x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Opettajan pedagogiset opinnot

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Opettajan pedagogiset opinnot, aikuiskoulutus (elinikäinen oppiminen ja kasvatus, varhaiskasvatus)

Yliopistopedagogiikka

Vieraalla kielellä annettava opetus

PEDAYOP1 Teaching and Learning in Higher Education 10 op (Opetuskieli: englanti)
Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Aineenopettajan pedagogiset opinnot

KASP3 Kehitys, kasvatus ja elämänkulku 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA1 Ainedidaktiikka I 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA2 Ainedidaktiikka II 5 op
PEDA3 Ainedidaktinen tutkimus ja tutkiva opettajuus 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA4 Perusharjoittelu 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA6 Laajentava harjoittelu 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opettajan pedagogiset opinnot, aikuiskoulutus (elinikäinen oppiminen ja kasvatus, varhaiskasvatus)

KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yliopistopedagogiikka

PEDAYOP1 Yliopistopedagogiikan perusteet 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDAYOP2 Opetussuunnitelmatyö yliopistossa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDAYOP4 Yhteisöllinen kehittämistehtävä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

PEDAYOP1 Teaching and Learning in Higher Education 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Aineenopettajan pedagogiset opinnot

KASP3 Kehitys, kasvatus ja elämänkulku 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA2 Ainedidaktiikka II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA3 Ainedidaktinen tutkimus ja tutkiva opettajuus 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA5 Tutkiva harjoittelu 8 op
PEDA6 Laajentava harjoittelu 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opettajan pedagogiset opinnot, aikuiskoulutus (elinikäinen oppiminen ja kasvatus, varhaiskasvatus)

KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yliopistopedagogiikka

PEDAYOP1 Yliopistopedagogiikan perusteet 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDAYOP3 Ohjaus yliopistossa 5 op

Vieraalla kielellä annettava opetus

PEDAYOP1 Teaching and Learning in Higher Education 10 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Aineenopettajan pedagogiset opinnot

PEDA2 Ainedidaktiikka II 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA3 Ainedidaktinen tutkimus ja tutkiva opettajuus 7 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA5 Tutkiva harjoittelu 8 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDA6 Laajentava harjoittelu 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opettajan pedagogiset opinnot, aikuiskoulutus (elinikäinen oppiminen ja kasvatus, varhaiskasvatus)

KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Yliopistopedagogiikka

PEDAYOP3 Ohjaus yliopistossa 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
PEDAYOP4 Yhteisöllinen kehittämistehtävä 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta