x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
Avoin yliopisto-opetus

LUKUVUOSI 2016-2017

Alle on listattu lukuvuonna 2016-2017 avoimen yliopiston opiskelijoille tarjolla oleva lähi-, monimuoto- ja verkko-opetus, EI itsenäisesti suoritettavia kirjatenttejä tai esseitä.

TARKEMMAT TIEDOT opintokokonaisuuksista ja -jaksoista sekä suoritusvaihtoehdoista

HAKUOHJEET

YHTEYSTIEDOT

HALLINTOTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMA

Julkisoikeus, syksy 2016 - kevät 2017

Erikoistumisopinnot

HALJUA23 Kunnallisoikeus 5 op
HALJUA24 European Union Law 5 op (Opetuskieli: englanti)
HALJUA25 Julkistalousoikeus 5 op
HALJUA42 Human Rights Law 5 op (Opetuskieli: englanti)
HALJUA61 Julkiset hankinnat 5 op
HALJUA62 Ympäristöoikeus 5 op
HALJUA64 Sosiaalioikeus 5 op

Muut opinnot

KAUPPATIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMA

Kauppatieteiden aineopintoja

Asiakaslähtöinen markkinointi, syksy 2016 - kevät 2017

KATMAA12 Marketing Communications 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATMAA13 Service Marketing 5 op (Opetuskieli: englanti)

Taloustiede, syksy 2016 - kevät 2017

KATTAA31 Julkistalous 5 op
KATTAA35 Kansainvälinen talous 5 op
KATTAA12 Mikrotalousteoria 10 op
KATTAA13 Makrotalousteoria 10 op
KATTAA21 Ekonometria 5 op

Yrityksen johtaminen, syksy 2016 - kevät 2017

Yrityksen laskentatoimi, syksy 2016 - kevät 2017

KATLAA24 Tilintarkastus I 5 op
KATVAA12 Responsible Business and Social Accounting 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA13 Sustainable business practices 5 op (Opetuskieli: englanti)

Vakuutus ja riskienhallinta, syksy 2016 - kevät 2017

KATVRA12 Riskienhallinta 5 op

Yritysjuridiikka ja vero-oikeus, syksy 2016 - kevät 2017

KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet 5 op
KATYVA21 Sopimusoikeus 5 op
KATYVA23 Yhtiöoikeus 5 op
KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus 5 op
KATYVA41 Arvonlisäverotus 5 op
KATYVA43 Kansainvälinen verotus 5 op
KATYVA22 Henkilöverotus 5 op
KATYVA24 Yritysverotus 5 op

POLITIIKAN TUTKIMUKSEN TUTKINTO-OHJELMA

Politiikan tutkimuksen aineopintoja

Kansainvälisen politiikan suuntaavat opinnot, syksy 2016 - kevät 2017

POLKVA23 Energy Policy in Transition 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLKVA31 From Multilateralism to Global Governance 5 op (Opetuskieli: englanti)

Valtio-opin suuntaavat opinnot, syksy 2016 - kevät 2017

POLVOA21 Johdatus Euroopan unioniin 2–5 op
POLVOA22/S22 The Euro Crisis in Perspective 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA32/S27 The Personalisation of Politics 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA22/S22 Going, going, gone? The British EU Referendum of June 23, 2016 5–10 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA52 Leviathan-lukupiiri 5 op

Russian and European Studies, autumn 2016 - spring 2017

RES007 International Relations Methods II 5 op (Opetuskieli: englanti)
RES006 International Relations Methods I 5 op (Opetuskieli: englanti)
RES003 Russian Class Structure and Society 5 op (Opetuskieli: englanti)

JOHTAMISKORKEAKOULUN TEEMAOPINNOT

Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi, syksy 2016 - kevät 2017

JKKYVP11 Työhyvinvointi 5 op
KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus 5 op
JKKYTVA12 Yksilön työhyvinvointi 5 op
HALHAA13 Henkilöstöjohtaminen 5 op

Kuntien toiminta ja kunnallisten palvelujen organisointi, syksy 2016 - kevät 2017

HALJUA23 Kunnallisoikeus 5 op
HALJUA61 Julkiset hankinnat 5 op

Rahoitus, syksy 2016 - kevät 2017

KATRAA11 Rahoituksen perusteet 5 op
KATYVA34 Pankkioikeus 5 op
KATYVA35 Rahoitusoikeus 5 op
KATYVA24 Yritysverotus 5 op

Strategia, yrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen, syksy 2016 - kevät 2017

KATSTA11 Strategia ja yrittäjyys 5 op

Euroopan integraatio, syksy 2016 - kevät 2017

POLVOA21 Johdatus Euroopan unioniin 2–5 op
POLVOA22/S22 The Euro Crisis in Perspective 5–10 op (Opetuskieli: englanti)

Ihmisoikeudet, politiikka ja oikeus, syksy 2016 - kevät 2017

HALJUA22 Valtiosääntöoikeus 5 op
HALJUA42 Human Rights Law 5 op (Opetuskieli: englanti)
POLVOA21 Johdatus Euroopan unioniin 2–5 op

Responsible business and sustainability, syksy 2016 - kevät 2017

KATVAA11 Business Ethics - Lectures, assignments and exam 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA12 Responsible Business and Social Accounting 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA13 Sustainable business practices 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA14 Business, Society and Nature 5 op (Opetuskieli: englanti)
KATVAA11 Business Ethics (Option 2: independent assignment and exam) 5 op (Opetuskieli: englanti)

YHTEISKUNTAOPPI TOISENA OPETETTAVANA AINEENA

Pakolliset opinnot, syksy 2016 - kevät 2017

Vaihtoehtoiset opinnot, syksy 2016 - kevät 2017 (ks. opinto-opas)

Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunnan syventäviä opintoja, syksy 2016 - kevät 2017

Vastuullinen johtaminen

KATVAS11 Eettinen johtajuus 5 op

Yhteiskunnallinen laskentatoimi