojaksot

Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Pakolliset opintojaksot

LTLYTEV1 Johdatus työelämäviestintään 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vaihtoehtoiset opintojaksot

ENGS18 English as a Global Language 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
LTLY03 Kääntämisen perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS05 Sosiaalisen median ja vuorovaikutteisen median perusteet 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
MVKS57 Lain ja hallinnon tekstit ja niiden kääntäminen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
POHS1 Kieli ja yhteiskunta/Språk och samhälle 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHS9 Multimodaaliset tekstit/Multimodala texter 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
POHS3 Retoriikka ja argumentaatioanalyysi /Retorik och argumentationsanalys 5 op (Opetuskieli: ruotsi) Jatkuu aiemmalta periodilta
RANS3 Littérature et société françaises/Ranskan kirjallisuus ja yhteiskunta 5 op (Opetuskieli: ranska) Jatkuu aiemmalta periodilta
SAKW1 Talousviestintä / Wirtschaftskommunikation 5 op (Opetuskieli: saksa) Jatkuu aiemmalta periodilta
SUOR8/POHS16 Genre kielentutkimuksessa / Genre inom språkforskningen 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta