x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Kasvatustieteiden kandidaattiohjelma

Periodit

I Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)
II Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)
III Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)
IV Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Opetus syyslukukaudella 2016

Periodi (29.8.2016 – 23.10.2016)

Vieraalla kielellä annettava opetus

Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden työssäoppiminen

Periodi (24.10.2016 – 16.12.2016)

EDU-yksikön opiskelijoiden yhteiset aineopinnot

KASA1.3 Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattava kirjallisuus 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden työssäoppiminen

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

KASVAR1 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka ja opetussuunnitelmatyö 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR4 Moniammatillisuus, yhteisö ja vuorovaikutus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR10 Kuvataidekasvatus - Kuvataiteen perusteet 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR10 Kuvataidekasvatus - Kuvataidekasvatus 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR11 Musiikkikasvatus - Musisointi 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR12 Liikuntakasvatus - Liikuntapedagogiikan perusteet 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR12 Liikuntakasvatus - Liikuntapedagogiikka varhaiskasvatuksessa 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

KASLOM2 Kieli ja kielentäminen - 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM5 Matemaattiset aineet - Koulugeometria 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM7 Käsityö - Käsityö 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM10 Liikunta - Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa B 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM10 Liikunta - Liikuntapedagogiikan perusteet 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM11 Musiikki - Musisointi koskettimilla 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM7 [KOPIO]Käsityö - Käsityö 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Opetus kevätlukukaudella 2017

Periodi (9.1.2017 – 5.3.2017)

Yleiset opiskeluvalmiudet

EDU-yksikön opiskelijoiden yhteiset aineopinnot

KASA1.3 Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattava kirjallisuus 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

Menetelmäopinnot ja kandidaatintutkielma

KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari, muuntotyöryhmä 1 - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden työssäoppiminen

KASVART3 Varhaiskasvatuksen kehittyvä asiantuntijuus - Työssäoppiminen 6 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Luokanopettajaopiskelijoiden opetusharjoittelu

KASLOH3 Laaja-alaistava harjoittelu - Ohjattu opetusharjoittelu 9 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

KASVAR10 Kuvataidekasvatus - Kuvataidekasvatus 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR11 Musiikkikasvatus - Varhaisiän musiikkikasvatus 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR11 Musiikkikasvatus - Musisointi 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR12 Liikuntakasvatus - Liikuntapedagogiikan perusteet 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR12 Liikuntakasvatus - Liikuntapedagogiikka varhaiskasvatuksessa 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

KASLOM8 Draama - 5 op
KASLOM10 Liikunta - Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa A 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM10 Liikunta - Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa B 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM10 Liikunta - Liikuntapedagogiikan perusteet 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM11 Musiikki - Musisointi koskettimilla 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
Periodi (6.3.2017 – 28.5.2017)

Yleiset opiskeluvalmiudet

EDU-yksikön opiskelijoiden yhteiset aineopinnot

KASA1.2 Kasvatus, tieto ja teoria 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASA1.3 Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattava kirjallisuus 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Vieraalla kielellä annettava opetus

KASA15 Vaihtuvateemainen aineopintojen opintojakso: Global Education 5 op (Opetuskieli: englanti) Jatkuu aiemmalta periodilta

Menetelmäopinnot ja kandidaatintutkielma

KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari 10 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden työssäoppiminen

Luokanopettajaopiskelijoiden opetusharjoittelu

KASLOH2 Perusharjoittelu B - Ohjattu opetusharjoittelu 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

KASVAR3 Pedagoginen kehittäminen ja johtajuus 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR11 Musiikkikasvatus - Musisointi 1 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR12 Liikuntakasvatus - Liikuntapedagogiikan perusteet 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASVAR12 Liikuntakasvatus - Liikuntapedagogiikka varhaiskasvatuksessa 3 op Jatkuu aiemmalta periodilta

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

KASLOM5 Matemaattiset aineet - Fysiikka ja kemia 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM7 Käsityö - Projektiosio 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM8 Draama - 5 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM9 Kuvataide - Osallistuminen opetukseen 4 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM10 Liikunta - Liikuntapedagogiikka perusopetuksessa A 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM10 Liikunta - Liikuntapedagogiikan perusteet 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta
KASLOM11 Musiikki - Musisointi koskettimilla 2 op Jatkuu aiemmalta periodilta