x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kasvatustieteiden yksikkö, vapaaehtoiset opinnot ja osaamiskokonaisuudet

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)
Puhekasvatus ja vokologia
Opetus
Luento-opetus 12 tuntia
Itsenäinen työskentely 83 tuntia
Harjoitukset 40 tuntia
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

OPINTOJAKSOA EI TOTEUTETA LUKUVUONNA 2016-2017.

Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen, opetusharjoitukset, osaamisportfolio ja tentti/essee.


Perusopinnot

Opiskelija voi lukea hyväkseen kandidaatin- ja/tai maisterintukintoonsa 0-3 opintopistettä kustakin seuraavasta luottamustehtävästä:
a) vähintään lukuvuosi yliopistolain tai yliopiston johtosäännön mukaisessa yliopiston monijäsenisessä toimielimessä (yliopistokollegio, hallitus, muutoksenhakulautakunta ja tieteenalayksikön johtokunta)
b) vähintään lukuvuosi erillisyksikön neuvottelukunnassa, yliopiston opintotukilautakunnassa tai tieteenalayksikön tai tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöryhmässä tai opiskelijavalintatyöryhmässä
c) vähintään lukuvuosi ainejärjestön hallituksessa
d) vähintään lukuvuosi ylioppilaskunnan luottamustehtävässä (edustajiston tai hallituksen jäsenenä tai valiokunnan tai jaoston puheenjohtajana)
e) vähintään lukuvuosi Suomen opettajaksi opiskelevien liiton/Specian hallituksessa
f) osallistuminen sellaisten tieteellisten tai yhteiskunnallista palvelutehtävää toteuttavien tapahtumien (konferenssien, seminaarien jne.) järjestämiseen, joissa Tampereen yliopisto on mukana. Opintosuorituksesta pitää sopia ennakkoon opintopäällikön kanssa.

Marjo Korhonen, Yhteyshenkilö
marjo.korhonen[ät]tuni.fi
Opetus
Itsenäinen työskentely 27 tuntia
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi enintään 10 op siten, että samassa luottamustehtävässä toimiminen voidaan lukea hyväksi vain kerran (0- 3 op), ei siis saman toiminnan useita vuosia erikseen vuosi kerrallaan (jos siis esim. toimit hallituksessa useamman vuoden ajan, hae hyväksilukua vasta viimeisen toimintavuotesi jälkeen). Annettava opintopistemäärä riippuu raportista ilmenevästä toiminnan laajuudesta ja sisällöstä.

Hyväksilukeminen tapahtuu opiskelijan hakemuksesta viimeistään vuoden kuluttua luottamustoimen päättymisestä. Opintopisteillä voi joko esittää korvaavuutta osaksi soveltuvia opintoja tai ne voidaan hyväksilukea tutkinnon valinnaisiin opintoihin.

Raportti palautetaan opintopäällikkö Marjo Korhoselle marjo.korhonen@uta.fi


Syventävät opinnot
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen


Opetus
Luento-opetus 18 tuntia
Ryhmätyöskentely 21 tuntia
Itsenäinen työskentely 89 tuntia
Seminaari 7 tuntia
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso järjestetään seuraavan kerran lukuvuonna 2017-2018.

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen, tutoriaaliryhmätyöskentely,  lopputyö ja päätösseminaari.


Muut opinnot

Opintojakso on tarkoitettu ainejärjestössä tuutorina toimivalle Tampereen yliopiston opiskelijalle.

Opiskelijatuutori toimii uusien opiskelijoiden vertaisohjaajana ja auttaa uutta opiskelijaa kiinnittymään opintoihin ja opiskelijayhteisöön.

Tuutori osallistuu tuutorikoulutuksiin, joissa käsitellään mm. tuutorin roolia ja opiskelijan tueksi järjestettyä ohjausta. Lisäksi tuutori tutustuu itsenäisesti
- oman tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, opetusohjelmaan ja opiskelusivuihin
- yliopiston muuhun opetustarjontaan (mm. kieliopinnot)

Tuutori osallistuu aktiivisesti suunnitelmalliseen tuutoritoimintaan vähintään yhden lukukauden ajan.

Liisa Ikkala-Toiviainen, Yhteyshenkilö
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaadittavat opintosuoritukset:

- Osallistuminen tuutorikoulutukseen ja tuutorivastaavan tapaamisiin

- Itsereflektio (noin kahden sivun essee ja/tai oppimispäiväkirja)

- Vastaaminen tuutoroinnin palautekyselyyn

Opintosuorituksen voi sisällyttää joko kandidaatin tai maisterin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.


Opintojakso on tarkoitettu Tampereen yliopiston opiskelijaliikuntayhdistys UtaSportin liikuntatuutorina toimivalle Tampereen yliopiston opiskelijalle.

Marjo Korhonen, Yhteyshenkilö
marjo.korhonen[ät]tuni.fi
Periodit:
Opetuskieli: suomi

Opintojakson suoritukseksi soveltuvaa vapaaehtoistyötä on omaan alaan liittyvä työskentely, joka tukee osaamisen karttumista tutkinto-ohjelman opinnoissa. Työ voi olla osallistumista kuntien, järjestöjen tms. organisaatioiden ylläpitämään toimintaan, esim. osallistumista maahanmuuttajataustaisille ja monikielisille lapsille järjestettävään organisoituun läksykerhotoimintaan tai turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen liittyvään toimintaan.

Opiskelija ottaa itsenäisesti selvää vapaaehtoistyömahdollisuuksista.  Työstä tulee sopia ennakkoon tiedekunnan opintopäällikön kanssa ja sen jälkeen vapaaehtoistyön tarjoajan kanssa.

Marjo Korhonen, Yhteyshenkilö
marjo.korhonen[ät]tuni.fi
Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Jos vapaaehtoistyötä tehdään monikulttuurisessa ympäristössä, suoritus voidaan sitoa kansainvälistymiskokonaisuuteen merkittäväksi http://www.uta.fi/opiskelu/opiskelu_ulkomailla/kansainvalistymiskokonaisuus/index.html


Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaadittavat opintosuoritukset:
•Osallistuminen tuutoreille ja tuutorivastaaville järjestettävään koulutukseen
•Tuutoritapaamisten järjestäminen
•Itsereflektio (noin kahden sivun essee ja/tai oppimispäiväkirja)
•Vastaaminen tuutoroinnin palautekyselyyn
Tuutorivastaava toimii tehtävässään aktiivisesti vähintään yhden kalenterivuoden ajan.


Periodit:
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaadittavat opintosuoritukset:

- Osallistuminen opetukseen: Osallistuminen kv-tuutorikoulutukseen ja vastaaminen palautekyselyyn (englanniksi)

- Essee: Itsereflektio (noin kahden sivun essee ja/tai oppimispäiväkirja) (suomeksi tai englanniksi)

Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada vain kerran. Opintosuorituksen voi sisällyttää joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon. Kv-tuutoroinnin voi lukea osaksi kansainvälistymiskokonaisuutta.

Hyväksytysti opintojakson suorittanut voi saada yliopistolta myös todistuksen kv-tuutorina toimimisesta.


Vieraalla kielellä annettava opetus

Periods:
Language of instruction: English
Further information:

If the voluntary work course unit is undertaken in a multicultural context, it can be incorporated in the internationalisation module of the degree programme
http://www.uta.fi/studies/study_abroad/internationalization_module.html

Periodi (29.8.2016 - 23.10.2016)
Erityiskasvatus [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna-Maija Sinkkonen, Vastaava opettaja
Opetus
5.9.2016 – 3.11.2016
Luento-opetus 12 tuntia
Ke 14.9.2016 - 5.10.2016 viikoittain klo 12.15-14.30, Virta 109
Itsenäinen työskentely 114 tuntia
Seminaari 9 tuntia
Ryhmä 1 (ensisijaisesti luokanopettajaopiskelijoille)
To 8.9.2016 klo 14.15-16.30, Virta112
To 27.10.2016 klo 14.15-16.30, Pinni A2089
To 3.11.2016 klo 14.15-16.30, Virta255
Ryhmä 2 (ensisijaisesti luokanopettajaopiskelijoille)
To 8.9.2016 klo 9.15-11.30, Pinni LS B 0039
To 27.10.2016 klo 9.15-11.30, Virta114
To 3.11.2016 klo 9.15-11.30, Virta114
Ryhmä 3 (ensisijaisesti varhaiskasvatuksen opiskelijoille)
Ma 5.9.2016 klo 12.15-14.30, Virta 255
Ma 24.10.2016 klo 12.15-14.30, Virta 255
Ma 31.10.2016 klo 12.15-14.30, Virta 255
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen, käytännön harjoitetyön suunnittelu, toteutus  ja raportointi.

Didaktisen matematiikan perusopinnot [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jaska Poranen, Vastaava opettaja
Jaska.Poranen[ät]uta.fi
Opetus
2.9.2016 – 14.10.2016
Pienryhmäopetus 36 tuntia
Pe 2.9.2016 - 7.10.2016 viikoittain klo 9.00-12.00, Virta113
Pe 2.9.2016 - 7.10.2016 viikoittain klo 13.00-14.30, Virta113
Itsenäinen työskentely 99 tuntia
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Monialaiset erikoistumisopinnot [I Periodi]
Ritva Heinonen, Vastaava opettaja
ritva.heinonen[ät]tuni.fi
Opetus
29.8.2016 – 15.12.2016
Luento-opetus 4 tuntia
Pienryhmäopetus 10 tuntia
Itsenäinen työskentely 38 tuntia
Kirjatentti 2 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen harjoituksiin sekä luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen.

Opintojakso siihen erikseen hyväksytyille opiskelijoille. Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Miia Collanus, Vastaava opettaja
miia.collanus[ät]tuni.fi
Opettaja ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
31.8.2016 – 15.12.2016
Luento-opetus 2 tuntia
Pienryhmäopetus 18 tuntia
Itsenäinen työskentely 34 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso siihen erikseen hyväksytyille opiskelijoille. Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Opettaja ilmoitetaan myöhemmin, Vastaava opettaja
Opetus
26.10.2016 – 15.12.2016
Luento-opetus 2 tuntia
Pienryhmäopetus 7 tuntia
Itsenäinen työskentely 18 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso siihen erikseen hyväksytyille opiskelijoille. Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Pirjo Kulju, Vastaava opettaja
pirjo.kulju[ät]tuni.fi
Opetus
15.9.2016 – 17.11.2016
Luento-opetus 8 tuntia
Ryhmätyöskentely 20 tuntia
Itsenäinen työskentely 95 tuntia
Seminaari 6 tuntia
Lukupiiri 6 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso siihen erikseen hyväksytyille opiskelijoille. Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Jouko Pullinen, Vastaava opettaja
jouko.pullinen[ät]tuni.fi
Juha Merta, Vastaava opettaja
juha.merta[ät]tuni.fi
Opetus
1.9.2016 – 26.5.2017
Luento-opetus 30 tuntia
Ryhmätyöskentely 70 tuntia
To 16.3.2017 - 23.3.2017 viikoittain klo 9.00-14.00, Virta 328 & 338
To 30.3.2017 klo 12.00-16.00, Virta 328 & 338
To 6.4.2017 klo 9.00-14.00, Virta 328 & 338
To 20.4.2017 - 18.5.2017 viikoittain klo 9.00-13.00, Virta 328 & 338
Sarjakuvataide
Pe 31.3.2017 klo 9.00-15.00, Virta 328 & 338
Pe 28.4.2017 klo 9.00-15.00, Virta 328 & 338
Itsenäinen työskentely 148 tuntia + 10 tuntia Verkossa
Lukupiiri 12 tuntia
Periodit: I II IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintokokonaisuuteen erillisen haun kautta valituille opiskelijoille.  Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Jouko Pullinen, Vastaava opettaja
Jouko.Pullinen[ät]uta.fi
Opetus
8.9.2016 – 26.10.2016
Ryhmätyöskentely 16 tuntia + 10 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 89 tuntia + 20 tuntia Verkossa
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso siihen erikseen hyväksytyille opiskelijoille. Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Markku Luomalahti, Vastaava opettaja
Markku.Luomalahti[ät]uta.fi
Opetus
5.9.2016 – 4.11.2016
Luento-opetus 8 tuntia
Itsenäinen työskentely 87 tuntia
Harjoitukset 40 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso siihen erikseen hyväksytyille opiskelijoille. Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Miia Collanus, Vastaava opettaja
Miia.Collanus[ät]uta.fi
Opetus
7.9.2016 – 13.12.2016
Luento-opetus 6 tuntia + 2 tuntia Verkossa
Pienryhmäopetus 35 tuntia + 5 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 87 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso siihen erikseen hyväksytyille opiskelijoille. Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Muusa Lehti, Vastaava opettaja
muusa.lehti[ät]tuni.fi
Opetus
27.9.2016 – 14.12.2016
Luento-opetus 6 tuntia
Itsenäinen työskentely 51 tuntia
Harjoitukset 24 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso siihen erikseen hyväksytyille opiskelijoille. Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Marja Vanhatalo, Vastaava opettaja
Marja.Vanhatalo[ät]uta.fi
Opetus
5.9.2016 – 8.12.2016
Luento-opetus 2 tuntia
Itsenäinen työskentely 17 tuntia
Harjoitukset 8 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso siihen erikseen hyväksytyille opiskelijoille. Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Tiina Kujala, Vastaava opettaja
tiina.kujala[ät]tuni.fi
Heli Linnamaa, Vastaava opettaja
heli.linnamaa[ät]tuni.fi
Opetus
7.9.2016 – 14.12.2016
Pienryhmäopetus 26 tuntia
Itsenäinen työskentely 86 tuntia
Seminaari 23 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojaksoon kuuluvat liikuntamuodot ovat tanssi, suunnistus, mailapelit, taaksesyöttöpelit ja käsipallo.

Opintojakso siihen erikseen hyväksytyille opiskelijoille. Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Heli Linnamaa, Vastaava opettaja
heli.linnamaa[ät]tuni.fi
Antti Autio, Vastaava opettaja
Opetus
Itsenäinen työskentely 48 tuntia
Harjoitukset 6 tuntia
Periodit: I II IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso vain siihen erikseen hyväksytyille opiskelijoille.

Heli Linnamaa, Vastaava opettaja
heli.linnamaa[ät]tuni.fi
Antti Autio, Vastaava opettaja
Opetus
Seminaari 10 tuntia
To 22.12.2016 klo 12.15-14.30, Linna K112
Ma 6.2.2017 klo 9.30-11.00, Virta 219
Ke 3.5.2017 klo 12.15-14.30, Virta 113
Ma 8.5.2017 klo 13.00-15.15, Virta 113
Itsenäinen työskentely 71 tuntia
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso vain siihen erikseen hyväksytyille opiskelijoille.

Kuvataiteen opetettavan aineen opinnot [I Periodi]
Jouko Pullinen, Vastaava opettaja
Jouko.Pullinen[ät]uta.fi
Juha Merta, Opettaja
juha.merta[ät]tuni.fi
Opetus
9.9.2016 – 26.5.2017
Luento-opetus 12 tuntia
Ryhmätyöskentely 14 tuntia
Pe 9.9.2016 klo 12.15-15.15, Virta327
Pe 7.10.2016 klo 10.15-14.00, Virta114, identtiteettiseminaari I
Pe 4.11.2016 klo 9.15-14.30, Virta327 ja Virta338
Pe 2.12.2016 klo 9.15-14.30, Virta327 ja Virta338
Pe 9.12.2016 klo 10.00-16.00, identitteettiseminaari II, Helsinki
To 11.5.2017 - 18.5.2017 viikoittain klo 9.00-13.00, Virta 328 ja 338
Itsenäinen työskentely 109 tuntia
Periodit: I II IV
Opetuskieli: suomi
Jouko Pullinen, Vastaava opettaja
Jouko.Pullinen[ät]uta.fi
Juha Merta, Opettaja
juha.merta[ät]tuni.fi
Opetus
28.10.2016 – 26.5.2017
Itsenäinen työskentely 77 tuntia + 16 tuntia Verkossa
Lukupiiri 12 tuntia + 12 tuntia Verkossa
Seminaari 10 tuntia
Pe 28.10.2016 klo 9.15-14.30, Virta327 ja Virta338
Pe 25.11.2016 klo 9.15-14.30, Virta327 ja Virta338
Ryhmätyöskentely 8 tuntia
Periodit: I II IV
Opetuskieli: suomi
Puhekasvatus ja vokologia [I Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anne-Maria Laukkanen, Vastaava opettaja
anne-maria.laukkanen[ät]tuni.fi
Opetus
7.9.2016 – 12.10.2016
Luento-opetus 18 tuntia
Ke 7.9.2016 - 21.9.2016 viikoittain klo 12-15, Virta 114
Ke 28.9.2016 - 5.10.2016 viikoittain klo 15-18, Virta 114
Ke 12.10.2016 klo 12-15, Virta 114
Itsenäinen työskentely 117 tuntia
Periodit: I
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen ja tentti/essee.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anne-Maria Laukkanen, Vastaava opettaja
anne-maria.laukkanen[ät]tuni.fi
Opetus
15.9.2016 – 10.11.2016
Harjoitukset 18 tuntia
Ryhmä 1
To 15.9.2016 klo 12-15, Virta 109, aloitusluento ryhmät 1 ja 2
To 29.9.2016 - 13.10.2016 viikoittain klo 12-15, Virta 447
To 20.10.2016 klo 12-15, Virta 109, yhteinen ryhmät 1 ja 2
To 3.11.2016 - 10.11.2016 viikoittain klo 12-15, Virta 005, yhteinen ryhmät 1 ja 2
Ryhmä 2
To 15.9.2016 klo 12-15, Virta 109, aloitusluento ryhmät 1 ja 2
Pe 30.9.2016 - 14.10.2016 viikoittain klo 12-15, Virta 447
To 20.10.2016 klo 12-15, Virta 109, yhteinen ryhmät 1 ja 2
To 3.11.2016 - 10.11.2016 viikoittain klo 12-15, Virta 005, yhteinen ryhmät 1 ja 2
Itsenäinen työskentely 117 tuntia
Periodit: I II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaadittavat opintosuoritukset:

Osallistuminen opetukseen, harjoitukset ja ohjattu teoriaperustainen kokoava harjoitustyö opintojakson analyyseista.


Anne-Maria Laukkanen, Vastaava opettaja
anne-maria.laukkanen[ät]tuni.fi
Opetus
Itsenäinen työskentely 135 tuntia
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso suoritettavissa kirjatenttinä lukuvuonna 2016-2017. Suorituksesta sovitaan sähköpostilla jakson vastuuopettaja Anne-Maria Laukkasen kanssa.


Anne-Maria Laukkanen, Vastaava opettaja
anne-maria.laukkanen[ät]tuni.fi
Opetus
14.9.2015 – 20.5.2016
Itsenäinen työskentely 135 tuntia
Periodit: I II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Sisältää ohjattua itsenäistä laboratoriotyöskentelyä.

Educational Experience in Multicultural Context [I Periodi]

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

Pauliina Alenius, Teacher responsible
pauliina.alenius[ät]tuni.fi
Periods: I II III IV
Language of instruction: English
Pauliina Alenius, Teacher responsible
pauliina.alenius[ät]tuni.fi
Periods: I II III IV
Language of instruction: English
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Pauliina Alenius, Teacher
pauliina.alenius[ät]tuni.fi
Teaching
23-Sep-2016 – 31-Dec-2016
Lectures 2 hours
Fri 23-Sep-2016 at 13.15-14.45, Virta 112
Seminar 2 hours
Thu 1-Dec-2016 at 14-16, Virta 109
Exercises 20 hours
Independent work 111 hours
Periods: I II
Language of instruction: English
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Elina Fonsen, Teacher
Teaching
23-Sep-2016 – 1-Dec-2016
Lectures 2 hours
Fri 23-Sep-2016 at 13.15-14.45, Virta-building 114
Seminar 2 hours
Thu 1-Dec-2016 at 14-16, Virta-building 112
Exercises 30 hours
Independent work 128 hours
Periods: I II
Language of instruction: English
Theoretical Aspects of Multicultural Education [I Periodi]

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

Tuomas Takala, Teacher responsible
Teaching
Independent work 111 hours
Exam
Periods: I II III IV
Language of instruction: English
Further information:

Book exam in english for international students as a part of studies in Multicultural Study Programme in Education:

Independent study of reading the required literature and taking an examination on set study materials on general examination days of the School of Education. Please, note that you must sign up for the examination at least seven days before the exam by leaving a filled in and signed examination envelope in the white examination box at the School of Education (Virta building, 2rd floor, entrance hall)

General Examination dates on Fridays at 14-18

Autumn term 2016: Friday 18th of November

Spring term 2017: Friday, 5th of May

Books:

Bray, M. & Adamson, B. & Mason. M. (eds.), Comparative Education Research. Springer. 2014. (Chapters 1, 4, 5, 7, 9 ja 15), available as ebook in Tamcat

Phillips, D. & Schweisfurth, M. 2008 and 2006 ,Comparative and International Education: an Introduction to Theory, Method and Practise.  London: Continuum.

Novoa, A. & Yariv-Marshal, T. Comparative Research in Education: A Mode of Governance or a Historical Journey? World Yearbook of Education 2014, Taylor & Francis (can be found via the Nelli-portal).

Jones, P.W., Education and the World Order. Comparative Education 43 (3), 325-337. 2007. (can be found via the Nelli-portal, e-journals).

Pauliina Alenius, Teacher responsible
pauliina.alenius[ät]tuni.fi
Teaching
Independent work 135 hours
Periods: I II III IV
Language of instruction: English
Further information:

For international students a book exam in english during the following period: 3.10.2016-15.6.2017.

You can sign up for the exam in the Electronic exam service:
https://tenttis.uta.fi/login/index.php?lang=en_utf8

Literature: Critical multiculturalism: theory and praxis / edited by Stephen May, Christine E. Sleeter. New York: Routledge, 2010. Available in e-book.

 

As a part of Multicultural Study Programme in Education (in English):

Book exam for international students as a part of studies in Multicultural Study Programme in Education. Independent study of reading the required literature and taking an examination on set study materials.

The students can take an electronic exam based on the literature (see below).

Electronic exam: 1 August 2016 - 28 February 2017.

You can sign up for the exam in the Electronic exam service:

https://tenttis.uta.fi/login/index.php?lang=en_utf8

 

The students should read two books for the exam. 

 

This book is obligatory for all:

Pitkänen, P. & Kalekin-Fishman, D. & Verma, G. (eds.) 2002. Education and Immigration: Settlement Policies and Current Challenges. RoutledgeFalmer.

 

In addition, the students should read for the exam either:

 

Räsänen, R. & San, J. (eds.) 2005. Conditions for Intercultural Learning and Co-operation. FERA.

or:

Jokikokko, K. 2010. Teachers' intercultural learning and competence. Acta Universitatis Ouluensis (114). http://herkules.oulu.fi/isbn9789514263705/isbn9789514263705.pdf

 

 


Examiner: Pauliina Alenius

 

Pauliina Alenius, Teacher
pauliina.alenius[ät]tuni.fi
Teaching
Exam
Periods: I II III IV
Language of instruction: English
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Päivi Kupila, Teacher responsible
paivi.kupila[ät]tuni.fi
Teaching
26-Oct-2016 – 30-Nov-2016
Lectures 4 hours
Wed 26-Oct-2016 at 9-11, Virta 352
Tue 29-Nov-2016 at 13-15, Virta 352
Study Group
Periods: I II
Language of instruction: English
Further information:

The course is available for students from EDU, other faculties, TTY and TAMK.

The course contains an introduction lecture after which students will study the topic independently in reading groups. Instructions for reading groups will be given at the lecture.

Pauliina Alenius, Teacher responsible
pauliina.alenius[ät]tuni.fi
Teaching
Lectures
Periods: I II III IV
Language of instruction: English

Type or level of studies: Intermediate/Advanced studies

Content: The course focuses on educational studies with transnational perspectives exploring interconnections between education, international migration, and transnational ties of migrants. During the course, the students will examine previous studies concerning transnational learning, internationalization of education, student mobilities, and cross-border learning environments.

Modes of Study: Lectures, an individual or pair presentation of an article, and a learning diary (for students at intermediate level) or an essay (for students at advanced level).

Enrolment for University Studies

Enrolment in NettiOpsu for the course by Monday, 12th of September, 2016.

Enrolment time has expired
Pauliina Alenius, Teacher responsible
pauliina.alenius[ät]tuni.fi
Teaching
15-Sep-2016 – 31-Dec-2016
Seminar 20 hours
Seminar
Thu 15-Sep-2016 at 13-16, Virta 352
Thu 22-Sep-2016 at 13-16, Virta 243
Thu 29-Sep-2016 - 13-Oct-2016 weekly at 13-16, Virta 352
Thu 27-Oct-2016 at 13-16, Virta 352
Thu 3-Nov-2016 at 13-15, Virta 352
Periods: I II
Language of instruction: English
Further information:

Max. 20 students.

The course is available for students from EDU, other faculties, TTY and TAMK.

Type or level of studies: Intermediate/Advanced studies

Content: The course draws attention to policies and practices related to the provision of education in developing countries by examining the relationship between education and social and economic development. The students will explore intricacies regarding policy formation and their subsequent implementation at local and regional level particularly in the developing world. The discussions will focus on impediments related to the realization of educational targets from basic literacy through language of instruction to employability of educational products.

Modes of Study: Lectures, an individual or pair presentation of an article, and a learning diary (for students at intermediate level) or an essay (for students at advanced level).

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Dr. Lakshman Wedikkarage, Teacher responsible
Teaching
14-Sep-2016 – 26-Oct-2016
Seminar 20 hours
Wed 14-Sep-2016 - 19-Oct-2016 weekly at 9-12, LINNA building, Room K106
Exceptions:
26-Oct-2016 at 12 –14 , LINNA building, Room K106
Periods: I II
Language of instruction: English
Further information:

Max. 20 students.

The course is available for students from EDU, other faculties, TTY and TAMK.

Type or level of studies: Intermediate/Advanced studies

Content: The course focuses on multicultural education and its theoretical aspects. The students will study the nature and scope of multicultural education from its inception to the present examining emerging policies concerning it in ways that advance social, political, economic and educational equity through advocacy. While understanding the theoretical aspects, the students will critique the existing policies related to multicultural education from a comparative perspective.

Modes of Study: Lectures, small group presentations of selected material, and a learning diary (for students at intermediate level) or an essay (for students at advanced level).

Enrolment for University Studies

Enrolment in NettiOpsu

Enrolment time has expired
Dr. Lakshman Wedikkarage, Teacher responsible
Teaching
20-Sep-2016 – 25-Oct-2016
Seminar 20 hours
Tue 20-Sep-2016 - 25-Oct-2016 weekly at 9-12, LINNA building, Room K106
Exceptions:
25-Oct-2016 at 13 –15 , Virta building Room 114
Periods: I II
Language of instruction: English
Further information:

Max. 20 students.

The course is available for students from EDU, other faculties, TTY and TAMK.

Type or level of studies: Intermediate/Advanced studies

Content: 

This course introduces the discipline and practice of qualitative research to course participants. Through the course, the students will acquire a broader awareness of varieties of qualitative inquiry. It also aims to provide students with adequate knowledge to critically explain the differences between qualitative inquiry and quantitative research. Students will understand that qualitative designs are naturalistic. The students will learn central features of Qualitative Research in order to consider the possibility of adopting qualitative strategies for educational research

Modes of Study: Lectures, group presentations of assigned material, and a learning diary (for students at intermediate level) or an essay (for students at advanced level).

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Dr. Lakshman Wedikkarage, Teacher responsible
Teaching
30-Sep-2016 – 18-Nov-2016
Seminar 20 hours
Seminar
Fri 30-Sep-2016 - 11-Nov-2016 weekly at 9-12, VIRTA building Room 352
Exceptions:
7-Oct-2016 at 9 –12 , Virta building Room 243
18-Nov-2016 at 9 –11 , Virta building Room 243
18-Nov-2016 at 13 –16 , Virta 243
Periods: I II
Language of instruction: English
Further information:

Max. 20 students.

The course is available for students from EDU, other faculties, TTY and TAMK.

Notice that this course does not substitute KASSM2 and KASSM3 courses meant to Finnish students.

Perusopinnot [I Periodi]

Vieraalla kielellä annettava opetus [I Periodi]

Five courses in basic studies in education can be taken as book exams. In the beginning of autumn period and spring period the School of Education is organizing preparation groups for international students. As a teacher in these groups will be our university teacher Pauliina Alenius. In these groups students can get support and instructions for reading the material.

The book exams are organized as electronic exams. Read more about the electronic exam system at http://www.uta.fi/studies/webtools/electronic_exam/index.html

Enrolment for University Studies

Enrolment for these modules is not required. Please reserve the time for the exam at Electronic Exam Service.

Accomplishment of Basics Studies 1-5 will be explained in detail in the introductory meeting 19-Sep-2016 (participation without enrollment).

Pauliina Alenius, Teacher responsible
pauliina.alenius[ät]tuni.fi
Teaching
19-Sep-2016 – 31-Dec-2016
Independent work 130 hours
Tutorials 2 hours
Mon 19-Sep-2016 at 14.00-16.00, Virta 255
Periods: I II
Language of instruction: English
Further information:

Electronic exam:

3 October 2016- 28 April 2017

Please sign in the Electronic Exam Service https://tenttis.uta.fi/:

Periodi (24.10.2016 - 16.12.2016)
Erityiskasvatus [II Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna-Maija Sinkkonen, Vastaava opettaja
Opetus
10.11.2016 – 1.12.2016
Luento-opetus 12 tuntia
To 10.11.2016 klo 9.00-11.45, Virta109
To 24.11.2016 - 1.12.2016 viikoittain klo 9.00-11.45, Virta 109
Itsenäinen työskentely 123 tuntia
Periodit: II
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen, tentti luennoista ja sovitusta kirjallisuudesta ja opintotehtävä.

Kuvataiteen opetettavan aineen opinnot [II Periodi]

Opintojaksolla tutustutaan laajasti elokuvan mahdollisuuksiin kuvataiteen ja mediakasvatuksen välineenä elokuvan ymmärtämisen, pedagogisen käytön ja tekemällä oppimisen kautta.

Reijo Kupiainen, Vastaava opettaja
reijo.kupiainen[ät]tuni.fi
Opetus
14.11.2016 – 26.5.2017
Luento-opetus 10 tuntia
Seminaari 30 tuntia
Ryhmätyöskentely 150 tuntia
Ma 14.11.2016 - 5.12.2016 viikoittain klo 8.15-10.30, Virta328
Ti 22.11.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 15.15-17.30, Virta328
Ti 10.1.2017 klo 9.00-12.00, Virta 338
Ti 17.1.2017 - 24.1.2017 viikoittain klo 16.00-18.00, Virta 338
Ti 31.1.2017 klo 9.00-12.00, Virta 338
Ti 7.3.2017 - 4.4.2017 viikoittain klo 9.00-12.00, Virta 338
Itsenäinen työskentely 80 tuntia
Periodit: II III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojaksolla tutustutaan elokuvan historiaan, elokuvailmaisuun, kamerakynän pedagogiikkaan, Koulukinon Laudatur -elokuvakasvatusmateriaaliin ja muihin elokuvakasvatuksen menetelmiin, tutkitaan, analysoidaan ja tehdään elokuvaa mediakasvatuksen näkökulmasta.

Periodi (9.1.2017 - 5.3.2017)
Erityiskasvatus [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna-Maija Sinkkonen, Vastaava opettaja
Opetus
12.1.2017 – 16.3.2017
Luento-opetus 10 tuntia
To 19.1.2017 - 26.1.2017 viikoittain klo 15.15-17.30, Virta 109
To 2.2.2017 - 9.2.2017 viikoittain klo 15.15-16.45
Itsenäinen työskentely 119 tuntia
Seminaari 6 tuntia
Ryhmä 1 (ensisijaisesti varhaiskasvatuksen opiskelijoille)
To 12.1.2017 klo 13.15-14.45, Virta 112
To 9.3.2017 klo 13.15-14.45, Virta 120
To 16.3.2017 klo 13.15-14.45, Virta 113
Ryhmä 2 (ensisijaisesti luokanopettaja opiskelijoille)
To 12.1.2017 klo 15.15-16.45, Virta 120
To 9.3.2017 klo 15.15-16.45, Virta 120
To 16.3.2017 klo 15.15-16.45, Virta 113
Ryhmä 3 (ensisijaisesti luokanopettaja opiskelijoille)
Ti 17.1.2017 klo 16.15-17.45, Virta 120
Ti 7.3.2017 klo 16.15-17.45, Virta 120
Ti 14.3.2017 klo 16.15-17.45, Virta 120
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen ja kirjallinen työ.

Kurssille otetaan 20 opiskelijaa/ryhmä.

Didaktisen matematiikan perusopinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jaska Poranen, Vastaava opettaja
jaska.poranen[ät]tuni.fi
Opetus
13.1.2017 – 17.2.2017
Pienryhmäopetus 36 tuntia
Pe 13.1.2017 - 3.2.2017 viikoittain klo 9.00-12.00, Virta 113
Pe 13.1.2017 - 3.2.2017 viikoittain klo 13.00-14.30, Virta 113
Pe 10.2.2017 klo 9.00-12.00, Virta 113
Pe 10.2.2017 klo 13.00-14.30, Virta 113
Pe 24.2.2017 klo 9.00-12.00, Pinni B4115
Pe 24.2.2017 klo 13.00-14.30, Pinni B4115
Itsenäinen työskentely 99 tuntia
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Monialaiset erikoistumisopinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kari Kouhia, Vastaava opettaja
kari.kouhia[ät]tuni.fi
Opetus
6.3.2017 – 27.3.2017
Luento-opetus 3 tuntia
Pienryhmäopetus 16 tuntia
Ma 6.3.2017 klo 10.15-13.15, Virta 230
Ke 8.3.2017 klo 12.15-15.15, Virta 230
Ma 13.3.2017 klo 10.15-13.15, Virta 230
Ma 20.3.2017 klo 9.30-11.45, Virta 230
Ma 27.3.2017 klo 10.15-13.15, Virta 230
Itsenäinen työskentely 35 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso siihen erikseen hyväksytyille opiskelijoille. Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kari Kouhia, Vastaava opettaja
kari.kouhia[ät]tuni.fi
Opetus
3.4.2017 – 15.5.2017
Luento-opetus 5 tuntia
Pienryhmäopetus 24 tuntia
Ma 3.4.2017 klo 10.15-13.15, Virta 228 & 230
Ma 10.4.2017 klo 9.15-12.15, Virta 228 & 230
Ma 24.4.2017 klo 9.15-12.15, Virta 228 & 230
Pe 5.5.2017 klo 8.15-11.15, Virta 228 & 230
Ma 8.5.2017 klo 9.15-12.15, Virta 228 & 230
Pe 12.5.2017 klo 8.15-11.15, Virta 228 & 230
Ma 15.5.2017 klo 8.30-12.00, Virta 228 & 230
Itsenäinen työskentely 52 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso siihen erikseen hyväksytyille opiskelijoille. Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Miia Collanus, Vastaava opettaja
Miia.Collanus[ät]uta.fi
Kari Kouhia, Vastaava opettaja
kari.kouhia[ät]tuni.fi
Opetus
16.2.2017 – 28.4.2017
Luento-opetus 6 tuntia + 2 tuntia Verkossa
Pienryhmäopetus 35 tuntia + 5 tuntia Verkossa
To 16.2.2017 klo 17.00-18.30, Virta 333, opintomatka vko 9
Ke 15.3.2017 klo 12.15-15.15, Virta 333
Pe 17.3.2017 klo 8.15-11.15, Virta 333
Ke 22.3.2017 klo 12.15-15.15, Virta 333
Pe 24.3.2017 klo 8.15-11.15, Virta 333
Ke 5.4.2017 klo 12.15-15.15, Virta 333
Ke 26.4.2017 klo 13.15-14.45, Virta 333
Itsenäinen työskentely 87 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintokokonaisuuteen erillisen haun kautta valituille opiskelijoille.  Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Miia Collanus, Vastaava opettaja
miia.collanus[ät]tuni.fi
Kari Kouhia, Vastaava opettaja
kari.kouhia[ät]tuni.fi
Opetus
16.2.2017 – 28.4.2017
Itsenäinen työskentely 119 tuntia
Seminaari 16 tuntia
To 16.2.2017 klo 15.15-16.45, Virta 228, 230, 333
Pe 10.3.2017 klo 9.15-10.45, Virta 228, 230, 333
Pe 31.3.2017 klo 9.15-12.15, Virta 228, 230, 333
Pe 7.4.2017 klo 8.15-15.30, Virta 228, 230, 333
Pe 28.4.2017 klo 9.15-10.45, Virta 228, 230, 333
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintokokonaisuuteen erillisen haun kautta valituille opiskelijoille.  Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Harju Pauliina, Vastaava opettaja
Muusa Lehti, Vastaava opettaja
muusa.lehti[ät]tuni.fi
Opetus
26.1.2017 – 23.2.2017
Luento-opetus 2 tuntia
Itsenäinen työskentely 17 tuntia
Harjoitukset 8 tuntia
To 26.1.2017 klo 16.15-17.45, Virta 005
To 2.2.2017 klo 16.15-18.30, Virta 005, 215
To 23.2.2017 klo 16.15-17.45, Virta 005, 215
To 16.3.2017 klo 16.15-18.30, Virta 005, 215
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintokokonaisuuteen erillisen haun kautta valituille opiskelijoille.  Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Marja Vanhatalo, Vastaava opettaja
Marja.Vanhatalo[ät]uta.fi
Opetus
8.2.2017 – 11.5.2017
Luento-opetus 2 tuntia
Ke 8.2.2017 klo 15.15-16.45, Virta 213
Itsenäinen työskentely 34 tuntia
Harjoitukset 18 tuntia
Ryhmä 1
Pe 24.2.2017 klo 13.15-15.30, Virta 213
Pe 10.3.2017 klo 9.15-11.30, Virta 213
Ti 21.3.2017 klo 9.15-11.30, Virta 213
Pe 7.4.2017 klo 9.15-11.30, Virta 213
Pe 28.4.2017 klo 13.15-15.30, Virta 213
Pe 5.5.2017 klo 12.15-14.30, Virta 213
Ryhmä 2
Ke 22.2.2017 klo 15.15-17.30, Virta 213
Ke 8.3.2017 klo 14.00-16.15, Virta 213
Ke 22.3.2017 klo 12.15-14.30, Virta 213
Ke 5.4.2017 klo 12.15-14.30, Virta 213
Ke 26.4.2017 klo 12.15-14.30, Virta 213
Pe 5.5.2017 klo 9.15-11.30, Virta 213
Ryhmä 3
Pe 24.2.2017 klo 9.15-11.30, Virta 213
Pe 10.3.2017 klo 12.15-14.30, Virta 213
Ma 20.3.2017 klo 12.15-14.30, Virta 213
To 6.4.2017 klo 13.00-15.15, Virta 213
To 27.4.2017 klo 13.00-15.15, Virta 213
To 11.5.2017 klo 14.15-16.30, Virta 213
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintokokonaisuuteen erillisen haun kautta valituille opiskelijoille.  Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Muusa Lehti, Vastaava opettaja
muusa.lehti[ät]tuni.fi
Opetus
25.1.2017 – 31.7.2017
Itsenäinen työskentely 90 tuntia + 14 tuntia Verkossa
Seminaari 15 tuntia + 16 tuntia Verkossa
Ke 8.2.2017 klo 17.00-18.00, Virta 215, muut kokoontumiset sovitaan opettajan kanssa
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintokokonaisuuteen erillisen haun kautta valituille opiskelijoille.  Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Tiina Kujala, Vastaava opettaja
tiina.kujala[ät]tuni.fi
Heli Linnamaa, Vastaava opettaja
heli.linnamaa[ät]tuni.fi
Antti Autio, Opettaja
Opetus
6.2.2017 – 11.5.2017
Pienryhmäopetus 50 tuntia
Hiihto
Su 12.2.2017, Vuokatti, 12.2.-15.2.2017
Koripallo ryhmä 1 (aloittavat)
Ma 6.2.2017 klo 12.30-14.45, Atalpa/palloiluhalli
To 23.2.2017 klo 12.00-13.30, Atalpa/palloiluhalli
Ke 8.3.2017 klo 12.15-13.45, Atalpa/palloiluhalli
Ke 15.3.2017 klo 12.15-14.30, Atalpa/palloiluhalli
Koripallo ryhmä 2 (jatkavat)
Ma 6.2.2017 klo 12.30-14.45, Atalpa/palloiluhalli
Ma 20.2.2017 klo 14.15-15.45, Atalpa/palloiluhalli
To 9.3.2017 klo 12.00-13.30, Atalpa/palloiluhalli
Ma 13.3.2017 klo 10.15-12.30, Atalpa/palloiluhalli
Pesäpallo ryhmä 1 (aloittavat)
Ke 5.4.2017 klo 12.15-14.30, Atalpa/palloiluhalli
Ma 10.4.2017 klo 12.15-14.30, Kauppi
To 27.4.2017 klo 13.15-14.45, Kauppi
Pe 5.5.2017 klo 12.15-13.45, Kauppi
Pesäpallo ryhmä 2 (jatkavat)
To 6.4.2017 klo 11.00-13.15, Atalpa/palloiluhalli
Ti 25.4.2017 klo 9.15-10.45, Kauppi
To 4.5.2017 klo 12.15-13.45, Kauppi
To 11.5.2017 klo 12.15-14.30, Kauppi
Kunto- ja välinevoimistelu ryhmä 1 (aloittavat)
To 23.2.2017 klo 14.15-15.45, Päätalo C6
To 16.3.2017 klo 12.15-13.45, Atalpa/Monitoimisali
To 30.3.2017 klo 12.15-13.45, Atalpa/Monitoimisali
To 20.4.2017 klo 10.15-11.45, Atalpa/Monitoimisali
Pe 21.4.2017 klo 11.15-12.45, Atalpa/Monitoimisali
Kunto- ja välinevoimistelu ryhmä 2 (jatkavat)
To 23.2.2017 klo 14.15-15.45, Päätalo 6C
Ma 13.3.2017 klo 12.15-13.45, Atalpa/Monitoimisali
Ke 22.3.2017 - 29.3.2017 viikoittain klo 12.15-13.45, Atalpa/Monitoimisali
Ma 10.4.2017 klo 10.15-11.45, Atalpa/Monitoimisali
Vesiliikunta ryhmä 1 (aloittavat)
Ke 8.3.2017 klo 8.15-9.45, Virta114
Pe 10.3.2017 klo 10.15-11.45
Pe 24.3.2017 klo 10.15-11.45
Pe 31.3.2017 klo 10.15-11.45
Ke 26.4.2017 klo 9.15-10.45
Vesiliikunta ryhmä 2 (jatkavat)
Ke 8.3.2017 klo 8.15-9.45, Virta114
Ti 21.3.2017 klo 9.15-10.45
Ti 11.4.2017 klo 9.15-10.45
Ma 24.4.2017 klo 9.15-10.45
Ti 2.5.2017 klo 9.15-10.45
Itsenäinen työskentely 85 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojaksoon kuuluvat liikuntamuodot ovat hiihto, koripallo, pesäpallo, kunto- ja välinevoimistelu ja vesiliikunta

Opintojakso siihen erikseen hyväksytyille opiskelijoille. Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jorma Joutsenlahti, Vastaava opettaja
Jorma.Joutsenlahti[ät]uta.fi
Opetus
18.1.2017 – 2.6.2017
Itsenäinen työskentely 127 tuntia
Seminaari 8 tuntia
Ke 18.1.2017 klo 15.15-17.30, Virta 113, muut kokoontumiset sovitaan opettajan kanssa
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintokokonaisuuteen erillisen haun kautta valituille opiskelijoille.  Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Kaisu Hermanfors, Vastaava opettaja
Tuulikki Ukkonen-Mikkola, Opettaja
Tuulikki.Ukkonen-Mikkola[ät]uta.fi
Opetus
13.2.2017 – 7.4.2017
Luento-opetus 14 tuntia
Luennot / Hermanfors Kaisu
To 16.2.2017 klo 10.15-11.45, Päätalo D10A
Ma 20.2.2017 klo 10.15-11.45, Päätalo D10B
Ke 22.2.2017 klo 10.15-11.45, Päätalo D10B
To 23.2.2017 klo 10.15-11.45, Päätalo D10B
Ma 6.3.2017 klo 10.15-11.45, Päätalo D10B
Ke 8.3.2017 klo 10.15-11.45, Päätalo D10B
To 9.3.2017 klo 10.15-11.45, Pinni B1100
To 30.3.2017 klo 9.00-11.00, Päätalo D11, TENTTI
Harjoitukset 16 tuntia
Ryhmä 1 / Hermanfors Kaisu
Ma 13.2.2017 klo 9.15-11.30, Virta 120
Ke 22.2.2017 klo 15.15-16.45, Virta 114
Pe 10.3.2017 klo 10.00-11.30, Virta 114
Ke 22.3.2017 klo 12.30-14.45, Virta 120
Pe 24.3.2017 klo 12.30-14.00, Linna K110
Ma 27.3.2017 klo 8.15-11.30, Virta 005
Ryhmä 2 / Hermanfors Kaisu
Ma 13.2.2017 klo 12.30-14.45, Virta 255
Pe 10.3.2017 klo 12.30-14.00, Virta 114
Ma 13.3.2017 klo 12.30-14.00, Virta 352
To 23.3.2017 klo 9.15-11.30, Virta 352
Ti 28.3.2017 klo 10.00-11.30, Virta 120
Ke 29.3.2017 klo 8.15-11.30, Virta 005
Ryhmä 3 / Hermanfors Kaisu
Ke 15.2.2017 klo 9.15-11.30, Linna K109
Ma 20.2.2017 klo 12.30-14.00, Virta 255
To 9.3.2017 klo 8.15-9.45, Virta 255
Ma 20.3.2017 klo 9.15-11.30, Linna K109
Ti 28.3.2017 klo 8.15-9.45, Virta 113
Pe 31.3.2017 klo 8.15-11.30, Virta 005
Ryhmä 4 / Ukkonen-Mikkonen Tuulikki
Ke 15.2.2017 klo 10.00-11.30, Virta 120
Ti 21.2.2017 klo 10.00-11.30, Virta 255
Pe 10.3.2017 klo 10.00-11.30, Virta 255
Ma 13.3.2017 klo 10.00-11.30, Virta 120
To 16.3.2017 klo 10.00-11.30, Virta 255
To 23.3.2017 klo 10.00-11.30, Linna K109
Ti 28.3.2017 klo 8.15-11.30, Virta 005
Ryhmä A (LO) / Ukkonen-Mikkonen Tuulikki
Ma 20.2.2017 klo 12.15-13.45, Virta 120
Ke 22.2.2017 klo 12.15-13.45, Virta 120
Pe 17.3.2017 klo 9.15-10.45, Virta 255
Pe 24.3.2017 klo 9.15-10.45, Virta 255
Pe 7.4.2017 klo 9.15-12.15
Ryhmä B (LO) / Ukkonen-Mikkonen Tuulikki
Ma 20.2.2017 klo 14.15-15.45, Virta 120
To 23.2.2017 klo 12.15-13.45, Virta 120
Pe 17.3.2017 klo 12.30-14.00, Virta 255
Pe 24.3.2017 klo 12.30-14.15, Virta 255
Ti 4.4.2017 klo 9.15-12.15
Itsenäinen työskentely 105 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen ohjattuun opetukseen ja leikin ohjauksen projektin hyväksytty suorittaminen, joka sisältää projektin esittelyn, opiskelijan itsearvioinnin ja ryhmäarvioinnin. Tentitään luennot ja kirjallisuus.

Kurssille hyväksytään ilmoittautumisten perusteella vain varhaiskasvatuksen 1. opintovuoden opiskelijat.

Kuvataiteen opetettavan aineen opinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jouko Pullinen, Vastaava opettaja
Jouko.Pullinen[ät]uta.fi
Juha Merta, Vastaava opettaja
juha.merta[ät]tuni.fi
Opetus
11.1.2017 – 23.2.2017
Itsenäinen työskentely 91 tuntia + 24 tuntia Verkossa
To 26.1.2017 klo 9.00-13.00, Virta 338
To 9.2.2017 - 16.2.2017 viikoittain klo 9.00-13.00, Virta 338
Seminaari 20 tuntia
Ke 11.1.2017 klo 14.00-16.00, Virta 327, Mira Kallio-Tavin
To 12.1.2017 - 19.1.2017 viikoittain klo 12.00-16.00, Virta 328 ja 338
To 2.2.2017 klo 9.00-13.00, Virta327 ja 338
To 23.2.2017 klo 9.00-13.00, Virta 328 ja 338
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Puhekasvatus ja vokologia [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anne-Maria Laukkanen, Vastaava opettaja
anne-maria.laukkanen[ät]tuni.fi
Opetus
18.1.2017 – 9.2.2017
Harjoitukset 12 tuntia
Ryhmä 1
Ke 18.1.2017 - 8.2.2017 viikoittain klo 12-15, Virta 005
Ryhmä 2
To 19.1.2017 - 9.2.2017 viikoittain klo 12-15, Virta 005
Itsenäinen työskentely 123 tuntia
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen (harjoitukset), AV-materiaaliin pohjautuva kirjallinen työ ja ryhmätyönä tehtävä äänite.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anne-Maria Laukkanen, Vastaava opettaja
anne-maria.laukkanen[ät]tuni.fi
Opetus
10.1.2017 – 28.4.2017
Luento-opetus 12 tuntia
Ti 10.1.2017 klo 12-15, Virta 352
Ti 17.1.2017 - 31.1.2017 viikoittain klo 12-15, Virta 255
Ti 7.2.2017 klo 12-15, Virta 352
Itsenäinen työskentely 83 tuntia
Harjoitukset 40 tuntia
Ma 6.2.2017 - 13.2.2017 viikoittain klo 12-14, Virta 005
Pe 10.2.2017 klo 12-14, Virta 255
Pe 17.2.2017 - 24.2.2017 viikoittain klo 12-14, Virta 005
Ma 20.2.2017 klo 12-14, Linna K108
Ma 6.3.2017 - 13.3.2017 viikoittain klo 12-14, Virta 005
Pe 10.3.2017 klo 12-14, Virta 255
Pe 17.3.2017 - 7.4.2017 viikoittain klo 12-14, Virta 005
Ma 20.3.2017 klo 12-14, Virta 120
Ma 27.3.2017 - 10.4.2017 viikoittain klo 12-14, Virta 005
Poikkeukset:
3.4.2017 klo 12 –14 , Virta 255
Pe 21.4.2017 - 28.4.2017 viikoittain klo 12-14, Virta 005
Ma 24.4.2017 klo 12-14, Virta 005
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen, ennakkotehtävät, harjoitukset ja ohjattu itsenäinen työskentely. Tentti/essee/opintopiiri. Teoriakirjallisuuteen perustuva ja äänitteitä sisältävä oppimispäiväkirja/ yhteenvetoraportti.  

Kurssille otetaan 15 opiskelijaa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Anne-Maria Laukkanen, Vastaava opettaja
anne-maria.laukkanen[ät]tuni.fi
Opetus
15.2.2017 – 3.5.2017
Luento-opetus 12 tuntia
Harjoitukset 24 tuntia
Periodit: III IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Muutos kurssin järjestämistietoihin (18.11.2016): kontaktiopetusta ei järjestetä keväällä 2017 vaan kurssin voi suorittaa itsenäisenä työskentelynä.Ohjeet saa vastuuopettaja Anne-Maria Laukkaselta.

Educational Experience in Multicultural Context [III Periodi]

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Enrolment for University Studies


Enrol for the course in NettiOpsu by 15 January 2017

Enrolment time has expired
Pauliina Alenius, Teacher responsible
pauliina.alenius[ät]tuni.fi
Teaching
20-Jan-2017 – 31-May-2017
Lectures 2 hours
Fri 20-Jan-2017 at 13.15-14.45, Virta 255
Seminar 2 hours
ryhmä
Fri 7-Apr-2017 at 14.15-15.45, Virta 255
Exercises 20 hours
Independent work 111 hours
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

Please notice that the course is intended only for the exchange students of the School of Education.

Enrolment for University Studies

Enrol for the course in NettiOpsu by 15 January 2017

Enrolment time has expired
Elina Fonsen, Teacher responsible
Teaching
20-Jan-2017 – 31-May-2017
Lectures 2 hours
Fri 20-Jan-2017 at 12.00-13.15, Virta 327
Seminar 2 hours
Fri 24-Mar-2017 at 14-16, Virta 327
Exercises 30 hours
Independent work 128 hours
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

Please note that this course is intended only for the exchange students of the School of Education.

Theoretical Aspects of Multicultural Education [III Periodi]

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Päivi Kupila, Teacher responsible
paivi.kupila[ät]tuni.fi
Teaching
17-Jan-2017 – 28-Feb-2017
Lectures 4 hours
Tue 17-Jan-2017 at 9.00-11.00, Virta 243
Tue 21-Feb-2017 at 9.00-11.00, Virta 112
Study Group
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

The course contains an introduction lecture after which students will study the topic independently in reading groups. Instructions for reading groups will be given at the lecture.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Tuomas Takala, Teacher responsible
Teaching
18-Jan-2017 – 19-Apr-2017
Independent work 115 hours
Seminar 20 hours
Wed 18-Jan-2017 at 9-11, Linna K112
Wed 1-Feb-2017 at 9-11, Linna K109
Wed 8-Feb-2017 at 9-11, Linna K110
Wed 15-Mar-2017 at 12-15, Päätalo A2B
Wed 22-Mar-2017 at 9-12, Linna K110
Wed 29-Mar-2017 at 9-12, Linna K110
Wed 5-Apr-2017 at 9-12, Linna K110
Wed 19-Apr-2017 at 9-12, Linna K110
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

The size of the group is unlimited.

Content: The course focuses on different dimensions and themes of global education related to global citizenship, social justice, cultural diversity, human rights and sustainable development. During the course, these themes will be presented and discussed in lectures and workshops. In addition, the students will plan lessons related to global education.

Modes of Study: Lectures, group presentations and written assignments.

Enrolment for University Studies

Enrolment time has expired
Pauliina Alenius, Teacher responsible
pauliina.alenius[ät]tuni.fi
Teaching
6-Mar-2017 – 31-May-2017
Seminar 20 hours
Mon 6-Mar-2017 at 13.15-16, Virta 255
Mon 13-Mar-2017 at 13.15-16, Virta 113
Mon 20-Mar-2017 at 13.15-16, Virta 255
Mon 3-Apr-2017 at 9.15-12, Virta 255
Exceptions:
3-Apr-2017 at 13.15 –16 , Virta 005
Mon 10-Apr-2017 at 10.15-16, Virta 255
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

Enrolment for this course by 24.2.2017 (KASA15 Global Education).

Max 25 students.

The course is available for students from EDU, other faculties, TTY and TAMK. The priority is given to the degree and exchange students of the School of Education.

Perusopinnot [III Periodi]

Vieraalla kielellä annettava opetus [III Periodi]

Five courses in basic studies in education can be taken as book exams. In the beginning of autumn period and spring period the School of Education is organizing introductory meeting for international students. As a teacher in these courses will be our university teacher Pauliina Alenius. In introductory meeting students can get support and instructions for reading the material.

The book exams are organized as electronic exams. Read more about the electronic exam system at http://www.uta.fi/studies/webtools/electronic_exam/index.html

Enrolment for University Studies

Enrolment for these modules is not required. Please reserve the time for the exam at Electronic Exam Service.

Accomplishment of Basics Studies 1-5 will be explained in detail in the introductory meeting 16-JAN-2017 (participation without enrollment).

Pauliina Alenius, Teacher responsible
pauliina.alenius[ät]tuni.fi
Teaching
9-Jan-2017 – 28-Apr-2017
Independent work 130 hours
Tutorials 2 hours
Mon 16-Jan-2017 at 14.15-15.45, Virta-building, room 243
Periods: III IV
Language of instruction: English
Further information:

Electronic exam:

3 October 2016- 28 April 2017

Please sign in the Electronic Exam Service https://tenttis.uta.fi/:

Muut opinnot [III Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Jouko Pullinen, Vastaava opettaja
jouko.pullinen[ät]tuni.fi
Autere Hanni, Opettaja
hanni.autere[ät]gmail.com
Lamminen Sirkka, Opettaja
sirkka.lamminen[ät]uniarts.fi
Opetus
13.1.2017 – 11.2.2017
Pienryhmäopetus 27 tuntia
Pe 13.1.2017 klo 16.00-19.15, Virta005 ja Virta 255
La 14.1.2017 klo 9.30-15.30, Virta 215
Pe 27.1.2017 klo 16.00-19.15, Virta 005 ja Virta 255
La 28.1.2017 klo 9.30-15.30, Virta 215
La 11.2.2017 klo 9.30-15.30, Virta 215
Itsenäinen työskentely 108 tuntia
Periodit: III
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssi on suunnattu lastentarhanopettajaksi ja luokanopettajaksi opiskeleville. Se on avoin myös muille EDUn opiskelijoille. Kurssin suunnittelee ja toteuttaa Taideyliopiston opiskelijat, joille se on osa opettajan pedagogisia opintoja.

Kurssi sisältää äänenkäytön ja soitinvalmennuksen työpajoja, improvisointia ja säveltämistä lapsilähtöisesti. Ennakkokyselyn pohjalta kurssin painopisteiksi valikoituivat rakennuspalikkasävellys, lasten ääniharjoitukset ja improvisaatio.

Kurssille otetaan 20 opiskelijaa.

Periodi (6.3.2017 - 28.5.2017)
Erityiskasvatus [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Hanna-Maija Sinkkonen, Vastaava opettaja
Opetus
22.3.2017 – 4.5.2017
Itsenäinen työskentely 120 tuntia
Seminaari 15 tuntia
Ryhmä 1 (ensisijaisesti varhaiskasvatuksen opiskelijoille)
To 23.3.2017 klo 14.15-16.30, Virta 255
To 30.3.2017 klo 14.15-16.30, Virta 120
To 6.4.2017 klo 14.15-16.30, Virta 113
To 20.4.2017 klo 14.15-16.30, Virta 114
To 4.5.2017 klo 14.15-16.30, Virta 114
Ryhmä 3 (etusijalla luokanopettajaopiskelijat
Ke 22.3.2017 klo 9.15-11.30, Virta 215
Ke 29.3.2017 klo 9.15-11.30, Virta112
Ke 5.4.2017 klo 9.15-11.30, Virta112
Ke 19.4.2017 klo 9.15-11.30, Virta112
Ke 3.5.2017 klo 9.15-11.30, Virta 120
Ryhmä 2 (etusijalla luokanopettajaopiskelijat
To 23.3.2017 klo 9.15-11.30, Virta 120
To 30.3.2017 klo 9.15-11.30, Virta 113
To 6.4.2017 klo 9.15-11.30, Virta 113
To 20.4.2017 klo 9.15-11.30, Virta 114
To 20.4.2017 klo 9.15-11.30, Virta 114
To 4.5.2017 klo 9.15-11.30, Virta 114
Kirjatentti
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen, opintotehtävä ja kirjallisuustentti.

Kurssille otetaan 20 opiskelijaa/ryhmä.

Monialaiset erikoistumisopinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Muusa Lehti, Vastaava opettaja
muusa.lehti[ät]tuni.fi
Opetus
8.3.2017 – 27.4.2017
Luento-opetus 2 tuntia
Itsenäinen työskentely 17 tuntia
Harjoitukset 8 tuntia
Ke 8.3.2017 klo 12.15-13.45, Virta 215
To 16.3.2017 klo 9.15-11.30, Virta 215
To 23.3.2017 klo 8.15-9.45, Virta 215
To 27.4.2017 klo 9.00-12.00, konsertti
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintojakso siihen erikseen hyväksytyille opiskelijoille. Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Muusa Lehti, Vastaava opettaja
muusa.lehti[ät]tuni.fi
Opetus
5.4.2017 – 24.4.2017
Luento-opetus 2 tuntia
Itsenäinen työskentely 17 tuntia
Harjoitukset 8 tuntia
Ke 5.4.2017 klo 8.15-9.45, Virta 215
To 6.4.2017 klo 9.00-10.45, Virta 215
Ma 10.4.2017 klo 12.15-13.45, Virta 215
Ti 11.4.2017 klo 16.00-17.30, Virta 215
Ma 24.4.2017 klo 14.15-15.45, Virta 215
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintokokonaisuuteen erillisen haun kautta valituille opiskelijoille.  Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Muusa Lehti, Vastaava opettaja
muusa.lehti[ät]tuni.fi
Opetus
20.4.2017 – 11.5.2017
Luento-opetus 2 tuntia
Itsenäinen työskentely 17 tuntia
Harjoitukset 8 tuntia
To 9.3.2017 klo 8.30-10.00, Virta 215
To 20.4.2017 klo 10.00-14.00, orkesterivierailu
Pe 28.4.2017 klo 11.15-12.45, Virta 215
To 4.5.2017 klo 8.15-14.00, TAI 11.05. klo 09:15-10:45
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Opintokokonaisuuteen erillisen haun kautta valituille opiskelijoille.  Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Theoretical Aspects of Multicultural Education [IV Periodi]

Vieraalla kielellä annettava opetus [IV Periodi]

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Anja Heikkinen, Teacher responsible
anja.heikkinen[ät]tuni.fi
Teaching
10-Mar-2017 – 12-May-2017
Independent work 84 hours + 31 hours Web-based
Seminar 20 hours
Fri 10-Mar-2017 at 12-16, Virta 113
Fri 17-Mar-2017 at 12-16, Virta 120
Fri 31-Mar-2017 at 12-16, Virta 113
Fri 21-Apr-2017 at 12-16, Virta 113
Fri 12-May-2017 at 12-16, Virta 113
Periods: IV
Language of instruction: English
Further information:

The size of the group is unlimited.

Aineopinnot [IV Periodi]
Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tälle jaksolle NettiOpsussa viimeistään 19.2.2017

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt
Pauliina Alenius, Vastaava opettaja
pauliina.alenius[ät]tuni.fi
Opetus
9.3.2017 – 23.5.2017
Luento-opetus 3 tuntia
To 9.3.2017 klo 12-15, Pinni A3107, kaikille yhteinen luento
Ti 21.3.2017 klo 13-15, Yrityskylä, Väinö Linnan aukio 13, Tampere, ohjaajakoulutus
Ryhmätyöskentely 36 tuntia
Ryhmä 1
Ke 29.3.2017 klo 8.30-14.15, Yrityskylä
Ke 5.4.2017 klo 8.45-14.15, Yrityskylä
Ke 26.4.2017 klo 8.45-14.15, Yrityskylä
Ke 10.5.2017 klo 8.45-14.15, Yrityskylä
Ryhmä 2
To 30.3.2017 klo 8.30-14.15, Yrityskylä
To 6.4.2017 klo 8.45-14.15, Yrityskylä
To 20.4.2017 klo 8.45-14.15, Yrityskylä
To 11.5.2017 klo 8.45-14.15, Yrityskylä
Ryhmä 3
Ti 4.4.2017 klo 8.30-14.15, Yrityskylä
Ke 19.4.2017 klo 8.45-14.15, Yrityskylä
Ti 16.5.2017 klo 8.45-14.15, Yrityskylä
Ti 23.5.2017 klo 8.45-14.15, Yrityskylä
Itsenäinen työskentely 96 tuntia
Periodit: IV
Opetuskieli: suomi
Lisätiedot:

Kurssille mahtuu 8-12 opiskelijaa/ryhmä.

Yksittäisiä ohjauspäiviä on mahdollista vaihtaa Yrityskylän kanssa sopien.

Vaadittavat opintosuoritukset:

  • osallistuminen luennolle ja Yrityskylässä tapahtuvaan koulutukseen ja ohjaamiseen
  • essee, jossa hyödynnetään Yrityskylä-ohjauksessa koettua teoreettiseen kehykseen ja valittuun opetussuunnitelmaan peilaten