x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnot

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Kaikille yhteiset opintojaksot

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASS4 Struggles on Education 4 op (Opetuskieli: englanti)

Koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunta

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASSO5 Research on Teaching and Learning - Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti)

Aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunta

Pro gradu -tutkielmaan liittyvät opinnot

Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

Kaikille yhteiset opintojaksot

KASS1 Asiantuntijuuden kehittymiseen orientoiva opintojakso 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASS4 Struggles on Education 4 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunta

KASSY4 Koulutussuunnittelu ja kehittäminen - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunta

KASSO2 Aineenopetuksen ja -oppimisen tutkimus - Essee 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunta

KASSA1 Aikuis- ja ammattikasvatuksen asiantuntijuus - 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Harjoittelu / pedagoginen harjoittelu / kasvatusyhteisöjen kehittäminen

KASLOH4B Syventävä projekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARH Harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Pro gradu -tutkielmaan liittyvät opinnot

KASSG Pro gradu -tutkielma ja -seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Kaikille yhteiset opintojaksot

KASS1 Asiantuntijuuden kehittymiseen orientoiva opintojakso 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunta

KASSY4 Koulutussuunnittelu ja kehittäminen - Seminaari 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASSO6 Curriculum Studies - Lectures 5 op (Opetuskieli: englanti)

Harjoittelu / pedagoginen harjoittelu / kasvatusyhteisöjen kehittäminen

KASLOH4B Syventävä projekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARH Harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Pro gradu -tutkielmaan liittyvät opinnot

KASSG Pro gradu -tutkielma ja -seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Kaikille yhteiset opintojaksot

KASS1 Asiantuntijuuden kehittymiseen orientoiva opintojakso 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASSY3 Education in Developing Countries: Problems and Possible Solutions - Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASSO6 Curriculum Studies - Lectures 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASSA3 Education, Work and Culture - Seminar 5 op (Opetuskieli: englanti)

Harjoittelu / pedagoginen harjoittelu / kasvatusyhteisöjen kehittäminen

KASLOH4B Syventävä projekti 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOH4B Syventävä projekti 5 op
KASVARH Harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Pro gradu -tutkielmaan liittyvät opinnot

KASSG Pro gradu -tutkielma ja -seminaari 40 op Jatkuu aiemmalta periodilta